Заповеди на кмета: Дата на публикуване 
Заповед РД-25-2026/01.09.2021 г. относно въвеждане на временен режим с пълно прекратяване на достъпа на движение 02.09.2021
Заповед РД-25-721/15.04.2021 г относно спазване на противопожарни правила и мерки за сезон 2021 г. 16.04.2021
Заповед РД-25-34/16.02.2021 относно правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини и ЦПЛР 23.02.2021
Заповед РД-25-300/11.02.2021 г. в изпълнение на Решение № 313 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – Шумен, за предоставяне на полски пътища
Приложение №1
12.02.2021
Заповед РД-25-2519/15.12.2020 г. в изпълнение на Решение №272 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Шумен
Приложение № 1
15.12.2020
Заповед РД-25-798/08.04.2020 г относно спазване на противопожарни правила и мерки за сезон 2020 г. 23.04.2020
Заповед РД-25-696/16.03.20020 г. 24.03.2020
Заповед РД-25-656/09.03.2020 г. с превантивни мерки срещу разпространението на коронавируса. 09.03.2020
Заповед  РД-25-474 от 12.02.2020 г. за предоставяне на полски пътища за  стопанската 2019/2020
Приложение 1
13.02.2020
Заповед РД-25-068/07.01.2020 г. Комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация 07.01.2020
Заповед  РД-25-011 от 06.01.2020 г. за предоставяне на полски пътища за  стопанската 2019/2020
Приложение 1
06.01.2020

Други заповеди: Дата на публикуване
Заповеди № РД-04-79/03.08.2021г. и № РД-04-79-01/03.08.2021г., относно съставени регистри и масиви за ползване, във връзка със сключване на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г. за землища в Община Шумен 10.08.2021
Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен за изменение на заповед № РД-04-91/16.10.2020г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен за землището на с. Васил Друмев, община Шумен и
заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен за изменение на заповед РД-04-125/05.11.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен за землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен, община Шумен, относно одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2020/2021 г. в същите землища.
1207.2021
Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2020/2021 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва: с.Салманово, с.Градище, с.Панайот Волов, с.Новосел, с.Мараш, с.Радко Димитриево, с.Дибич, с.Вехтово, с.Белокопитово, с.Ивански, с.Друмево, с.Черенча, с.Струйно и с.Средня. 31.12.2020
Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2020/2021 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва: с.Васил Друмев, с.Мадара, с.Овчарово, с.Царев брод, кв.Мътница в гр. Шумен., кв.Макак с гр.Шумен, кв.Дивдядово в гр.Шумен, с.Велино, с.Ветрище, с.Илия Блъсков, с.Кладенец, с.Костена река и с.Лозево. 17.11.2020
Заповед № РД-04-36/31.07.2020г. относно сключване на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землища в Община Шумен 13.08.2020
Заповед за изменение на заповед № ПО-09-587-1/04.11.2019г. за землището на кв. Дивдядово, гр.Шумен в Община Шумен, на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, относно одобрено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в същото землище. 09.03.2020
Заповеди за изменение на заповеди № ПО-09-569-1/29.10.2019г. за землището на с. Вехтово в Община Шумен и № ПО-09-428-3/08.10.2019г. за землището на с.Илия Блъсково в Община Шумен, на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Шумен относно одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в същите землища. 27.01.2020
Заповед за одобрено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землището на с. Панайот Волов, Община Шумен. 17.01.2020
Skip to content