НУ „Илия Р. Блъсков“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Христо Смирненски“ №9
Директор: Мариана Иванова
тел.: 054 861 308
e-mail: nu_irblaskov@abv.bg

Начално училище „Илия Р. Блъсков“ обучава ученици от първи до четвърти клас.  Носител е на орден „Кирил и Методий“ ІІ степен и орден „Кирил и Методий“ І-ва степен.
Гордост за училището са разработените и реализирани проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейските структурни фондове, по Програма „Учене през целия живот“; проект свързан с националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ на МОСВ и ПУДООС; проекти, съфинансирани от Община Шумен.
Днес педагогическата колегия при НУ „Илия Р. Блъсков“ продължава просветните традиции, като търси нови образователни тенденции, проучва и развива иновационните технологии в педагогическата теория и практика.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.nublaskov-shumen.eu


НУ „Княз Борис I“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Тотлебен“ №20
Директор: Валерий Георгиев
тел: 054 874 893
e-mail: nu_knyazboris@abv.bg

Начално училище „Княз Борис I“ гр. Шумен води началото си от далечната 1907 г., когато в покрайнините на тогавашния град Шумен родолюбивите българи успяват да отделят средства и сили за построяването на едно малко училище с 4 класни стаи, в което децата от квартала да започнат своя път към знанията и науката.
В своята дългогодишна история сградата на училището периодично се е оказвала недостатъчна да приюти жадните за наука и образование шуменски деца, което е довело до разширяване и надстрояване до вида, в който функционира в момента.
През последните години в училището се обучават над 350 деца от първи до четвърти клас, разпределени в 16 паралелки.
Благодарение на високата професионална квалификация и доказания професионализъм на учителите, работили и работещи в училището и днес Начално училище „Княз Борис I“ гр. Шумен е едно от предпочитаните училища в града.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.nu-knyazboris.icon.bg

Дейности

Skip to content