„Братя Грим“ „Златната рибка“ „Мадарски конник“ „Смехорани“
„Брезичка“ „Изворче“ „Осми март“ „Снежанка“
„Буратино“ „Калинка“ „Пролетна дъга“  „Светулка“
„Васил Левски“ „Камбанка“ „Пчелица“ „Чучулига“
„Дружба“ „Космонавт“ „Радост“ „Червената шапчица“
„Добри Люцканов“ „Конче вихрогонче“ „Славейче“ „Щастливо детство“ 
„Звънче“ „Латинка“ „Слънце“  „Щурче“

Детска градина „Братя Грим“

Адрес: гр. Шумен, 9700, кв. „Тракия“, ул. „Родопи“ №28
Директор: Евгения Михова
тел: 054 861 375 директор, корпус А, 054 861 376, ЗАС, корпус Б
e-mail: bragrim@abv.bg

ДГ „Братя Грим“ е създадена пред 2000 г. като обединение на бившите ЦДГ №3 „Щастливо детство“, ЦДГ №13 „Радост“ и ЦДГ №25 „Червената шапчица“. Помещава се в две сгради и има капацитет за осем групи. Детската градина пази традициите, поставени от приемните заведения, като работа по безопасност на движението по пътищата, запазване на традициите, спорт и др. В същото време е изградила нов облик с поглед към бъдещето  и не се страхува да въвежда иновативни практики и идеи. Това е първата детска градина в Шумен работила по международни проекти и до момента има реализирани над 30 такива в програма „Учене през целия живот“, „Еразъм+“ и платформата на учителите-новатори eTwinning – всички на ЕК. Има седем европейски знака за качество и над 15 национални такива. Два пъти е отличавана  с Наградата на Шумен. Всяка година децата участват в повече от 30 регионални, национални и международни изложби, фестивали и конкурси, от които получават  много награди. Детската градина е инициатор на единствения по рода си детски театрален фестивал по приказки на класиците „Братя Грим“, който се провежда всяка четна година. Детското заведение работи по своя програмна система, съчетала най-доброто от Програма „Стъпка по стъпка“, Монтесори и Валдорф. Квалифицираните педагозите предлагат допълнителни безплатни занимания по чужди езици и изкуства, а освен това децата могат да избират и други допълнителни педагогически услуги. Екипът вярва, че само заедно със семейството може да постигне исканите резултати. Изпраща бъдещите първокласници с уникална церемония в тоги.  Работи за това всяко  дете да изживее четири незабравими и полезни години, които да го подготвят максимално за живота и училище.  Професионализмът, индивидуалният подход  и доверието са ключови за работата на ДГ „Братя Грим“.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.tv-bratyagrim.blogspot.bg


Детска градина „Брезичка“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Август Попов“ №22 , тел: 054 875 219
Филиал: ул. „Дойран“ №22, тел: 054 876 896
Директор: Соня Недялкова
e-mail: brezichka1962@abv.bg

ДГ „Брезичка” е основана през 1962 г. Всяка година в нея се възпитават около 140 деца, разпределени в 6 групи – четири в основна сграда и две във филиал.
Детската градина е носител на орден „Кирил и Методи“ III степен.
В детската градина за децата са осигурени всички съвременни условия за развитие и израстване. Заедно със задължителната подготовка за училище, която се осъществява от висококвалифицирани, с богат и многогодишен опит  учители, са включени и изучаване на английски език, школа по народни танци, изобразителни дейности и спортни танци.
Акцент в работата на педагогическия екип е работата насочена към възпитаване на природосъобразно поведение,  опознаване и грижа за природата чрез отглеждане на различни видове от растителния свят в своеобразния Еко – парк на детската градина. Дворът е   неповторим  с  богатството и разнообразието на дървета, храсти, цветя  и билки. С кътчета, в които децата в естествена обстановка, тишина и хармония, далеч от шума на града могат да наблюдават промените в  природата,  да придобиват  навици за нейното обогатяване, опазване и съхраняване. В него те драматизират своите любими вълшебни приказки, творят, играят, и се забавляват. Еко-паркът става сцена и за народните обичаи които претворяват, приютява детския смях и стремежа на всяко дете за радостни игри сред природата.
Мисията на ДГ „Брезичка“ е да развива детската личност, с всички нейни  качества и способности – реч, мислене, творчески заложби, таланти, хармонично физическо и интелектуално израстване. Да опази живота и здравето на децата. Да им осигури и да отговори на нуждата им от любов и сигурност, нови преживявания, движение и радост, похвала и оценка, възходящо развитие.
Вълнуващи дни изпълнени с нови знания, радостни преживявания, игри, разнообразие от дейности, личностно развитие и изяви.


Детска градина „Буратино“

Адрес: гр. Шумен, 9711,  кв. Макак, ул. „Елин Пелин“, №1-а
Директор: Стилиянка Георгиева
тел:  054 845 266
e-mail: cdgburatino23@abv.bg

ДГ „Буратино“ е открита на 15.10.1988 г. Помещава се в просторна сграда  в центъра на китния шуменски квартал Макак и има капацитет за 50 деца. За близо тридесетгодишното си съществуване детската градина е завоювала име и авторитет сред образователните институции в град Шумен. Съхранява и популяризира както националните ни традиции, така и характерните ни местни обичаи. С професионализъм педагозите на ДГ „Буратино“ прилагат иновативни практики и идеи, а възпитаниците и си партнират по различни проекти с деца от града, страната и чужбина. Това е първата детска градина в Шумен създала и учредила Училищно настоятелство през 1991 г. Педагозите работят по много международни и национални проекти. Децата участват в редица регионални, национални и международни изложби, олимпиади, фестивали и конкурси от които получават и много награди. Сътрудничеството със семейството, щастливото детство, съхраняване на националната ни идентичност и  подготовката за училището и живота са приоритетни за работата на ДГ „Буратино“, кв. Макак.


Детска градина „Дружба“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Странджа“ №8
Други адреси: филиал, гр. Шумен, 9709, кв. Мътница, ул. „Българско опълчение“ № 2
Директор: Анна Георгиева
тел: 054 864 576 – централна сграда
тел: 054 845 323 – филиал
e-mail: cdg32_shumen@abv.bg

Колективът на ДГ „Дружба“, чрез постоянна работа и с помощта на ръководството на Община Шумен, родители и дарители, работейки в условията на неблагоприятна икономическа среда, гарантира физическото и умственото развитие на децата необходими за успешно започване на училищното им образование; възпитава младото поколение в родолюбив дух, традиции и национално достойнство; работи по модернизацията и ремонта на материално техническата база, чрез включване в различни целеви програми на общинско и национално равнище.
ДГ „Дружба“ се развива като:

  • институция, гарантираща умственото, емоционално, здравословно и физическо развитие на деца от предучилищна възраст;
  • място, където детето се чувства защитено, подкрепяно и разбирано;
  • център за родители, търсещи и намиращи подкрепа и сътрудничество по въпроси, третиращи проблеми в детското развитие и поведение;
  • средище за хора, които обичат децата, зачитат тяхното достойнство, уважават тяхната индивидуалност и удовлетворяват основните им потребности в съответствие нормативните изисквания на МОН и съобразно творческия си потенциал и възможности.

Всички дейности, провеждани в ДГ „Дружба“ са съобразени с възрастовите и индивидуални особености на децата и пълноценната им подготовка за училище, съгласно държавните образователни изисквания.
Oсновната цел в педагогическата дейност на ДГ „Дружба“ е детската градина да се утвърди като желана от детето среда, осигуряваща условия за неговото интелектуално-личностното изграждане, за стимулиране на индивидуалните му интереси и дарования. Тази целева насоченост успешно се реализира не само чрез задължителните планирани педагогически ситуации, но и чрез присъствието в живота на децата на различните видове изкуства. Създадени са допълнителни педагогически форми: вокална група, школа по английски език и школа по народни танци.

От 01.09.2017 г. ДГ „Патиланци“, кв. Мътница е преобразувана във филиал на ДГ „Дружба“, гр. Шумен. Намира се в централната част на кв.Мътница, с голям самостоятелен двор и детска площадка. Състои се от една смесена възрастова група за деца от 3 до 6 години.


Детска градина „Звънче“

Адрес: ул. „Димитър Благоев“ №12
Директор: д-р Галина Благомилова
тел: 054 877 494
e-mail: cdgzvanche@abv.bg

Детска градина „Звънче“ съществува от 1934 година. Това е първото и най-дълго съществуващото детско заведение на територията на гр. Шумен. От 1993 г. е авторски академичен тип детска градина и работи по програма „Аз променям света“, написана от проф. д-р Ирина Колева от СУ „Св. Климент Охридски“ в унисон с особеностите на заведението и отличителните черти на състава от деца. Програмата е насочена към повишаване квотиента на интелигентност на детето. От 2016 г. детското заведение продължава авторската си дейност, като се насочва към стимулиране на емоционалната и социалната интелигентност у възпитаниците си.
През последните няколко години ДГ „Звънче“ работи по редица проекти в рамките на „Еразъм+“ и eTwinning: „Всяко дете е специално“; „Деца, музика, театър“; „Детските песни прекосяват Европа“; „Бъди творец“; „Коледни камбани“; „Европейски композитори“; „Моята малка книжка“; „Вълшебното благодаря“; „Великденска иТуин мания“; „Великденска забава“; „Африка, здравей!“; „Да растем заедно“ – „Креативни методи за преподаване“; „Аз обичам България“; „Аз и ти“.
През годините на своето съществуване ДГ „Звънче“ е била много пъти удостоявана с отличия. За 50-годишния си юбилей получава наградата – орден „Кирил и Методий“ ІІ степен. Пет от проектите са наградени с Европейски знак за качество. Десет от проектите са отличени с Национален знак за качество. ДГ „Звънче“ е единствена в страната, отличена с Европейски езиков знак за Проекта „Африка, здравей!“
Екипът от педагогически специалисти, психолог и логопед работят с ентусиазъм и креативност.


 

Детска градина „Златната рибка“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Д-р Петър Берон“ №50
Директор: Красимира Милева
тел: 054 877 481
e-mail: cdg27@abv.bg

ДГ „Златната рибка“ е детско заведение с дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в сферата на предучилищното образование и обществения живот на град Шумен. Едно прекрасно място, в което играят, творят и се обучават сто и двадесет малки палавници.
С богата и обновена материална база, детската градина е приказен дом с условия за пълноценно детство – равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.
Детската градина подържа традициите, творческия дух и професионализма, за да могат още много деца да се докосват до магията на Златната рибка и да откриват мъдростта, познанието, красотата и вълшебството на едно щастливо детство.


Детска градина „Изворче“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ №57
Директор: Даниела Димитрова
Тел: 054 877 074, 054 877 327
e-mail: zdg35@abv.bg

Детска градина „Изворче“ е построена през 1989 г. Детското заведение има 5 целодневни групи с общо 140 деца. За тях се грижи високо квалифициран персонал от 23 човека, в това число психолог и логопед.
Всяка група разполага с модерно обзаведени игрални зали с ICT оборудване, самостоятелни спални помещения, отделни помещения за хранене и санитарен възел. В сградата на детското заведение се намира административен блок, медицински и логопедичен кабинет, физкултурен и музикален салон, закрит плувен басейн. Всяка група разполага с широка открита тераса подходяща за спортни игри, упражнения и забавления.
В двора на детска градина „Изворче“ има оборудвани детски площадки с модерни съоръжения за игри на открито.
ДГ „Изворче“ реализира идеята на съвременна образователна институция и повишава качеството на предучилищното образование, следвайки основните акценти в европейската образователна политика.
Добре дошли в детска градина „Изворче“.


Детска градина „Конче вихрогонче“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони“ №16
Директор: Юлияна Пантелеева
тел: 054 869 812
e-mail: cdgkon4e19@abv.bg

В ДГ „Конче вихрогонче“ гр. Шумен,  се възпитават, обучават, социализират, и развиват физически и интелектуално 150 деца, организирани в 6 групи. За тях се грижат високо квалифицирани специалисти: 1 директор, 1 главен учител, 9 старши учители, 2 учители, 1 учител по музика, 1 логопед, 1 психолог, 11 броя помощен и административен персонал, 1 медицински специалист.
В детската градина може да се изучават допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: английски език, футбол, художествена гимнастика, музика, хореография, бойни изкуства, изобразителни изкуства и др. по желание на родителите.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.dg-konche-vihrogonche.weebly.com


Детска градина „Космонавт“

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Съединение“ №12 А
Директор: Дарина Димитрова
тел: 054 862 773
e-mail: cdg30_kosmonavt@abv.bg

В ДГ „Космонавт“, гр. Шумен се възпитават, обучават и развиват физически и интелектуално 310 деца, организирани в 13 групи.
За тях се грижат: 26 учители и 20 души помощно – обслужващ персонал, учител по музика, логопед и психолог.
ДГ „Космонавт“ е открита през 1979 година. Първоначално в нея се обучават и възпитават деца в 8 групи, а през 2010 учебната година групите вече са – 13. На 19.10.2010 г.  е открит филиал „Звездица“.
В ДГ „Космонавт“ се отдава особено внимание на това, детето да се чувства защитено в своя свят. Насърчавайки креативното  поведение по време на игра, децата откриват своите многостранни връзки със света.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.kosmonavt.weebly.com/


Детска градина „Латинка“

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Любен Каравелов“ №4
Директор: Яна Жечева
тел: 054 862 731
e-mail: dlatinka@abv.bg

ДГ „Латинка“ е слънчев рай за децата на Шумен. В 5 групи, над 120 деца растат, учат и се възпитават под грижите на висококвалифициран педагогически екип. В своята дейност учителите на ДГ „Латинка“ са поставили акцент върху индивидуализирането на опита на децата, което позволява те да се развиват съобразно собствения си темп.
В ДГ „Латинка“ децата получават начални познания по английски език, учат се на хармоничен живот с природата в часовете по екологично възпитание. Сродяват се с духа на най-добрите български традиции чрез участието си в групите за народни танци.
ДГ „Латинка“ активно участва в обществения живот на Шумен и заема важно място в него с участията си в конкурси, изложби, конференции и семинари.


Детска градина „Пролетна дъга“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ №2
Директор: Ивелина Пенчева
тел: 054 878 093, филиали 054 825 109
e-mail: proletnadaga34@abv.bg

В ДГ „Пролетна дъга“ са обхванати 170 деца разпределени в седем възрастови групи. С децата работят 17 висококвалифицирани учители и специалисти – психолог и логопед, овладели опита за интеркултурна работа, сътрудничество и взаимодействие с деца и родители.
ДГ „Пролетна дъга“ е член на асоциираните към ЮНЕСКО училища. Членството в организацията допринася за участие на ДГ в проекти с национална и международна реализация. Чрез тях се разширява обмена на културни ценности от европейски и световен мащаб. Те стимулират интереси по теми свързани с опазването на природата, историческото и културно ни наследство, правата на децата и др. Предоставят допълнителни възможности за развитие на потенциала и способностите на децата, стимулират творчеството, креативността и иновативното мислене.
ДГ „Пролетна дъга“ работи по проекти към Световната банка, Фондация „Отворено общество“, Проекти по екологично образование, „Културно наследство и култура на мира“ към ЮНЕСКО, проекти по Българо- швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на Роми и други уязвими групи. Работата  по проектните  дейности с приоритети за ранен достъп до качествено образование, дават възможности за прилагане в ДГ на  интерактивни методи на обучение, иновативни похвати и  най-новите ИКТ средства, приложими за ранно детско обучение.
Голяма част от проектите допринасят за внедряване на междукултурни образователни технологии с цел превенция на рисковете за деца.
Голяма част от  учителите, специалистите и мед. персонал активно участват в национални и международни научно-практически конференции, където споделят опит и дават своя принос за формиране у подрастващото поколение дух на общочовешки ценности, уважение, справедливост, толерантност и съпричастност към европейските проблеми на предучилищното образование.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.proletnadaga34.ucoz.com/


 

Детска градина „Пчелица“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня“ №1
Директор: Стела Василева
тел: 054 800 252
e-mail: odz_pchelitsa@abv.bg

ДГ „Пчелица“ е открита на 25.10.2013 г. Под грижите на квалифициран педагогически и медицински персонал, в новата слънчева сграда, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават 125 деца в 5 възрастови групи – 4 градински и 1 яслена група.
С интерес, нашите деца получават своите първи познания по английски език, народни танци, изобразително изкуство и футбол.
Децата участват и завоюват призови места в конкурси и състезания.
Намерила достойно място в предучилищния сектор на Шумен, ДГ „Пчелица“ отстоява своята мисия на слънчев детски рай, съхраняващ корените на миналото и изграждащ модерна визия за бъдещето!
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.odz-pchelica.weebly.com


 

Детска градина „Светулка“

Адрес: гр. Шумен, 9700, жк. Боян Българанов, ул. „Генерал Драгомиров“
Директор: Надежда Минчева
тел: 054 801 541 – директор
054 802 693 – централен корпус 1 и домакин
054 802 148 – централен корпус 2 и завеждащ административна служба
054 802 757 – база 1, находяща се в гр. Шумен, жк. Боян Българанов , ул. „Ген. Драгомиров“ №46, бл. 13, вх. 6, ет. 1
054 860 192 – база 2, находяща се в гр. Шумен, жк. Боян Българанов , ул. „Ген. Драгомиров“ №30, бл. 4, вх. 1, ет. 1
054 865 250 – база 3 и база 4, находяща се в гр. Шумен, жк. Боян Българанов, ул. „Ген. Драгомиров“ №44 А, СУ „Трайко Симеонов“
е-mail: svetulka_shumen@abv.bg

Детска градина „Светулка“, град Шумен е школа за социално възпитание и център за развитие на интересите, таланта, способностите и уменията на децата. Детското заведение е най-голямото на територията на Област Шумен и се намира в сърцето на най-големия квартал на областния град. Първоприемник е на целодневните детски градини №24 „Светулка“ и №33 „Калинка“.
Не случайно на детската градина е дадено името „Светулка“ – широкомащабна, амбициозна, необходима, може би не единствена, но със сигурност една от малкото, озарена от собствената си светлина!
В нея, повече от 35 години, с много любов и вещина се отглеждат, възпитават и обучават много шуменчета.
„Деца със самочувствие, осъзнали своя потенциал и горди от постиженията си!” – това е целта, която ръководи „Светулка“!
За да постигнем това в детска градина „Светулка“:

  • изграждат сигурна, стимулираща среда, в която всяко дете се развива социално, емоционално, академично и физически, като част от по-голяма, подкрепяща го общност;
  • насърчават поставянето на високи цели и реализацията им;
  • считат за важни всички успехи – учебни, спортни, артистични или просто смелостта и решителността при преодоляване на трудностите;

В ДГ „Светулка“, се възпитават, обучават, развиват физически и интелектуално повече от 350 деца, организирани в 16 групи. Две от групите са за деца на възраст до три години, а останалите четиринадесет групи са за деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас.
За тях се грижат: 1 директор, 28 детски учители, 2 учители по музика, 1 психолог, 1 логопед, 4 медицински сестри в яслените групи, 30 души помощен и административен персонал, 2 медицински сестри.
Детската градина разполага с два централни корпуса за две яслени и десет градински групи и с четири филиала. Материалната база е реновирана, модернизирана и напълно променена. И тези нейни достойнства се измерват с усмивките на децата, с тропота на топлите крачета и със спокойствието на родителите.
ЗАПОВЯДАЙТЕ В СТРАНАТА НА СВЕТУЛКИТЕ!
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.svetulkashumen.wixsite.com/bulgaria


Детска градина „Слънце“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №99
Директор: Мима Желева
тел: 054 877 096
Корпус  2: гр. Шумен, ул. „Владайско въстание“ №176 А , тел: 054 875 428
e-mail: cdg_2.slance@abv.bg

Детска градина „Слънце“ се намира в центъра на града, в екологичен район, в подножието на Шуменското плато. Близостта до културните и научни институции в града осигурява участието и ангажирането им в интелектуалното израстване на децата.
Учителските екипи реализират обучение и възпитание, съобразено със съвременните изисквания на педагогиката и психологията. Творческото развитие на децата се подпомага с допълнителните дейности – чуждоезиково обучение, народни и спортни танци. Вниманието на работещите в детската градина се насочва към: опазване живота и здравето на децата, откриване и стимулиране на образователния потенциал на всяко дете, постигане на психологическа и личностна подготовка за училищно обучение. Организацията на работа осигурява дейности с екологична насоченост и природосъобразен начин на живот на децата. Съвместно с родителите  активно се  работи за приобщаването на децата към българските национални ценности, традиции и обичаи със средствата на фолклора. Ежегодно се организира конкурс за деца от предучилищна възраст „Да съхраним традициите“ в три раздела – изобразително изкуство, празнично-обредна система и танцово изкуство.
Дейността на учителите е насочена към обогатяване и подновяване на материалната и дидактичната база. Интериорът в детската градина е естетически издържан и функционално организиран. След реализацията на Проект „Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен“ сградите на детската градина са реновирани и естетизирани. Обособени са цветни пространства към всяка детска площадка, създаден е кът за родители и деца с атракциони.


 

Детска градина „Смехорани“

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Христо Генчев“ №6
Директор: Румяна Русева
тел: 054 887 047
e-mail: cdg12@abv.bg   

ДГ „Смехорани” е разположена в централната част на град Шумен, в близост до три училища. Помещенията отговарят на всички изисквания за пълноценно отглеждане и образование на децата. За свободните игри и занимания има на разположение озеленен и обезопасен двор, на който са обособени детски площадки за всяка група.
Сградата е санирана, газифицирана и с напълно подменена дограма.
В детската градина се отглеждат, обучават и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст, разделени в четири възрастови  групи, всяка със свой облик име и традиции.
В ДГ „Смехорани” работят и творят специалисти, които уважават детската личност. Квалифициран екип от директор, учители, учител по музика,  медицинска сестра, помощник възпитатели и друг персонал. Логопед и психолог оказват професионална подкрепа на родители и деца.
В ДГ „Смехорани” децата получават:
• сигурност и подкрепа;
• уважение и пълноценно общуване;
• целенасочена предучилищна подготовка;
• право на избор и изява.
По избор на родителите се осигуряват допълнителни дейности: народни танци, английски език, футбол, изобразително изкуство и др.
В ДГ „Смехорани” се акцентира върху изграждането на пълноценен детски свят. Провокират се потенциалните заложби на децата, стимулират се личните им изяви. Свободата, която се гарантира на учителите дава на децата възможност за пълноценно детство.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.smehorani.com


 

Детска градина „Чучулига“

Адрес: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. „Васил Дяков“ №4
Директор:  Марияна Милева
тел: 054 828 117
e-mail: chuchuliga_odz@abv.bg

Ние сме видими, защото летим!
В град Шумен в подножието на Илчов баир е красивия квартал Дивдядово. Тук има едно детско кътче, наречено ДГ „Чучулига“, където палавниците се учат да летят и сбъдват желанията си.
41 години ДГ „Чучулига“ доказва, че е градина с традиции и че заедно с деца и родители успехите са истински. В съвременно обзаведени зали се възпитават и обучават деца в 1 яслена и 4 градински групи. В просторен и озеленен двор са разположени индивидуални групови детски площадки.
Професионален учителски екип с творчески дух и креативно мислене работи с всеотдайност за отглеждането, възпитанието и обучението на здрави, усмихнати и можещи деца. Многобройни и успешни са участията на малките „чучулиги” в местни и общоградски изложби, концерти и конкурси. С гордост те пресъздават по автентичен начин Дивдядовски обичаи и традиции.
Детската градина предлага допълнителни дейности, съобразени с желанието на деца и родители: народни танци, английски език, изобразително изкуство.
Всичко това утвърждава авторитета на ДГ „Чучулига“ и е гаранция за израстването на деца, които откриват познанието и радостта от детството.
Имаме си в този град
чуден детски свят.
„Чучулига“ се нарича
и зад клоните наднича.


 

Детска градина „Щурче“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Цвята Кънчева“ №12
Директор: Галина Ангелова
тел: 054 869 880
e-mail: odzch@abv.bg

Детска градина „Щурче“ е открита на 05.12.1983 г. Разполага с три корпуса на два етажа, свързани с топла връзка. Цялата сграда е газифицирана. Детската градина е първото заведение в Шумен, в което започва да функционира яслена група.  В момента в градината се възпитават, обучават и социализират деца в 6 възрастови групи.
Детското заведение е първата базова детска градина, в която се обучават бъдещите учители от ШУ „Епископ К. Преславски“.
Детска градина „Щурче“ е първата в град Шумен, която става член на Международната екологична фондация FEE от 2014 г.
Приоритети на детската градина са екологичното възпитание, спорт, традиции и  развитие на талантите на децата.
Освен традиционните дейности, в ДГ „Щурче“ са организирани допълнителни педагогически услуги: английски език, баскетбол, бойни изкуства,  изобразително изкуство, народни танци, ритмична гимнастика и футбол.
Възпитаниците на детското заведение са носители на грамоти и награди от участия в наши и международни конкурси.
Екипът на детската градина прилага и въвежда нови преподавателски технологии с доказана иновативност, което утвърждава педагогическата практика като една от добрите в системата на предучилищното образование в България и съобразена с европейските тенденции в образованието. Използват се  и се апробират педагогически форми, методи и средства, които стимулират развитието на детските способности и емоционална активност.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.odz-shumen.yolasite.com


Детска градина „Васил Левски“

Адрес: с. Черенча, 9799, общ. Шумен, ул. „Фисека“ №10
Директор:  Йорданка Владимирова
тел:  05318 83 48
e-mail: vladimirova_yordanka@abv.bg

ДГ „Васил Левски“ с. Черенча – малката градина за голямото начало!
Отваря врати за своите малки възпитаници на 11.01.1974 г.  Днес в нея се възпитават и обучават деца на възраст от 3 до 7 години в една разновъзрастова група, с различен етнически състав. Тук децата заедно откриват буквичките, числата, звуците, цветовете… и още много интересни неща, а най-вече се забавляват заедно в игрите.
Щастливите усмивки на децата ни не са само наше желание, а сбъдната реалност!


 

Детска градина „Добри Люцканов“

Адрес: с. Дибич, общ. Шумен, ул. „Митко Палаузов“ №7
Директор: Саша Георгиева
тел: 05112 21 63
е-mail: sasha.georgieva@abv.bg

ДГ „Добри Люцканов“, с. Дибич e открита през 1975 г. В основата на дългогодишната дейност на детското заведение е индивидуалната грижа за детето и неговото развитие. През годините в нея са функционирали по две и три групи. В момента има една смесена по възраст група. Тя е предпочитана за деца и родители и от околните села. Екипът предлага условия за развитието на всяко дете и неговите потребности. Педагозите обръщат внимание не само на задължителната подготовка, но и на социалното и емоционалното развитие на детето. Този подход превръща ДГ във втори дом за децата. Дом, изпълнен с уют, спокойствие, усмивки и радост.

 


 

Детска градина „Калинка“

Адрес: с. Струйно, общ. Шумен, ул. „Бузлуджа“ №5
Директор: Людмила Ангелова
тел: 05311 53 26
е-mail: ludmila.angelova62@abv.bg

Сгушена сред брези и борови дървета, огласяна от птичи песни в естествена природна среда детската градина в близкото до Шумен с. Струйно, предоставя възможност на жителите си и тези от съседните села, обучение, възпитание и образование на техните деца. С Решение на общински съвет от 1 март 2006 г. ЦДГ „Калинка“ се преобразува като самостоятелно учебно-възпитателно заведение.
Благодарение на доброто взаимодействие с община Шумен и училищното настоятелство, малките възпитаници се радват на много придобивки. След серия от ремонтни дейности със средства на Училищното настоятелство, сградата на детската градина е още по-приветлива и функционална. В детската градина се отглеждат и възпитават деца от 2 до 7 години от различни етноси. За целодневния престой на децата, родителите не заплащат месечни такси. Децата посещаващи детската градина се радват на богата материална база, която допълнително спомага за развитие на способностите и талантите им. За всички деца се грижи с много любов и всеотдайност персонал от квалифицирани служители. Благодарение на съдействието от страна на местната кметска управа дворната площадка и цветните алеи са винаги добре и естетически поддържани.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: https://www.dg-kalinka.com/index.php


Детска градина „Камбанка“

Адрес: с. Друмево, общ. Шумен, ул. „Лиляна Димитрова“ №1
Директор: Ваня Кръстева
тел: 05319 21 22
е-mail: dg_kambanka@abv.bg

ДГ „Камбанка“ се намира на 30 км от град Шумен. В нея се приемат деца от 2 до 7 годишна възраст в две групи.
Сградата е специално строена за детска градина и е на два етажа.
В ДГ работи високоотговорен педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата за успешната им реализация в училище.
„Мечтите правят мъдрец от детето,
изпълват с обич сърцето.
Мечтите са полет далечен,
те правят човека, човечен!“


Детска градина „Мадарски конник“

Адрес:  с. Мадара, общ. Шумен, 9971, ул. „Кирил и Методий“ №9
Директор: Даниела Милчева
тел: 05313 21 57
e-mail: milcheva.07@abv.bg

Детска градина „Мадарски конник“ е едногрупна с 22 деца. Децата са на възраст от 2 до 7 години от различен етнос. Персоналът /4,5 щ. бр./, уважава детската личност и обгрижва децата с много обич. Сградата е двуетажна, просторна и слънчева. Отоплява се с локално парно отопление. Дворът е голям, обширен, с цветни градинки и дървета, които осигуряват естествена прохлада и сянка през горещите летни дни. Материално-техническата и игровата бази са много добри. С годините детската градина се утвърждава като желана от малкото дете и неговото семейство среда, в която има възможност да се развива, съобразно своите интереси и способности.


 

Детска градина „Осми март“

Адрес: с. Градище, общ. Шумен, ул. „В. Друмев“ №1
Директор: Мария Георгиева
тел: 05311 54 18
e-mail: dg_8mart@abv.bg

ДГ „Осми март“, с. Градище е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 2 до 7 години. Разполага с помещения за две групи.
Детската градина предлага:

  • сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор, с изградена площадка по БДП;
  • занимални с кътове по интереси;
  • съвременна база с интериорни решения, съобразени с възрастта на децата.

Детска градина „Радост“

Адрес: с. Новосел, 9807, общ. Шумен, ул. „Поп Андрей“ №17
Директор: Катя Стоянова
e-mail: katina_59@abv.bg

Детска градина „Радост“ с. Новосел е с една смесена група от 15 деца. Децата, с които работи колективът на детската градина са както от различни възрасти, така и от различни етнически групи. По-голяма част от тях постъпват в детската градина невладеещи български език. Обстановката се организира така, че да създава свободни и достъпни зони за самостоятелност в избора на дейност на всяко дете и да отговаря на потребностите и интересите на групата като цяло. Персоналът /4 щ. бр./, уважава детската личност и обгрижва децата с много обич. Сградата е едноетажна, просторна и  слънчева. Колективът на детска градина „Радост“ със своя професионализъм полага усилия за осъвременяване на материалната база и създаване на условия за това, градината да бъде любимо място на всички деца в село Новосел.


Детска градина „Славейче“

Адрес: с. Салманово, общ. Шумен, ул. „Александър Стамболийски“ №1
Директор: Валентина Сербезова
тел: 05316 22 23
е-mail: slaveiche_21@abv.bg

ДГ „Славейче“ е общинско детско заведение, което се намира в с. Салманово, на 15 км. от гр. Шумен. Открита през 1965 година с една смесена група, вече 50 години приютява малките палавници. В детското заведение се обучават и възпитават 22 деца от 2 до 7 годишна възраст. Сградата е специално построена за детско заведение върху общинска територия. За децата се грижат квалифициран педагогически и помощен персонал. Днес ДГ е съвременна образователна институция, с много добра материална база, в която се възпитават активни, позитивни и знаещи деца, в любов към семейството, природата, фолклора и традициите. За това допринасят участията на педагогическия екип в различни проекти: „Цветната градинка в нашата детска градина“, „Да възродим българските народни игри и забавления от Шуменския край“, „Пътуващото огънче на баба“, „Училище за толерантност“. Благодарение на  проекта „Малките еколози“, децата на детската градина се радват на  нови дворни съоръжения.


Детска градина „Снежанка“

Адрес: с. Ивански, общ. Шумен, ул. „Иван Кръстев Ивански“ №14
Директор: Марияна Маринова
тел: 053 17 20 38
e-mail: cdg_snejankа@abv.bg

Детска градина „Снежанка“, с. Ивански е желана детска територия, даваща достъп и равен шанс за предучилищно възпитание и образование на всички деца.
Със своето 40-годишно съществуване тя се е превърнала в притегателен център за щастливи деца, спокойни родители, удовлетворени от работата си служители и много приятели. Разполага с модерна база, отговаряща на всички изисквания. В нея се отглеждат и възпитават 70 деца, разпределени в три градински групи – „Мечо Пух“, „Мики Маус“ и „Звънче“. За децата се грижи екип от специалисти с много добра научно-практическа подготовка – педагози и помощник-възпитатели.
В детското заведение има мобилно педагогическо присъствие, даващо адекватни отговори на постоянно променящата се динамична среда в процеса на предучилищното възпитание. Работи се системно и последователно за привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователните цели.
ДГ „Снежанка“, с. Ивански се развива като институция със собствена визия и авторитет и отстоява своето достойно място за развитие в предучилищното образование в община Шумен.
За повече информация посетете facebook страницата ни на адрес: www.facebook.com/me4opu/


Детска градина „Червената шапчица“

Адрес: с. Вехтово, общ. Шумен, ул. „Георги Димитров“ №19
Директор: Зелиха Шеф
тел.: 05317 20 45
e-mail: mb_margo55@abv.bg

Щастливото и пълноценно изживяно детство е решаващо за  хармонията и равновесието в живота на човека.
Детска градина „Червената шапчица“ с. Вехтово е част от изградената мрежа на детски градини в община Шумен. Тя е открита на 29.09.1979 г. Изградена е по типов проект за една група с капацитет за 25 деца. Дейността на детската градина е социална. За това работим за утвърждаване на детската градина като любимо място, осигуряващо на децата комфорт и целенасочена подготовка за училище с отговорни педагози, проявяващи загриженост и зачитане достойнството на децата.


 

Детска градина „Щастливо детство“

Адрес: с. Царев брод, общ. Шумен, ул. „Хан Крум“ №5
Директор: Пепина Ангелова
тел: 05315 20 88
e-mail: mariyana58@abv.bg

Детската градина отваря врати на 27.11.1976 г. Сградата е специално построена за детска градина на два етажа. От откриването ѝ  до момента в нея функционират две смесени групи – по възраст и по етнически състав. За отглеждането, социализацията и обучението на децата, организацията на детската хигиена, храненето и провеждането на образователно-игровите дейности и занимания с много внимание се грижи отговорен висококвалифициран екип от учители и помощник-възпитатели. С децата се организират екскурзии, образователни концерти, екотуризъм, пътешествия, театри, 3D кино. Отбелязват се всички празници и традиции, а децата участват в различни фестивали, конкурси и проекти.
Здрава и стабилна е средата в детската градина, която осигурява щастливо детство и свобода на всяко дете да развива своя талант, да цени и уважава уникалността на другите. Децата се възпитават и социализират, като успешни млади граждани готови да се справят с всяко предизвикателство в живота.

Дейности

Skip to content