Заповеди на кмета: Дата на публикуване 
Заповед РД-25-721/15.04.2021 г относно спазване на противопожарни правила и мерки за сезон 2021 г. 16.04.2021
Заповед РД-25-798/08.04.2020 г относно спазване на противопожарни правила и мерки за сезон 2020 г. 23.04.2020
Заповед РД-25-656/09.03.2020 г. с превантивни мерки срещу разпространението на коронавируса. 09.03.2020
Заповед  РД-25-474 от 12.02.2020 г. за предоставяне на полски пътища за  стопанската 2019/2020
Приложение 1
13.02.2020
Заповед  РД-25-011 от 06.01.2020 г. за предоставяне на полски пътища за  стопанската 2019/2020
Приложение 1
06.01.2020

Други заповеди: Дата на публикуване
Заповед за изменение на заповед № ПО-09-587-1/04.11.2019г. за землището на кв. Дивдядово, гр.Шумен в Община Шумен, на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, относно одобрено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в същото землище. 09.03.2020
Заповеди за изменение на заповеди № ПО-09-569-1/29.10.2019г. за землището на с. Вехтово в Община Шумен и № ПО-09-428-3/08.10.2019г. за землището на с.Илия Блъсково в Община Шумен, на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Шумен относно одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в същите землища. 27.01.2020
Заповед за одобрено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землището на с. Панайот Волов, Община Шумен. 17.01.2020
Skip to content