1. Издаване на заверено копие на акт на Общинския Съвет – Шумен.

Необходими документи :
Заявление по образец                                                             

Срок 7 дни
Такси за издаване 4 лв
Справки : Стаи 304А1, 304А2;   

тел.: 054/857 721; 054/857 764

 

Skip to content