Банкова сметка на Община Шумен и код за плащане на административните услуги на отдел “Правно осигуряване и информационно обслужване”

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
BIC: RZBBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG09RZBB91558400106305
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 447000 (за т. 1)

1. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка.
Формите за предоставяне са следните:
• Преглед на информацията – оригинал или копие;
• Устна информация;
• Копия на хартиен носител;
• Копия на технически носител.

Необходими документи:
Заявление по образец    
• Квитанция за платена такса

Срок 14 дни
Такси за издаване
1. Дискета – един брой
2. CD – един брой
3. Електронна поща – 1 МВ
4. Разпечатване – една страница (А4)
5. Ксерокопие – една страница (А4)
6. Факс – една страница (А4)
7. DVD /4,7GB/ – един брой плюс стойността на записа
8. Аудиокасета – един брой плюс стойността на записа
9. Устна справка – за 15 минути
10. Писмена справка – една страница(А4)
0,35 лв.
1,00 лв.
0,30 лв. за всеки започнат мегабайт
0,12 лв.
0,10 лв.
0,60 лв.
1,20 лв. + 0,25 лв на минута
1,20 лв. + 0,25 лв на минута
1,50 лв.
1,59 лв.
Справки: Център за информация и услуги- Гише №6   тел.: 054/857 661
Skip to content