Отчети за изпълнение на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз

  • КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2020 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
    • Месечен касов отчет за 2020
Месец Дата на публикуване
Януари 19.03.2020 г.
Февруари 19.03.2020 г.
Март 29.04.2020 г.
Април 19.05.2020 г.
Май 15.06.2020 г.
Юни 29.07.2020 г.

Дейности