• “Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД

  “ДКЦ І – Шумен” ЕООД
  гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” 100, централа: 054/830 630
  управител: д-р Димитър Костов, тел.: 054/832 663
  ДКЦ –І извършва специализирана извънболнична медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по следните специалности: хирургия, ортопедия и травматология, гастроентерология, кардиология, ендокринология, нефрология, алергология, вътрешни болести, детски болести, неврология, урология, очни болести, УНГ болести, акушерство и гинекология, физиотерапия, рентгенология, клинична лаборатория. Разполага с апарат Ядрено-магнитен резонанс Gyroscan INTERA 0,5 Т, произведен 2001 г. от PHILIPS Medical Systems, с който се извършват високоспециализирани медицински изследвания – магнитно-резонансна томография в областите неврология, неврохирургия, АГ,УНГ,ортопедия, урология и др. Приемат се пациенти с направления от РЗОК от всички райони.

 • Дентален център “Дент- Шумен” ЕООД

  ДЦ “Дент – Шумен” ЕООД
  Гр. Шумен, пл. “Възраждане” №1, ет. 2, тел.: 054/877 097
  Управител: д-р Малина Милчева, тел.: 054/876 854
  Заведението извършва извънболнична специализирана стоматологична помощ по: терапевтична стоматология, орална хирургия, протетична стоматология, образна диагностика.
  Социален стоматологичен кабинет, в който се обслужват:
  • Деца до 18 години с изразходван пакет стоматологични услуги по НЗОК;
  • Възрастни над 65 години с изразходван пакет стоматологични услуги по НЗОК;
  • Бременни жени без здравни осигуровки.
  Работно време от 10:00 – 16:00 ч. всеки ден от понеделник до петък.

 • Медико-техническа лаборатория І – Шумен ЕООД

  “МТЛ І – Шумен” ЕООД
  гр. Шумен, пл. “Възраждане” №1, ет. 3
  управител: Иво Иванов
  Заведението осъществява специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства – зъбопротезни конструкции и зъботехнически услуги /изработка и поправка на всички видове зъбни корони, мостове, протези, металокерамика и ортодонтски апарати/
  Работно време от 08:00 – 16:30 ч. от понеделник до петък.

Дейности

Skip to content