ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1975 г. 
Професия:
 
Образование:
 
Избран с политическа сила:
БСП за България
Участие в предишен
ОбС: Не
Телефон за контакти:
(+359) 888 004 284
Е-поща: deri_83@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Младежки дейности и спорт” – член

Skip to content