Банкова сметка на Община Шумен и код за плащане на административна такса

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
BIC: RZBBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG09RZBB91558400106305
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 448090

1. Издаване на заверено копие на акт на Общински съвет – Шумен.
Необходими документи:
Заявление по образец    

Срок 7 дни
Такси за издаване 4 лв.
Справки: Стаи 304А1, 304А2;
тел.: 054/857 721; 054/857 764
Skip to content