За кореспонденция

Живка Атанасова
E-mail: z.atanasova@shumen.bg
Телефон: 054 857 757
Стая: 332a

Симона Иванова
Teл. 054 857 757
E-mail: s.ivanova@shumen.bg
Стая: 332a

За сигнали за нарушения на
нормативните изисквания за
отпадъците и предложения за
подобрения на политиките по
отпадъците: „Зелен“ телефон
054 857 757

 

Дейности

Skip to content