Отчети за изпълнение на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз

  • КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2020 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
    • Месечен касов отчет за 2020
Месец Дата на публикуване
Януари 19.03.2020 г.
Февруари 19.03.2020 г.
Март 29.04.2020 г.
Април 19.05.2020 г.
Май 15.06.2020 г.
Юни 29.07.2020 г.
Юли 13.08.2020 г.
Август 14.09.2020 г.
Септември 19.10.2020 г.
Октомври 17.11.2020 г.
Ноември 15.12.2020 г.

Дейности