ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ „НЮВВАБ“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Г. С. Раковски“ №36
Директор: Шериф Хюсню
тел: 054 874 804
e-mail: sodu_nuvvab@abv.bg

ДУ „Нювваб“ – училище с вековна традиция в духовното и светското образование, разполагащо с модерна учебна сграда. ДУ „Нювваб” е учебно заведение с много приоритети. То изгражда личности, знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски дух. Способни да се справят с трудните житейски задачи, за да живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света.
Основни ценности в обучението на учениците в духовната гимназия са:

  • постигане на естествена симбиоза между духовното и светското образование;
  • взаимна толерантност и демократичност;
  • иновационни преподавателски практики;
  • прилагане на нови образователни модели.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.nuvvab.net

 

 

Дейности

Skip to content