В училищата и детските градини в гр. Шумен има разкрити здравни кабинети, в които работят 48 медицински специалисти – медицински фелдшери и медицински сестри.

Дейности

Skip to content