Архив:

 •  2019

  05 септември 2019 г.

  Шумен се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“

  Община Шумен ще се включи в националната кампания „Да изчистим България заедно“, която тази година ще се проведе на 14-ти септември. Да участват в инициативата са поканени училища, пенсионерски организации, фирми и учреждения. Общинската администрация призовава гражданите да почистят околоблоковите и междублоковите пространства в районите, където живеят. Освен това са определени места на територията на града, които ще се почистват от желаещите да се включат в кампанията. Пълните чували трябва да бъдат оставени до контейнерите за битови отпадъци или в близост до пътя. Събраните отпадъци ще бъдат извозени от общинските предприятия и от фирмите, които отговарят за почистването на града.

  Начало на кампанията 9,00 часа на 14.09.2019 г.
  I. МЕСТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ:
  1. Горско училище зад Летния информационен център на ПП „Шуменско плато“
  2. Инвалидна пътека
  3. Заслон „Детелина“ и чешмата в близост
  4. Заслон „Теменуга“
  5. Пещера „Русалка“ и чешмата в близост
  6. Източен старт на парапланеристите
  7. Района на чешмата по панорамния път към Паметник „Създатели на българската държава“
  8. Замърсени терени край „Стария град“
  9. Района около Гроба на курсистите
  10. Стълбите към паметник „Създатели на българската държава“

  II. ПУНКТОВЕ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ЧУВАЛИ И РЪКАВИЦИ
  1. Общински младежки дом
  2. Паркинг до Летен информационен център на ПП „Шуменско плато“
  3. Паркинг – комплекс „Стъклото“

  III. ПУНКТОВЕ ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ЧУВАЛИ С ОТПАДЪЦИ
  1. Контейнери до Информационен център
  2. Контейнери до Гроба на курсистите
  3. Контейнери до паркинг „Стария град“

  За координатори на дейностите в рамките на кампанията са определени: Наталия Господинова – ст. експерт „Контрол по ЗУО“ и Живка Атанасова – гл. експерт „Екология“ тел. 054/ 857 757


  13 юни 2019 г.

  График за разделно събиране на отпадъци

  1. Едрогабаритни отпадъци (мебели, дюшеци, матраци, килими, мокети, балатуми) – всеки вторник, без празнични дни.Едрогабаритните отпадъци се събират и транспортират по график, като те следва да се оставят до контейнерите за отпадъци в деня предхождащ събирането им. Те се събират с товарен автомобил, различен от тези, които обслужват контейнерите.
  Важно е да се знае, че печките и хладилниците не са едрогабаритни отпадъци – те спадат към категорията „излязло от употреба електронно и електрическо оборудване“ (ЕЕО), което не се оставя до контейнерите за смет, а се извозва от специализирани фирми за ЕЕО.
  2. Клони и други растителни отпадъци – всяка сряда, без празнични дни.
  Растителните отпадъци се събират и транспортират по график, като те следва да се оставят до контейнерите за отпадъци в деня предхождащ събирането им. Те се събират с товарен автомобил, различен от тези, които обслужват контейнерите. Тревните отпадъци следва да са събрани в чували.
  Отпадъците се събират от ОП „Чистота“. Телефон за връзка 0889604997.

 •  2018

  01 октомври 2018 г.

  Кампания за събиране на излезли от употреба електрически уреди в Шумен

  На 13 октомври Община Шумен организира кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. В събота, 13 октомври, ще бъдат отворени три мобилни пункта в града за приемане на стари електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.
  Гражданите могат да предадат непотребни или неработещи електрически уреди в двора на бившето Пето основно училище от 09.00 до 11.00 часа, на паркинга по ул. „Съединение“ над парка на общината от 11.30 до 13.30 часа и на ул. „Дедеагач“ №28
  в кв. „Тракия“ от 14.00 до 16.00 часа (площадката на обръщача пред заведението „Бай Данчо“).
  Община Шумен има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с дружеството „Грийнтех България“. Подизпълнител на организацията за Шумен е „Метарекс“ ООД. На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Организацията,
  която отговаря за тяхното събиране и рециклиране е „Рекобат“.
  Кампанията има за цел да се проведе регламентирано събиране на непотребни електрически и електронни уреди и по този начин да се предпазят градът и околностите от замърсяване. Предаването на отпадъците на лицензирана компания дава възможност за рециклиране и превръщане на излезлите от употреба уреди в полезни суровини за промишлеността.


  03 май 2018 г.

  Събират излезли от употреба електрически уреди в Шумен

  Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване организира Община Шумен.
  На 12 май, събота, ще бъдат отворени три мобилни пункта в града за приемане на стари електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.
  Гражданите могат да оставят непотребни или неработещи електрически уреди в двора на бившето Пето основно училище от 09.00 до 11.00 часа, на паркинга по ул. „Съединение“ над парка до общината от 11.30 до 14.00 часа и на ул. „Дедеагач“ № 28 в кв. „Тракия“ от 14.30 до 16.00 часа (площадката на обръщача пред заведението „Бай Данчо“).
  От администрацията напомнят, че Община Шумен има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с дружеството “Грийнтех България”. Подизпълнител на организацията за Шумен е „Метарекс“ ООД.
  На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Организацията, която отговаря за тяхното събиране и рециклиране е „Рекобат“.
  Кампанията има за цел да се проведе регламентирано събиране на непотребни електрически и електронни уреди и по този начин да се предпазят градът и околностите от замърсяване. Предаването на отпадъците на лицензирана компания дава възможност за рециклиране и превръщане на излезлите от употреба уреди в полезни суровини за промишлеността.


  19 март 2018 г.

  Кампания Булекопак

 •  2017

  30 октомври 2017 г.

  Събират излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни батерии и акумулатори

  Община Шумен организира кампания за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване на 4 ноември, събота. Гражданите могат да предадат старите електрически уреди – електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др. в три мобилни пункта:

  в двора на бившето Пето основно училище от 9:00 до 11:00 часа;

  на паркинга над парка до общината от 11:30 до 13:00 часа;

  на ул. „Дедеагач“ № 28 в кв. „Тракия“ от 13:30 до 16:00 часа (площадката на обръщача пред заведението „Бай Данчо“).

  От администрацията напомнят, че Община Шумен има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с дружеството Грийнтех България. Подизпълнител на организацията за Шумен е Метарекс ООД.

  На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Организацията, която отговаря за тяхното събиране и рециклиране, е Рекобат.


  14 юни 2017 г.

  График за събиране и извозване на едрогабаритни отпадъци от град Шумен
  за месец ЮНИ 2017 г.

  Община Шумен уведомява жителите на гр. Шумен, че могат да изнесат едрогабаритни отпадъци – стари мебели, матраци, дюшеци и др.(без електрическо и електронно оборудване) до контейнерите за битови отпадъци както следва:

  На 24 и 25 юни 2017 г. (събота и неделя) – район „Север“, обслужван от „Екомакс“ ООД
  На 01 и 02 юли 2017 г. (събота и неделя) – район „ЮГ“, обслужван от „РТК“ ООД

  Извозването на отпадъците ще се извършва от Общинско предприятие „Чистота“ и ще започне в понеделника след обявените дати.


  25 май 2017 г.

  Събират излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни батерии и акумулатори

  Община Шумен организира кампания за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване на 30 май, вторник следващата седмица. Гражданите могат да предадат старите електрически уреди – електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др. в три мобилни пункта:

  в двора на бившето Пето основно училище от 9:00 до 11:00 часа;

  на паркинга на Регионалната библиотека от 11:30 до 13:00 часа;

  на ул. „Дедеагач“ № 28 в кв. „Тракия“ от 13:30 до 16:00 часа (площадката на обръщача пред заведението „Бай Данчо“).

  От администрацията напомнят, че Община Шумен има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с дружеството Грийнтех България. Подизпълнител на организацията за Шумен е Метарекс ООД.

  На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Организацията, която отговаря за тяхното събиране и рециклиране, е Рекобат.

Дейности

Skip to content