Повече информация за проекта на Община Шумен – „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”, който е част от Българо-швейцарската програма „Здраве и образование за всички” можете да намерите на: http://zovprogramme.bg/bg/locations-shumen


28 юни 2019 г.

Община Шумен с отличие за принос в социалното включване на хора от уязвимите групи

Шумен получи отличие за принос към социалното включване на хора от уязвимите групи и успешното реализиране на проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Програма ЗОВ(Здраве и образование за всички) на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Нейно превъзходителство посланикът на Швейцария Мюриел Берсе Коен връчи на ръководителя на проекта Христина Баева плакет и благодарствена грамота от името на швейцарското правителство. Ръководителят на звеното за управление на проекта г-жа Ирина Файон благодари на кмета Любомир Христов и на екипа по проекта за добрата съвместна работа. Тя изрази признанието на звеното за управление към партньорите за привличане на повече деца в детската градина „Пролетна дъга“ и в обединеното училище в село Ивански, за повишаване качеството на образование сред ромските и децата от уязвимите групи, за осигуряване на по-лесен достъп до здравни услуги и профилактични прегледи. В обръщението си при връчване на отличието г-жа Файон обърна внимание и на добрата работа на медиаторите, назначени по проекта, със семействата и общността.
Проектът се реализира в рамките на две години и половина от края на 2016 година и е на стойност 723 656 лв. Той е насочен към социалното приобщаване на роми и други уязвими групи от кварталите “Млада гвардия”, “Еверест”, “Витоша” в Шумен и в село Ивански. Целта е да се подкрепи интеграцията на уязвимите групи чрез изграждане на нова инфраструктура, подобряване на условията и качеството на образование и здравеопазване, овластяване на ромската общност чрез средствата на изкуството, спорта и културата.


24 юни 2019 г.

Заключително събитие на Програма ЗОВ ще се проведе днес в София

Социалното включване на роми и други уязвими групи в България е доказано успешно с конкретна всекидневна работа с деца и млади семейства, като образователни и здравни дейности са едновременно насочени към една и съща група с подкрепата на държавни институции, общини, неправителствени организации, здравни и образователни медиатори.Този модел бе разработен и успешно приложен от Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) през последните пет години в шест областни центрове в България с финансовата подкрепа на швейцарското правителство.
Пилотният модел на Програма ЗОВ за социално включване на роми и други уязвими групи ще бъде обсъден на национална конференция днес в София, която ще бъде открита от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, посланика на Швейцария Мюриел Берсе Коен и заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева. Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще участва в дискусиите.
Усилията на Програма ЗОВ са насочени към деца и млади семейства от уязвими групи в Пловдив, Русе, Бургас, Монтана, Сливен и Шумен, които живеят крайно бедно в затворени общности. От българска страна основен партньор по Програмата е Министерството на труда и социалната политика, като участват още министерствата на здравеопазването и образованието и науката. Общата стойност на Програма ЗОВ е 8 088 500 швейцарски франка, като швейцарският принос е 6 920 000, а съфинансирането от трите министерства е 15%.
Успешно бяха изпълнени шест интегрирани проекта с общо 30 партньори – училища, детски градини, здравни центрове, НПО и др. ЗОВ утвърди стратегическия подход като най-ефективен за решаването проблемите на уязвимите групи: едновременни дейности по образование и здравеопазване в една и съща група и работа през централните и местните институции.
По ЗОВ в периода 2016 – 2018 близо 2 500 деца на възраст от 3 до 6 години посещават редовно занимания в детска градина и предучилищна група, както и допълнителни обучения по български език, а още 2 113 деца ходят на училище (1 – 4 клас) и на допълнителни уроци по български. В шестте района образователните медиатори организираха 10 276 консултации и мотивационни срещи с родители. В същия период бяха осъществени и 23 471 общи, детски и гинекологични прегледи, както и 15 012 информационни здравни консултации, организирани от здравните медиатори.
Благодарение на съвместната работа с държавните институции и местните власти повечето от дейностите са вече устойчиви с подкрепата на държавни бюджети, насочени към общините. Много от другите дейности ще бъдат подкрепени от национални програми, европейски социални и образователни програми след 2020 година, както и по Норвежкия механизъм.

 


24 юни 2019 г.

Детска градина и училище грейнаха в цветовете на дъгата

Детската градина „Пролетна дъга“ в Шумен и Обединеното училище “Христо Ботев” в село Ивански,  партньори на Община Шумен по проекта  „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“, вече са оборудвани с нови комбинирани съоръжения за игра. Те са закупени със средства от икономии  по проекта в размер на  12 000 лева и вече са монтирани.
Новите шарени пързалки, стени за катерене, тунелчета, детските площадки и пребоядисаната ограда грейнаха обновени и цветни. Весела детска глъч и радостни усмивки изпълват просторния двор на детската градина и обновената площадка на училището.
Съоръженията за игра в детската градина не са подновявани от нейното създаване преди 30 години, а в началното училище в село Ивански никога досега не е имало такива уреди за игра.
Промененото и осъвременено пространство ще даде възможност на учителите за провеждане на разнообразни занимания с децата и учениците.


06 юни 2019 г.

Допълнително оборудване в детска градина „Пролетна дъга“ и ДКЦ1

Продължава обновяването на интериора и игровите комплекси в ДГ „Пролетна дъга“ в Шумен. Залите за занимания във филиалите на детската градина и новата група в централната сграда бяха обогатени с допълнително закупените кътове за игра. Интересни и забавни за децата са игрите в лекарския кабинет, кухненския кът и магазина за играчки. Закупени са и нови гардеробчета за дрехите и обувките на децата, нови дидактични шкафове и учителски бюра. Цялостното обновяване на средата с красиви мебели и кътове прави детската градина по-привлекателна за децата и по-приятна за работата на учителите.
За подобряване на здравното обслужване за родителите и с цел осигуряване на устойчивостта по проекта беше закупена допълнително и нова специализирана медицинска апаратура за провеждане на акушеро-гинекологични прегледи. ДКЦ 1 в Шумен и Здравната служба в село Ивански вече разполагат с ново оборудване за АГ кабинета, който функционира като част от планираните дейности в направление здравеопазване. Той е снабден с гинекологичен стол, колпоскоп и електронож.
Игровите кътове и новата специализирана апаратура са закупени със средства, осигурени по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“. Проектът се реализира в рамките на Програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


03 май 2019 г.

Обмен за добри практики по Програма ЗОВ

Представители от Екипа за управление на проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“, образователни медиатори и педагози от ДГ „Пролетна дъга“ и Обединеното училище „Хр. Ботев“ в село Ивански участваха в обмен на добри практики. Шуменският университет „Еп. К. Преславски“, един от партньорите по проекта, организира визита на екипа в гр. Пловдив с цел да споделят опит и да представят на постигнатите резултати в работата по проектите на двете общини по програма ЗОВ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Домакините от СУ „Найден Геров“ в пловдивския квартал Столипиново разказаха за своята работа с деца и възрастни от уязвимите групи. Споделеният опит беше изключително полезен по отношение на обхвата и задържането на децата и учениците в училище. Ползотворна бе и срещата на образователните и здравните медиатори, които работят по проекта в двете общини. Те обсъдиха успехите, но и проблемите, които срещат в своята работа с целевата група за създаване на по-лесен достъп до здравни услуги, както и идеите и възможностите за устойчивостта в бъдеще. За педагозите в сферата на предучилищното образование интерес предизвика споделеният опит за прилагане на иновативни педагогически подходи в работата с децата в ранна детска възраст с цел мотивация, развитие и социализация. Един от важните аспекти в работата на педагогическите екипи е прилагането на ефективни подходи за привличане на родителите, които да се превърнат в партньори на училището за привличане на децата и задържането им в образователната система.


22 април 2019 г.

Празнична вечер по проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” в Шумен

Община Шумен и партньорите по проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” организираха заключителна празнична вечер по повод приключване на работата по проекта.
Повече от 400 души – гости, участници, деца и ученици, родители, учители и партньори се събраха в Драматично-кукления театър “Васил Друмев”, за да се запознаят с постигнатите резултати и да се насладят на прекрасните изпълнения на децата от ДГ “Пролетна дъга” и Обединеното училище “Христо Ботев” в село Ивански. За пореден път те се радваха на топлото и приятелско отношение на техните връстници от СУ “Сава Доброплодни”, които отново ги поздравиха този път с изпълнения на танцовия състав “Луди млади” с ръководител Борис Иванов. Подарък за партньорите и за публиката бе и концертът на Веселин Маринов.
Гости на празничната вечер бяха кметът Любомир Христов и ръководителят на звеното за управление на Програма ЗОВ Ирина Файон, която поздрави участниците за успешното изпълнение на дейностите по проекта.
Проектът е насочен към социалното приобщаване на роми и други уязвими групи от кварталите “Млада гвардия”, “Еверест”, “Витоша” в Шумен и в село Ивански. За успешното реализиране на дейностите по него в продължение на две години и половина работиха учители, социални работници, доброволци и медиатори, университетски преподаватели, лекари, медицински сестри и експерти от общината под ръководството на управляващия орган от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката. Целевата група са деца до десет години, защото социалното приобщаване започва от най-ранна възраст, а семействата имат ключова роля за пълноценното интегриране на малцинствата. Здравни медиатори, доброволци и сътрудници съставиха обща картина на социалния статус на населението. Картотекираха бременните жени, младите хора, които не са обхванати от задължителните медицински прегледи, както и малките деца, които нямат задължителните имунизации. Осигурен беше по-лесен достъп до здравни услуги и профилактични прегледи. Благодарение на работата по проекта беше намален процентът на ранноотпадащите деца и ученици. Организираните допълнителни занимания в летните, наваксващите и уикенд училищата дават добри резултати, защото помагат за затвърждаване на знанията и попълване на пропуските. Създадени бяха училища за родители, които да мотивират и да подготвят младите хора да бъдат по-добри родители. Изградена е удобна и модерна образователна среда в детската градина в Шумен и в училището в Ивански, изцяло обновена е здравната служба в селото.
Проектът на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” се реализира по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


08 април 2019 г.

Празник на здравето организираха в ДГ “Пролетна дъга” в Шумен

Тържеството бе част от заниманията в училището за родители по проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
В него участваха всички малчугани от детската градина. Децата пяха и се забавляваха и рецитираха. Те разказаха пред своите родители колко е важно да се спазват правилата на здравословното хранене, какво е значението на плодовете и зеленчуците, че трябва да спазват лична хигиена, да мият редовно ръцете и зъбките си. Празникът премина в игри, песни и състезания, с които те разказаха, какво са научили, кои са правилата, които трябва да се спазват, за да растат здрави и силни.
Над 30 родители се включиха в празника. “Важно е родителите да насърчават здравословния начин на живот на децата си и ако е необходимо, да променят хранителните им навици,” сподели директорът на детската градина Ивелина Пенчева. Всички групи получиха за награда комплекти със спортни пособия, закупени със средства от българо-швейцарския проект и връчени от Людмила Андреева, координатор в направление “Здравеопазване”.


08 април 2019 г.

Образованието и интеграцията на ромите и хората от уязвимите групи

Образованието като ключ към интеграцията на ромите и хората от уязвимите групи обсъждаха по време на дискусия представители на младежката активна група в Шумен, общинската администрация, образователни и здравни медиатори, преподаватели и студенти в начална и предучилищна педагогика на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Събитието бе организирано в рамките на проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” в педагогическия факултет на университета, който е партньор на общината.
Христина Баева, ръководител на проекта и главен експерт „Училищно и извънучилищно образование“, представи обобщена картина на обхванатите, подлежащи на задължително обучение деца и ученици, в т.ч. и от ромски произход, на територията на община Шумен. Тя посочи, че целта на проекта е да се създадат условия за привличане на максимален брой деца и ученици в образователните институции – детски градини и училища. “Работим с учители и университетски преподаватели. Стремим се да създадем условия за по-качествено образование и да подобрим техните резултати в учебната работа,” обясни Баева и открои също и усилията на медиаторите. „За нас те са изключително ценни, защото работят много активно със семействата и помагат на младите хора в мотивацията им да продължат своето образование. Христина Баева представи пред участниците в срещата възможностите за редовно обучение в училище – дневна, вечерна или самостоятелна форма на обучение през различните етапи на средното образование.
Доц. Виолета Кюркчийска от Шуменския университет представи специалностите във висшето училище и възможностите за реализация на студентите. Специално внимание тя обърна на педагогическото направление. „Педагогическият факултет на Шуменския университет е най-големият в страната, с най-голямо разнообразие на специалности,“ обясни Кюркчийска. Тя насърчи младите хора да търсят помощ от преподавателите в университета, ако е необходимо, и да кандидатстват. „Младите роми с педагогическо образование биха могли много по-лесно да мотивират децата да посещават детска градина и да продължат образованието си в училище. Освен това самите те са добрият пример за подражание“.
В дискусията за образованието като условие за успешната интеграция и реализация се включиха медиаторите и доброволците от младежката активна група Георги Самиров, Айлин Мехмедова, Ирина Илиева, Ангел Ангелов, председателят на читалище “Евролил 2005”, Шумен Филип Петров и др. Повечето от тях са завършили средно образование и сега продължават да учат различни специалности в университета. “Нищо не се постига лесно и не се дава даром. За да успее, човек трябва да се бори”, казва Ирина Илиева. „Бях в чужбина. Заминах там с мисълта, че никога няма да се върна, но ето ме тук, решена да живея и да работя в България, в родното ми село Ивански. Може би е въпрос на лично усещане, но аз никога не съм допускала да бъда и да се чувствам дискриминирана. Така че на първо място, човек трябва има вътрешната увереност в себе си, в собствените си сили и възможности. С упоритост и последователност може да успее,” сподели по време на срещата  Ирина, която работи като здраве и образователен медиатор в с. Ивански.
Ангел Ангелов е студент в Шуменския университет и ръководи ученици от Шесто основно училище „Еньо Марковски“ в Шумен в часовете за извънкласни занимания. Той сподели, че в момента работи и с младежи от ромски произход, които завършват средното си образование в няколко професионални гимназии в града. Помага им при подготовката за кандидатстване във висше учебно заведение. Ангел е един от доброволците, които работят по проекта на Община Шумен и е един от най-активните участници в младежката активна група, партньор на общината.


03 април 2019 г.

Два дни, които децата от Ивански дълго ще помнят

74 ученици от първи до четвърти клас на ОбУ “Христо Ботев” се включиха в двудневна екскурзия като част от планираните и допълнителните извънкласни дейности в направление образование по проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”. Целта на екскурзията е да запознае децата с културно-историческото наследство, да допринесе за обогатяване не техните знания в свободното време и да подпомогне социалното включване и интегриране на ромите.
Учениците посетиха природния парк Шуменско плато и Астрономическата обсерватория. С огромен интерес разгледаха изложбената зала с богата експозиция от стари уреди и прибори по астрономия и физика. Изслушаха увлекателната беседа на докторанта към ШУ Станислава Тодорова, която им разказа много любопитни факти за планетите в Слънчевата система. След това имаха възможност да погледнат слънцето през специален слънчев телескоп на покрива на обсерваторията.
По-късно, заедно със своите ръководители, децата посетиха и Мемориалния комплекс “Създатели на българската държава”, посветен на 1300 години от създаването на България. От разказа на екскурзовода те обогатиха своите знания по история, припомниха си за хан Аспарух, за приемането на християнството, за управлението на цар Борис и за Златния век на цар Симеон.
Въпреки хладното време пътуването по платото продължи до Шуменската крепост, една от най-известните забележителности в региона.  Най-голям интерес у децата предизвика възстановената кула на крепостта, от която се разкрива красива гледка към града и Природния парк.
Във втория ден от екскурзията учениците посетиха варненския делфинариум, където с голямо любопитство наблюдаваха специално подготвена програма. Много се радваха на играта на делфините и на шоуто с новороденото делфинче. Денят бе наситен с много емоции особено при срещата след това с животните във варненския зоопарк.
За повечето от децата тази екскурзия бе първа среща с морето. Там, на брега, те за първи път видяха кораби и чуха корабна сирена – преживявания и впечатления, които ще оставят незабравим спомен в сърцата им.


28 март 2019 г.

Добри практики. Педагози по Програма ЗОВ споделят опит

Обмяна на добри практики в областта на предучилищното образование и в работата с деца от уязвимите групи се проведе днес в ДГ “Пролетна дъга” в Шумен. В заключителния модул от поредицата обучения и квалификации педагозите представиха пред колегите си от различни детски градини в община Шумен иновативни методи и техники за работа с деца, които не владеят добре български език. Целта на откритите занимания е успешните методически подходи за педагогическа работа с ромските деца да бъдат мултиплицирани и прилагани и в други детски заведения на територията на общината, които също работят с деца от уязвими групи.
Ръководителите на групите по дейност “Летни училища” във филиалите и в централната сграда изнесоха открити занятия, свързани с придобиване на математически и езикови знания и умения от деца, които нямат достатъчна предварителна подготовка за детската градина. Пред 25 учители и директори на детски градини от Шумен старши учителят Даниела Борисова поведе децата във “вълшебния свят на игрите“. С помощта на разнообразни дидактически пособия и материали Монтесори, закупени по проект на Община Шумен към швейцарската програма ЗОВ, те изпълняваха задачи, които развиват техния интелект, обогатяват речниковия им запас, изграждат умения за самостоятелност и дисциплина. Занятието “Играй и ме намери” се проведе във филиалите на детската градина. Старши учителят Радка Колева превърна трудната математика в игра, с която децата бързо и лесно усвояват различни математически знания и развиват своята любознателност и креативност.
Гостите разгледаха обновената образователна среда в новия комплекс и във филиалите. Те се запознаха с разнообразието от нови пособия и дидактически материали, с иновативните методи на работа, успешно прилагани от педагогическия екип на ДГ “Пролетна дъга”. Всичко това спомага за постигане на целите, поставени от проекта за приобщаване на децата от уязвимите групи в образователната система, за подобряване на техните езикови компетенции, развиване на творческите им възможности и повишаване на мотивацията да посещават детската градина.
Детска градина “Пролетна дъга” е партньор на Община Шумен по проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”, който се реализира по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


23 март 2019 г.

Пролетно настроение

Близо двайсет ученици от втори, трети и четвърти клас се включиха днес в забавни игри и занимания по време на уикенд училището в село Ивански под мотото “Добре дошла пролет”.
Под ръководството на своите учители Светла Мутафчийска, Пенка Йорданова, Боряна Ранкова и Светослав Маджаров в залите на новия учебен център на Обединеното училище “Христо Ботев” учениците проведоха допълнителни занятия по български език и литература, изобразително изкуство, опазване на природата, спортуваха и се веселиха на двора.
С уханието на люляк, с песента на птиците и цвета на синьото небе от стихотворението “Пролет” на Никола Вапцаров в училището се настани истинско пролетно настроение. По-големите ученици се бяха подготвили да четат и рецитират стихотворения за пролетта. Заедно с тях в четенето, писането и рисуването, в песните и игрите се включиха майки, бащи, братчета и сестричета.
Ученици и родители посветиха на пролетта две много красиви творби. Всички заедно изрисуваха с четки, водни боички и с ръце прекрасното слънце, с което идва топлината на пролетното пробуждане, и дървото на живота, огряно от светлина, изпъстрено с цветове и оживено от песните на птиците. Дворът на училището се огласи от весела детска глъч и игри.
Допълнителните занимания в уикенд училището са част от дейностите по проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по програма ЗОВ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


06 март 2019 г.

„Шарена палитра“ – празник на етносите и на поезията събра заедно близо 400 участници и гости

Богата палитра от цветове, музика, поезия и танци събра деца, родители и гости от различни етноси – български, турски, ромски и руски във второто издание на празника на етносите и на ромската поезия, който се проведе на сцената в Младежкия дом. Инициативата се реализира по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ в рамките на програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Деца и ученици от Детска градина “Пролетна дъга”, Обединеното училище “Хр. Ботев” в село Ивански, възпитаници на СУ “Трайко Симеонов”, Центъра за подкрепа на личностното развитие – ОДК и музикалните школи в града, СУ “Сава Доброплодни” и Шесто основно училище “Еньо Марковски” с огромно старание подготвиха своите музикални изпълнения, рецитираха стихове, пяха песни, представиха танци на различни етноси и се включиха в концертната програма „Шарена палитра“.
Публиката аплодира музикантите от оркестър “Шумен” и виртуозните изпълнения на популярни руски, унгарски, български творби и ромски песни. Потомственият музикант и носител на първа награда от Международния детско-юношески театрален фестивал „Приказка за теб“ във Варна Евгени Чакъров предизвика възторжените аплодисменти на публиката със своето изпълнение на цигулка – “Турски марш” от Бетовен. Офи Митков спечели овациите на децата и възрастните с химна на Европа “Ода на радостта”. Гостите на празника имаха удоволствието да наблюдават прекрасните композиции “Царевички” и “Шопски танц” на възпитаниците от трети хореографски клас в СУ “Сава Доброплодни”. Детската вокална група и Силвия Атанасова от Шесто основно училище бяха бурно аплодирани.
Партньорите по проекта също имаха участие в празничната програма. В специално ушити костюми на сцената излязоха и децата от ДГ “Пролетна дъга” и изпълниха руски танц. Учениците от училището в село Ивански рецитираха ромска поезия и представиха композиция по музиката от филма “Таборът отива към небето”.
За втори път деца от Шумен участваха в един истински празник на толерантността. Шарена палитра от етноси, поезия, музика, песни и танци завладяха сърцата на публиката, която изпълни до краен предел концертната зала на Младежкия дом. Финалът отново събра всички заедно на сцената с песента “Планетата на децата”, изпълнена от Кремена Маринова от ОУ “Еньо Марковски”.


01 март 2019 г.

Забавление с историите на мистър Хепи

Сто деца на 4, 5 и 6-годишна възраст от ДГ “Пролетна дъга” гледаха спектакъла “Историите на мистър Хепи” в голямата зала на ДКТ “Васил Друмев” в Шумен. Представлението е по известните „Небивалици“ на английския писател Доналд Бисет.
Младите актьори Валентин Василев, Елена Атанасова и Александър Валериев грабнаха вниманието на малчуганите с веселите истории на мистър Хепи. Всички заедно участваха в една забавна игра, в която лошият и недружелюбен господин се превръща в истински щастлив човек. Режисьорът Съби Събев споделя, че идеята на представлението е да предложат на децата едно вълнуващо емоционално преживяване, с което те да погледнат на света с очите на доброто и красивото в отношенията с другите и в природата.
“За първи път нашите деца влизат в голямата зала на театъра и тя ги респектира. Досега сме били само в зала „Патиланчо“. Посещението на театрални постановки и други културни събития извън детската градина ни помага в работата да изграждаме и развиваме уменията за разбиране и за общуване. Това допринася както за научаване на нови неща, така и за интеграцията на децата от рисковите групи”, споделя Даниела Димитрова, старши учител в ДГ “Пролетна дъга”.
По-късно театралната трупа гостува на учениците от Обединеното училище “Христо Ботев” в село Ивански, където също близо 100 деца от начална степен имаха възможност да се срещнат с героите на спектакъла “Историите на мистър Хепи”.
Посещението бе организирано като част от дейностите в направление образование по проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по програма ЗОВ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


30 януари 2019 г.

Учи с нас. Забавно е

Учители от Обединеното училище “Христо Ботев” в село Ивански и детска градина “Пролетна дъга”, под ръководството на доц. Виолета Кюркчийска – преподавател в ШУ „Еп. К. Преславски проведоха открити учебни занятия с ученици и занимания с деца от детската градина с материали Монтесори. Елементите от педагогическата система Монтесори са осигурени със средства по проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”.
Ученици от 1 до 4 клас се включиха в часовете за извънкласна подготовка на т.н. “наваксващо училище”, които се проведоха в новия учебен център на училището в село Ивански. Монтесори упражненията по математика и по бъгарски език се провеждат извън задължителната учебна програма. Това дава по-голяма свобода на учителите да изберат средствата, с които да работят, а нетрадиционният подход предизвиква интереса на учениците. Заниманията с елементи Монтесори дават възможност по достъпен начин да се усвоят математическите действия събиране и изваждане, да се затвърди правописа на думите, които съставят по картинки. А това мотивира учениците да бъдат по-активни участници в учебния процес и да постигат по-добри образователни резултати.
Забавни игри за изграждане на умения да се ориентират в пространството и за обогатяване на речниковия запас от думи на български език извън задължителната програма се проведоха и с децата от ДГ “Пролетна дъга” в Шумен в двете групи на „летните училища“.
Усъвършенстване на педагогическите умения на учителите за работа с елементи от педагогическата система Монтесори е включено в проектните дейности на партньор – ШУ „Еп. К. Преславски“ по проекта на Община Шумен, който се реализира по Програма ЗОВ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


14 януари 2019 г.

Изложба на наши талантливи деца и ученици

Творби на деца от ДГ “Пролетна дъга” и на ученици от Обединеното училище “Христо Ботев” в село Ивански, които се включиха в конкурса “Весела Коледа”, бяха представени на изложба, подредена в Община Шумен.
50 рисунки с коледни и новогодишни послания и апликации разказват различни сюжети от зимата в пъстра палитра от цветове и герои, свързани с коледните и новогодишните празници. Своите творби децата и учениците изработиха по време на уикенд училищата по проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”. С помощта на педагозите от детската градина и от училището в село Ивански те успешно развиват своите таланти. Освен от учителите малките творци получават подкрепа също и от семейството. Заниманията с художествени дейности има положителен ефект както върху децата, така и върху родителите. Те се вълнуват и стават по-заинтересовани от тяхното образование. За усърдието си децата и учениците получиха много подаръци – флумастри, детски книжки с приказки и пъзели.
На представянето на изложбата бяха поканени родители от Шумен и село Ивански, медиатори и учители. Празнично украсената зала на общината събра повече от сто души, а събитието се превърна във весело детско тържество, в което деца и ученици се забавляваха, рецитираха стихотворения, пяха песни и танцуваха заедно. По-големите ученици от село Ивански прочетоха и коледно-новогодишните пожелания, които бяха написали към своите рисунки.
Изложбата и представянето на най-добрите творби от конкурса за апликации и детски рисунки с коледни новогодишни пожелания се организира от Община Шумен по проекта към Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) в рамките на Българо – швейцарската програма за сътрудничество.


03 януари 2019 г.

Деца от детска градина „Пролетна дъга“ в Шумен сурвакаха кмета Любомир Христов

Деца от Детска градина „Пролетна дъга“ бяха гости днес на кмета на Шумен и сурвакаха кметския екип.
С ръчно изработени сурвакници, украсени според народната традиция с пуканки, сушени плодове и вълна, малките сурвакари наричаха празнични благословии за здраве и берекет, за спорна и благодатна нова година. Малчуганите пожелаха на кмета Любомир Христов, на неговите заместници и на председателя на Общинския съвет проф. Борислав Беджев здраве, берекет и успехи.
Седемнадесет момичета и момчета, облечени с народни носии, пяха и танцуваха в празничната фолклорна програма, която учители и деца бяха подготвили. Докато сурвакаше кмета, в наричането си шестгодишният Станимир отправи най-важното послание за новата година – „да тежи думата ти, да е мъдрост в избора ти, да е здрав денят ти и да пребъдат успехите ти.“
Красивите сурвакници бяха направени специално за случая от децата и техните родители в „уикенд училищата“ на детската градина. Заниманията в тях са част от дейностите по проекта „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ в рамките на Програма ЗОВ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Детска градина „Пролетна дъга“ е един от партньорите на Община Шумен по проекта.
Кметът Христов благодари на децата. Той ги поздрави за чудесната програма, за песните и танците и им пожела много здраве, весели и безгрижни игри, да бъдат много обичани и да растат щастливи. По традиция децата получиха торбички с лакомства, а след това се изви право хоро, за да се сбъднат наричанията и пожеланията и за да бъде успешна новата година.


10 декември 2018 г.

Конкурс за апликация и детска рисунка с коледно пожелание

Община Шумен, ОбУ „Христо Ботев“ в село Ивански и ДГ „Пролетна дъга“ в Шумен обявяват конкурс за детска рисунка „Весела Коледа“. В него могат да участват деца и ученици от три до десет години от училището и детската градина. Ще бъдат определени най-добрите творби в три възрастови групи:
Първа група – от три до шест години;
Втора група – седем – осем години;
Трета група – девет – десет години.
Авторите трябва да представят своите рисунки в училището и детската градина до 7 януари 2019-та година. Най-добрите творби ще бъдат отличени и наградени, а за всички участници са предвидени много изненади. С получените рисунки ще бъде подредена изложба в ДГ „Пролетна дъга“ в Шумен и в ОбУ „Христо Ботев“ в село Ивански.
Конкурсът се организира по проект на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Програма ЗОВ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество „Здраве и образование за всички“.


03 декември 2018 г.

Седмица, посветена на работата с деца по безопасност на движението

Възпитаниците на ДГ “Пролетна дъга” се включиха активно в седмицата, посветена на организираната работа с деца от предучилищна възраст по безопасност на движението в Шумен и показаха какво са научили по време на заниманията в детската градина.
Тринайсет момчета и момичета на възраст от 6 и 7 години, родители, учители и служители от КАТ – Пътна полиция участваха в забавни игри и викторина, които се проведоха в Общинския младежки дом. Отборът на “Пролетна дъга” беше отлично подготвен. Бора, Станимир и Николай получиха поздравленията както на публиката, така и на журито. Тримата безпогрешно разпознаваха сигналите на специализираните автомобили на бърза помощ и на полицията. Те отговаряха безупречно на въпросите, свързани с пътните знаци, преминаването по пешеходните пътеки и светлинната сигнализация на светофарите. Все неща, които на практика научават в детската градина с помощта на специален макет за занимания по безопасност на движението. Детска градина “Пролетна дъга” е партньор на Община Шумен по проекта „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), който се изпълнява по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, и макетът беше закупен със средства по проекта за реализиране на дейностите в направление „Образование“. 40 деца от ДГ “Пролетна дъга” посетиха и специално организираното представление “Телефон 112. Позвъни!” на Театър “Весел” за възпитаниците на предучилищните групи в детските градини на Шумен.
В рамките на седмицата, посветена на работата с деца от предучилищна възраст по безопасност на движението, учителите от ДГ “Пролетна дъга” споделиха своя опит и добри практики пред колеги от Испания, Полша, Чехия, Румъния, Литва, Латвия и различни градове от България. на специално организирана от Община Шумен кръгла маса. Детската градина е сред основателите на Клуб “Светофарче” в Шумен. Той съществува вече 35 години и заниманията по безопасност на движението по пътищата и изграждането на пътна култура сред децата чрез различни обучаващи и практически ситуации, съобразени с възрастта им, са важна част от работата на педагозите.


26 ноември 2018 г.

Да научим децата си на отговорност към дома и семейството

Занимания, посветени на дома и отговорностите на децата и родителите в семейството, се проведоха в „уикенд училището“ към новия учебен център на Обединеното училище „Христо Ботев” в село Ивански.
“Грижите за децата са на първо място, разбира се, но родителите трябва да знаят колко е важно да включват и по-малките членове на семейството в ежедневните задължения към дома. Това създава у тях навици и ги подготвя да свикнат с отговорността, прави ги и по-самостоятелни, когато пораснат и по-сигурни да се справят сами в живота“, разказа Светла Мутафчийска, учител в училището.
Темата на занятието е част от поредицата в „уикенд училището“, посветена на дома и отношенията в семейството, обясняват педагозите за тази част от своята работа в направлението за образование по Програма ЗОВ.
Пазаруването, почистването, готвенето са все неща, в които децата трябва да участват, а родителят е този, който ще намери подходящия начин да формира у тях такива отговорности и умения. По време на заниманията в „уикенд училището“ по-големите ученици показаха на по-малките как се меси хляб и след това изпекоха вкусна содена питка. А в ателието “сръчни ръце” деца и родители подготвиха красива украса за дома, за да стане той по-уютен и да достави удоволствие на всички членове на семейството.
Занятията в „уикенд училището“ към Обединеното училище “Христо Ботев” в село Ивански са част от извънкласните дейности, които се провеждат по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“. Той се реализира по програма ЗОВ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


16 ноември 2018 г.

Кампания “Здравето е в чистите ръце” се проведе в Шумен и село Ивански

Здравно-информационна кампания “Здравето е в чистите ръце” се проведе в ДГ “Пролетна дъга” в Шумен и в Обединено училище “Христо Ботев” в село Ивански. Инициативата е в рамките на програмата в направление “Здравеопазване” по проекта на община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта на кампанията е да обърне внимание на родителите върху хигиената на ръцете и необходимостта от формиране на навици още от най-ранна детска възраст.
Медицинската сестра Илка Стоянова от Центъра за обществена подкрепа обясни на майките, които участваха в срещата, колко е важно детето да мие ръцете си редовно. “Това е един от начините да го предпазите от често боледуване и зарази. Научете го да си мие ръцете преди и след хранене. Покажете му как да го прави,” посъветва ги тя. По време на разговорите някои от участниците споделиха, че самите те са се имали подобни проблеми и са разбрали колко е важна хигиената на ръцете. В края на срещата родителите получиха 100 детски сапунчета.
“Здравето е в чистите ръце” е втората поред кампания, която Центърът за обществена подкрепа в Шумен организира сред родителите на децата от детската градина и училището в село Ивански.


14 ноември 2018 г.

Празник на добротата, приятелството и толерантността

Деца, ученици и младежи от различни етноси превърнаха концерта “Заедно живеем, танцуваме и пеем” в истински празник на приятелството, толерантността и добротата. Интересът беше голям, а многобройната публика изпълни до краен предел залата на Младежкия дом в Шумен.
Малки и големи участници представиха музика, песни и танци, характерни за културата на различни етнически общности, които съжителстват на територията на общината. На сцената излязоха ученици от Обединено училище “Христо Ботев” в село Ивански с драматизация на сцени от бита на ромското семейство и изпълнения на български и ромски песни и танци. С универсалния език на музиката и прекрасните изпълнения на турски песни в съпровод на саз, Илтер и Саабит Ахмед завладяха сърцата на публиката. Деца и учители от ДГ “Пролетна дъга” в Шумен пресъздадоха елементи от българския, турския и ромския фолклор при отбелязването на Гергьовден и пролетните празници. Памела Петрова, Теодор Терзиев и Антоанета Ангелова от СУ “Сава Доброплодни” в Шумен развълнуваха публиката с емоцията на руската поезия и песен. Бивши възпитаници на ДГ “Смехорани” – сега вече ученици в първи клас, обраха овациите с танца “Катюша”, отличен с първо място на Националния фестивал за руска поезия, песен и танц “Пусть всегда будет солнце”. В ритъма на испански танц на сцената излязоха и ученици от ОУ “Еньо Марковски” в Шумен. Момичета от танцовата формация “Emotion” към Общинския младежки дом взривиха многобройната публика с красотата и енергията на модерния танц. Кулминацията на концерта поставиха малките танцьори от Детския танцов ансамбъл “Звънче” при НЧ “Тодор Петков-1963” с ръководител Красимир Савов, които покориха публиката и заслужиха бурните й аплодисменти. Заедно с Кремена Маринова от Шесто основно училище всички участници в концерта изпълниха на финала обичаната от всички деца песен “Планета на децата”.
Празникът на етносите “Заедно живеем, танцуваме и пеем” бе организиран от Община Шумен и партньорите по проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по програма ЗОВ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


12 ноември 2018 г.

“Заедно живеем, танцуваме и пеем” – празник на етносите в Шумен

Празник на етносите под мотото “Заедно живеем, танцуваме и пеем” организират Община Шумен и партньорите по проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по програма ЗОВ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В концертната програма ще се включат деца от ДГ “Пролетна дъга”, ученици от Обединено училище „Христо Ботев” в село Ивански и представители на различни етноси в Шумен – български, арменски, руски, турски, ромски, танцьори от ансамбъл “Звънче” и от танцовата формация “Emotion” към Общинския младежки дом. Събитието ще се проведе в концертната зала на Общинския младежки дом на 13 ноември, вторник, от 17.00 часа.


06 ноември 2018 г.

Как да се защитим в рискови ситуации

25 жени и мъже от ромски произход от Шумен и село Ивански се включиха в обучението, насочено към превенция на насилието и трафика на хора. Беседата и практическите занимания се проведоха като част от планираните дейности по проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по програма ЗОВ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта на обучението е да се провокират младите хора да разпознават проблема, да говорят за него публично и да се запознаят с начините за предпазване.
Лектор по време на еднодневното обучение беше магистър психологът Красимира Тодорова, психотерапевт и поведенчески консултант. Тя сподели пред присъстващите, че не веднъж се е налагало да работи с хора, станали жертви на насилие и трафик. Първото нещо, което трябва да се знае, е непременно да се сподели и да се потърси мнението на близки, роднини, приятели и познати, когато се предприемат някакви стъпки за пътуване в чужбина и за търсене на работа извън страната, обясни пред присъстващите Красимира Тодорова.
“Ако сте решили да отидете и да работите навън, свържете се с полицията, потърсете съдействие от неправителствена организация, за да проверите фирмата. Оставете координати на близките си, адрес, на който могат да ви открият, ако се наложи. Договорете с тях кодове, фрази, изрази, които биха им подсказали, че сте в беда и имате нужда от тяхната помощ,” посъветва психологът.
По време на обучението се проведоха практически занятия. Участниците се включиха в игри, влизайки в различни роли, които биха им помогнали да разпознават опитите да бъдат подведени, излъгани и принудени да извършват дейности, за които не е ставало дума в предварителните договорки.
По време на обучението бяха прожектирани филми, които разказваха за конкретни случаи на трафик и насилие. Чрез тях младите хора имаха възможност да се запознаят и с институциите, към които хората, претърпели насилие, могат да се обръщат и да търсят помощ.


22 октомври 2018 г.

Спортен празник “Мама, татко и аз”

Весел спортен празник събра в зала “Младост” близо 300 деца, ученици, родители и учители от Детска градина “Пролетна дъга” в Шумен и Обединено училище “Христо Ботев” в село Ивански. Участниците в надпреварата бяха разделени на два отбора, в които се включиха 4, 5 и 6-годишни деца, ученици от начална степен и родители. Те трябваше да премерят сили в спортни игри с топка, обръч, прескачане и търкаляне на гуми, преминаване през специални цветни тунели и различни препятствия, да покажат бързина, сръчност и съобразителност.
Състезанието се превърна в истинско забавление с много вълнения за малки и големи, които показаха не само физически умения, но и талант със своите песни, танци и музикални изпълнения. Спортните емоции подгряха малчуганите от детския оркестър на “Пролетна дъга” с барабани, маракаси и клависи. Учениците от училището в Ивански получиха заслужени аплодисменти за изпълненията на детски песни. За всички имаше награди и много лакомства.
Ръководителят на проекта Христина Баева поздрави участниците. “Радвам се, че на всяко следващо събитие, което организираме по проекта, виждам все повече усмихнати лица и ентусиазирани участници – деца, ученици, родители, медиатори и педагози. А най-хубавото е, че всички заедно искрено се веселиха, пяха, танцуваха и с желание участваха в спортната надпревара”, каза Христина Баева.
Спортният празник ”Мама, татко и аз” се провежда за втора поредна година по проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по програма ЗОВ – Здраве и образование за всички в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта е да се даде възможност на децата и родителите да спортуват и да се забавляват заедно, да се занимават с дейности, които укрепват тяхното здраве и стимулират активността им.


08 октомври 2018 г.

Как да подготвим детето за детската градина

Беседа за адаптацията на детето в детската градина, за здравословното хранене и изграждане на трайни навици се проведе в Детска градина “Пролетна дъга” в Шумен. В нея се включиха 16 родители от филиала на градината в квартал “Млада гвардия”.
Тръгването на детска градина е труден период както за родителите, така и за децата, затова е нужно повече търпение, за да свикнат с новата ситуация. За родителите е важно да са спокойни и да не предават своето напрежение върху децата. “Необходимо е да им се отделя повече време вечер, когато се приберат от детската градина, за да наваксат липсата на мама и татко през деня”, посъветва ги педиатърът д-р Полина Миленова от Диагностично-консултативния център в Шумен. Заедно с това тя обърна внимание, че те трябва да бъдат подготвени да се обслужват сами, за да се намалят причините за притеснения и стрес у децата. Доктор Миленова обясни на родителите, в периода на адаптация децата могат да станат и по-раздразнителни, по-трудно да се разделят сутрин, но това състояние временно. Трудният период ще отмине, но за това е необходимо малко повече търпение.
По време на беседата бе обърнато внимание и на здравословното хранене като един от начините за изграждане на имунитет у децата и профилактика срещу различни заболявания особено през есенния сезон в момента и простудите. Медицинските сестри Нина Чобанова и Кремена Тодорова също участваха в разговорите с родителите. “Колкото повече плодове и зеленчуци се включат в храната на децата, толкова по-силен имунитет ще изградят и по-малко ще боледуват”, посъветва ги Нина Чобанова.
Здравното обучение на родители от филиала на Детска градина “Пролетна дъга” е част от планираните дейности в направлението “Здравеопазване” по проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по програма ЗОВ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


01 октомври 2018 г.

Отличие за нашите ученици

20 ученици от първи до седми клас от Обединеното училище “Хр. Ботев” в село Ивански участваха в десетото издание на Карнавала на плодородието, който се проведе в Шумен от 28 до 30 септември. Те се включиха в пъстрото карнавално дефиле заедно с повече от 50 групи и над 2000 участници от страната и чужбина. Хиляди шуменци и гости на града се радваха на изпълненията на танцови състави, групи от читалища, училища, детски градини и неправителствени организации.
На специално подготвена подвижна сцена, ученици, родители и учители пресъздадоха мотиви от стария бит и култура на местното ромско население в селото – плетене на рогозки и кошници от царевична шума и върбови клонки. Върху постелки от рогозки умели танцьорки показаха пред многобройната публиката сръчно изработените кошници, пълни с есенни плодове и красиво украсени с цветя. Композицията  “Със старите занаяти от Ивански към Европа” беше специално подготвена за карнавалното шествие в „уикенд училището“ по проекта на БШПС.
В Карнавала на плодородието се включи и Детска градина “Пролетна дъга” от Шумен. В композицията “Щедрата земя българска” беше представена не само темата за плодородието и богатствата на българската земя, но и идеята за многообразието от етноси, които работят и живеят заедно в разбирателство. В карнавалното дефиле масово се включиха над 50 деца, родители, медиатори и учители с богато украсена подвижна сцена и костюми, специално изработени в „уикенд училищата“ с родители и деца от детската градина.
И двете групи бяха бурно аплодирани от многобройната публика, а карнавалното жури отличи изпълненията на ученици и родители от Ивански с трето място в категорията за училищни групи.
Обединеното училище “Христо Ботев” в Ивански и Детска градина “Пролетна дъга” в Шумен са партньори на Община Шумен по проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по програма ЗОВ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


27 септември 2018 г.

30 години “Пролетна дъга”. Празнуваме заедно

Обновена и модерно оборудвана детската градина “Пролетна дъга“ в Шумен отпразнува 30-тия си рожден ден. Весел празник с песни, музика и танци оживи парка пред новата многофункционална спортна зала „Арена Шумен“, която се намира непосредствено до детската градина. В тържеството и празничното веселие се включиха деца, учители, родители и много гости. Над 100 шарени балона украсиха перилата на стълбището към централния вход на залата. Малчуганите се забавляваха. Облечени в костюми, ушити специално за децата от градината, те представиха карнавално дефиле с любими животни, цветни хвърчила, пъстра въртележка и детски оркестър. Да се включат в празника с песни и танци бяха поканени и бивши възпитаници, които вече са ученици. Гости на тържеството бяха и деца от ДГ “Златна рибка”, които също поздравиха своите връстници. Накрая всички получиха по парче торта за празника, приготвена от един от родителите.
Детската градина е открита през септември 1988 година, затова през целия месец септември се проведоха различни прояви, с които бе отбелязана 30-тата годишнина на ДГ “Пролетна дъга”. В началото на всяка учебна година, на празника “Вяра, надежда и любов” – 17 септември, протойерей Иван Павлов от църквата “Свети Три Светители” отслужва водосвет за здраве и благословя деца, родители и учители. „30 години заедно“ е мотото на изложбата от детски рисунки, подредена от днес във фоайето на градината.
Педагогическият екип работи по проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ в рамките на програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Една от целите на проекта е да бъдат обхванати в максимална степен децата от кварталите “Млада гвардия”, “Еверест” и “Витоша”, които да бъдат успешно подготвени да продължат образованието си в училище. В началото на септември градината  посрещна 180 деца, разпределени в 8 групи, които провеждат заниманията си в централната сграда и в два филиала.


21 септември 2018 г.

Движи се безопасно

В детска градина „Пролетна дъга“ в Шумен днес се проведе занимание по безопасност на движението. За първи път децата ще усвояват знания за адекватно поведение на улицата и правилата за уличното движение с помощта на специален макет за обучение по безопасност на движението. Той е с размер близо 10 квадратни метра и е поставен върху новата площадка в двора на детската градина. На него са обозначени в умален размер улици със съответната хоризонтална маркировка за преминаване на пешеходци и автомобили, кръстовища, кръгово движение и пътни знаци. Макетът е закупен със средства по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество“.
„По време на тази открита ситуация децата от летните училища изпълняват различни роли като участници в движението, учат се да разпознават пътните знаци „стоп“, „внимание пешеходци“ и др. В същото време такива занимания са заложени в програмите и за всички останали групи, така че този макет ще ни е от много голяма помощ в работата“, обясни Ивелина Пенчева, директор на детската градина.
Макетът за обучение по безопасност на движението е монтиран на площадка, която също е изградена със средства по проекта. Тя е многофункционална, с противоударно покритие и може да се използва за различни занимания. Там се провеждат спортни състезания, организират се развлечения и игри за реакция при бедствия, аварии и катастрофи.


01 септември 2018 г.

„Училище за родители“ в Етнографския комплекс „Авшарян“ в Шумен

15 млади ромски майки и бащи заедно със своите деца посетиха Етнографския музей в Шумен. Те имаха възможност да се запознаят с подредената в комплекса сбирка, която представя градската атмосфера на заможния шуменски род Авшарян от края на XIX век. Къщата на рода Авшарян – производители и търговци, е паметник с местно значение. Музейните експонати провокираха вниманието на посетителите, които с огромен интерес се запознаха с част от културното наследство на града.
Изнесеното занятие, което се проведе с родителите от ДГ „Пролетна дъга“ в Шумен в етнографския комплекс „Авшарян“ е част от планираните за месец август дейности в „Училището за родители“ по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Комплексът разполага и с голямо дворно пространство, където през месец май отвори врати и първата обществена бонсай градина, подарък за шуменци. Родители, деца и учители разгледаха заедно над 80 вида малки дръвчета, за които се грижи Радко Колев, създател на експозицията и лектор в „Училището за родители“. По време на занятието Радко Колев разказа как се отглеждат и какви грижи се полагат за бонсаите. Сред миниатюрните дръвчета има широколистни и иглолистни видове – бряст, маслина, кестен, акация, череша, гинко билоба, дрян, люляк, бор, смърч, туя и др. Някои от овощните дръвчета имат и плодове – ябълки, мандарини, а талисманът в колекцията е 100-годишна лоза.
Във връзка със занятието бяха закупени три саксии с малки дръвчета, които ще станат част от интериора на детската градина. По думите на Радко Колев бонсаите са много красиви, но родителите, децата и учителите трябва да знаят, че изискват ежедневен ангажимент. Грижата за бонсаите никак не е лесна, но те обещаха да отгледат малките дръвчета и ако е необходимо, да търсят неговата помощ и съвети.


30 август 2018 г.

Как да се предпазим от рак на маточната шийка

Информационна кампания за предпазване от рак на маточната шийка се проведе в шуменското село Ивански. Инициативата се организира от Община Шумен като част от поредицата дейности, свързани със здравното образование на роми и други уязвими групи и се провежда в рамките на проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Целта е 12 и 13 – годишните момичета от селото да получат повече информация за болестта и за възможностите за профилактика, съобщи координаторът по проекта в направлението “Здравеопазване” Людмила Андеева. Това е възрастта, на която според Имунизационния календар на Република България е препоръчително да се извърши имунизация срещу рак на маточната шийка. За момичетата на тази възраст ваксината е безплатна и се поставя от личния лекар, съобщи още здравният координатор.
По време на срещата с децата и родителите здравният медиатор Ирина Илиева направи специална презентация, в която обясни причините за заболяването, как се предава болестта, какви са симптомите и рисковите фактори за нейното появяване. В кампанията участваха близо 30 девойки от село Ивански и представители на общинския Център за обществена подкрепа в Шумен. Поканени бяха и родителите на момичета. От разговорите със специалистите от центъра стана ясно, че профилактиката е най-важната стъпка за предотвратяване и ранно откриване на заболяването. Всеки участник в кампанията получи брошура “Какво знаем за рака на маточната шийка”, която е отпечатана със средства от проекта на общината по програма ЗОВ, предвидени за здравно образование, шапки и тениски с логото на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


26 юли 2018 г.

Забавни летни училища в ДГ „Пролетна дъга“

Увлекателни игрови занятия се провеждат в „летните училища“ в детската градина „Пролетна дъга“ в Шумен. В обновената образователна среда по време на заниманията чрез различни ситуации с Монтесори материали и роботизирани „пчелички“ те развиват своите знанията и умения по български език, математика, околен свят и физическа култура. Под ръководството на Ивелина Алексиева, учител в детската градина и ръководител на групата „летни училища“, децата овладяват практически навици и усъвършенстват възприятията си за размер, обем, цвят, голям-малък, дебел-тънък и т.н. „Възможностите за работа с Монтесори материалите са много големи и разнопосочни. С тях децата лесно се научават да броят, да разбират смисъла на математическите понятия, да овладяват и разширяват речевия си запас“, обяснява по време на заниманията Ивелина Алексиева.
Директорката на детската градина наблюдава упражненията на децата и помага на младите учители. „С помощта на роботизираните пчелички децата откриват първата буква от името на определен предмет, развиват въображението си при програмиране на пътя на „пчеличката“, развиват умения за пространствено ориентиране и за описание на предмета, до който тя е стигнала.“ Това са само част от възможните ситуации за игра, които увличат децата неусетно в образователния процес, споделя г-жа Димитрина Минева.
Заниманията с децата в „летните училища“ с комплектите Монтесори се провеждат по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ в рамките на програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


30 юни 2018 г.

Нови образователни игри подпомагат обучението в ДГ „Пролетна дъга“

Новата група и филиалите в ДГ „Пролетна дъга“ – Шумен от края на месец юни вече разполагат с над 30 нови образователни игри за учебна и извънкласна дейност в предучилищна възраст. Голяма част от тях се свързват с обучението по метода „Монтесори“, който педагози от детската градина започват да прилагат след проведено обучение от преподаватели в ШУ „Еп. К. Преславски“.
Сред дидактичните пособия особено интересни са монтесори комплект с 12 дървени пъзела, даващи възможност децата по-лесно да разпознават различни форми, размери и количества, кутия с пръчки за броене, която представя числата като съвкупност от отделни обекти, комплекти от български букви, рамки монтесори, магнитна пирамида „Здравословно хранене“ и др. „Всички образователни игри дават възможност за развитие на математическата и езиковата компетентност, както и на логическото мислене на децата“, сподели учителката Ивелина Алексиева.
„За работа с деца особено от уязвимите групи е много важно да се прилагат нестандартни методи на работа, подкрепени с богата нагледност и практическа насоченост. Към това се стремим по време на извънкласните занимания в „летните училища“, коментира директорката на детската градина Димитрина Минева.
Извънкласните занимания за децата през лятото се провеждат по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ в рамките на програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Закупените дидактични материали на обща стойност 4000 лв. ще бъдат изключително полезни на педагозите при провежданите на занятия в т.н. „летни училища“ за повишаване на езиковата компетентност и общата училищна готовност на децата от ДГ „Пролетна дъга“.


29 юни 2018 г.

Поезията и музиката като мост на приятелството

Празник на ромската поезия и музика събра заедно млади хора и утвърдени ромски музиканти на откритата тераса на сладкарница Dolce Vita в Шумен. В творческата среща участваха ученици от Шесто основно училище “Еньо Марковски”. Лариса, Кремена, Йосиф, Лоренцо, Йордан, Неждет, Радостин и Исус дадоха начало на празничното събитие. От няколко месеца те са създали група за ромски и български песни. Обединява ги Ангел Ангелов, студент по специалността социална педагогика в Шуменския университет. Ангел е и помощник-учител в училището.
Водещи на събитието бяха Стилиян Стоянов и актрисата Стефани Лечева. Те представиха пред публиката твобри на едни от най-добрите ромски поети в България – Усин Керим, Сали Ибрахим, Димитър Сотиров, Асен Мерков и Георги Парушев.
Ромската поезия прилича на песен, затова този празник е и празник на музиката, споделиха участниците в събитието. Музиканти от оркестър “Шумен” с ръководител Евгени Чакъров бяха поканени да се включат в програмата. Те изпълниха популярни руски, унгарски, ромски и български песни и предизвика възторжените аплодисменти на публиката.
Подобни инициативи помагат за съхраняване на културната идентичност на ромите чрез запознаване и популяризиране на творчеството на значими творци от общността и стимулиране на активността сред ромските младежи, сподели Марияна Йорданова, директор на Шесто основно училище, която бе сред гостите в залата. “Уениците се подготвяха за това участие от доста време и се радвам, че спечелиха симпатиите на всички присъстващи.”
Инициативата се реализира по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ в рамките на програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


26 юни 2018 г.

Вълнуваща историческа разходка в Плиска и Мадара

54 ученици от начална степен на Основното училище “Христо Ботев” в село Ивански се включиха в учебна екскурзия до Плиска и Мадара днес. Инициативата е част от извънкласните дейности в направление образование за посещения на природни забележителности, културни и исторически паметници, които се реализират по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ в рамките на програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Децата посетиха старините в първата българска столица Плиска, изслушаха с внимание беседата на екскурзовода и разгледаха музейната експозиция. Учителката на трети клас Петинка Стаменова обясни, че целта на екскурзията е учениците да получат реална представа за наученото в часовете по предмета “Човекът и обществото” и да усетят духа на славната българска история.
В програмата на еднодневната екскурзия бе включено и посещение на Културно-историческия комплекс “Двор на кирилицата”. Според Петинка Стефанова срещата с историята, разказът за буквите, създадени на това свещено за българите място, за светите братя Кирил и Методий, за Борис, покръстителят на българите ще им помогне по-лесно да усвояват знанията по история в следващите класове.
Екскурзията завърши с беседа в музея на Историко-археологическия резерват “Мадара”, а пред Голямата пещера бе организиран пленер. Емоциите от наситения с вълнения ден децата пресъздадоха в рисунки, посветени на историческото минало и красотата на българската природа. Преживяванията си по време на екскурзията децата ще разкажат в текстове, които заедно с най -добрите рисунки ще бъдат оформени в детска книжка.


01 юни 2018 г.

Весел празник с много игри и забавления на 1 юни

Петдесет ученици от ОУ “Хр. Ботев” в село Ивански участваха в празничните прояви по случай Международния ден на детето – 1 юни, организирани от Община Шумен.
Част от тях, по желание на децата и родителите, се включиха в игрите и забавленията в парк “Студентски”. Там те имаха възможност да наблюдават изпълненията на вокални и танцови състави към Младежкия дом в Шумен и атрактивни демонстрации с ролери. По-големите ученици пожелаха да посетят концерт в Драматично-кукления театър “Васил Друмев” и да се насладят на златните песни на България с участието на шуменския симфоничен оркестър, детския хор “Бодра песен”, пианиста Георги Милтиядов, под диригентството на Левон Манукян. Концертът беше посветен на 55 години от създаването на хора, а гост-солист бе един от най-обичаните български певци и приятел на шуменския хор Орлин Горанов. Прекрасната музика и любимите детски песни предизвикаха истинско вълнение у децата, които пяха заедно с хористите и бурно аплодираха техните изпълнения.
Посещението бе организирано от Община Шумен като част от дейностите за интегриране на рисковите групи от населението и включването им в публични културни прояви по проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по програма ЗОВ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Празникът на първи юни ще остави трайни спомени у децата, защото бе зареден с много нови емоции, с игри и забавления през целия ден. Проявите по повод Международния ден на детето в село Ивански започнаха по-рано в двора на училището с празничен спектакъл с участието на изпълнители от детския театрален състав „БИС”, Шумен. Весел смях и настроение изпълниха и двора на детската градина “Пролетна дъга” в Шумен, където беше организирана приказна клоунада по случай Международния ден на детето първи юни от Детския център за забавления “Смехорани”, София. Сто деца от градината получиха и личен подарък – топка и комплект играчки.


25 май 2018 г.

Заслужена награда за колектива на детска градина „Пролетна дъга“

Педагогическият екип на ДГ „Пролетна дъга“ получи наградата на Шумен за образование и наука в категорията „Педагогически колектив в системата на предучилищното възпитание”. Отличието бе връчено на официална церемония на празника на българската просвета, култура и писменост – 24 май на откритата сцена на площад „Освобождение“ в Шумен.
При представянето на колектива бе посочено, че педагози и медиатори работят заедно с голямо усърдие и реализират с успех различни дейности по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ в рамките на Програма ЗОВ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, които са насочени към осъвременяване на образователната среда, прилагане на иновативни подходи в работата с деца и родители и към промяна на нагласите в обществото.
Наградата, която се състои от диплом, плакет и парична стойност 800 лева, бе връчена от кмета на общината Любомир Христов и председателя на Общинския съвет проф. Борислав Беджев на директора на детската градина Димитрина Минева. Пред хилядното множество от деца, родители, учители и граждани тя благодари на шуменската общественост за признанието. „Изключително съм щастлива, че при толкова много педагогически колективи на територията на общината с тази награда е удостоен колективът на ДГ „Пролетна дъга“. Ние от години работим по национални и международни проекти, свързани с правата на децата, интегрирането на магринализираните общности, опазването на природата, историческото и културно ни наследство. Освен това, като педагози винаги търсим различни възможности да развиваме потенциала и способностите на децата, да стимулираме творчеството, креативността и иновативното мислене. Радвам се, че обществеността е оценила нашите усилия.“ Димитрина Минева благодари за високото признание и добави още, че резултатите не биха били възможни без активното участие на децата, подкрепата на родителите, на медиаторите и на общинската администрация.


03 май 2018 г.

Деца от Шумен пресъздадоха народните обичаи на Гергьовден

С празника „Заедно празнуваме под дъгата“ деца и родители от детската градина „Пролетна дъга“ в Шумен пресъздадоха обичаите на Гергьовден. Гергьовден, Хъдърлез и Едърлезe се празнува от българи, турци и роми и се свързва със събуждането на природата.
Много положителни емоции и настроение внесоха децата и родителите, които представиха обредните традиции на празника и участваха заедно в музикално-танцови композиции, връзваха живи цветя и здравец и се люляха на пъстри Гергьовски люлки. Така те показаха, че българи, турци и роми могат да живеят и празнуват заедно независимо от различната си етническа принадлежност. Главният учител Ивелина Пенчева разказа, че в българския Гергьовден, турския Хъдърлез и ромския Едърлезe има много общи символи, които, макар да се произнасят по различен начин и на различни езици, сближават децата от различните етноси в детската градина. “Събират се билки, домовете се закичват с букови клонки за здраве и берекет. Готви се агнешко месо, правят се и гергьовски люлки, където момците люлеят момите, а после започват и веселбите. Това е българската традиция и учим децата си да я продължат”, споделя Павлина Янева, баба на две бивши възпитанички на детската градина. Според Валя Миткова от ромски произход, майка на едно от децата, които участваха в празника, няма разлика между българската и ромската традиция в празнуването на 6 май. И ромите почитат празника като начало на пролетта, на истински топлото време, поради тази причина изобилства с пролетната символика.
В края на тържеството ръководителят на екипа по проекта „Взаимодействие с общността, фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ Христина Баева поздрави участниците. Връчени бяха награди на авторите на най-добрите творби от конкурса за детска рисунка. 25 деца получиха комплект с пособия за рисуване.
Събитието бе организирано от Община Шумен и се проведе в рамките на проекта „Взаимодействие с общността, фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по Програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


02 май 2018 г.

Обмен на добри практики в Карин дом

Продължава обучението на педагогически кадри от ДГ „Пролетна дъга“, гр. Шумен и ОУ „Хр. Ботев“, с. Ивански съвместно с ШУ „Еп. К. Преславски“ по темата „Увод в системата Монтесори“.
Представители на Екипа за управление на проекта на Община Шумен по БШПС, съвместно с педагози от детската градина в град Шумен и училището в с. Ивански посетиха специализираната образователна институция в гр. Варна – Карин дом. Там те се запознаха със специфичната образователна среда, дидактическите пакети и възможностите за тяхното прилагане в работата с деца, нуждаещи се от допълнителна подкрепа.
„Идеята е чрез финансовата подкрепа по проекта да се създадат условия елементи от методика Монтесори да започнат да се прилагат чрез проектните дейности по програма ЗОВ в т. н. „летни и наваксващи училища“ с цел повишаване на езиковите компетентности на децата и образователните резултати на учениците по основни учебни предмети от учебното съдържание за начален етап“. Това сподели Христина Баева, ръководител на проекта и участник в обучението.


27 април 2018 г.

“Цветни вълшебства” в зала “Патиланчо”

Сто деца от подготвителните групи на Детска градина “Пролетна дъга” посетиха кукленото театрално представление “Цветни вълшебства”. Детският спектакъл по текст на Румен Николов е посветен на хармонията в природата и в човешките отношения. Срещата с младите куклени актьори бе много вълнуваща. Тя продължи и след представлението с техните послания към децата да запазим цветното в природата и в себе си и да обичаме “нашето гнездо” – Земята.
Посещението бе организирано от Община Шумен като част от дейностите, свързани с провеждането на извънкласни творчески инициативи с деца и ученици в направление образование по проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по програма ЗОВ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Благодарение на работата по проекта част от децата имаха възможност за първи път да влязат в зала „Патиланчо“ на Драматично-кукления театър в Шумен.
Целта на организираните по проекта посещения на куклен театър, на различни културни и образователни събития извън детската градина е да обогатят техните знания, да развият уменията им за общуване, да формират адекватно публично поведение и да допринесат за интеграцията на децата от рисковите групи.


26 април 2018 г.

Прегледи при акушер-гинеколог в село Ивански

Петнадесет млади жени, бременни и майки преминаха на преглед при акушер-гинеколог в Здравната служба на село Ивански. Част от тях имат направени здравни осигуровки, други не са здравноосигурени и за първи път посещават Аг-специалист. Това обясни Людмила Андреева, която е координатор в направлението „Здравеопазване“ по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ ” в рамките на Програма ЗОВ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  От началото на месец март в обновената Здравна служба на селото работят два нови медицински кабинета – педиатричен, АГ-кабинет и манипулационна.
Работата по проекта е насочена към подобряване на детското и майчиното здраве и улесняване на достъпа на уязвимите групи до първична здравна помощ. Прегледите включват профилактика и консултации, както и ултразвукова диагностика и изследвания на бременните жени, които се извършват от д-р Георги Антонов от ДКЦ1 в Шумен и акушер Венета Аврамова. Целта е да се проследи бременността и ако се установят някакви отклонения, да се реагира навременно и адекватно, за да се гарантира раждането на здраво бебе. Д-р Антонов е лекар в шуменската болница и е поел ангажимент, ако се наложи някоя от  жените да постъпи в МБАЛ-Шумен, тя да бъде под негово наблюдение.
АГ-специалисти от ДКЦ1 – Шумен посещават два пъти в месеца Здравната служба в село Ивански. За организиране на прегледите съдействие оказва здравният медиатор Ирина Илиева. Интересът е голям и вече започва изготвянето на списъците за месец май, обясни Илиева. Благодарение на швейцарската програма младите хора вече имат по-добра здравна информираност.


20 април 2018 г.

Театър за малки и големи в седмицата на детската книга

Ученици от основното училище “Христо Ботев” в село Ивански се включиха в театрална игра, с която бе представена книгата на детската писателка Виолета Кънчева и художничката Мария Здравкова „Алманах за малки и големи“. Проявата е посветена на седмицата на детската книга и изкуствата за деца. Тя е организирана от Община Шумен по проекта „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Програма ЗОВ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Събитието се проведе на открито, в двора на училището. Под формата на игра с приказки и гатанки двете авторки разгърнаха любопитни страници от книгата, които провокираха множество въпроси от децата. Какво е  алманах, защо дните на седмицата са 7, кога искаме и даваме прошка, кои са народните будители и защо ги наричаме така.
Мария Здравкова и Виолета Кънчева обясниха, че книгата е по-различна от другите, направена е ръкописно, а за да се стигне до края, текстовете и илюстрациите в нея трябва да се разгадаят. Направени са със закачка и намигване, за удоволствие и забавление на малки и големи, затова трябва да се прочетат заедно с възрастните. Така децата по-лесно ще намерят отговорите на тези въпроси. Двете авторки подариха на всеки ученик по една книжка, а Виолета Кънчева ги посъветва да я отворят още тази вечер заедно с мама и татко.
Голям интерес сред децата предизвикаха и рисунките на художничката Мария Здравкова. Габриела Ицкова от трети клас сподели, че много обича да рисува. Мечтата й е да продължи образованието си с изобразително изкуство и да стане истински художник. „Нейните работи бяха най-добрите творби в конкурса за рисунка, който направихме в началото на годината“, разказа класната й ръководителка Петинка Стаменова. По време на събитието бяха връчени награди на авторите на най-добрите творби от конкурса. 28 деца получиха комплект с пособия за рисуване.


05 април 2018 г.

Обучение и възпитание по метода Монтесори

Започна обучението на педагогически кадри от детската градина „Пролетна дъга“ в Шумен и основното училище „Христо Ботев“ в село Ивански по метода Монтесори на тема „Увод в системата на Мария Монтесори“. Обучението е свързано с прилагането на нестандартни подходи на работа с деца и ученици в  извънкласните дейности, които партньорите реализират по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“.
В рамките на два модула през тази година – по 12 часа през месец април и месец октомври и под ръководството на доц. д-р Пенка Кожухарова, преподавател в ШУ „Еп. К. Преславски“ ще се коментират основните принципи и методи в системата на Мария Монтесори. По време на занятията ще бъдат обсъдени и практическите аспекти за организиране на активна развиваща образователна среда, богата на дидактически материали и пособия, както и възможни педагогически подходи за включване на деца и ученици в различни дейности, стимулиращи аналитичните способности, логиката, фината моторика при децата.
В програмата са включени и практически занятия – обмен на добри практики с педагози, прилагащи в своята работа тази методика, както и запознаване с конкретната обстановка във вече оборудвана „зала Монтесори“.
„Създаването на иновативна образователна среда, поставяне на детето в центъра на извънкласната образователно–възпитателна дейност, мотивирането на децата и ученици за активно включване в образователните ситуации, както и повишаване на образователните им резултати – всичко това са цели, към които се стремим и след няколко месеца бихме могли да представим публично постигнатите резултати“, сподели г-жа Христина Баева – ръководител на проекта на Община Шумен по Програма ЗОВ.


05 април 2018 г.

Млади хора от Ивански се обучаваха на семейно планиране и справяне с рискови ситуации

Обучение на тема „Семейно планиране и рисково поведение сред млади хора от уязвими групи“ се проведе в новия учебен център към ОУ „Хр. Ботев“ в шуменското село Ивански. То е част от планираните дейности по здравно ограмотяване в направление „Здравеопазване“ по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която подпомага социалното включване на роми и други уязвими групи в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
„Основната целева група са най-вече родителите и семействата“, обясни координаторът на направлението Людмила Андреева. „Интересът от страна на младите хора в селото беше много голям, а участниците в обучението бяха определени по предварително изготвен списък от здравния медиатор Ирина Илиева. Като обучители се включиха медицинската сестра Илка Стоянова, Валентина Асенова – социален сътрудник от Семейно-консултативния център и специалисти от Общинския здравен център в Шумен. В разговорите с младите хора бяха обсъдени въпроси, свързани превенцията на ранните бракове, планирането на бременността и справянето с рискови ситуации. Участниците в срещата заедно разиграха ситуации и решаваха казуси“, каза след срещата Андреева.
Целта на обучението е младите хора да получат по-добра информираност по разглежданите теми. Според повечето от тях ранните бракове в селото значително са намалели, младите семейства планират да имат по две деца, за да им създадат по-добри условия за отглеждане и за получаване на по-добро образование. Те са убедени, че подобно поведение сред младите хора от общността по-скоро допринася за нейното развитие, отколкото да влиза в разрез с традиционната култура на местното население.
На обучението, проведено в село Ивански, присъстваха 21 участници, сподели здравният медиатор Ирина Илиева. Тя коментира, че поради големия интерес от страна на младите жени и мъже обсъждането на темите, свързани със семейството и децата, ще продължи. Ще се използват възможностите по проекта срещите да станат регулярни.


21 март 2018 г.

Започнаха профилактичните прегледи при педиатър в село Ивански

Общо 20 деца преминаха през профилактични прегледи при педиатър в Ивански от началото на месец март. В обновената здравна служба на селото вече работят два нови медицински кабинета – педиатричен, АГ-кабинет и манипулационна. Те са изградени по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” в рамките на Програма ЗОВ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Доктор Полина Миленова, педиатър от ДКЦ1 в Шумен, посещава два пъти месечно здравната служба и заедно с медицинската сестра Теодора Алексиева извършват профилактични прегледи на децата до десет години.
“Наистина има голям интерес от страна на родителите. В здравната служба идват не само младите майки, но и татковците. По всичко личи, че са загрижени за здравето на децата си. Когато идват за преглед, търсят също съвети за правилното хранене и за общото им развитие. Изключително важна е помощта, която ни оказва здравният медиатор в селото и се радвам, че наистина има резултати от работата ни тук”,  обяснява д-р Миленова.
Ирина Илиева е здравен медиатор в Ивански. Тя е направила списък на децата до десетгодишна възраст и проследява дали се спазва предварително изготвеният от ДКЦ1 график за посещенията при педиатър. Помага, ако случаят е спешен и детето трябва да бъде прието в болница, за да му бъдат извършени допълнителни прегледи и изследвания. Работи активно със семействата и успява да убеди родителите от общността, че профилактиката както и задължителните имунизации за съответната възраст са много важни, обяснява Людмила Андреева, координатор в направление здравеопазване.
Прегледите на деца до десетгодишна възраст в здравната служба в шуменското село Ивански се извършват с подкрепата на Програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


07 март 2018 г.

Откриха обновената Здравна служба в село Ивански

Ремонтираната Здравна служба в село Ивански бе официално открита днес в присъствието на гости от Швейцария, представители на швейцарското посолство и на ръководството на Община Шумен. Обновяването на здравното заведение е стъпка към подобряване на живота на местните хора и преди всичко израз на грижата за майчиното и детското здраве. Цялостният ремонт на първия етаж на сградата бе осъществен по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която подпомага социалното включване на роми и други уязвими групи в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

По време на откриването на обновената сграда Сузане Цумщайн, зам.-директор на отдела “Нови страни членки на Европейския съюз” на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество сподели, че е впечатлена от усилията, които са положени за подобряване на здравните грижи за населението в село Ивански и от личната ангажираност на толкова много хора това да се случи. Много е важно, че този център се намира в селото, близо до местните хора, които ще получават здравна помощ на място, каза о.

Лентата на обновената Здравна служба в селото прерязаха зам.-кметът по социална политика и здравеопазване д-р Светлана Маркова, управителят на ДКЦ1 д-р Димитър Костов и от швейцарска страна Сузане Цумщайн.

Досега в селото имаше само един общопрактикуващ лекар и една медицинска сестра, каза при откриването д-р Светлана Маркова, зам.-кмет по социална политика и здравеопазване. “Тук живеят над 1600 души, сред тях има млади семейства и деца, които се нуждаят от допълнителни медицински услуги и затова са разкрити още два медицински кабинета – педиатричен, АГ-кабинет и манипулационна, в които ще се извършват прегледи и изследвания на жителите на селото.” По думите на зам.-кмета д-р Маркова специално внимание ще се обърне на здравно неосигурени и осигурени представители на общността, за които се организират медицински прегледи от наети по ЗОВ лекари. „Бихме искали да създадем модел на работа, който да продължим и след приключване на срока на проекта,“ сподели пред гостите д-р Маркова.

Управителят на Диагностично-консултативния център 1 – Шумен д-р Димитър Костов благодари за предоставената възможност за партньорство и обясни, че педиатър и гинеколог от центъра ще провеждат прегледи два пъти в месеца. От вчера вече стартираха прегледите при педиатър. Най-важна е профилактиката, според д-р Георги Антонов, който ще до края на месеца ще започне и гинекологичните прегледите на жените от селото. Той работи в шуменската болница и обясни, че ако се жените да постъпят в болница, те ще бъдат под негово наблюдение.

„Благодарение на швейцарската програма местните хора са много по-информирани по отношение на семейното планиране. Като здравен медиатор мога да кажа, че се повиши здравната култура на младите майки, които са много по-отговорни към собственото здраве и здравето на децата си.“


07 март 2018 г.

Осветиха новия детски комплекс в ДГ “Пролетна дъга”

Детска градина “Пролетна дъга” в Шумен посрещна днес гости от Швейцария, представители на швейцарското посолство и на общинското ръководство. Повод за посещението бе обновеният комплекс за новата група в основната сграда и реновираните филиали на детската градина по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която подпомага социалното включване на роми и други уязвими групи в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Сузане Цумщайн, зам.-директор на отдела “Нови страни членки на Европейския съюз” на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество поздрави децата, родителите и учителите от детската градина. Тя сподели, че първите социални умения, които децата получават в детската градина, са изключително важни и затова една от задачите, които си поставя програмата, е да помогне да се подобри образователната среда. По думите й, изключително важно е общинските власти да продължат да работят по този начин и да приложат натрупания опит и в други образователни институции.
“80 000 лева вложи общината в изграждането на нова отоплителна инсталация и газифицирането на детската градина приключи преди старта на строителните дейности по проекта. В бюджета за тази година сме предвидили средства за ремонт на санитарните възли на още две групи и благоустрояване на пространството около новата спортна площадка. Осигурени са щат и финансиране, екипът ще продължи да работи и в бъдеще и ще надграждаме постигнатото”, каза зам.-кметът по образование и култура Найден Косев по време на тържеството по освещаването на новия комплекс.
Протойерей Иван Павлов от църквата “Свети Три Светители” отслужи водосвет за здраве и благослови всички деца, родители и учители. Той е баща на две момичета, които са възпитанички на градината. “Помня как изглеждаше тя преди четири-пет години. Виждам колко много е направено и как е променена обстановката,” каза отец Иван. Всяка година на 17 септември, на празника “Вяра, надежда и любов” отец Иван отслужва водосвет за здраве и успех през новата учебна година.
Главният учител Ивелина Пенчева разказа, че 18 деца вече посещават новата група, възстановена след близо 17-годишно прекъсване поради липса на средства за ремонт на сградата. Деца от различни етноси – роми, турци и българчета, посещават с желание градината заради приятната обстановка и интересните занимания, водени учителите.
„Третият етаж на основната сграда е изцяло реновиран, обновени са занималнята, спалните, кухнята, санитарните помещения и залата за срещи с родителите по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”. Освежени са филиалите на детската градина, изградена е нова спортна площадка. Изцяло ремонтиран е медицинският кабинет, а оборудването в него е подменено със средства, осигурени от общината“, обясни директорът Димитрина Минева.
„Имам още едно дете, което със сигурност също ще посещава тази детска градина, сподели Сабин Асенов, един от родителите, които бяха гости на тържеството. Той благодари за помощта, която швейцарската програма оказва на Шумен, за да се осигури комфорт и удобство на децата и на прекрасните учители, които обучават и се грижат за децата от близките квартали.
Децата от градината подариха на гостите саморъчно изработени малки сурвакници от дрянови клонки, украсени с бели и червени вълнени конци.


07 март 2018 г.

Кметът на община Шумен Любомир Христов се срещна с представители на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Кметът на община Шумен Любомир Христов се срещна днес с Ролан Питон, ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество към Посолството на Швейцария в България и с ръководители на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Заедно с представители на централното координационно звено по Българо-швейцарската програма делегацията е на посещение в Шумен в рамките на годишната среща по програмите на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Интегрираният проект за насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи – „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” е един от проектите, по които Община Шумен работи. Той стартира през октомври, 2016 г. и се очаква да приключи през април, 2019 г. Общата му стойност е 723 656 лв., като 533 682 лв. е швейцарското съфинансиране и се реализира по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която подпомага социалното включване на роми и други уязвими групи в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Партньори по проекта на Община Шумен са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, Детска градина „Пролетна дъга”, Основно училище „Хр.Ботев” – с. Ивански, ДКЦ 1 и СКЦ.

Кметът Любомир Христов посочи, че образованието е приоритет в работата на неговия екип и благодари на швейцарската страна за подкрепата, която оказва на българските общини за подобряване условията на живот, за осигуряване на по-добър достъп до образование, здравеопазване и социалната интеграция на хората от уязвимите групи. Основната цел на проекта е да даде равен старт на рисковите групи. Щастливи сме, че усилията за приобщаване на ромската общност вече дават резултати и вие ще го видите на място при посещението ви в детската градина „Пролетна дъга“, в училищата и здравната служба на с. Ивански. Учителите и родителите на децата са мотивирани, защото са убедени, че образованието е задължително условие за успешната реализация на техните деца. От името на швейцарската страна ръководителят на офиса за сътрудничество към Посолството на Швейцария в България Ролан Питон изрази задоволство от напредъка по проекта, който по неговите думи е представителен за България, защото дейностите по него вървят успешно. Ролан Питон изрази надеждата, че добрата съвместна работа с Община Шумен ще продължи. Програмата на швейцарската делегация продължава с посещение в ДГ „Пролетна дъга“, ОУ „Хр. Ботев“ и здравната служба в с. Ивански.

Освен с проекта на Община Шумен по Програма ЗОВ делегацията от Швейцария ще се запознае на място с напредъка по друг проект в Общината, изпълняван с швейцарско финансиране – въвеждането на система за разделно събиране и изхвърляне на опасни битови отпадъци. Пет общини, включително Шумен трябва да изградят центрове за събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци.


05 март 2018 г.

Детска градина и здравна служба в Община Шумен обновени по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Детската градина „Пролетна дъга“ в Шумен и здравната служба в съседното село Ивански са обновени по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която подпомага социалното включване на роми и други уязвими групи в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Ремонтираните сгради дават възможност за по-добър достъп на представители на ромската и турската общности до образование и здравеопазване.
Швейцарска делегация ще участва в събитията по официалното им откриване на 7 март 2018 (сряда). В делегацията са представители на Държавния секретариат по икономически въпроси и на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, които са в България за редовната годишна среща на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Нови 18 деца вече посещават ремонтираната и обзаведена по Програма ЗОВ детска градина и филиала й в Шумен. Групата е възстановена след близо 17-годишно прекъсване поради липса на средства за ремонт на сградата. В нея има деца от различни етнически групи – роми, турци и българчета, които посещават градината с желание заради приятната обстановка и интересните занимания, водени от наети по проекта учители.
Обновената здравна служба в с. Ивански ще отговори на належащи нужди на местните жители от гинеколог и детски лекар. Специално внимание се обръща на здравно неосигурени представители на общността, за които се организират безплатни медицински прегледи от наети по ЗОВ лекари. Това е единствената възможност за неосигурени роми за първична здравна помощ и гинекологични прегледи.
Швейцарската делегация ще присъства на детски ателиета за “празници и обичаи” и “сръчни ръце” в открития наскоро по ЗОВ образователен център в с. Ивански –  пристройка към  Начално училище „Христо Ботев“. В Центъра вече започнаха обучения за учене чрез игри, изкуство и занаяти, както и съвместни занимания за родители и деца, „наваксващи училища“, „уикенд училища“ и „училища за родители“.
„Конкретните резултатите от досегашната работа на местния екип по ЗОВ са окуражаващи“, посочва Ирина Файон, ръководител на Програма ЗОВ. „Макар и да действа само от година и половина, проектът създаде няколко добри модели за извънкласни занимания и работа с родителите. Община Шумен има амбицията да превърне тези практики в устойчиви“.
Община Шумен и партньорите по проекта си сътрудничат много добре и полагат всички усилия да осигурят добро качество на изпълняваните програми. Те са наясно, че устойчивостта е ключов принцип на Програма ЗОВ. Градината и филиалът й вече са одобрени за делегиран бюджет (държавно финансиране) от пролетта на тази година. ЗОВ ще продължи да подкрепя допълнителни дейности с родители и деца до декември 2018. Устойчивостта в сферата на здравеопазването ще дойде по линия на Националния осигурителен фонд, като неосигурените роми ще бъдат мотивирани да внасят здравни осигуровки – цел на здравните кампании и медиаторите по ЗОВ.
Освен в Шумен интегрирани проекти по ЗОВ се изпълняват в пет други големи общински центрове (Пловдив, Монтана, Сливен, Русе и Бургас) в периода 2013 – 2019 година. Освен с общините Програма ЗОВ е създала работни групи с Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването по въпросите на предотвратяване на отпадането на деца училище, медиация и подобряване качеството на преподаване; както и на семейното планиране и репродуктивното здраве.
Постиженията на Програма ЗОВ досега са: 377 деца на възраст 0-10 години са записани за ясла, детска градина и училище; 3970 деца имат възможност да посещават допълнителни учебни занимания, водени от 47 наети по ЗОВ учители; 23 нови образователни медиатори и 14 нови учители бяха назначени и обучени по Програмата и заедно с други 461 учители в начални училища и детски градини обучени в иновативни методи на преподаване и работа за отпадане на децата от училище. Програма ЗОВ подкрепи изграждането на 4 нови детски градини/предучилищни в Сливен, Монтана, Бургас и Звездец (Област Бургас) и изцяло обнови 5 ясли и детски градини, както и 2 училища.
В ремонтираните 8 и в 2 новопостроени здравни центъра в районите на Програмата в страната новоназначени по ЗОВ 30 лекари и 16 здравни медиатори са ангажирани с медицински прегледи и консултации за над 4 000 млади майки, бременни жени и деца. Здравни кампании, здравни клубове и дискусии, посветени на семейното планиране, репродуктивното здраве и здравната профилактика са обхванали близо 6 500 млади родители от ромски произход.
Общата стойност на Програма ЗОВ е 8 088 500 швейцарски франка, като швейцарският принос е 6 920 000 шв. франка. От българска страна основен партньор е Министерството на труда и социалната политика. Министерствата на здравеопазването, както и на образованието и науката също имат финансов и програмен принос.
Освен с проекта на Община Шумен по Програма ЗОВ делегацията от Швейцария ще се запознае на място с напредъка по друг проект в Общината, изпълняван с швейцарско финансиране – въвеждането на система за разделно събиране и изхвърляне на опасни битови отпадъци. Пет общини, включително Шумен трябва да изградят центрове за събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци.
За Българо-швейцарската програма за сътрудничество
Българо-швейцарската програма за сътрудничество цели намаляването на икономическите и социалните различия в разширения Европейски съюз, както и в слаборазвитите райони в България. По силата на Рамково споразумение между двете страни на България са предоставени 76 млн. швейцарски франка в периода 2010-2019 г.
Швейцария оказва помощ на България в сфери, в които страната е заявила, че има да наваксва в развитието си: сигурност и правосъдие; подкрепа за гражданското общество; социално включване на малцинствата и уязвимите групи; околна среда и инфраструктура; подкрепа на частния сектор; изследвания и образование (включително дуално образование); подкрепа за двустранни партньорства.
Повече на: http://www.swiss-contribution.bg/


09 февруари 2018 г.

Ирина Файон: Допълнителната работа с деца и родители дава добри резултати

Над 150 деца и ученици участваха в конкурса “Зимни приключения”, обявен от екипа на проекта на Община Шумен в рамките на Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) за децата от Детска градина „Пролетна дъга“ в Шумен и Основно училище „Христо Ботев“ в село Ивански.
Ръководителят на програмата г-жа Ирина Файон бе един от първите посетители на изложбата от рисунки днес, подредени във фоайето на детска градина „Пролетна дъга“ в Шумен. Тя поздрави малките художници за тяхното старание и за прекрасните творби, които наистина носят емоциите и настроението на зимата, въпреки че през тази година имаше много малко сняг и им пожела да продължат да развиват своите таланти. Госпожа Файон бе в Шумен на работно посещение за преглед на напредъка по изпълнението на дейностите по проекта „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по ЗОВ. Тя присъства на едно от занятията в новата група, чиято сграда бе основно ремонтирана и оборудвана с нови мебели и оцени високо работата на учителите и на образователните медиатори за привличане на ромските деца в градината. От средата на декември 18 нови деца вече посещават детската градина.
По-късно ръководителят на Програма ЗОВ Ирина Файон, както и представители на Националното координационно звено на БШПС се включиха в дискусията за агресията сред децата и ролята на семейството и училището за предотвратяване на агресивното поведение. Тя се проведе в училището за родители в новия учебен център в село Ивански и в нея участваха 35 млади майки от селото.

“За нас връзката с училището и авторитетът на преподавателите са много важни. Тук учителите наистина са всеотдайни, децата ги обичат и им се доверяват. Моят син завърши осми клас в това училище и сега продължава образованието си в Шумен,” сподели Теменужка Веселинова. Според родителите един от начините да се предотвратят подобни случаи е да има повече места, където родители и деца да се занимават заедно, да има повече пространства за игра и спорт.

В съседната класна стая на Центъра в т.н. “наваксващи училища” под формата на интерактивната игра “Хитър Петър” осемнайсет четвъртокласници развиваха своите умения да разказват истории, да описват образи на приказни и литературни герои, да обогатяват своите езикови знания и речеви умения. А на въпрос на Ирина Файон ще продължат ли образованието си, всички обещаха да учат най-малко до десети клас и на всяка цена да получат професия.

Гостите посетиха и Здравната служба в селото, където със средства по програмата бе направен цялостен ремонт на първия етаж. В момента се оборудват АГ-кабинет, педиатричен кабинет и манипулационна. Специалист гинеколог и педиатър ще преглеждат младите жени и децата от селото по два пъти в месеца, обясни Людмила Андреева. координатор Здравеопазване по проекта.

Ирина Файон изрази удовлетворението си, че допълнителната работа с деца и родители дава своите добри резултати. По думите й всички строителни дейности по проекта се изпълняват в срок и обяви, че официалното откриване на обектите, на което ще присъстват представители на Швейцарското посолство у нас, ще бъде в началото на месец март.

Проектът „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” в рамките на Програма ЗОВ се изпълнява с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


08 февруари 2018 г.

Любомир Христов проведе работна среща с ръководители на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Кметът Любомир Христов се срещна по-рано днес с Ирина Файон, ръководител на програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи „Здраве и образование за всички“ и с Герасим Герасимов, програмен директор към швейцарското посолство у нас. Заедно със служители на Министерския съвет и представители на централното координационно звено по Българо-швейцарската програма за сътрудничество г-жа Файон и г-н Герасимов са на работно посещение в Шумен във връзка с изпълнението на дейностите по проекта на общината „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” и проекта за изграждане на голям общински център за събиране и временно съхраняване на опасните битови отпадъци от домакинствата. По времена срещата кметът на Шумен благодари на гостите за помощта, която швейцарската страна оказва на общините за интегриране на ромите, за привличане и задържане на децата в детската градина, за подкрепата на семействата, за да продължат образованието на децата си и за обновяване на базата, в която те се обучават. Според Любомир Христов това е едно от важните неща, които задържат децата в системата, а по-добрите условия и грижата за тях им мотивират семействата. Във връзка с проекта за съхранение на опасните отпадъци Любомир Христов увери гостите, че администрацията съвместно с ПУДООС и Министерството на екологията вече е подготвила необходимата проектна документация за изграждане на такъв център. Той сподели, че при посещението си в Цюрих е бил впечатлен от начина, по който е организирана тази дейност в Швейцария, и се надява, че с помощта на програмата и българските общини ще могат да приложат добрите практики у нас, а в последствие и да ги развият.
По думите на г-жа Ирина Файон строителните дейности по проекта „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” вървят по план, дори по-бързо от планираното. Тя благодари на общината за съдействието, което екипът по програмата получава.
В Шумен предстои официално посещение през месец март. По думите на програмния директор към швейцарското посолство у нас г-н Герасим Герасимов изборът на Шумен не е случаен, защото тук се реализират проекти в две от направленията, по които работи Българо-швейцарската програма за сътрудничество – интеграция на хората от уязвимите групи и екология.
По време на посещението си днес в Шумен гостите ще проследят на място какъв е напредъкът по изпълняваните строително-ремонтни дейности в ДГ “Пролетна дъга”, в ОУ “Хр. Ботев” в село Ивански и изграждане на необходимите комуникации връзки на мястото, където ще се изгражда общинският център за опасни битови отпадъци.


15 януари 2018 г.

Сурваки в детска градина “Пролетна дъга” в Шумен

Празникът Сурваки събра близо 60 деца, родители, учители и гости от шуменския квартал “Еверест” във филиала към детска градина “Пролетна дъга”. Комплексът е изцяло обновен с финансовата подкрепа на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.
С богата програма, празнично настроение, игри и песни бяха пресъздадени традициите, свързани с празнуването на ромската Нова година, сурвакането и наричанията за здраве, благополучие и късмет. Малчуганите сурвакаха присъстващите на тържеството със собственоръчно изработени и богато украсени дрянови сурвакници.
“Следването на традициите е важно за запазването на рода. То е и мост за взаимното опознаване между етносите в България. В част от семействата обичаят на сурвакането е забравен и повечето от младите родители с интерес научават как са празнували техните предци в миналото. А това пък помага на нас в работата ни по програма ЗОВ, част от Българо-швейцарската програма за сътрудничество” разказва старши учителят в детската градина Елена Найденова.
В ролята на домакин, който посреща Банго Васил и моли за неговата благословия, влезе образователният медиатор по проекта Георги Шарбанов. Той припомни, че в честването на този ден има много общи неща между традициите на българите и ромите. В първия ден на новата година младите искат прошка, а децата сурвакат за здраве, което показва колко трайно са се вплели обичаите ни през годините.
Всички малчугани получиха торбички с лакомства, а празникът продължи със сурвакане в съседските къщи. Сурвакарчетата бяха посрещнати много гостоприемно от стопаните, защото се вярва, че от благословията зависят късметът и щастието им през новата година.


12 януари 2018 г.

Вълнуващ училищен празник в навечерието на ромската Нова година

В основното училище “Христо Ботев” в шуменското село Ивански организираха празник в навечерието на ромската Новата година. В залите на новия учебен център ученици, родители, учители и гости пресъздадоха традицията на Василица и Банго Васил. Те бяха приготвили обредни ястия и заедно подредиха богатата новогодишна трапеза.
„Всички се включиха с огромно желание в тържеството, което организирахме днес, защото семействата тук в селото пазят своите традиции“, разказа преподавателката по български език и литература Светла Мутафчийска.
В програмата участваха ученици от трети до седми клас. Момичетата и момчетата от училището припомниха легендите за спасителя на ромите Свети Василий. Те разказаха, че празничната вечеря се подрежда на ниска кръгла маса, която наричат синия, а нея по традиция слагат гъска, пуйка или петел в новогодишната нощ. Най-възрастната жена прави баница или пита, “кулак”, в която се поставя пара. Приготвят се и сарми с дрянови пъпки за късмети.
“През цялото време жената шета в пълно мълчание, защото се вярва, че така злото няма да влезе в къщата. Вратите се заключват и до полунощ никой не бива да влиза, за да не избяга късметът. Трапезата се прекадява, всички си вземат прошка и целуват ръка. Първата хапка от кулака не се изяжда, а се увива и се слага под възглавницата. Вярва се, че сънят върху тази хапка показва какъв ще бъде късметът ни през годината,” обяснява образователният медиатор Ирина Илиева, която също участва във възстановката на празничната традиция.
„На Василица, която много прилича на българската Бъдни вечер, цялото семейство се събира в дома“, продължава Анка Михайлова, майка на три деца. Тя разказа, че три поколения живеят в една къща в селото. „На сутринта започва сурвакането с пожелание за здраве, плодородие и късмет. Всичко това се прави много тържествено, защото според поверието тогава във всяка къща влиза Банго Васил и благославя дома. Празнуваме заедно и спазваме традицията. Искаме и нашите деца да я продължат.“
Тържеството в училището в село Ивански бе част от празничните инициативи, включени в културния календар по проекта на Община Шумен – „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”. Той се реализира със съдействието на Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи „Здраве и образование за всички“.


22 декември 2017 г.

Нова група отвори врати в ДГ “Пролетна дъга” в Шумен

 18 деца от различни етнически общности и уязвими групи от населението вече посещават новата група в ДГ “Пролетна дъга” на ул. “Софийско шосе” №2 в Шумен. Със средства, осигурени по проект на Община Шумен в рамките на Програма ЗОВ (Здраве и образование на всички), изпълнявана с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, изцяло са обновени спалното помещение, занималнята, кухнята и санитарните възли на новата група. Направен е основен ремонт и е монтирано ново оборудване. Нови легла, пейки, цветни шкафове и библиотеки за дидактични материали, бюра, масички и столчета правят обстановката привлекателна и много приятна както за децата, така и за техните родители.
Главният учител Ивелина Пенчева разказва, че  близо 17 години тази група е била затворена заради липса на деца. “Всичко в тази част на сградата беше крайно амортизирано и неизползваемо. Детската градина е за шест групи, но имахме само пет. След ремонта вече има и деца, и родители, които с желание идват тук. Когато обстановката е приятна, когато всичко е ново и те посрещат с усмивка, колко му трябва на човек,” споделя учителката.
Децата са тук и благодарение на подкрепата, която получават семействата в училищата за родители, в уикенд и летните училищата за по- успешно родителство. Една от целите на проекта „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” е да бъдат обхванати децата от всички уязвими групи в тази район, обясняват педагозите.
Със средства по проекта са обновени външните тоалетни, изградени са нова спортна площадка в двора на детската градина и зала за срещи с родители в сградата. Цялостно реновиран е медицинският кабинет, а оборудването в него е подменено със средства, осигурени от община Шумен.


21 декември 2017 г.

Образователните медиатори в Шумен разказват за работата си

 Представяме ви двамата ни образователни медиатори в проекта на Програма ЗОВ в Шумен Айлин Мехмедова и Георги Шарбанов. Научете от първо лице за шанса и предизвикателството да бъдеш образователен медиатор.
Защо решихте да бъдете част от този проект?
Айлин: Била съм в училище, познавам работата с учениците и родителите. Един ден случайно видях в интернет обявата за образователен медиатор. Не знаех какво точно представлява тази професия. Потърсих повече информация и реших да се явя на интервю. Одобриха ме. Имам опит като учителка,  харесвам да общувам с децата, но основно работата ми е със семействата и учителите. При срещите ми с родителите най-важното е да ги накарам да разберат колко е важно образованието за техните деца, че то им дава по-големи шансове за реализация в бъдеще. Посещаваме  домовете, убеждаваме ги да запишат своите деца на детска градина още в началните групи, защото усвояването на езика от рано е едно от условията за успешната интеграция на децата от различните етноси. Наше задължение е да опознаем тези деца и да ги насърчим, защото точно средата в детската градина формира положително отношение към училището.
Георги: Още като ученик започнах да се занимавам с хореография и да работя с деца. Исках да ги науча да танцуват. По-късно заедно със семейството ми се преместихме в Шумен и реших да кандидатствам в университета. Разбрах, че трябва да имам професия, която да ми даде възможност да се занимавам с това, което обичам да правя. А аз обичам да работя с деца. Никой от моето семейство не е имал висше образование. Казах си защо пък да не съм първият и в момента уча социална педагогика. Вече съм трети курс. За мен беше важно първо да натрупам знания, за да разбера как мога да предизвикам техния интерес, как да ги посъветвам, как да убедя родителите и тях, че трябва да ходят на детска градина, на училище, да продължат образованието си. Това ми харесва и го правя с удоволствие. Много ми помагат и преподавателите ми в университета.
Кои са причините според вас ромските деца да не посещават училище или да не се стремят към по-високо образование?
Георги: Аз съм част от тази общност. Познавам младите хора, зная, че те имат възможности и им трябва само малко подкрепа, някой да повярва в тях, да ги посъветва и насърчи. Моите родители ми казваха “Къде си тръгнал, ти няма да успееш, от тебе няма да стане нищо“. Но това ме амбицира още повече! Започнах работа. Казах им, че ще опитам да кандидатствам да следвам и ще се запиша, ако ме приемат. Ето това искам аз да променя. Родителите да не спират децата си, да не ги обезсърчават с такива приказки.
Опитвам се да ги убедя колко е важно да ги изпращат да се учат, да са сред другите, а не изолирани. Опитвам се чрез децата да мотивирам и родителите да учат. Те се срамуват, дърпат се, защото са големи, а пък трябва да са в клас с децата си. Обяснявам им, че има самостоятелна форма на обучение, че няма нищо притеснително. Като учат, ще придобият някаква квалификация и така по-лесно ще си намерят работа.
Айлин: Една от причините е, че родителите не приемат образованието като ценност е, че може с него, може и без него. Финансовият проблем е също много важен. Но ето проекти като нашия им помагат в това отношение. И мисля, че общината трябва да продължи да работи в тази посока. Виждам, че когато родителите усетят добро отношение и съпричастност към техните проблеми, към техните деца и семейства, има промяна в отношението им към детската градина и училището.
Мога да посоча много такива примери от работата си по проекта в рамките на Програма ЗОВ – организират се училища за родители, спортни празници, творчески работилници, в които родителите са активно ангажирани, а покрай тях и децата се увличат в организираните занимания. Всички с огромен интерес, например, правиха сурвакници, участваха в състезанията “Мама, татко и аз”. Тогава наистина вече можем да говорим за променено отношение към образованието, към детската градина и училището.
Какво ви радва във вашата работа?
Георги: Това, че в детска градина “Пролетна дъга”, например, към която в момента работя, роми, българи и турци са заедно. Едно ромско момченце е първо приятелче с българско дете. Радва ме, че много от хората излизат от затвореното пространство. Разбират, че зад бариерата има друг живот, търсят работа, имат самочувствие, дори се обличат различно, усмихват се.
Айлин: Ежедневният контакт със семействата. Когато децата и родителите разказват какво се е случило днес в училище или в детската градина, това означава, че не сме работили напразно. Най-много ме радват щастливото детско лице и когато видя загрижения поглед на родителите за бъдещето на техните деца.
Айлин Мехмедова (35) е завършила история и география в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и магистратура по социални дейности. Георги Шарбанов (29) е завършил Селскостопанската гимназия във Велики Преслав, а в момента е третокурсник социална педагогика в Шуменския университет. И двамата са назначени за образователни медиатори по проекта „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” към Програма ЗОВ. Работят с работят с ромската общност и с хора от други уязвими групи в кварталите “Млада гвардия”, “Витоша” и “Боян Българанов” в Шумен.


14 декември 2017 г.

Конкурс за детска рисунка „Зимни приключения“

Община Шумен, ОУ „Христо Ботев“ в село Ивански и ДГ „Пролетна дъга“ в Шумен обявяват конкурс за детска рисунка „Зимни приключения“. В него могат да участват деца и ученици от три до десет години от училището и детската градина. Ще бъдат определени най-добрите творби в три възрастови групи:
Първа група – от три до шест години;
Втора група – седем – осем години;
Трета група – девет – десет години.
Авторите трябва да представят своите рисунки в училището и детската градина до 19 януари 2018-та година. Най-добрите творби ще бъдат отличени и наградени, а за всички участници са предвидени много приятни изненади. С получените рисунки ще бъде подредени изложби в ДГ „Пролетна дъга“ в Шумен и ОУ „Христо Ботев“ в село Ивански.
Конкурсът се организира по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” на Община Шумен към Българо-швейцарската програма за сътрудничество „Здраве и образование за всички“.


14 декември 2017 г.

Преглеждат осигурени и неосигурени пациенти от шуменските квартали „Млада гвардия“ и „Витоша“

Повече от 50 мъже и жени на възраст от 18 до 45 години от ромската общност и други уязвими групи от кварталите „Млада гвардия“ и „Витоша“ преминаха през профилактични прегледи при общопрактикуващ лекар в Диагностично-консултативния център №1 в Шумен от края на месец септември досега. Прегледите са част от дейностите в направление „Здравеопазване“ по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ в рамките на Програма ЗОВ и включват установяване на общото здравословно състояние, ехография на коремните органи при мъжете, кръвни изследвания и др.
Служители от Семейно-консултативния център заедно с образователните медиатори Айлин Мехмедова, Георги Шарбанов и медицински специалисти от ДКЦ съставиха график за посещение при д-р Светла Катранджиева веднъж седмично от 10.00 до 12.00 часа. „Заедно с прегледите за общото здравословно състояние на пациентите се правят и изследвания, които са много важни за откриване на диабет, на анемии и други отклонения. Впоследствие, ако е необходимо, пациентът се насочва към специалист. Всичко това се отразява в амбулаторния лист, екземпляр от който се съхранява както при пациентите, така и в СКЦ и ДКЦ,“ обяснява д-р Катранджиева.
Шест жени и двама мъже от кварталите „Млада гвардия“ и „Витоша“ в Шумен преминаха през профилактичен преглед днес в ДКЦ 1. Част от тях са безработни, без доходи и здравно неосигурени. Други от пациентите споделят, че за първи път от години посещават личен лекар и са доволни, че поканата да се включат в организираните прегледи има дава възможност да проверят общото си здравословно състояние и да потърсят помощ от специалисти.
„Сред хората, които водим на преглед тук, има такива с отклонения в кръвните картини, със сърдечни проблеми. Ние им помагаме с направленията и посещенията по-нататък при съответните специалисти. Но дори само при един човек от всичките 50 да бъде открит някакъв проблем, има шанс да се вземат навреме необходимите мерки,“ споделя и медицинската сестра Илка Стоянова, която помага в организацията и съхраняването на документацията.
Провеждането на прегледите при общопрактикуващ лекар в Диагностично консултативния център 1 в Шумен се осъществява с финансовата помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


29 ноември 2017 г.

Отчетоха резултатите от картографирането по програма ЗОВ

Картографирането по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по програма ЗОВ беше проведено в кварталите „Млада гвардия”, „Еверест” и „Витоша” на Шумен и в село Ивански в периода от месец април до месец септември 2017 година.

От началото на пролетта до края на лятото служители от Семейно-консултативния център в Шумен заедно с доброволци от активната ромска група посетиха 304 домакинства, разговаряха с членовете на 349 ромски семейства и събраха статистически данни за общо 1059 души, съобщи Людмила Андреева, координатор в направление “Здравеопазване” по проекта. Тя благодари на най-активните доброволци за тяхната помощ и усърдна работа.

“Заедно обиколихме домовете и подготвихме информация за неосигурените и осигурените лица,  бременните млади майки,  за броя на хората, които не са преминали през профилактични прегледи и преглед при аг-специалист, за да можем след това да организираме посещенията при личните лекари и специалистите. Една от задачите беше да разберем колко деца не посещават детска градина и училище, кои са липсващите имунизации, какви са условията на живот в посетените семейства”, разказа Людмила Андреева.

Тя благодари най вече на  доброволците за тяхната помощ и усърдната им  работа.

“Участвах в картографирането, срещах се и разговарях с хората от селото, защото смятам, че така върша нещо полезно за тях, за родителите и децата”, сподели Анка Михайлова от село Ивански. Според Ангел Александров от Шумен повече младежи трябва да се включват в подобни кампании като доброволци. Той е убеден, че хората от общността на уязвимите групи имат нужда от тяхната помощ, за да променят начина си на живот.

Събраната информация бе обобщена и със съдействието на специалистите от Семейно-консултативния център е съставен график за провеждане на прегледите при аг-специалист, общопрактикуващ лекар и педиатър, които  се реализират с финансовата помощ на Швейцарската програма за сътрудничество.


27 ноември 2017 г.

Деца и родители майсториха сурвакници в “уикенд училището” на ДГ “Пролетна дъга” в Шумен

Деца от три до шест години и техните родители се включиха в работилницата за сурвакници на “уикенд училището” в ДГ “Пролетна дъга”. Занятията в него се организират веднъж месечно като част от дейностите, които се реализират по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“. Целта е да се даде възможност да се изявят и развият творческите способности на децата чрез съвместната работа на родители и учители.
Работилницата за сурвакници е част от поредицата занятия, посветени на празничните традиции и обичаи на различните етноси. Разпределени в три групи родители и деца, напътствани от опитни педагози в детската градина, заедно подготвиха сурвакници за празника на първия ден от новата година “Сурваки”.
“Всеки трябваше да донесе дрянова клонка и заедно със своето дете да я украси според обичая със сушени плодове, усукани разноцветни конци, нанизани пуканки, платнени панделки, които сами са изработили, и паричка за здраве, плодородие и благодат в дома,” обяснява Ивелина Алексиева, учител в детската градина.
Ивелина Георгиева е майка на две деца. За поредна година в нейното семейство подготвят и украсяват сурвакници и се подготвят за празника. Според нея децата работят с много голямо желание и са любопитни да опознаят българските народни традиции и обичаи.
“Най-хубавото е, че всичко това се пренася в семейството и увлича родителите. Фактът, че днес тук има толкова много майки и татковци и всички те работят заедно с децата си в “уикенд училището”, е показателен, че сме успели да предизвикаме техния интерес,” споделя и Радка Костова, старши учител в ДГ “Пролетна дъга”.
Работата на учителите подпомага и образователният медиатор Айлин Рашидова. Умението й да общува с деца и родители, да ги убеждава колко е важно децата да посещават детската градина, за да се интегрират от най-ранна възраст и да развият своите способности, я прави неоценим помощник за успешното провеждане на занятията, признават участниците в екипа.
Старши учителят в ДГ “Пролетна дъга” Янка Иванова споделя, че след една година работа по проекта вече се виждат и реални резултати. Все повече родители са убедени в полезността на това, което вършим, и наистина стават наши партньори. Тук те се учат не само на сръчност. Творческите занимания стимулират тяхното развитие, дават поле за изява на техните възможности, а емоцията и общуването обогатяват езиковите умения на децата. Всичко това е изключително важно за по-успешното адаптиране на децата по-късно в училище,” обяснява Янка Иванова.
Заниманията за деца и родители в “уикенд училището” към ДГ “Пролетна дъга” се реализират с финансовата подкрепа на Българо – швейцарската програма за сътрудничество – Здраве и образование за всички.


17 ноември 2017 г.

Нов Учебен център към училището в село Ивански отвори врати днес

За първи път ученици, родители и учители работиха заедно в ателиетата “празници и обичаи” и “сръчни ръце” в новия учебен център към Основното училище „Христо Ботев“ в село Ивански.
Сградата е ремонтирана с помощта на Българо – швейцарската програма за сътрудничество, която финансира дейностите по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“. Обновени са три учебни зали, в които ще се провеждат учебни и извънкласни дейности в т. н.  „наваксващи училища“, „уикенд училища“ и „училища за родители“. Те са оборудвани с нови маси, столове и шкафове.
„Заниманията ще помагат на учениците да подобрят уменията си по български език и да попълнят пропуските си, ако имат затруднения с овладяването на материала по основните учебни предмети. Часовете в ателиетата по театрално изкуство, сръчни ръце, празници и обичаи и фолклор ще се провеждат под формата на игри и забавления. Целта ни е да се развият творческите им способности в областта на приложното, танцовото и театралното изкуство,“ обясни директорът на училището Стефан Стоянов. Тук ще се провеждат и срещите с родителите, които ще разширяват своите знания по здравни и образователни теми, ще изграждат и развиват родителските си умения.
Първото занятие в ателието „празници и обичаи“ беше посветено на родовите празници и обичаи. „Младите хора най-добре общуват посредством песента и танца, затова съм убедена, че това е един от начините за подкрепа на интеграцията на хората от различните етноси в общността.“ сподели ръководителката на ателието Пенка Йорданова. Сръчните ръце на ученици и родители сътвориха пъстроцветни пана от текстил в другото ателие на новия учебен център към училището в село Ивански. Деца и родители работиха с желание и усърдието, което вложиха при изпълнението на задачите, даде своите резултати.
Основното училище „Христо Ботев“ в село Ивански е партньор по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“.

 


10 ноември 2017 г.

Беседа за острите респираторни заболявания и как да мотивираме детето да посещава градината и училището проведоха в ДГ “Пролетна дъга”

В училището за родители към ДГ “Пролетна дъга” в Шумен по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” към Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” се проведе беседа за профилактиката на острите респираторни заболявания.

Д-р Лилия Иванова, паразитолог към ДКЦ 1, запозна участниците в срещата с особеностите на острите респираторни заболявания – от какво се причиняват, какви са симптомите и как родителите да предпазят децата си от този тип инфекции. По време на срещата д-р Иванова даде полезни съвети за превенцията и грижата за здравето на малките деца. „До четиригодишна възраст най-чести са респираторните заболявания. Родителите знаят, че особено през есенно-зимния сезон те се увеличават. Особено важно е да им помогнем, като акцентираме върху профилактиката. Освен че трябва навреме да се предприемат мерки след първите симптоми, много е важно родителите да бъдат стриктни и при прилагането на лечение, ако детето вече развива някаква инфекция, за да не се стига до усложнения или до хронични заболявания“, обясни пред родителите, д-р Иванова.

Срещите продължиха и след здравната беседа. Родителите на новопостъпилите деца в детската градина, разделени в две групи по 15 души, участваха в обучение за подготовката на децата за детската градина и училището. В диалог с педагозите Елена Найденова и Ема Чанкова те получиха съвети как да помогнат за по-лесната адаптация на новото място и как постепенно да подготвят децата си за предстоящата промяна. Във Филиал „Латинка“ на детската градина при разговора с родителите специално внимание беше обърнато върху ролята на семейството за приобщаване на ромските деца към образователния процес и за изграждане на позитивно отношение към детската градина и училището. Ема Чанкова запозна присъстващите с учебната програма и със занятията, които се провеждат в учебното заведение.

Беседите са част от планираните дейности, организирани от Община Шумен по проект към Програма ЗОВ. Те се осъществяват с финансовата подкрепа на БШПС и целят по-добрата информираност на родителите както по отношение на здравето на техните деца, така и за по-лесното адаптиране и интегриране в детската градина и училището.


03 ноември 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”
Обявява подбор на образователен медиатор:

1 лице с четири часова заетост за ОУ „Хр. Ботев“, село Ивански, община Шумен
Кратко описание на длъжността – образователен медиатор
• Посредник между детската градина, училището и общността, който подпомага процесите на обхващане, записване и адаптация на децата и учениците в детската градина и училището, както и редовното им посещение на учебни занятия.
• Подпомага осигуряването на диференцирана грижа спрямо специфични потребности от подкрепа на отделните деца и ученици.
• Съдейства за приобщаване на родителската общност към идеята за по- добро образование, социализация и интеграция на децата им.;
Изисквания към кандидатите:
• Да притежава образователна степен – минимум завършено средно образование;
• Да познава образователните и социални проблеми на ромската общност;
• Да владее езика на общността – ромски или турски;
• Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
• Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
• Да притежава комуникативни умения;
• Да притежава компютърна грамотност (MS Word, Internet)
• Професионален опит – не се изисква.

Необходими документи:
Заявление за кандидатстване по образец;
 Документ за самоличност за справка;
 Мотивационно писмо;
 Автобиография – европейски формат;
 Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация- копие и оригинал за справка;
 Свидетелство за съдимост;
 Декларация в свободен текст, че не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.
Образец на заявлението се получава в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17 – г-жа Христина Баева. Документът може да се изтегли и от интернет страницата на Община Шумен на адрес: https://www.shumen.bg.- раздел КОНКУРСИ
Провеждане на подбора:
1. Разглеждане на постъпилите документи, допускане до участие на кандидатите с редовни и пълни комплекти документи, отговарящи на предварително обявените изисквания.
2. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати и класиране в съответствие с критерии, съгласно Правилата за подбор и назначаване на образователен медиатор, утвърдени със заповед на Кмета на община Шумен.

Срок и място за подаване на документи:
• Срок за подаване на документи от 03.11.2017 год. до 16.11.2017 год.
• Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Подборът ще бъде извършен от комисия, определена със заповед на Кмета на община Шумен на 20 ноември 2017 г. от 14.30 ч. в зала 363 на Община Шумен.
Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт – Христина Баева


Незабравим спортен празник за деца и родители

 Екипът и партньорите по проекта на Община Шумен – „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване, в прекрасния есенен ден 21 октомври – записаха нова страница от изпълнението на проектните дейности.

В околността на паметник „Създатели на българската държава“, под звуците на химна на Шумен – бе даден старт на емоционалния спортен празник „Мама , татко и аз – да играем заедно“ с участието на деца, ученици, родители, педагози, медиатори и гости от ДГ „Пролетна дъга“, гр. Шумен и ОУ „Хр. Ботев“, с. Ивански, партньори по проекта на Община Шумен по програма „Здраве и образование за всички“.

С много усмивки, спортен дух и ентусиазъм всички участници – над 120 деца, ученици, родители и педагози си подадоха ръка и демонстрираха завидни умения в колективните спортни игри – „пренеси топката“, „въртележка“, „теглене на въже“ и др., за което получиха награди и много лакомства.

Специален поздрав към всички участници поднесоха децата от ДГ „Пролетна дъга“ и учениците от четвърти клас от ОУ „Хр. Ботев“, с. Ивански, които със своите звънливи и впечатляващи гласчета просълзиха публиката.

В края на спортния празник, който е част от планираните проектни дейности в направление „Културна идентичност“ по проекта на Община Шумен по програма ЗОВ, кръшно българско хоро събра всички участници заедно с усмихнати лица и удовлетвореност от преживяното.


Успешно приключи изпълнението на планираните дейности за първите десет месеца от работата по проекта на Община Шумен – „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по програма ЗОВ, част от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

Какво е свършено през първите десет месеца?
Постигнат бе необходимият синхрон в организацията на дейностите по направления образование, здравеопазване и културна идентичност, реализирани от Община Шумен и партньорите, както и обезпечаването им с необходимия финансов ресурс. През този период бяха обхванати: 30 деца от Детска градина „Пролетна дъга“, гр. Шумен в „летни училища“ за развитие на езиковите им умения и компетентности; 40 ученици от 7 до 10 години посещаваха занимания в „наваксващи училища“ за повишаване на техните образователни резултати; 62 деца и ученици и 62 родители се включиха в „уикенд училища“ за развитие на творческите им способности. За повишаване на общата култура на деца, ученици и родители бяха организирани празнични събития и програми, посещения на театрални постановки и екскурзии. 65 родители на деца и ученици от ДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен и ОУ „Христо Ботев” в село Ивански посещаваха „училища за родители”. 31 педагози от детската градина и училището в село Ивански бяха обучени и вече прилагат нови методи в работа си с деца и ученици билингви.
Като успешна и резултатна отчитаме работата на образователните и здравния медиатор за с. Ивански, които след проведено обучение реализират много добра комуникация с общността и работа на терен в кварталите „Млада гвардия“, „Еверест“ и „Витоша“ в град Шумен и в село Ивански. С ентусиазъм и загриженост водят конструктивен диалог с родителите, осигуряват присъствието на децата и учениците в детската градина и училището, съдействат на младите хора за реинтегриране в образователната система.
Картографирани бяха 349 семейства с 1059 членове, за които е събрана пълна информация по отношение на образованието, здравеопазването, условия на живот и семейното състояние на общността. Осъществени бяха редица дейности с цел подобряване на здравния статус на бременни жени, млади майки и млади семейства от Шумен и Ивански. Извършени бяха прегледи и изследвания от медицински специалисти от ДКЦ I – Шумен, със съдействието на Семейно-консултативния център в Шумен и здравния медиатор за село Ивански. Проведени бяха здравни обучения и кампании за повишаване на здравната култура и осведоменост на общността.
През този период бяха проведени процедури по ЗОП за избор на изпълнители на
планираните строително-ремонтни дейности в ОУ „Хр. Ботев“, здравна служба в с. Ивански и Детска градина „Пролетна дъга“ в гр. Шумен.
Какво предстои да бъде изпълнено през следващите десет месеца от реализирането на проекта на Община Шумен по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи?
До края на 2017 година ще бъде променен обликът на ОУ „Христо Ботев“ в село Ивански, ще бъдат реновирани Здравната служба в селото, етаж от основната сграда и фиалиалите на ДГ „Пролетна дъга“ в гр. Шумен.
До дни ще приключат строително-ремонтните работи в новия Учебен център към училището в село Ивански. Изградени са три нови зали, които ще се използват за провеждане на извъкласните дейности с деца, ученици и техните родители в т. н. „наваксващи училища“, „уикенд училища“ и „училища за родители“. В тях педагозите ще помагат на учениците да наваксват пропуските в своите знания по основни учебни предмети; да говорят добре български език; да развиват творческите си способности в областта на приложното, танцовото и театралното изкуство. Тук ще се провеждат срещите с родителите, които ще разширяват своите знания по здравни и образователни теми, права, задължения, отговорности.
На етап проектиране е и новата пристройка към основната сграда на ОУ „Хр. Ботев“ в Ивански, в която до края на 2017 г. ще бъдат изградени медицински кабинет за обслужване на учениците от училището и вътрешни санитарни възли. Общата стойност на строително-монтажните работи е 86 000 лв., а за закупуване на оборудването – 8000 лв.
Предстои подписаване на договор с избрания изпълнител на строително-ремонтните дейности в ДГ „Пролетна дъга“ в Шумен и здравната служба в с. Ивански. В детската градина ще бъде обновен детският комплекс за новата група в основната сграда. Освен това ще бъде изградена нова спортна плащадка, предстоят и ремонтни работи във филиалите на детското заведение. Стойността на строителните дейности е 116 500 лв., като отделно за оборудване са предвидени 44 000 лв. В здравната служба на с. Ивански ще бъде направен ремонт на кабинетите на общо-практикуващия лекар, на педиатъра и АГ-специалиста, които ще се осигуряват от ДКЦ I – Шумен, а така също и на залата за здравния медиатор в с. Ивански. Стойността на ремонтните работи е 51 000 лв., а за оборудване са предвидени 15 000 лв.
Като продължение на стартиралите вече дейности в областта на образованието, здравеопазването и културната идентичност предстои:
в направление образование:
– над 130 деца и ученици на възраст от 3 до 10 г. да се включат в извънкласни занятия в „летни училища“, „наваксващи училища“, „уикенд училища“;
– 65 родители на деца и ученици да участват в „училище за родители“;
– назначените на работа и обучени образователни медиатори заедно с техния наставник ще продължат да подпомагат взаимодействието и работата на терен с общността;
– ще стартира образователно–възпитателен процес в сформираната нова група в ДГ „Пролетна дъга“, Шумен;
– педагогическите специалисти от детската градина и училището ще бъдат подпомагани в своята работа от методисти от ШУ „Еп. К. Преславски“ при избора на дидактически пособия и тяхното ефективно прилагане в конкретната работа;
– над 200 деца и ученици периодично ще посещават детски театър, исторически обекти и ще участват в детски спектакли.
в направление здравеопазване:
– провеждане на здравно образование и кампании за повишаване на здравната култура на родители, млади жени и мъже и на общността като цяло;
– извършване на АГ-прегледи и изследвания на здравно неосигурени млади жени и бременни;
– профилактични прегледи при общо-практикуващ лекар и изследвания на млади хора;
– прегледи на деца от педиатър;
– посредническа и разяснителна дейност на здравния медиатор в село Ивански.
в направление културна идентичност:
– отбелязване на празници;
– спортен празник „Мама, татко и аз“, конкурс за рисунка и др.


Летни занимания и игри в ДГ „Пролетна дъга”
гр. Шумен

30 деца на 4, 5 и 6 годишна възраст от Детска градина „Пролетна дъга” в град Шумен  продължават своите занятия и забавления и през месец август, организирани за тях от Община Шумен по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички).
По време на „лятното училище” малчуганите работиха с интерес в дидактическите книжки, закупени специално за тях, а така също и с интерактивната дъска, върху която оживяха приказни герои. По този начин те обогатяват своите знания и умения за общуване на български език. Паралелно с това децата се забавляваха с творчески занимания и игри от „бабиното” време . Малките „ученици” се възползваха и от възможността да поиграят на двора и се разходят из детската градина.
„Нашата задача е децата правилно да говорят и усвояват  богатството на българския език. Усилията ни са насочени в индивидуалния подход към всяко дете, което има по-сериозни  затруднения в общуването и социализацията, нещо което е нужно и в училище. Лятната занималня ще завърши с игри и песни на детската площадка” – сподели педагогът Веселина Савова.
Чрез различни извънкласни дейности се търсят възможности за обогатяване на общата култура, развитието и социализацията на подрастващите. Това е един от важните аспекти на проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”, изпълняван по Програма ЗОВ с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


Еднодневна екскурзия до „Кабиюк“

Сто деца и ученици от ДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен и от ОУ „Хр. Ботев”, село Ивански прекараха незабравим ден в „Кабиюк” край гр. Шумен, организиран за тях от Община Шумен по Програма „Здраве и образование за всички“.
Благодарение на гостоприемните домакини, малчуганите разгледаха Музея на коня с редица експонати, свързани с развитието на коневъдството от древността до наши дни. Впечатлени бяха от фотосите, илюстриращи незаменимата роля на коня в живота на човека, от купите и наградите от състезанията в конния спорт. С огромно възхищение се спираха пред запазената каляска, произведена във Виена, от царския двор на Фердинанд.
Малките посетители се възползваха от възможността да пояздят малките понита и да се разходят из комплекса.
„Между децата и конете съществува особена връзка. Общуването с конете учи децата на отговорност, нови усещания и разширяват кръгозора им. Ездата на открито възстановява онази връзка с природата, която големият и шумен град ни кара да забравим.” – сподели треньор по езда от „Кабиюк”.
Сред атракциите, които предлага конезаводът са наблюдение на управление на конски табун, а обект на радост за малки и големи са добре обучени и миролюбиви коне .
Лятното училище завърши с пикник на открито . Децата получиха „сладки” подаръци.
Чрез различни извънкласни дейности се търсят възможности за обогатяване на общата култура, развитие и социализация на подрастващите. Това е един от важните аспекти на проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”, изпълняван по Програма ЗОВ с финансовата подкрепа на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.


Град Шумен и село Ивански имат вече образователни медиатори

Двама образователни медиатори за гр. Шумен и един за с. Ивански са назначени от 8 юни 2017 г. по проекта на Община Шумен по Програма „Здраве и образование за всички”. Техните ангажименти са свързани с обхвата и задържането на децата и учениците в образователните институции и по конкретно – работа с родители във връзка с редовно посещение на занятия, плащане на такси, сформиране на нова група в ДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен, посещение на „Училище за родители”, подпомагане на процеса на адаптация на бъдещите първокласници и усвояване на говорим български език от деца, които не са посещавали редовно подготвителна група в детската градина.
Едновременно с това се реализира и специализирано обучение на образователните медиатори от преподаватели в ШУ „Епископ Константин Преславски” по програма, включваща компютърна грамотност, педагогическо взаимодействие, комуникативни умения, практическа работа на терен и др.
Медиаторите от гр. Шумен и с. Ивански ще подпомагат също така общуването и взаимодействието на хората от уязвимите групи с институциите в населените места.


Пъстър празник в град Шумен и село Ивански за 1 юни – Ден на детето!

Със забавна празнична програма, рисунки на асфалт и балони със символични послания за толерантност в България започна кампанията „Запази детската усмивка”за 1-ви юни – Ден на детето.
По време на празника бяха разпространени ръчно направени картички и ракети, а децата имаха възможност да напишат посланията си върху тях. Всички се включиха и изявиха художествените си способности върху асфалт. Грейнаха много слънца, разцъфнаха цветя, а земята се оцвети с пъстри цветове.
В празника и кампанията се включиха 300 деца и ученици от ДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен и с. Ивански, над 100 родители, здравни и образователни медиатори, специалисти от Семейно-консултативния център, педагози от училището и детската градина.
Кулминацията на събитието беше програмата на диджеи и аниматори, съчетана с много весели, закачливи игри и полет на балони с детски послания. Безспорно подаръчните торбички с лакомства най-много зарадваха малчуганите.
Кампанията „Запази детската усмивка” и празника на децата се проведоха по проекта на Община Шумен – „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”,  финансиран по програма ЗОВ.


Подбор на образователни медиатори за гр. Шумен и село Ивански

Шестчленна комисия от експерти от Община Шумен проведе на 4 май 2017 г. интервю с допуснатите кандидати за обявените три работни места за длъжността „образователен медиатор”. Двама кандидати за гр. Шумен и един за с. Ивански по проекта на Община Шумен по Програма ЗОВ. За участие в подбора бяха подадени документи от осем лица. Кандидатите бяха оценявани по едни и същи критерии, а именно: познаване естеството на работа, начин на представяне, опит в работата с целевата група, компютърни умения, степен на владеене на езика на общността.

След обобщаване на резултатите от първичните оценъчни карти, изготвени от комисията бяха класирани следните кандидати: за гр. Шумен – Георги Шарбанов Самиров с 14 точки при максимален брой 14 точки, Айлин Рашидова Мехмедова с 12,7 точки и за с. Ивански – Данчо Алексиев Данев с 11 точки.

Комисията, провела конкурса предложи на Кмета на община Шумен да сключи трудов договор с Георги Шарбанов Самиров и Айлин Рашидова Мехмедова за гр. Шумен и с Данчо Алексиев Данев за заемане на длъжността „образователен медиатор” за с. Ивански.

Избраните образователни медиатори ще се включат активно в дейностите по проекта на Община Шумен по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване. Те ще работят в ДГ „Пролетна дъга”, гр.Шумен и в ОУ „Хр. Ботев”, с. Ивански, в посока посредничество между детска градина, училище и общност при записване, редовно посещаване на занятия в образователните заведения и адаптация на деца и ученици в детската градина и училището. Ще съдействат за приобщаване на родителската общност за по-добро образование, социализация и интеграция на подрастващите. Медиаторите от гр. Шумен и с. Ивански ще подпомагат и общуването на хората от уязвимите групи с институциите в населените места.


12.04.2017 г. – Започнаха прегледите при общо практикуващ лекар в гр. Шумен

Подобряването на здравния стаус на хората от уязвимите групи е една от целите на проекта ”Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Програма ЗОВ.

Специалистите от Семейно-консултативен център – Шумен ще съдействат за решаване на проблемите със здравната култура и достъпа до медицинска помощ на ромската общност, ще разясняват здравноосигурителните права и ще коментират предимствата от редовните посещения при общо практикуващ лекар.

Д-р Катранджиева направи медицински прегледи на девет млади майки и жени без здравни осигуровки от кварталите „Млада гвардия” и „Витоша” на гр. Шумен.

„Лекарката беше много любезна и добра. Обясни ми, че ще трябва да си направя кръвни изследвания след един месец, а по проекта мога да доведа на преглед и мъжа си. Благодарна съм!” – това сподели Биляна Ангелова. Селвет Рамаданова-„Много съм доволна – лекарката ми измери кръвното и ме посъветва да намаля цигарите. Имаме нужда някои да ни обърне внимание за решаване на здравните ни проблеми”.

„За безработните проблемът с осигуровките остава. Опитваме се да помогнем с прегледи на млади майки и бременни. Крайната ни цел е да се подобри здравният статус на хората от уязвимите групи.”– отбеляза Людмила Андреева- координатор „Здравеопазване” по проекта.

Прегледите при ОПЛ ще продължат два пъти месечно в рамките на проекта на Община Шумен, финансиран от Българо – Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи.


ОБЩИНА ШУМЕН в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”

Обявява подбор на образователни медиатори :

1 лице с четири часова заетост за ОУ „Хр. Ботев”,село Ивански, община Шумен и 2 лица с четири часова заетост за ДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен

Кратко описание на длъжността – образователен медиатор:

 • Посредник между детската градина, училището и общността, който подпомага процесите на обхващане, записване и адаптация на децата и учениците в детската градина и училището, както и редовното им посещение на учебни занятия;
 • Подпомага осигуряването на диференцирана грижа спрямо специфични потребности от подкрепа на отделните деца и ученици;
 • Съдейства за приобщаване на родителската общност към идеята за по- добро образование, социализация и интеграция на децата им.

Изисквания към кандидатите:

 • Да притежава образователна степен – минимум завършено средно образование;
 • Да познава образователните и социални проблеми на ромската общност;
 • Да владее езика на общността – ромски или турски;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 • Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 • Да притежава комуникативни умения;
 • Да притежава компютърна грамотност (MS Word, Internet);
 • Професионален опит – не се изисква.

Необходими документи:

 • Заявление за заемане на длъжността по образец;
 • Документ за самоличност за справка;
 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография – европейски стандарт;
 • Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация- копие и оригинал за справка;
 • Свидетелство за съдимост (ако лицето кандидатства за първи път за работно място по проекта);
 • Декларация, че не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 • Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.

Образец на заявлението се получава в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17 – г-жа Христина Баева. Документът може да се изтегли и от интернет страницата на Община Шумен на адрес: https://www.shumen.bg – раздел Търгове, конкурси и съобщения.

Провеждане на подбора:

 1. Разглеждане на постъпилите документи, допускане до участие в подбора на кандидатите с редовни и пълни комплекти документи, отговарящи на предварително обявените изисквания.
 2. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати и класиране в съответствие с критерии, съгласно Правилата за подбор и назначаване на образователен медиатор, утвърдени със Заповед № РД-25-680 от 10.04.2017 г. на Кмета на община Шумен.

Срок и място за подаване на документи:

 • Срок за подаване на документи от 11.04.2017 год. до 28.04.2017 год.
 • Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Подборът ще бъде извършен от комисия, определена със заповед на Кмета на община Шумен на 4 май 2017 г. от 14 30 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт: Христина Баева


Празнична програма по случай Международния ден на ромите представиха малчуганите от ДГ „Пролетна дъга” град Шумен

„Всяка етнокултура, която се е съхранила през вековете и продължава успешно да се развива, гарантира духовното оцеляване на хората които я носят”- с тези думи директорът на детската градина г-жа Димитрина Минева откри тържеството.

Всяка група в детското заведение бе подготвила танц, с който поздравиха родители, педагози и гости на тържеството. Децата изпълниха разнообразна музикална програма, а малката Ема Красимирова просълзи участниците с изпълнението на стихотворението „Обич”. Домакините от детската градина бяха подготвили специална презентация за родителите – „Заедно под дъгата”, свързана с историята на 8-ми април- Международния ден на ромите.

„С много обич и топлота целият екип на детската градина обгрижва прекрасните малчугани – бъдещето на страната ни. Именно заради това проектът на Община Шумен по Програма ЗОВ предвижда сформиране на нова детска група, както и инфраструктурни подобрения в основната сграда и филиала на детското заведение. Целта е да се създадат по-добри условия за занимания развитие и отдих на децата“ – сподели Христина Баева – ръководител на проекта.

Празничното тържество завърши с кръшно българско хоро, в което се включиха родители, учители и гости.

На присъстващите родители бяха раздадени здравно-образователни материали – част от кампанията „Здравето на децата ни зависи от нас”, осъществена от СКЦ-гр.Шумен.


 С атрактивен концерт в село Ивански бе отбелязан Международния ден на ромите – 8 април.

Прекрасна палитра от ефектни танци, песни и притчи от ромския етнос, разказани като приказна история през вековете, впечатлиха присъстващите.

Сцената се превърна в един свят на красота и многообразие от цветове и музикални интерпретации на различни музикални стилове. Публиката се взриви след изпълнението на учениците от 6 клас при ОУ „Хр.Ботев” с тъпан и саксофон, а седмокласничката Севдалина Илиева плени всички с ангелския си глас и заслужено получи бурните аплодисменти на публиката с изпълнението си.

„Тя е нашата най-добра певица в селото“ – коментираха в публиката и не пестяха хвалбите за това колко е талантлива.

Голямата заслуга за прекрасно подготвената празнична програма и организация е на учителския колектив при ОУ „Хр. Ботев” и директора на училището г-н Стефан Стоянов, които сполучливо са използвали възможностите на извънкласните форми по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по добро бъдеще и успешна интеграция“, финансиран от Българо-швейцарската програма – ЗОВ, за да подготвят участниците в литературно-музикалния спектакъл ”Ромите – минало и настояще”.

Концертът започна с приветствие от г-жа Людмила Андреева, координатор „Здравеопазване” , която представи и определения здравен медиатор за с. Ивански в рамките на проекта на Община Шумен. Г-жа Ирина Илиева ще работи и изпълнява ангажиментите си, а хората от селото могат да разчитат на нейната подкрепа.

Концертът завърши с атрактивен танц с ветрила, а в самия край всички запяха „Една българска роза” позната и за публиката, която бе много развълнувана от красивия спектакъл .

На входа на залата родители, участници и учители получиха здравно-образователни материали от кампанията „Здравето на децата ни зависи от нас”, а аз малчуганите домакините бяха приготвили балони и различни лакомства.


8 април – Международен ден на ромите

С детски празник, информационни кампании и литературно-музикална програма ще бъде отбелязан 8 април – Международния ден на ромите в гр. Шумен и в с. Ивански. За първа година, чрез проекта на Община Шумен по програма „Здраве и образование за всички” се организират серия събития:

6 април 2017 – ДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен.

9.30 ч. Кампания:

“Здравето на децата ни зависи от нас“.

Пред входа на ДГ „Пролетна дъга“ ще се раздават здравно-образователни материали флаери и др. на родителите на деца от детската градина.

10.00 ч.

„Заедно под дъгата“ – празник в ДГ „Пролетна дъга“. За родителите е приготвена специална презентация във връзка с 8-ми април – Международния ден на ромите.

12.00 ч. Кампания: “Здравето на децата ни зависи от нас“ – кв. „Витоша “и в района на Семейно-консултативен център – Шумен.

Ще се раздават здравно- образователни материали, флаери и др., предвидени са индивидуални разговори с хората, които се спират при обособения пункт пред сградата на СКЦ.

7 април 2017 г. – с. Ивански

13.30 ч.

Кампания “Здравето на децата ни зависи от нас“.

Ще се разпространяват здравно-образователни материали, разговори за превенция на рисково поведение и индивидуални разговори с хората, които се спират при обособения пункт пред читалището в с. Ивански.

14.00ч.

Литературно-музикална програма „Ромите-минало и настояще“ в читалище “Просвета“, село Ивански, община Шумен.


Обучение по картографиране в СКЦ– Шумен на 31.03.2017 г.

Девет доброволеца, четири от село Ивански и пет от град Шумен, съвместно с представители на Семейно-консултативен център – Шумен, преминаха обучение по картографиране, планирано в направление “Здравеопазване” по Програма „Здраве и образование за всички”. Картографирането или работата на терен с общността е една от ключовите дейности в проекта на Община Шумен по програма ЗОВ – „Взаимодействието с общността – фактор за по добро бъдеще и успешна интеграция”.

Обучението бе разделено на две части и се водеше от г-н Драгомир Драганов – ръководител на СКЦ и медицински специалист – г-жа Илка Стоянова. В първата част на обучението, доброволците бяха запознати с процеса на анкетиране чрез новата анкетна форма, утвърдена от Звеното за управление на програмата и нейната специфика. Разиграха се различни ситуации, в които анкетиращите могат да попаднат. Втората част включваше сформиране на екипи и работа на терен.

Ролята на екипите по картографиране ще бъде, чрез анкетните карти да се събере информация за здравния, образователния и социалния статус на семействата от трите квартала „Млада гвардия”, „Еверест” и „Витоша” на гр. Шумен и с. Ивански. В резултат на това ще могат да бъдат набелязани конкретни, адекватни мерки и действия за решаването на проблемите на хората от уязвимите групи в сферата образованието, заетостта и здравеопазването.

Картографирането ще продължи няколко месеца като доброволците ще са в помощ на специалистите от СКЦ – Шумен при извършване на анкетирането.


Направен е избор за длъжността „здравен медиатор” за с. Ивански

Осемчленна комисия от експерти от Националната мрежа на здравните медиатори, Община Шумен и Регионална здравна инспекция – Шумен проведе на 13 март 2017 г. интервю с допуснатите кандидати, за обявеното работно място за длъжността „здравен медиатор”за с. Ивански по проекта на Община Шумен по Програма ЗОВ. За участие в подбора бяха подадени документи от пет лица, като на интервю се явиха – четири. Кандидатите бяха оценявани по едни и същи критерии, а именно: познаване естеството на работа, начин на представяне, опит в работата с целевата група, компютърни умения, степен на владеене на езика на общността.

След обобщаване на резултатите от първичните оценъчни карти, изготвени от комисията, на първо място бе класирана г-жа Ирина Иванова Илиева с 12.25 точки при максимален брой 14 точки.

Предстои десетдневно обучение, организирано от Националната мрежа на здравните медиатори – София, което ще завърши с изпит и получаване на документ за успешно приключен курс на обучение.

Комисията, провела конкурса ще предложи на Кмета на община Шумен от м. април 2017 г. да сключи трудов договор с г-жа Илиева за заемане на длъжността „здравен медиатор” за с. Ивански.

Ирина Илиева е жител на с. Ивански, с опит в работата по проекти. Завърнала се е от чужбина с желание да се включи в дейностите по проекта на Община Шумен по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване. Като здравен медиатор ще работи на терен с общността в с. Ивански, в посока идентифициране на проблеми от различен характер, разяснителни кампании по здравна култура и ще съдейства на нуждаещите се за равен достъп до здравни и социални услуги. Медиаторите от гр. Шумен и с. Ивански ще подпомагат и общуването на хората от уязвимите групи с институциите в населените места.


Картографиране в гр.Шумен

Започна работа по цялостно картографиране в кварталите на град Шумен, заложени в направление “Здравеопазване” по Програмата за социално включване на роми и други уязвими групи, финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Картографирането или работа на терен с общността е една от ключовите дейности в проекта на Община Шумен – „Взаимодействието с общността – фактор за по добро бъдеще и успешна интеграция”.

Сформираните екипи от медицински специалист, социален работник, социален сътрудник и здравни медиатори създават база данни и изработват цялостна картина на проблемите в сферата на образованието, заетостта и здравеопазването, с цел търсене на адекватни решения.

„Началото беше много трудно, минавахме от къща на къща. Задавахме въпроси и регистрирахме проблемите на хората” – сподели Илка Стоянова – медицински специалист в СКЦ.

„Много хора не ни познаваха и ни свързваха с различни други институции. В последствие започнаха да ни се доверяват. Самонастаняването в жилища също е един от проблемите, а за връщането на децата в училище са нужни разговори, в които да се разбере ползата от образованието, което ние правим при посещенито си в кварталите” – допълва Валентина Асенова социален сътрудник в Семейно-консултативен център в град Шумен.

Картографирането ще е с продъжителност няколко месеца като в него ще се включат и доброволци от общността.


Диагностично-консултативен център І – Шумен – стартира специализирани прегледи

Диагностично-консултативен център І – Шумен е един от местните партньори на Община Шумен по Програма „Здраве и образование за всички”, който ще извършва АГ прегледи на млади жени, майки и бременни, живеещи в с. Ивански и кварталите „Еверест“, „Витоша“ и „Млада гвардия“ на град Шумен.

Специализираните прегледи, включващи ултразвукова диагностика, консултации и набор от изследвания, започнаха за град Шумен на 21 февруари и ще продължат в срок от 27 месеца. За периода ще бъдат обхванати около 200 млади жени, майки и бременни с и без здравни осигуровки.

„Целта на прегледите е своевременно и правилно лечение за подобряване детското и майчино здраве, повишаване на здравната култура и пълен имунизационен календар на децата. По този начин ше улесним достъпа на уязвимите групи до първични здравни грижи и подобряване на здравния им статус, което е една от приоритетните дейности в проекта „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ – това сподели Людмила Андреева – координатор „Здравеопазване“.

„По отношение на здравната част от проекта за град Шумен и с. Ивански планираме още: здравно – профилактични кампании, редовни консултации по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве, кръгли маси по въпросите за рисково поведение, семейното планиране и нежеланата бременност, безплатна контрацепция за жени от рискови групи на ромската общност и др.“ – допълни Христина Баева – ръководител на проекта.


Покана за участие в кръгла маса на тема „Ранни бракове и отпадане от училище” и Програма


40 ученици тръгват в „Наваксващи училища”в с. Ивански

Съботното училище с деца от 1 ви до 4 ти клас стартира на 18 февруари.

Четирима начални учители от ОУ „Христо Ботев” село Ивански преподаваха по различен и интересен начин материал, свързан с български език и литература – „Нашата азбука ”и „Български народни приказки”, а в часовете по математика – учениците се забавляваха с нестандартни задачи, свързани със „Събиране и изваждане на числата”.

„Целта на съботните ни занимания е да компенсираме и наваксаме материала, който е не добре усвоен от учениците, чрез използване на нови подходи и начини за преподаване и учене – по-интересно и привлекателно за децата.” – сподели Нивелина Николова учител в ОУ „Христо Ботев”, село Ивански.

Методическите подходи бяха специално разработени от преподаватели на ШУ „Епископ Константин Преславски” и предоставени в помощ на учителите, работещи с деца билингви. Чрез игрови методи на работа се цели по-добро усвояване на българския език, математическите операции, традициите, училищните нагласи и переспективи за ромските деца в училището в село Ивански.

През февруари освен родителите и децата започнаха своето обучение в рамките на проекта ”Взаимодействие с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” на Община Шумен по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), финансиран по Българо-Швейцарската програма за социално включване на роми и други уязвими групи.


Стартира „Училище за родители ” и в село Ивански

15 родители на ученици от ОУ „Хр.Ботев” в село Ивански се запознаха с темите: „Кои са ромите? История на техния живот“. Обучението се проведе на 11 февруари от Теодора Христова и Лозенка Велева – педагози, които преподават и на деца от училището. „Поговорихме си и за това от къде са корените на ромите и какъв е техният живот. В съвсем непринуден разговор те споделят за проблемите които имат, за желанието да образоват децата си и да ги видят здрави и успели“ – сподели г-жа Христова.

Обучението за родителите завърши с ромска народна приказка „Градината на народите” по Йосиф Нунев, която породи дискусия.

В началото на срещата г-жа Христина Баева обърна внимание, че: „Училището се сблъсква с предизвикателствата на културното многообразие на възпитаниците си от село Ивански и намира начин да работи за приобщаването на всяко дете и родител от общността – чрез нови подходи и методи за работа, творчески занимания в ателиета по изкуство, индивидуална работа, насърчаване на деца и родители да споделят мнението си и да изявят таланта си. Така смятаме да отговорим на потребностите на ромската общност в село Ивански.”

Това е първото от серия обучения за родителите на ученици от Основно училище „Хр. Ботев”- село Ивански в рамките на проекта „Взаимодействие с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” на Община Шумен.

Проектът се изпълнява в рамките на Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


Подбор на здравен медиатор за с. Ивански

От 6 февруари до 2 март 2017г. се подават документи за подбор на здравен медиатор за село Ивански по проекта на Община Шумен по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване.
След преглед на подадените документи, на 13.03.2017 година комисия от екстерти от Национална мрежа на здравните медиатори, Община Шумен и Регионална здравна инспекция ще проведе интервю с кандидатите, отговарящи на изискванията и направи подбор на здравен медиатор за с. Ивански.


ОБЩИНА ШУМЕН в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” в партньорство със сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”

Обявява подбор за заемане на длъжността:
Здравен медиатор – код по НКПД 32533001 – 1 бр. на пълен работен ден за село Ивански за срок от 24 месеца
Кратко описание на длъжността – Здравен медиатор

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ, други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;
 • Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Изисквания към кандидатите:
– Образователна степен – минимум завършено средно образование;
– Професионален опит – не се изисква;
– Познаване на здравните и социални проблеми на ромската общност;
– Владеене на езика на общността – ромски или турски;
– Комуникативни умения;
– Компютърна грамотност (MS Word, Internet);
Необходими документи:
Заявление по образец 
– Автобиография европейски формат
– Мотивационно писмо
– Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации
– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
– Свидетелство за съдимост
Образец на заявлението може да се получи и в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17, от г-жа Христина Баева.
Провеждане на подбора:
1.Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
2.Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.
Срок и място за подаване на документи:
– Срок за подаване на документи от 06.02.2017 год. до 02.03.2017 год.
– Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.
Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net
Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт: Христина Баева


Стартира процедурата по картографиране

В три квартала от гр. Шумен – Млада гвардия, Витоша и Еверест по проекта на Община Шумен в рамките на Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще се реализира картографиране. По предварително разработен график екипи от здравни медиатори, представители на Семейно-консултативен център, гр. Шумен и доброволци от ромската общност ще събират информация за състоянието, нуждите и проблемите пред които са изправени представителите на ромската общност и други уязвими групи.


Първи модул от обучение на учители за работа в интеркултурна среда

31 педагогически кадри от Основно училище „Хр. Ботев” – село Ивански и детска градина „Пролетна дъга”, гр. Шумен на 4 февруари 2017 г. участваха в обучение за работа с деца билингви, проведено от преподавателите от Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” – доц. д-р Калина Йочева и проф. д-р Наталия Витанова.
Директорът на ДГ „Пролетна дъга” – Димитрина Минева сподели: – „Изключително полезно от обучението, което ще приложим в нашата работа са методите на преодоляване на зависимост от майчиния език и падането на билигвистичните комуникативни бариери при деца в смесените групи. Отработването на ситуации по групи ни показаха, че сме на правилен път при работа с деца билингви и ни даде увереност да работим в тази насока. Предстоят ни още обучения и още практически занятия”.
„Трябва да се научим да живеем заедно, да развиваме умението за разбирането на другите хора, зачитайки тяхната независимост” – с тези думи проф. д-р Наталия Витанова откри обучението на учителите от основното училище.
Това е първият модул от серия обучения за учителите от Основно училище „Хр. Ботев”- село Ивански и детска градина „Пролетна дъга” – Шумен в рамките на проекта ”Взаимодействие с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” на Община Шумен.
Проектът се изпълнява в рамките на Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


„Училище за родители“ в ДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен

На 28 ануари и 4 февруари 2017 г., две групи от 15 родители участваха в два модула от „Училище за родители“. Подготовката на децата за постъпването в новите групи в ДГ „Пролетна дъга“ започна с необходимостта от социални умения, адаптивност и комуникативност, не само при децата, но и при родителите им. Приоритени теми бяха: „Лична хигиена и Стоматологична профилактика“. Модулите се водеха от опитни учители в образователното заведение и медицинските специалисти – Нина Чобанова и Кремена Тодорова.
Директорът на ДГ „Пролетна дъга“ – г-жа Димитрина Минева сподели: „Акцентът е да задържим и привлечем децата в групите както и да работим и с техните родители, организирайки ги в съвместни съботни занимания, чрез интерактивни техники и методи за работа.“ Сесиите преминават в съвместни игри и отработване на казуси.
Това е първото от серия обучения за родители в детска градина „Пролетна дъга” – Шумен в рамките на проекта ”Взаимодействие с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” на Община Шумен.
Проектът се изпълнява в рамките на Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


Детска градина „Пролетна дъга” празнува Коледа и Банго Васил

Децата от детска градина „Пролетна дъга“, гр. Шумен отпразнуваха с песни, танци и невероятно веселие празниците Коледа и Банго Васил. Малчуганите имаха възможност да поздравят всички празнуващи. Беше подготвена програма с участието на децата, а родителите участваха с приготвени традиционни ястия. За сетен път в образователното заведение се организират събития, насочени към възпитаване на подрастващите в дух на приемане и разбиране на различните, на техните традиции и обичаи.
„За приобщаването на ромите планираме серия от културни събития, за които се насочваме за съдействие и подкрепа от самата общност“ – сподели г-жа Христина Баева ръководител на Проекта „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“, финансиран от Българо-Швейцарска Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи.


Стартира проекта на Община Шумен по Българо-швейцарската програма за социално включване на роми и други уязвими групи

На 2 декември 2016 г. от 09:30 ч. в зала № 363 на Община Щумен бе проведена официална среща, свързана със стартиране на проекти на Община Шумен по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В срещата взеха участие г-жа Светлана Маркова, зам.-кмет по социална политика и здравеопазване, г-н Герасим Герасимов – програмен директор към Швейцарското посолство, г-жа Снежана Смиловска – представител от Националното координационно звено към Министерски съвет, г-жа Ирина Файон – ръководител на Звеното за управление на програма за социалното включване, Екипът от Община Шумен за управление на проекта за социално включване, представители на партньорските организации и ромската общност.
Гости на срещата бяха г-н Петко Шаренков – заместник областен управител на област Шумен, г-жа Снежка Жекова – старши експерт Предучилищно възпитание към РУО – Шумен.
Основни акценти на срещата: Представяне на Българо-швейцарската програма за сътрудничество; Програмата за социално включване на роми и други уязвими групи (ЗОВ); Проектен механизъм по програма ЗОВ на Община Шумен. От 10.45 ч. бе организирано посещение на ДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен – партньор по проекта за социално включване с представяне на обектите и дейностите, които ще се реализират в образователното заведение.
От 12.30 ч. г-жа Ирина Файон – ръководител на Звеното за управление на програма за социалното включване и г-жа Христина Баева – ръководител на проекта на Община Шумен бяха гости в предаването „Добър ден, Шумен!” на Телевизия Шумен.


Първа пресконференция след подписаното Споразумение за изпълнение на проекта на Община Шумен по Българо-швейцарската програма за социално включване на роми и други уязвими групи

Дейности

Skip to content