СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 2021 г. :

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ на две равни вноски:
до 30.06.2021 г. – първа вноска
до 31.10.2021 г. – втора вноска

ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА на две равни вноски:
до 30.06.2021 г. – първа вноска
до 31.10.2021 г. – втора вноска

ПАТЕНТЕН ДАНЪК на четири равни вноски:
за първо тримесечие – до 31.01.2021 г.
за второ тримесечие – до 30.04.2021 г.
за трето тримесечие – до 31.07.2021 г.
за четвърто тримесечие – до 31.10.2021 г.


Данък при придобиване на имущество /имоти и автомобили/

При дарение между братя и сестри, и техните деца – 0.7%;
При дарение между лица извън посочените в т. 1 – 5%;
При възмездно придобиване на имущество – 2.6 %

Дейности

Skip to content