А. Градски линии:

 1. Автобусна линия № 1 – начален пункт – Обръщач кв. „Б. Българанов“, по ул. „Ген. Столетов“, бул. „Симеон Велики“, ДСК, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, бул. „Мадара“, Обръщач при УСМ – линейно. Начален час – 6.30; Краен час – 18.30. Брой курсове за деня – 12 (1-5), 3 (6,7). Време за изпълнение на курсовете от 6.30 до 18.30.
 2. Автобусна линия № 2 – начален пункт – Обръщач УСМ, бул. „Мадара“, ул. „Ришки проход“, ул. „Съединение“, ул. „Тича“, ул. „Ген. Столетов“, Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Дунав“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „В. Априлов“, ул. „В. Друмев“, ул. „Марица“, ул. „Кл. Охридски“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, бул. „Мадара“, Обръщач УСМ – кръгово. Начален час – 6.30; Краен час – 18.30. Брой курсове за деня – 8 (1-5).
 3. Автобусна линия № 3 – начален пункт Обръщач УСМ, бул. „Мадара“, пл. „България“, ул. „Алеко Константинов“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Кл. Охридски“, ул. „Марица“, ул. „В. Друмев“, ул. „В. Априлов“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Дунав“, Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Ген. Столетов“, ул. „Тича“, ул. „Съединение“, ул. „Ришки проход“, бул. „Мадара“, Обръщач УСМ – кръгово. Начален час – 6.30; Краен час – 18.30. Брой курсове за деня – 15 (1-5).
 4. Автобусна линия № 4 – начален пункт Обръщач УСМ, бул. „Мадара“, пл. „България“, ул. „Ал. Константинов“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Ген. Столетов“, Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Дунав“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Седма“, Обръщач ул. „Северна“ – линейно. Начален час – 5.35; Краен час – 21.30. Брой курсове за деня – 39/1-5/. Почивни дни – начален час – 5.25; Краен час – 21.30. Брой курсове за деня – 25/6,7/.
 5. Автобусна линия № 5 – начален пункт Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Дунав“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Марица“, ул. „Кл. Охридски“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, ул. „Плиска“, бул. „Симеон Велики“, „Хан Омуртаг“ АД – линейно. При обратния курс не се преминава през пл. „България“, а от „Плиска“ АД директно се спира на Общински пазари. Начален час – 7.10; Краен час – 17.40. Брой курсове за деня – 2 (1-5).
 6. Автобусна линия № 5А – начален пункт „Инкомс ИЕНО“ АД – Тракия юг, Тракия – север, Аптека, Товарно І, Стадион, Вет. клиника, Кооп, пазар, ДСК, ІІІ ОУ, Хирургически блок, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Дунав“, Обръщач кв. „Б. Българанов“. Начален час – 6.50; Краен час – 18.30. Брой курсове за деня – 2 (1-5).
 7. Автобусна линия № 6 – начален пункт Обръщач „Б. Българанов“, ул. „Ген. Драгомиров“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Ген. Столетов“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, ул. „Плиска“, бул. „Симеон Велики“, Сервиз „Жигули“, обръщач „Пътни строежи“ /Алкомет – линейно. При обратния курс не се преминава през пл. „България“, а от „Плиска“ АД директно се спира на Общински пазари. От 20.00ч. не пътува до Сервиз „Жигули“, а по ул. „Деде Агач“ осъществява връзка с „Тракия – юг“. Начален час – 5.15; Краен час – 22.50. Брой курсове за деня – 10 (1 -7).
 8. Автобусна линия № 61 – начален пункт Обръщач „Кьошкьове“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, ул. „Плиска“, бул. „Симеон Велики“, сп. „Тракиец“ /по ул. „Деде Агач“/, обръщач Тракия – юг – линейно. Начален час – 9.15; Краен час – 16.00. Брой курсове за деня – 8 (1-7).
 9. Автобусна линия № 7 – начален пункт Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Дунав“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Марица“, ул. „Кл. Охридски“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, бул. „В. Преслав“, кв. Дивдядово – Обръщач ІV спирка – линейно. Начален час – 5.35; Краен час – 20.34. Брой курсове за деня – 29 (1-5), 10 (6,7). Почивни дни- Начален час – 6.35; Краен час – 20.35. Брой курсове за деня – 31.
 10. Автобусна линия № 71 – начален пункт Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Дунав“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „В. Априлов“, ул. „В. Друмев“, ДСК, бул. „Симеон Велики“, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, бул. „В. Преслав“, кв. Дивдядово – Обръщач ІV спирка – линейно. Начален час – 6,42; Краен час – 18.29. Брой курсове за деня – 12 (1-5), 7 (6,7).
 11. Автобусна линия № 27 – начален пункт кв. Дивдядово – ІV спирка – Обръщач, бул. „В. Преслав“, пл. „България“, бул. „Мадара“, обръщач УСМ – линейно. Начален час – 7.10; Краен час – 17.35. Брой курсове за деня – 5 (1-5).
 12. Автобусна линия № 8 – начален пункт Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Ген. Столетов“, бул. „Симеон Велики“, Общински пазари, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Асфалтова база, кв. Макак, с. Коньовец – линейно. Начален час – 6.15; Краен час – 18.40. Брой курсове за деня – 6 (1-5), 5 (6), 4(7), в часовете 6.55, 12.20 и 17.00 пътува до с. Коньовец.
 13. Автобусна линия № 9 – начален пункт Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Ген. Драгомиров“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Ген. Столетов“, бул. „Симеон Велики“, пл. „Оборище“, ДСК, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, ул. „Плиска“, „Съгласие“ АД, „Сердика“ АД, „Инкомс – ИЕНО“ АД, обръщач „Тракия – юг“ – линейно. Начален час – 5.55; Краен час – 17.20. Брой курсове за деня – 17(1-5). Почивни дни/събота/- Начален час – 7.25; Краен час –16.30. Брой курсове за деня – 2.
 14. Автобусна линия № 9А – начален пункт Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Ген. Драгомиров“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Ген. Столетов“, бул. „Симеон Велики“, пл. „Оборище“, Банка ДСК, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, ул. „Плиска“, бул. „Симеон Велики“, сп. „Тракиец“ /по ул. „Деде Агач“/, Тракия – юг, „Инкомс – ИЕНО“ АД, – линейно. Начален час – 5.55; Краен час – 21.30. Брой курсове за деня – 36 (1-5).
 15. Автобусна линия № 10 – начален пункт Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Ген. Столетов“, ул. „Тича“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, бул. „Мадара“, Автогара, ул. „Ришки проход“, „Шумен – пътнически автотранспорт“ ЕООД, – линейно. Начален час – 6.40; Краен час – 18.30. Брой курсове за деня – 4 (1-5).
 16. Автобусна линия № 11 – начален пункт „Тракия – юг“, ул. „Деде Агач“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, бул. „Велики Преслав“, ТМТ „Хр. Ботев“- обръщач – линейно. Начален час – 7.00; Брой курсове за деня – 1 (1-5).
 17. Автобусна линия № 14 – начален пункт Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Ген. Столетов“, бул. „Симеон Велики“, Общински пазари, ШУ „Епископ Константин Преславски“, обръщач Асфалтова база – линейно. Начален час – 7.00; Краен час – 16.30. Брой курсове за деня – 2 (1-5,7). Почивни дни /събота/: Начален час – 7,00,16; Краен час – 16,45. Брой курсове за деня – 3 /6/.
 18. Автобусна линия № 15 – начален пункт Обръщач на „Вела“ АД, бул. „Мадара“, Автогара, пл. „България“, ул. „Плиска“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Деде Агач“, „Инкомс – ИЕНО“ АД, ПП „Успех“, ХЗ „П. Волов“ АД – обръщач – линейно. Начален час – 6.30; Краен час – 17.35. Брой курсове за деня – 6 (1-5).
 19. Автобусна линия № 16 – начален пункт Обръщач кв. „Б. Българанов“, ул. „Ген. Драгомиров“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Ген. Столетов“, бул. „Симеон Велики“, пл. „Оборище“, ДСК, ул. „Алеко Константинов“, пл. „България“, ул. „Плиска“, бул. „Симеон Велики“, детелина преди „Алкомет“ АД, детелина на път І-2, кв. Мътница – линейно. Начален час – 5.50; Краен час – 19.30. Брой курсове за деня – 7 (1-5), 3 (6,7).

Междуселищни линии:

Общинска транспортна схема

 1. Шумен – Новосел, 4 курса – 7.00, 12.00, 17.15, 19.00. Маршрут: Шумен, V-ти км, с. Лозево, с. Белокопитово, с. Градище, с. Черенча, с. Средня, с. Новосел, 3 курса – 7.00, 12.00, 17.15, линейно. Маршрут: Шумен, V-ти км., с. Лозево, разклон Белокопитово, разклон Градище, с. Черенча, с. Средня, с. Новосел, 1 курс 19.00, линейно.
 2. Шумен – с. Царев брод, 5 курса – 6.55, 11.30, 13.45, 17.40, 19.40. Маршрут: Шумен, разклон Макак, кв. Макак, разклон Коньовец, с. Царев брод, линейно.
 3. Шумен – Салманово, 4 курса – 7.00; 12.10; 17.10; 19.10. Маршрут: Шумен, кв. Дивдядово, разклон Тухларна, с. Мараш, с. Салманово – линейно.
 4. Шумен – с. Дибич, 2 курса – 7.00, 12.00. Маршрут: Шумен, разклон Дибич, с.Дибич.
 5. Шумен – Мадара, 1 курс – 10.30. Маршрут: Шумен, „Хан Омуртаг“ АД, разклон Мътница, с. Мадара – линейно.
 6. Шумен – с. Вехтово, 1 курс – 7.30. Маршрут: Шумен, с. Дибич, с. Радко Димитриево, Тухларница, с. Ветрище, с. Вехтово, линейно.
 7. Шумен – с. Друмево, 3 курса – 11.50, 16.00, 18.20. Маршрут: Шумен, разклон Дибич, с. Радко Димитриево, Тухларница, с. Ветрище, с. Вехтово, с. Друмево.
 8. Шумен – с.Друмево, 3 курса – 7.00, 12.10, 17.30. Маршрут: Шумен, сп. „Товарно 1“, сп. „Тракия юг“, сп. „Екарисаж“, с. Васил Друмев, с. Илия Р. Блъсков, с. Благово, с. Овчарово, с. Костена река, с. Кладенец, с. Друмево – линейно/7.00, 12.10/. Маршрут: Шумен, сп. „Товарно 1“, сп. „Тракия юг“, сп. „Екарисаж“, с. Васил Друмев, с. Илия Р. Блъсков, с. Благово, с. Овчарово, – линейно 16.00, 17.30, 18.50.

Областна транспортна схема:

– Направление Смядово

 1. Шумен – с. Черни връх, 2 курса – 8.00, 14.30. Маршрут: Шумен, разклон Дибич, с. Радко Димитриево, сп. Ивански 1, сп. Ивански 2, с. Кълново, сп. Янково 1, с. Бял бряг, сп. Янково 2, с. Ново Янково, с. Черни връх – линейно.

– Направление Каолиново /през Хитрино/

 1. Шумен – гр. Каолиново, 2 курса – 7.00,15.10. Маршрут: Шумен, V-ти км., с. П. Волов, Птицекомбинат, разклон Върбак, г. Хитрино, с. Каменяк, г. Хитрино, разклон Близнаци, с. Близнаци, с. Габрица, с. Черноглавци, с. Сини вир, с. Омарчево, с. Тъкач, гр. Каолиново, кв. КУС – линейно.
 2. Шумен – с. Загориче, 1 курс – 9.00. Маршрут: Шумен, V-ти км., с. П. Волов, Птицекомбинат, разклон Върбак, г. Хитрино, разклон Сливак, разклон Близнаци, разклон Страхилица, разклон Дренци, с. Венец, с. Осеновец, с. Изгрев, с. Климент, с. Пристое, с. Браничево, с. Загориче – линейно.
 3. Шумен – Д.Войников, 1 курс – 18.00. Маршрут: Шумен, V-ти км., с. П. Волов, Птицекомбинат, с. Върбак, г. Хитрино, с. Каменяк, г. Хитрино, с. Добри Войников – линейно.
 4. Шумен – Средковец, 1 курс – 18.30. Маршрут: Шумен, V-ти км., с. П. Волов, Птицекомбинат, разклон Върбак, г. Хитрино, разклон Сливак, разклон Близнаци, разклон Страхилица, разклон Дренци, с. Венец, с. Осеновец, с. Изгрев, с. Климент, с. Пристое, с. Браничево, с. Загориче, с. Браничево, с. Гусла, с. Средковец – линейно.

– Направление Студеница

 1. Шумен – Студеница, 3 курса – 7.00, 12.00, 16.00. Маршрут: Шумен, V-ти км., разклон Белокопитово, с. Струйно, разклон Развигорово, с. Звегор, разклон Твърдинци, с. Тервел, с. Студеница, с. Висока поляна, с. Трем, разклон Байково, с. Байково, разклон Байково, с. Добри Войников, г. Хитрино, с. Каменяк, г. Хитрино, разклон Върбак, Птицекомбинат, с. П. Волов, V-ти км., Шумен – кръгово.

– Направление Каолиново през Златна нива

 1. Шумен – Каолиново, 2 курса – 10.30, 15.30. Маршрут: Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, Радио-релейна станция, ж.п. прелез Златна нива, с. Златна нива, с. Върбяне, с. Правенци, с. Избул, с. Войвода, разклон Лиси връх, с. Долина, с. Лятно, кв. КУС, гр. Каолиново – линейно.

– Направление Каолиново през Н.Пазар

 1. Шумен – Каолиново, 1 курс – 6.15. Маршрут: Шумен, кв. Мътница, гр. Каспичан, гр. Нови пазар, с. Ст. Михайловски, с. Жилино, разклон Войвода, разклон Църквица, с. Хърсово, с. Никола Козлево, с. Вълнари, с. Дойранци, с. Т. Икономово, гр. Каолиново, цех „Китка“, кв. КУС, с. Лятно, с. Долина, разклон Лиси връх, с. Войвода, с. Избул, с. Правенци, с. Върбяне, с. Златна нива, ж.п. прелез Златна нива, Радио-релейна станция, с. Царев брод, разклон Макак, гр. Шумен – кръгово.
 1. Шумен – Н. Козлево – Т. Икономово, 1 курс – 14.00ч., Маршрут: Шумен, ЗСИ „Хан Омуртаг”, кв. Мътница, гр. Каспичан, гр. Нови пазар, с. Ст. Михайловски, с. Жилино, разклон Войвода, с. Църквица, с. Хърсово, с. Ружица, с. Н. Козлево, с. Цани Гинчево, с. Вълнари, с. Дойранци, с. Тодор Икономово.
 1. Шумен – Т. Икономово, 1 курс – 17.30ч., Маршрут: Шумен, ЗСИ „Хан Омуртаг”, кв. Мътница, гр. Каспичан, гр. Нови пазар, с. Ст. Михайловски, с. Жилино, разклон Войвода, с. Църквица, с. Хърсово, с. Ружица, с. Н. Козлево, с. Цани Гинчево, с. Н. Козлево, с. Вълнари, с. Дойранци, с. Тодор Икономово.
 2. Шумен – Нови пазар, 2 курса – 10.30, 17.30ч. Маршрут: Шумен, „Хан Омуртаг“ АД, кв. Мътница, гр. Каспичан, гр. Нови пазар – линейно.

– Направление Велино

 1. Шумен – Сини вир, 1 курс – 11.30. Маршрут: Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, г. Велино, с. Велино, с. Живково, с. Иглика, с. Становец, с. Сини вир – линейно.
 2. Шумен – Черноглавци, 1 курс – 18.00. Маршрут: Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, г. Велино, с. Велино, с. Живково, с. Иглика, с. Становец, с. Сини вир, с. Черноглавци – линейно.
 3. Шумен – Калино, 2 курса – 6.50, 16.30. Маршрут: Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, г. Велино, с. Велино, с. Живково, с. Иглика, с. Калино – линейно.

– Направление Косово

 1. Шумен – Косово, 3 курса – 7.00, 13.00, 17.00. Маршрут: Шумен, „Хан Омуртаг“ АД, разклон Мътница, с. Мадара, с. Кюлевча, сп. Марково 1, сп. Марково 2, с. Косово – линейно.
 2. Шумен – Кюлевча, 1 курс – 18.30. Маршрут: Шумен, „Хан Омуртаг“ АД, разклон Мътница, с. Мадара, с. Кюлевча – линейно.

– Направление Преслав

 1. Шумен – Върбица, 2 курса – 6.15, 15.00. Маршрут: Шумен, кв. Дивдядово, с. Хан Крум, разклон Миланово, гр. В. Преслав, сп. Авджия, яз. Тича, разклон Сушина, Иваново – база, с. Иваново, разклон Сушина, с. Сушина, с. Ловец, с. Конево, разклон Кьолмен, с. Менгишево, разклон Станянци, гр. Върбица – линейно.
 2. Шумен – Драгоево през Мараш, 3 курса – 7.05, 13.15, 17.20. Маршрут: Шумен, кв. Дивдядово, с Мараш, с. Салманово, с. Суха река, с. Златар, с. Драгоево, с. Мокреш, с. Миланово, с. Хан Крум, кв. Дивдядово, Шумен – кръгово.
 3. Шумен – Златар през Мараш, 1 курс – 17.20, само събота и неделя. Маршрут: Шумен, кв. Дивдядово, с. Хан Крум, с. Миланово, с. Мокреш, с. Драгоево, с. Златар – линейно.
 4. Шумен – Осмар, 3 курса – 8.00, 13.30, 17.30 – Маршрут: Шумен, кв. Дивдядово, с. Хан Крум, с. Тройца, с. Осмар – линейно.

– Направление Единаковци

 1. Шумен – Единаковци, 3 курса – 7.05, 12.00, 16.45. Маршрут: Шумен, разклон Белокопитово, с. Струйно, с. Длъжко, с. Развигорово, с. Единаковци – линейно.

Републиканска транспортна схема:

 1. Шумен – София, 4 курса – 1.30, 4.00, 7.30, 19.40. Маршрут: Шумен, Търговище, Омуртаг, Велико Търново, София – линейно.
 2. Шумен – София през Русе, 1 курс – 9.45. Маршрут: Шумен, Русе, София – линейно.
 3. Шумен – София през Русе, 1 курс – 22.45. Маршрут: Шумен, Русе, Плевен, София – линейно.
 4. Шумен – София през Силистра, 1 курс – 3.20. Маршрут: Шумен, Нови пазар, Силистра, Алфатар, Дулово, Исперих, Кубрат, Плевен, София, линейно.
 5. Шумен – София през Силистра, 1 курс – 22.20. Маршрут: Шумен, Нови пазар, Силистра, Тутракан, Плевен, София, линейно.
 6. Шумен – Пловдив, 1 курс – 6.00. Маршрут – Шумен, Търговище, Омуртаг, Котел, Сливен, Нова загора, Стара загора, Чирпан, Пловдив, линейно.
 7. Шумен – Бургас, 1 курс – 6.50. Маршрут: Шумен, разклон Дибич, с. Р. Димитриево, с. Ивански, с. Кълново, с. Янково, разклон Ново Янково, разклон Жълъд, с. Арковна, с. Партизани, г. Комунари, с. Аспарухово, Варови пещи, с. Добромир, разклон Билка, с. Дъскотна, разклон Шиварево, разклон Вресово, разклон Ябълчево, гр. Айтос, с. Ветрен, Бургас, линейно.
 8. Шумен – Варна, 1 курс – 7.30. Маршрут: Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, разклон Стан, разклон Зайчино ореше, разклон Белоградец, Ветрино, Неофит Рилски, Девня, Варна, линейно.
 9. Шумен – Варна, 2 курса – 22.05, 23.40. Маршрут: Шумен, Варна, линейно.
 10. Шумен – Русе, 2 курса – 7.30, 15.30. Маршрут: Шумен, V-ти км., разклон Белокопитово, Струйно, разклон Развигорово, разклон Звегор, разклон Твърдинци, разклон Тервел, разклон Бели лом, разклон язовир Бели лом, разклон Гороцвет, разклон Каменар, Ушинци, Разград, Гецово, разклон Балкански, Осенец, разклон Езерче, Цар Калоян, Писанец, разклон Бъзън, Русе, линейно.
 11. Шумен – Добрич, 1 курс – 6.45. Маршрут: Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, разклон Ст. Михайловски, разклон Памукчи, Мировци, Красен дол, Каравелово, Пет могили, Векилски, Радан Войвода, Ген. Колево, Стефан Караджа, Червенци, Бдинци, Владимирово, Орлова могила, Долина, Одринци, Добрич, линейно.
 12. Шумен – Добрич, 1 курс – 12.00. Маршрут: Шумен, Варна, Добрич, линейно.
 13. Шумен – Силистра, 1 курс – 6.30. Маршрут: Шумен, V-ти км., Панайот Волов, разклон Върбак, Хитрино, разклон Близнаци, разклон Страхилци, разклон Дренци, Венец, разклон Осеновец, Изгрев, Климент, Пристое, Браничево, Загориче, разклон Раздел, г. Дулово, Дулово, разклон Межден, Черковна, разклон Цар Асен, разклон Попово, Алфатар, разклон Бабук, Калипетрово, Силистра, линейно.
 14. Шумен – Дулово, 1 курс – 8.15. Маршрут: Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, Ст. Михайловски, Жилино, разклон Войвода, Църквица, Хърсово, Ружица, Н. Козлево, Вълнари, Дойранци, Тодор Икономово, Секулово, Грънчарово, разклон Раздел, г. Дулово, Дулово, линейно.
 15. Шумен – Разград, 2 курса – 12.00, 17.10. Маршрут: Шумен, V-ти км., разклон Белокопитово, Струйно, разклон Развигорово, разклон Звегор, разклон Твърдинци, разклон Тервел, разклон Бели лом, разклон язовир Бели лом, разклон Гороцвет, разклон Каменар, Ушинци, Разград, линейно.
 16. Шумен – Исперих, 1 курс – 12.30. Маршрут: Шумен, V-ти км., Панайот Волов, Птицекомбинат, разклон Върбак, Хитрино, разклон Добри Войников, Черна, Деница, Боян, Деница, Капитан Петко, Бараката, Ясенково, Голяма вода, Розино, Богданци, Ножарово, Владимировци, Здравец, Подайва, Калиновци, Лъвино, Исперих, линейно.
 17. Друмево – Варна, 1 курс – 7.30. Маршрут: Черноок, Славейково, Снежина, Градинарово, Блъсково, Храброво, Провадия, Петров дол, Габърница, разклон Неофит Рилски, Варна, линейно.
 18. Шумен – Търговище, 2 курса – 9.00, 18.00. Маршрут: Шумен, разклон Белокопитово, Градище, разклон Черенча, Буховци, Макариополско, Алваново, Пробуда, Васил Левски, Търговище, линейно.

Дейности