Детска ясла №4 „ Радост“

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Генерал Гурко“ №2
Директор: Галина Фетфова
Тел: 054/800 251
E-mail: fetfova@abv.bg

Детска ясла №4 „Радост“ е създадена през 1964 година.
През 2013 година сградата е санирана по евро-проект.
Детската ясла разполага със закрит басейн.

ГРУПИ:  Яслата има 4 самостоятелни групи, като към всяка от тях има оборудвана площадка за игра на открито със зелена площ.

ПЕРСОНАЛ: Персоналът е квалифициран, мотивиран и отговаря на очакванията на родителите за отглеждане и възпитание на деца от 3 месеца до 3 годишна възраст.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се грижим за поверените ни деца с любов и внимание и да осигурим атмосфера с подходящи условия за нормалното им психическо и физическо развитие.

ЗАНИМАНИЯ: Обучението и възпитанието на децата се провеждат от медицинска сестра и педагог. Игрите и упражненията са под формата на организирани занимания. Методически са структурирани последователно и позволяват постепенно надграждане на личните умения и способности на детето.

НАШАТА ЗАДАЧА: Да общуваме с Вас, да Ви даваме пълна информация как протича денят на детето Ви. Всяко дете има нужда от индивидуален подход и грижи, защото за нас е важно Вие родителите да знаете, че вашите деца растат в защитена среда и се чувствате спокойни и щастливи от избора си.


Детска ясла №5 „Буратино”

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул.”Македония” №67
Директор: Миглена Чобанова
тел. 054/ 875 598

МАТЕРИАЛНА БАЗА: Детска ясла №5 „Буратино”  общинска детска ясла и е създадена през 1965 год., с утвърдени традиции в отглеждане и възпитание на деца от 10 месечна до 3 годишна възраст. Помещава се в масивна двуетажна сграда. Има просторен двор с четири обособени площадки с обезопасени съоръжения за игра,  люлки и зелени площи.

ДЕЙНОСТ: В детското заведение функционират 4 смесени яслени групи за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст. Във всяка група има спалня, игралня, сервизни помещения, офис и приемна. Помещенията са слънчеви и просторни.  Към детската ясла функционира и детска кухня, в която се приготвя храна, съобразена с физиологичните норми и особености на здравословното хранене на деца от 10 месечна до тригодишна възраст. Тази услуга се предлага в помощ на родители, които отглеждат децата си в домашна обстановка.

ПЕРСОНАЛ:  С много внимание, търпение, любов и професионализъм за децата се грижат квалифицирани медицински сестри, педагог, опитни детегледачки и помощен персонал.

ЗАНИМАНИЯ: Под формата на свободни игри и организирани занимания, съобразени с възрастовите и индивидуалните особености на децата, се усвояват говорни и музикални умения, сръчност, осъществяват се първите социални контакти. С радост и игри се посрещат всички национални, традиционни и индивидуални празници – Коледа,  Ден на детето, рождени дни и много други.


Детска ясла №6 “Слънчево детство“

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул.“Марица“ №12
Директор: Грозданка Симеонова
тел. 054/ 864 411

Детска ясла №6 “Слънчево детство“ работи за Вас с традиция в отглеждане на Вашите деца от септември 1966 година.
Нашият специализиран персонал от медицински сестри и детегледачки се грижи с внимание и любов за най-малките от първия ден, в който прекрачат прага на яслата.
Личното отношение към всяко от децата се постига с разделяне на малки групи – до 16 деца, като всяка от тях разполага с помещения за игра, за хранене и за следобеден сън.
С мисъл за бъдещето на децата, сме интегрирали възпитателна програма „Ръка за ръка“, като подготовка за учебния процес в детската градина.
Усилията на персонала са насочени към индивидуалната работа с децата – акцентираме не само на  развлеченията, но и на приучаване  към традиционните български празници.
Повече за това как прекарваме тържествата можете да намерите във Facebook страницата ни.
За игрите на открито в обезопасения двор, сме разположили детски площадки с модерни съоръжения, както и открит басейн за летните месеци.
Яслата е удобна и за Вас, родители! Намира се на комуникативно място със свободен паркинг, в централната градска част – до кооперативния пазар и срещу спортна зала „Младост“.
Вече 53 години, ние – колективът на Детска Ясла №6, работим с неизменни приоритети, съхранили българските традиции.
Нека заедно да ги пренесем в бъдещето!


Детска ясла №11 „Тракийче”

Адрес: гр.Шумен, 9700, ул.”Странджа” №3 А
Директор: Петранка Христова
тел.: 054/868 965
e-mail:  trakiyche11@abv.bg

Детска ясла ”Тракийче” е основана през 1973г. Намира се в централната част на кв.Тракия, в близост до средно училище и детски градини. Сградата е санирана, с подменена дограма и газифицирана.
Яслата разполага с 5 целодневни групи, физкултурен и музикален салон, където се възпитават и отглеждат деца до 3 годишна възраст. За тях полага грижи високо квалифициран персонал от 31 човека:  директор, медицински сестри, детегледачки, педагози и помощен персонал.
Храната се приготвя в детското заведение. Менюто е съобразено с възрастовата група и строго се придържа към новите изисквания  за здравословно  хранене на децата.
Екипът на ДЯ №11 се стреми:

  • децата да развиват любов и уважение към себе си и другите
  • да се научат на търпение
  • да насърчат естественото им желание за самостоятелност и доброто им самочувствие
  • да развият индивидуалния потенциал на всяко дете

Детска ясла №13 „Звездици“

Адрес: гр.Шумен, 9700, ул. „Кирил и Методий“ №53
Директор: Теодора Стоянова
тел.: 054/877 518

Детска ясла №13 е създадена през 1975 год. През 2005 год. за 30-ия рожден ден на детската ясла се дава името „Звездици“. От създаването и до настоящия момент тя функционира с 4 групи, самостоятелен кухненски блок, перално помещение и парно отопление. В края на 2006 година детската ясла е газифицирана. В реновираният кухненски блок се приготвя храна, която отговаря на съвременните изисквания за здравословно хранене на децата в детските ясли.
Пералното помещение е модернизирано и обезпечено с електроуреди за дейността си.
През 2007 год. групите се именуват със следните имена: „БонБон“, „Слънце“, „Калинка“ и „Зайо-Байо“. Предвид крехката възраст на децата, обслужващия персонал е от високо квалифицирани медицински сестри, педагог, детегледачки и обслужващ персонал, съобразен с потребностите на децата. През 2010 год. на площадките за игра се подмениха люлките и пързалките.
През 2013 год. в Детска ясла „Звездици“ са осъществени ремонтни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи подмяна на дограма, външна и вътрешна топлоизолация, хидро и топлоизолация на покрива, монтаж на соларна инсталация за обезпечаване на детското заведение с топла вода. След цялостният ремонт детското заведение придоби красив интериорен и екстериорен изглед.
През 2015 год. Детска ясла №13 „Звездици“ отпразнува своя 40 годишен юбилей.
През 2018 год. детското заведение спечели проект от Национал- ната кампания „Чиста околна среда“ с наименование „Обичам природата – и аз участвам“. С реализацията му на детските площадки се мотираха подходящи детски съоръжения за игра.
Екипът на детската ясла е ангажирани в отглеждането и обучението на поверените ни деца. За целта ежедневно под ръководството на педагога се провеждат организирани занимания, насочени към формиране на привички, навици и умения за самообслужване и опознаване на заобикалящата среда, предмети и други. В свободното време, децата се забавляват със сюжетно-ролеви игри, свободни игри, четене на подходящи за възрастта им книжки, а при подходящи атмосферни условия игра на площадките.
Организират се театрални постановки, адаптирани за върастта на децата, рожденни и именни дни, както и празнични спектакли.
Екипът на „Звездици“ се грижим за децата, да са в спокойна и приятна среда за да се чувстват щастливи!


Детска ясла №16 „Калинки“

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Добротица“ №24
Директор: Жанета Василева
тел. 054/861 201
e-mail: vasileva_kalinki16@abv.bg

Детска ясла №16 „Калинки“ е построена през 1978 година, представлява двуетажна масивна сграда.
Капацитетът на детското заведение е 96 деца, разпределени в 5 групи. Всяка група разполага със занималня, спалня, трапезария и сервизно помещение. Занималните и спалните са в добро състояние, естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт на децата. Яслата е газифицирана. Дворът е обширен, със засадени дървета, храсти и цветя. За всяка група има самостоятелна площадка със съоръжения за игри на открито. Обособен е и физкултурен салон.
В Детска ясла №16 „Калинки“ се приемат деца от 10 месечна до 3 годишна възраст по желание на родителите, изразено с писмено заявление.
Детска ясла „Калинки“ е утвърдена като модерна, конкурентна и необходима институция. Екип от висококвалифицирани специалисти осигурява позитивна среда за възпитателна и образователна работа с децата.
Гарантиран е постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на родителите в името на децата.


Детска ясла №17 „Щастие“

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Съединение“ №10
Директор: Галина Николова
тел.: 054/866 961
Капацитет 96 места

Дейности