Отчети за изпълнение на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз

    • КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2021 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Месец Дата на публикуване
Януари 11.03.2021 г.
Февруари 17.03.2021 г.
Март 19.04.2021 г.

 

Дейности

Skip to content