1. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка.

Формите за предоставяне са следните:

  1. Преглед на информацията – оригинал или копие;
  2. Устна информация;
  3. Копия на хартиен носител;
  4. Копия на технически носител.

Необходими документи :
Заявление по образец
• Квитанция за платена такса

Срок 14 дни
Такси за издаване
1. Дискета – един брой
2. CD – един брой
3. Електронна поща – 1 МВ
4. Разпечатване – една страница (А4)
5. Ксерокопие – една страница (А4)
6. Факс – една страница (А4)
7. DVD /4,7GB/ – един брой плюс стойността на записа
8. Аудиокасета – един брой плюс стойността на записа
9. Устна справка – за 15 минути
10. Писмена справка – една страница(А4)
0,35 лв
1,00 лв
0,30 лв за всеки започнат мегабайт
0,12 лв
0,10 лв
0,60 лв
1,20 лв + 0,25 лв на минута
1,20 лв + 0,25 лв на минута
1,50 лв
1,59 лв
Справки: Център за информация и услуги- Гише №6   тел.: 054/857 661
Skip to content