12.03.2021 г.
08.03.2021 г.
Приемане на бюджета на община Шумен за 2021 г.
Приложение №1
Приложение №1А
Приложение №1Б
Приложение №2 ДДД
Приложение №2 ДФ
Приложение №2 МД
Приложение №3 ДДД
Приложение №3 ДФ
Приложение №3 МД
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7
Приложения №8 и 9
Приложение №10
Приложение №11
Приложение №12
Приложение №13
Приложение №14
Приложение №15
Приложение №16
Приложение №17
Приложение №18
Приложение №19
Приложение №20
Приложение №21
Приложение №22
Приложение №23
Приложение №24
Приложение №25
Приложение №26
Приложение №27.1
Приложение №27.2
Приложение №27.3
Приложение №27.4
Приложение №27.5
Приложение №27.6
Приложение №27.7
Приложение №27.8
Приложение №27.9
Приложение №27.10
Приложение №27.11
Приложение №27.12
Приложение №27.13
Приложение №27.14
Приложение №27.15
Приложение №27.16
Приложение №27.17
Приложение №27.18
Приложение №27.19
Приложение №27.20
Приложение №27.21
Приложение №27.22
Приложение №27.23
Приложение №27.24
Приложение №27.25
Приложение №27.26
08.03.2021 г.

Архив:

Дейности

Skip to content