• С голям социален ефект е Националната програма „Активиране на неактивни лица”, чиято цел е да активира и включи на пазара на труда неактивни и обезкуражени лица, да ги привлече и мотивира за регистрация в бюрата по труда, за да получат те право за включване в обучение и/или заетост. На длъжност “Младши специалист, младежки медиатор” има 1/едно/ наето  лице.
  • „Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ е насочена към повишаване на пригодността към заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в бюрата по труда безработни лица с трайни увреждания или лица, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества в трудоспособна възраст, които са една от най-трудно реализиращите се групи на пазара на труда. Осигурена е заетост на 1 /едно/ лице, с продължителност на заетостта до 21 октомври 2017 година.

Дейности

Skip to content