ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1957 г.
Професия:
 
Образование:
 
Избран с политическа сила:
БСП за България
Участие в предишен
ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти:
(+359) 882 522 552
Е-поща: zh.toneva@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Просвета, образование и наука” – член
2. ПК „ Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” – член

Skip to content