• Дом за стари хора “Д-р Ст. Смядовски”

    гр. Шумен, ул.“Дунав” 21
    Директор – M. Събева, тел.:054/802 263
    Домът е форма на институционална услуга, има отделение за лежащо болни. И предлага целодневни грижи, медицинско, административно, правно и социално обслужване на домуващите. Капацитетът на социалното заведение е 110 места.

   • Дом за възрастни с умствена изостаналост

    с. Лозево, Община Шумен
    Директор – Ж. Желев, тел.:054/801 102, 801 184
    Домът е с капацитет до 90 души, които получават целодневни грижи, медицинско обслужване, социално-правни консултации при нужда, трудотерапия и културтерапия.

Дейности

Skip to content