Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“

Адрес: гр. Шумен, бул. „Мадара“ №36
Директор: Димо Георгиев
тел: 054 860 153, 860 061, 861 171
e-mail: gpche_shu@abv.bg

В училището се обучават ученици в гимназиален етап – профил „чужди езици”. ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ притежава модерна съвременно оборудвана материална база и високо квалифициран педагогически персонал, добре подготвени ученици  с отлични резултати от национални и международни конкурси.
Гимназията е част от „Училища: Партньори на бъдещето“ (Schulen: Partner der Zukunft – PASCH) – глобална мрежа от около 1 500 училища от цял свят, които поставят по-висока стойност на изучаването на немския език и немската култура.
Отличена със сертификат „Европейски езиков знак“ – инициатива на Европейския съюз за популяризиране на чуждоезиковото обучение.
ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ е част от националната мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.gpche-shu.com


Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ №68
Директор: Вилиола Любенова
тел:  054 850 23, 054 850 24
e-mail: pmg.shumen.dir@abv.bg

ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен е училище с дългогодишна история и съвременна образователна среда, в което се обучават ученици в V, VІ, VІІ клас и в профили с природоматематическа насоченост, с интензивно изучаване на чужд език от VІІІ до ХІІ клас.
Многобройните награди, спечелени на състезания и турнири в страната и чужбина, доказват амбициите и възможностите на учениците на гимназията.
Академичният дух в гимназията се поддържа от ентусиазма на учителите, които с научната си подготовка и с високия си професионализъм задават модел за поведение на своите талантливи ученици, реализират смели идеи, въвеждат нови форми и технологии в процеса на обучение.
В училището функционира Център за обучение по природни науки:  www.pmgsh.bg
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.pmg.icon.bg

Дейности

Skip to content