17 февруари 2021 г.

П О К А Н А

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КАНИ

Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектобюджета на общината за 2021 г. и приетата от Общинския съвет „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет“, които са публикувани на сайта на общината.
Решение № 64 на Министерски съвет от 22.01.2021 г. за бюджетната процедура за 2022 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерство на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории Бюджет/Бюджетна процедура 2022.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.02.2021 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен, както и на електронен адрес mayor@shumen.bg, или на сайта на общината https://www.shumen.bg/kontakti-2/

Очакваме Ви.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН


Архив:

 •  2020

  20 февруари 2020 г.

  П О К А Н А

  На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021-2023 г.

  КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
  КАНИ

  Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.
  Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2020 г. и приетата от Общинския съвет „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет“, които са публикувани на сайта на общината.
  Решение № 64 на Министерски съвет от 31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерство на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории Бюджет/Бюджетна процедура 2021.
  Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.02.2020 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен.

  Очакваме Ви.

  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
  КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН


 •  2019

  18 февруари 2019 г.

  П О К А Н А

  На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 г.

  КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
  КАНИ

  Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.
  Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2019 г. и приетата от Общинския съвет „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет“, които са публикувани на сайта на общината.
  Решение № 52 от Министерски съвет от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерство на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории Бюджет/Бюджетна процедура 2020.
  Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.02.2019 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.

  Очакваме Ви.
  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
  КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

 •  2018

  03 октомври 2018 г.

  Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия безналични общински облигации, издадена от Община Шумен с ISIN BG2100005110


  22 февруари 2018 г.

  П О К А Н А

  На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019-2021 г.

  Кметът на община Шумен Любомир Христов
  КАНИ

  Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.
  Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2018 г. и приетата от Общинския съвет „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”, които са публикувани на сайта на общината.
  Решение № 51 на Министерския съвет от 31 януари 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Бюджетна процедура 2019.
  Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 28.02.2018 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на община Шумен.

  Очакваме ви.
  Любомир Христов
  Кмет на община Шумен

Меню

Skip to content