Име

За информация и контакти

Драматично-куклен театър „Васил Друмев“

www.theatreshumen.com

Симфониета-Шумен

www.statesymphoshumen.bg

Регионален исторически музей-Шумен

www.museum-shumen.eu

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“

www.libshumen.org

Художествена галерия „Елена Карамихайлова“

gallery_karamihaylova@abv.bg,
054/830 673 – директор

Меню

Skip to content