СУ „Васил Левски“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Дедеагач“ №24
Директор: Юлия Христова
тел: 054 863 530 – директор
054 863 494 – заместник-директори
054 861 031 – канцелария
e-mail: sou@souvl.com

Средно училище „Васил Левски“ – първото учебно заведение в Шумен, в което се обучават ученици от първия до последния клас на средното образование. Тържественото откриване на новата сграда на училището е на 19.02.1973 г., когато се навършват 100 години от гибелта на Апостола на българската свобода и се провежда първата тържествена заря.
Днес в Средно училище „Васил Левски“, гр. Шумен, се обучават ученици от първи до дванадесети клас в дневна, вечерна, индивидуална и самостоятелна форма, под ръководството на опитни педагози. В гимназиален етап училището реализира профилирано обучение в областта на чуждите езици и природоматематическите дисциплини. Обединени от идеите на Левски, членовете на училищната общност продължават делото на създателите на училището, а мерилото за техният труд са няколко поколения умни, почтени, трудолюбиви хора и достойни граждани.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.souvl.com


СУ „Йоан Екзарх Български“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Преслав“ №1
Директор: Валентина Тодорова
тел: 054 860 018 – директор
054 862 722 – канцелария
e-mail: hg_shumen@abv.bg

Средно училище „Йоан Екзарх Български“ е създадено през 2000 год. Днес в училището се обучават ученици от I до XII клас, под грижите на квалифицирани преподаватели. Много от преподавателите имат научни изследвания и публикации, отличени са с почетни отличия.
Специфичният облик на СУ „Йоан Екзарх Български“ се определя от засиленото изучаване на български език и литература, чужди езици – английски, руски и испански, история и цивилизация, информационни технологии. В гимназиален етап учениците се обучават в паралелки с профил „Хуманитарни науки“.
В училището функционират модерно обзаведени специализирани кабинети, съвременни компютърни зали, непрекъснат интернет достъп, спортна площадка с изкуствена настилка, многофункционална спортна зала.
Значими са постигнатите резултати на възпитаниците му, в национални олимпиади и конкурси по български език и литература, философия, история и цивилизация и информационни технологии.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.hg-shumen.com


СУ „Панайот Волов“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №100
Директор: Росина Инджева
тел: 054 802 653
e-mail: su_pv@dir.bg

Средно училище „П. Волов” е наследник на училище с дългогодишна история, създадено през 1848 г.
В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас. За учениците от гимназиален етап се предлага профилирана подготовка с интензивно изучаване на английски език, основи на правото, криминалистика и криминология, защита на информацията, психология на престъпното поведение, национална сигурност.
Училището разполага с добра материална база. Реализира дейности по национални и европейски програми и проекти.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.volov.iservice.bg


СУ „Сава Доброплодни“

Адрес: гр. Шумен, бул. „Мадара“ №34
Директор: Албена Иванова – Неделчева
тел: 054 860 533
e-mail: mail@suizku.com

Средно училище „Сава Доброплодни“ е модерно и привлекателно училище, в което се обучават ученици от І до ХІІ клас.
Училището предоставя реална възможност за развиване на  ученическия талант в областта на: музиката, изобразителното изкуство и хореографията. Изучават се интензивно чужди езици – английски език, руски език, немски език и информационни технологии. СУ „Сава Доброплодни“ предлага изучаването на профилиращи предмети:  български език и литература, чужди езици, информационни технологии, биология и здравно образование, география и икономика.
Училището разполага със съвременни материална база и технически средства – 5 компютърни кабинета, презентационна техника във всяка класна стая, музикални репетиционни стаи, хореографски зали, художествени ателиета, модерни физкултурни салони и открити спортни площадки с тенис корт и фитнес на открито.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.suizku.com

 


СУ „Трайко Симеонов“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров“ №44Б
Директор: Галина Сакарова
e-mail: tr_simeonov@abv.bg

СУ „Трайко Симеонов“, гр. Шумен е едно от по-новите училища на територията на община Шумен. В него се обучават деца и ученици в подготвителна група и от I до XII клас. В училището работят висококвалифицирани педагогически кадри, стремящи се към добра образователна подготовка на учениците.
В СУ „Трайко Симеонов“ функционират клуб „Дебати“ и театрална трупа „Приказна въртележка“, реализират се дейности по проекти. Обучението в училището е подчинено на идеите на гражданското образование, мултикултурното взаимодействие и е насочено към иновации, демократизъм, хуманизъм и приобщаване към европейските ценности.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.school-ts.com

Дейности

Skip to content