• Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен АД
  “МБАЛ І Шумен” АД
  гр. Шумен, ул. “В. Априлов” №63
  Централа 054/855 755
  директор: д-р Атанас Атанасов– тел.: 054/800 733
  Болницата разполага с 420 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение и акредитация в: КАРИЛ – Анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Хирургични отделения, Вътрешни отделения, Акушеро-гинекологични отделения, Детско, Неврологично, Очно, Ушно, Ортопедично, Физиотерапевтично, Инфекциозно, Рентгенологично отделения, Хемодиализа, Клинична и Микробиологична лаборатория.
  В структурата на МБАЛ е:
  ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия
  ул. “В. Априлов” №63, тел.: 054/800 740
  Председател на ТЕЛК – д-р В. Манолова, тел.: 054/800 740
 • Държавна психиатрична болница /ДПБ/ с. Царев брод
  Разполага с 270 легла.
  Директор: д-р Николовa – тел.: 05315/20 22, 21 21
 • Комплексен онкологичен център ЕООД
  гр. Шумен – ул. “В. Априлов” №63, тел.: 054/800 832
  Управител: д-р Сотир Караниколов, тел.: 054/800 029
  Заведението разполага с 100 легла и извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози.

Дейности

Skip to content