Отчети за изпълнение на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз

    • КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2021 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Месец Дата на публикуване
Януари 11.03.2021 г.
Февруари 17.03.2021 г.
Март 19.04.2021 г.
Април 14.05.2021 г.
Май 22.06.2021 г.
Юни 29.07.2021 г.
Юли 26.08.2021 г.
Август 15.09.2021 г.

 

Дейности

Skip to content