РАЗРЕШИТЕЛНО № 112/ 18.12.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Цоню Г…. Ц… с адрес гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 72 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 кв.м. тротоарна площ пред строителния обект на ул. “Съединение“ № 72 А, гр. Шумен.
ТАКСА: 20 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. ( Шестдесет лева)
СРОК: Започване – 27.12.2020 г.
Завършване – 27.01.2021 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/ 17.12.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Янка А… Б… адрес гр. Шумен, ул. ”П. Берон №2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 тротоарна площ на ул. ”Република” № 48А за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 9 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 27,00 лв. ( Двадесет и седем лева)
СРОК: Започване – 17.12.2020 г.
Завършване – 17.01.2021 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 110/ 07.12.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Мария Д… С…. с адрес гр. Шумен, ул. ”Васил Друмев” № 35.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Васил Друмев” № 33 за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/5 мес. = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 07.12.2020 г.
Завършване – 21.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 109/ 02.12.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Алабин“ № 36.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 100 кв.м. площ за разполагане на строителни отпадъци на ул. „Бели лом“ до № 1, гр. Шумен..
ТАКСА: 100 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 150,00 лв. ( Сто и петдесет лева)
СРОК: Започване – 05.12.2020 г.
Завършване – 20.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 108/ 02.12.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Стройколукс Джабаров“ ЕООД, ЕИК 127635360 с адрес гр. Шумен, ул. “Хан Кормисош“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 40 кв.м. тротоарна площ пред строителния обект на бул. “Велики Преслав“, м-ст „Сакарка“, гр. Шумен.
ТАКСА: 40 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х2 мес. = 240,00 лв. ( Двеста и четиридесет лева)
СРОК: Започване – 12.12.2020 г.
Завършване – 12.02.2021 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 107/ 02.12.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Шенай И… с адрес гр. Шумен, ул. ”Висока поляна” № 3.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 тротоарна площ на ул. ”Априлско въстание” № 33 за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 5 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 03.12.2020 г
Завършване – 03.01.2021 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 106/ 30.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Миглена А… П…, с адрес гр. Шумен,б ул. ”Ришки проход” № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 тротоарна площ на ул. ”В.Левски” № 13 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. ( Четиридесет и пет лева)
СРОК: Започване – 30.11.2020 г.
Завършване – 30.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 105/ 27.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Дженерали застраховане“ АД, ЕИК 030269049 с адрес гр. Шумен, ул. ”Цар Иван Александър” № 48.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” № 48 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 20 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. ( Шестдесет лева)
СРОК: Започване – 27.11.2020 г.
Завършване – 27.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 104/ 24.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Росен И….Р… с адрес гр. Шумен, ул. ”Скопие” № 17.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 тротоарна площ на ул. ”Войвода” № 10 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 20 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. ( Шестдесет лева)
СРОК: Започване – 24.11.2020 г.
Завършване – 24.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 103/ 23.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Елена Д… Р… с адрес гр. Шумен, ул. ”Червени ескадрони” № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Червени ескадрони” № 20 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х ½ мес. = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 23.11.2020 г.
Завършване – 07.12.2020 г

РАЗРЕШИТЕЛНО № 102/ 20.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 12.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна строителна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. ( Двеста тридесет и един лева)
СРОК: Започване – 23.11.2020 г.
Завършване – 23.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 101/ 19.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „МКК“ ЕООД, ЕИК 204666585 със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. ”Владайско въстание” № 5
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 113 кръстовище с ул. „Битоля“ № 14 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х ½ мес. = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 20.11.2020 г.
Завършване – 04.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 100/ 16.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламен Георгиев Ковчазов с адрес гр. Шумен, ул. ”Родопи” № 17.
ОБЕКТ: Да се заеме 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Родопи” № 17 пред вх. 1 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. ( Тридесет лева)
СРОК: Започване – 16.11.2020 г.
Завършване – 16.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 99/ 11.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Прис“ ООД, ЕИК 041064978 с адрес гр. Шумен, ул. ”Д-р Петър Кърджиев” № 7 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 кв. м. тротоарна площ за поставяне на фургон пред строителния обект на ул. ”Георги Сава Раковски“ № 48, гр. Шумен.
ТАКСА: 20 кв. м. х 3,00 лв./ кв. м. х 3 мес. = 180,00 лв. ( Сто и осемдесет лева)
СРОК: Започване – 12.11.2020 г.
Завършване – 12.02.2021 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 98/ 12.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Светла Д… С… с адрес гр. Шумен, ул. “Васил Друмев“ № 45.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 136 кв. м. тротоарна площ за поставяне на строителна предпазна ограда пред обекта на ул. “Стефан Караджа“ № 19 ъглов имот с ул. „Сан Стефано“, гр. Шумен.
ТАКСА: 136 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х ½ мес. = 204,00 лв. ( Двеста и четири лева)
СРОК: Започване – 14.11.2020 г.
Завършване – 29.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 97/ 10.11.2020 г.. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Финанс Консулт Шумен“ ЕООД, ЕИК 204777849 със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. ”Георги Кирков” № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 тротоарна площ на ул. ”Св. Райко Шуменски” № 13 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. ( Четиридесет и пет лева)
СРОК: Започване – 12.11.2020 г.
Завършване – 12.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 96/ 10.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Донев“ ЕООД, ЕИК 127581171 с адрес гр. Шумен, ул. ”Калиакра” № 4.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 24 кв. м. тротоарна площ за вход и изход при строителния обект на бул. ”Плиска“ № 32, гр. Шумен.
ТАКСА: 24 кв. м. х 3,00 лв./ кв. м. х 5 мес. = 360,00 лв. ( Триста и шестдесет лева)
СРОК: Започване – 24.07.2020 г.
Завършване – 24.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 95/ 10.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламенка Г… С… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Христо Смирненски” № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 13 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строителна предпазна ограда на ул. „Ален мак“ № 35, гр. Шумен.
ТАКСА: 13 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 78,00 лв. ( Седемдесет и осем лева)
СРОК: Започване – 12.11.2020 г.
Завършване – 12.01.2021 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 94/ 03.11.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Елена Д… Р… с адрес гр. Шумен, ул. ”Червени ескадрони” № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Червени ескадрони” № 20 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х ½ мес. = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 09.11.2020 г.
Завършване – 22.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 93/ 30.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Ибрахим К… К… с адрес гр. Шумен, ул. ”Патлейна” № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 тротоарна площ на ул. ”Патлейна” № 2 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 20 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х ¼ мес. = 30,00 лв. ( Тридесет лева)
СРОК: Започване – 30.10.2020 г.
Завършване – 13.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 92/ 30.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Димитър В… Г… с адрес гр. Шумен, ул. ”Стефан Караджа” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 тротоарна площ на ул. ”Стефан Караджа” № 9 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 5 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 30.10.2020 г.
Завършване – 30.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 91/ 26.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Радостин И… М… с адрес гр. Шумен, ул. ”Ген. Скобелев” № 53.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Кръстю Кючюков” /Борса Калиакра/ за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. ( Тридесет лева)
СРОК: Започване – 26.10.2020 г.
Завършване – 26.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 90/ 26.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Цоню Г… Ц… с адрес гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 72 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 кв.м. тротоарна площ пред строителния обект на ул. “Съединение“ № 72 А, гр. Шумен.
ТАКСА: 20 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 120,00 лв. ( Сто и двадесет лева)
СРОК: Започване – 26.10.2020 г.
Завършване – 26.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 89/ 21.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 12.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна строителна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. ( Двеста тридесет и един лева)
СРОК: Започване – 22.10.2020 г.
Завършване – 22.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 88/ 21.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР: „Автостъкла“ ООД ЕИК 130399595, адрес: гр. София, ж.к. ”Света Троица”.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 66 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 12 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 72,00 лв. ( Седемдесет и два лева)
СРОК: Започване – 22.10.2020 г.
Завършване – 22.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 87/ 21.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Владимир Й… К… с адрес гр. Шумен, ул. ”Георги Кирков” № 4 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2 тротоарна площ на ул. ”Георги Кирков” № 21 за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 6 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 18,00 лв. ( Осемнадесет лева)
СРОК: Започване – 26.10.2020 г.
Завършване – 26.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 86/ 20.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Мехмед А… А…, с адрес гр. Шумен, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 44.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 тротоарна площ на ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 44 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 12 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х ¼ мес. = 18,00 лв. ( Осемнадесет лева)
СРОК: Започване – 22.10.2020 г.
Завършване – 05.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 85/ 14.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Саркиз Нъшан Карагьозан с адрес гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 117.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 кв.м. тротоарна площ пред обектa на бул. “Славянски“ № 10, гр. Шумен за поставяне на временна предпазна ограда.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 60,00 лв. ( Шестдесет лева)
СРОК: Започване – 14.10.2020 г.
Завършване – 14.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 84/ 14.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Е-ПЛАНТ“ ООД, ЕИК 202619989 със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев“ № 24.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 60 кв.м. тротоарна площ западно от строителния обект за разполагане на временна предпазна ограда на ул. “Владайско въстание“ № 165, гр. Шумен.
ТАКСА: 60 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 180,00 лв. ( Сто и осемдесет лева)
СРОК: Започване – 14.10.2020 г.
Завършване – 14.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 83/ 12.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Нурхан А… И…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Ген. Драгомиров” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 тротоарна площ на ул. ”Ген. Гурко” № 40 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х ¼ мес. = 24,00 лв. ( Двадесет и четири лева)
СРОК: Започване – 12.10.2020 г.
Завършване – 26.10.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 82/ 08.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Виолета Р… Г…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 25.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ” Св. Св. Кирил и Методий” № 25 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 15 дни = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 13.10.2020 г.
Завършване – 27.10.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 81/ 07.10.2020 г.. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Лъчезар К… Ж… с адрес гр. Шумен, ул. ”Струга” № 17.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 м2 тротоарна площ на ул. ”Струга” № 17 за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 4 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 12,00 лв. ( Дванадесет лева)
СРОК: Започване – 08.10.2020 г.
Завършване – 08.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 80/ 07.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „ЖСП Стил“ ЕИК 040188026 със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. ”Цар Освободител” № 69.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 тротоарна площ на пл. ”Освобождение” № 7 за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 5 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 07.10.2020 г.
Завършване – 07.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 79/ 06.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Десислав И… Д… с адрес гр. Шумен, ул. “Ален мак“ № 39 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 кв.м. тротоарна площ пред строителния обект на ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ № 96, гр. Шумен.
ТАКСА: 12 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х ¼ мес. = 12,00 лв. ( Дванадесет лева)
СРОК: Започване – 08.10.2020 г.
Завършване – 16.10.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 78/ 05.10.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Румяна С… М… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Битоля” № 8.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Битоля” № 8 за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. ( Тридесет лева)
СРОК: Започване – 05.10.2020 г.
Завършване – 05.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 77/ 30.09.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Венцислав В… Х… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Добруджа” № 21.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 60 кв.м. общинска площ за разполагане на строителна предпазна ограда на ул. „Кирил Пейчинович“ / ПИ 83510.662.219/, гр. Шумен.
ТАКСА: 60 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 180,00 лв. ( Сто и осемдесет лева)
СРОК: Започване – 20.08.2020 г.
Завършване – 20.09.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 76/ 29.09.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Цветомира Б….Г… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Рафаил Попов” № 12.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 тротоарна площ на ул. ”Рафаил Попов” № 12 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 5 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 29.09.2020 г.
Завършване – 29.10.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 75/ 28.09.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Виолета Р… Г…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 25.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ” Св. Св. Кирил и Методий” № 25 за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 15 дни = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 28.09.2020 г.
Завършване – 12.10.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 74/ 28.09.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Таня Д… Т… с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 60
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Панайот Волов” № 54 за разполагане на скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 60,00 лв. ( Шестдесет лева)
СРОК: Започване – 28.09.2020 г.
Завършване – 28.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 73/ 30.09.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Алабин“ № 36.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 100 кв.м. площ за разполагане на строителни отпадъци на ул. „Бели лом“ до № 1, гр. Шумен.
ТАКСА: 100 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 600,00 лв. ( Шестстотин лева)
СРОК: Започване – 04.10.2020 г.
Завършване – 04.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 72/ 21.09.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Жорес Илиев Георгиев, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Шуменска комуна” № 43А
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 тротоарна площ на ул. ” Шуменска комуна” № 43А за разполагане на скеле.
ТАКСА: 8 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 24,00 лв. ( Двадесет и четири лева)
СРОК: Започване – 21.09.2020 г.
Завършване – 21.10.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 71/ 21.09.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 21.09.2020 г.
Завършване – 21.10.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 70/ 09.09.2020 г.. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Генади П… Б…. с адрес: гр. Шумен, ул. ”Княз Борис I” № 24.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 3 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строително скеле на ул. ”Княз Борис I” № 24, гр. Шумен.
ТАКСА: 3 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 9,00 лв. ( Девет лева)
СРОК: Започване – 09.09.2020 г.
Завършване – 09.10.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 69/ 10.09.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламенка Г… С… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Христо Смирненски” № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 13 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строителна предпазна ограда на ул. „Ален мак“ № 35, гр. Шумен.
ТАКСА: 13 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 78,00 лв. ( Седемдесет и осем лева)
СРОК: Започване – 11.09.2020 г.
Завършване – 11.11.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 68/ 03.09.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Стройколукс Джабаров“ ЕООД, ЕИК 127635360 с адрес гр. Шумен, ул. “Хан Кормисош“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 40 кв.м. тротоарна площ пред строителния обект на бул. “Велики Преслав“, м-ст „Сакарка“, гр. Шумен.
ТАКСА: 40 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 360,00 лв. ( Триста и шестдесет лева)
СРОК: Започване – 12.09.2020 г.
Завършване – 12.12.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 67/ 25.08.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Румен С… М… с адрес гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 64.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 3 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строителни материали и 3 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строително скеле на ул. „Стилиян Чилингиров“ № 14, гр. Шумен.
ТАКСА: 6 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 18,00 лв. ( Осемнадесет лева)
СРОК: Започване – 26.08.2020 г.
Завършване – 26.09.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 66/ 25.08.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Валентин Н… С… с адрес гр. Шумен, ул. „Георги Бенковски” № 1.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строителни материали на ул. „Съединение“ № 110, гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. ( Тридесет лева)
СРОК: Започване – 26.08.2020 г.
Завършване – 26.09.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 65/ 24.08.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Тихомир В… М… с адрес гр. Шумен, ул. „Ивайло” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строително скеле на ул. „Ивайло“ № 29 „Б“, гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. ( Тридесет лева)
СРОК: Започване – 24.08.2020 г.
Завършване – 24.09.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 64/ 24.08.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 12
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна строителна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. ( Двеста тридесет и един лева)
СРОК: Започване – 21.08.2020 г.
Завършване – 21.09.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 63/ 05.08.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „ПОПОВ СТРОЍ“ ЕООД ЕИК 127590042 с адрес: гр. Шумен, ул. ”Цар Иван Александър” № 89.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 36 м2 на ул. „Васил Априлов“ № 26, гр. Шумен за разполагане на строителна предпазна ограда.
ТАКСА: 36 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 216,00 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 07.08.2020 г.
Завършване – 07.10.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 62/ 03.08.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Алабин“ № 36.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 100 кв.м. площ за разполагане на строителни отпадъци на ул. „Бели лом“ до № 1, гр. Шумен.
ТАКСА: 100 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 600,00 лв. ( Шестстотин лева)
СРОК: Започване – 03.08.2020 г.
Завършване – 03.10.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 61/ 23.07.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Идириз И.. Б… с адрес: гр. Шумен, ул. „Софийско шосе” № 12.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строителни материали на ул. „Сан Стефано № 1, гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. ( Тридесет лева)
СРОК: Започване – 24.07.2020 г.
Завършване – 24.08.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 60/ 23.07.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Веселин М… М… с адрес: гр. Шумен, ул. „Гео Милев” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строителни материали на ул. „Гео Милев“ № 31, гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. ( Тридесет лева)
СРОК: Започване – 24.07.2020 г.
Завършване – 24.08.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 59/ 21.07.2020 г.- гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 12.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна строителна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 231,00 лв. ( Двеста тридесет и един лева)
СРОК: Започване – 20.07.2020 г.
Завършване – 20.08.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 58/ 06.07.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Стройколукс Джабаров“ ЕООД, ЕИК 127635360 с адрес гр. Шумен, ул. “Хан Кормисош“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 40 кв.м. тротоарна площ пред строителния обект на бул. “Велики Преслав“, м-ст „Сакарка“.
ТАКСА: 40 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 240,00 лв. ( Двеста и четиридесет лева)
СРОК: Започване – 11.07.2020 г.
Завършване – 11.09.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 57/ 06.07.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Емил К… К… с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строително скеле на ул. „Жечко Попов“ № 10, гр. Шумен
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четиридесет и пет лева /
СРОК: Започване – 06.07.2020 г.
Завършване – 06.08.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 56/ 02.07.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламенка Г… С… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Христо Смирненски” № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 13 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строителна предпазна ограда на ул. „Ален мак“ № 35.
ТАКСА: 13 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 78,00 лв. ( Седемдесет и осем лева)
СРОК: Започване – 11.07.2020 г.
Завършване – 11.09.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 55/ 01.07.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Владимир Д… Т… с адрес: гр. Шумен, ул. „Хаджи Димитър” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строителни материали на ул. „Сан Стефано“ № 31 до кръстовище с ул. „Хаджи Димитър“, гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 15,00 лв. ( Петнадесет лева)
СРОК: Започване – 01.07.2020 г.
Завършване – 15.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 54/ 25.06.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Евгени С… Ж… с адрес: гр. Шумен, ул. „Войвода” № 3.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 кв.м. тротоарна площ за разполагане на строителни материали на ул. „Войвода“ № 3.
ТАКСА: 4 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 6,00 лв. ( Шест лева)
СРОК: Започване – 23.06.2020 г.
Завършване –08.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 53/ 22.06.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме тротоарна площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 19.06.2020 г.
Завършване – 19.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 52/ 16.06.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Донев“ ЕООД с ЕИК 127581171, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Калиакра” № 4.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 24 м2 тротоарна площ за вход и изход при строителния обект на бул. ”Плиска“ № 32, гр. Шумен.
ТАКСА: 24 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 72,00 лв. / Седемдесет и два лева /
СРОК: Започване – 23.06.2020 г.
Завършване – 23.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 51/ 16.06.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Богданофф“ ООД с ЕИК 205780937, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Д-р Петър Кърджиев” № 8.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 на ул. „Гиньо Писков“ № 1, гр. Шумен за разполагане на строителни материали
ТАКСА: 18 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 162,00 лв. / Сто шестдесет и два лева /
СРОК: Започване – 17.06.2020 г.
Завършване – 17.09.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 50/ 09.06.2020 г.. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „ПОПОВ СТРОЍ“ ЕООД ЕИК 127590042 с адрес: гр. Шумен, ул. ”Цар Иван Александър” № 89.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 36 м2 на ул. „Васил Априлов“ № 26, гр. Шумен за разполагане на строителна предпазна ограда
ТАКСА: 36 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 216,00 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 06.06.2020 г.
Завършване – 06.08.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 49/ 08.06.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Снежана Ж…. Д…, адрес: гр. Шумен, ул. „Вл.въстание“ № 163.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 на ул. „Вл.въстание“ № 163 гр. Шумен за разполагане на строитeлно скеле.
ТАКСА: 18 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 27,00 лв. / Двадесет и седем лв. /
СРОК: Започване – 11.06.2020 г.
Завършване – 25.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 48/ 04.06.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Агро – найл“ ООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 26 м2 тротоарна площ на ул. ”Македония“ № 19 – 21, гр. Шумен за разполагане на времнна предпазна ограда.
ТАКСА: 26 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 78,00 лв. / Седемдесет и осем лева /
СРОК: Започване – 04.06.2020 г.
Завършване – 04.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 47/ 04.06.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Живко Б… К…, адрес: гр. Шумен, ул. „Владайско въстание“ № 70.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 на ул. „Христо Ботев“ № 18, с. Мадара, Община Шумен за разполагане на строитeлни материали.
ТАКСА: 15 кв.м. х 1,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 05.06.2020 г.
Завършване – 05.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 46/ 02.06.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Алексадра К… С…, адрес: гр. Шумен, ул. „Преслав“ № 81.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 17 м2 на ул. „Христо Генчев“ № 1 А, гр. Шумен за разполагане на строитeлно скеле.
ТАКСА: 17 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 51,00 лв. / Петдесет и един лв. /
СРОК: Започване – 03.06.2020 г.
Завършване – 03.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 45/ 02.06.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Ахмед С… А…, адрес: с. Вълнари, ул. „Георги Димитров“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. „Добро поле“ № 9, гр. Шумен за разполагане на строитeлно скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 03.06.2020 г.
Завършване – 03.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 44/ 02.06.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Лиляна А… Х…, адрес: гр. Шумен, ул. „Владайско въстание“ № 154.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. „Владайско въстание“ № 154, гр. Шумен за разполагане на строитeлни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 04.06.2020 г.
Завършване – 04.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 43/ 29.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Селяйдин Х… Ш…, адрес: Общ. Шумен, с. Черноглавци, ул. „Пирин“ № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. „Съединение“ № 225, гр. Шумен за разполагане на строитeлни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 29.05.2020 г.
Завършване – 29.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 42/ 26.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР: “КРИС-ОЙЛ-97” ЕООД, адрес: гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“ № 43.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на бул. „Велики Преслав“ № 43 гр. Шумен за разполагане на контейнер за строитeлни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 23.05.2020 г.
Завършване – 23.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 41/ 21.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР Росен И… Р…, адрес: гр. Шумен, ул. „Скопие“ № 17.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2 на ул. „Войвода“ № 10 гр. Шумен за разполагане на строитeлни материали и скеле.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 36,00 лв. / Тридесет и шест лв. /
СРОК: Започване – 21.05.2020 г.
Завършване – 21.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 40/ 20.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Снежана Ж… Д…, адрес: гр. Шумен, ул. „Вл.въстание“ № 163.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 на ул. „Вл.въстание“ № 163 гр. Шумен за разполагане на строитeлно скеле.
ТАКСА: 18 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 27,00 лв. / Двадесет и седем лв. /
СРОК: Започване – 26.05.2020 г.
Завършване – 10.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 39/ 20.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Никола Д… Н…, адрес: гр. Шумен, ул. „Тетово“ № 18.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. „Райна княгиня“ № 25, гр. Шумен за разполагане на строитeлни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 20.05.2020 г.
Завършване – 20.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 38/ 20.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Даниела К… К…, адрес: гр. Шумен, ул. „Ален мак“ № 54.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 2 м2 на ул. „Ален мак“ № 54, гр. Шумен за разполагане на строитeлни материали.
ТАКСА: 2 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 6 лв. / Шест лв. /
СРОК: Започване – 20.05.2020 г.
Завършване – 20.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 37/ 18.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 18.05.2020 г.
Завършване – 18.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 36/ 14.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Илиян И…П…, адрес: гр. Шумен, ул. „Иван Рилски“ № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. „Шуменска комуна“ № 18 – 18 А, гр. Шумен за разполагане на строитeлни материали.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 18.05.2020 г.
Завършване – 18.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 35/ 08.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Стройколукс Джабаров“ ЕООД, ЕИК 127635360 с адрес гр. Шумен, ул. “Хан Кормисош“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 40 м2 пред строителния обект на бул. “Велики Преслав“, м-ст „Сакарка“, гр. Шумен
ТАКСА: 40 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 240 лв. / Двеста и четиридесет лв. /
СРОК: Започване – 10.05.2020 г.
Завършване – 10.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 34/ 04.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Славина Билдинг Груп“ ЕООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Жеко Спиридонов” № 22.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 тротоарна площ на ул. ”Университетска“ № 33, гр. Шумен за разполагане на времнна предпазна ограда
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 135,00 лв. / Сто тридесет и пет лева /
СРОК: Започване – 05.05.2020 г.
Завършване – 05.08.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 33/ 04.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Агро – найл“ ООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 26 м2 тротоарна площ на ул. ”Македония“ № 19 – 21, гр. Шумен за разполагане на времнна предпазна ограда.
ТАКСА: 26 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 78,00 лв. / Седемдесет и осем лева /
СРОК: Започване – 03.05.2020 г.
Завършване – 03.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 32/ 04.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламенка Г… С… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Христо Смирненски” № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 13 м2 на ул. „Ален мак“ № 35, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 13 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 78,00 лв. / Седемдесет и осем лева /
СРОК: Започване – 10.05.2020 г.
Завършване – 10.07.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 31/ 04.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламен В… М…, адрес: гр. Шумен, ул. „Шуменска комуна“ № 69.
ОБЕКТ: Да се заеме тротоарна площ от 20 м2, на ул. „Шуменска комуна“ № 69, гр. Шумен за разполагане на строитeлно скеле.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 60 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 04.05.2020 г.
Завършване – 04.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 30/ 04.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Петър К… Д…, адрес: гр. Шумен, ул. „Антим I“ № 27.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 3 м2 на ул. ”Д-р Заменхов” № 6, гр. Шумен за разполагане на строитeлни материали.
ТАКСА: 3 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 6 лв. / Шест лв. /
СРОК: Започване – 04.05.2020 г.
Завършване – 18.05.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 29/ 04.05.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Тошо Иванов Тодоров с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 ул. “ Панайот Волов“ № 54 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 90 лв. / Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 19.03.2020 г.
Завършване – 19.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 28/ 04.05.2020 г.. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Костадин Стоянов Семерджиев, адрес: гр. Шумен, ул. „Владайско въстание“ № 152.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2, на ул.”Владайско въстание” № 152, гр. Шумен за разполагане на строитeлно скеле.
ТАКСА: 12 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 36 лв. / Тридесет и шест лв. /
СРОК: Започване – 04.05.2020 г.
Завършване – 04.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 27/ 24.04.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР: Муса М… С…, адрес: гр. Шумен, ул. „Андрей и Веселин Стоянови“ № 16.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11 м2, на ул.”Софийско шосе” № 17, гр. Шумен за разполагане на строитeлно скеле.
ТАКСА: 11 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 33 лв. / Тридесет и три лв. /
СРОК: Започване – 27.04.2020 г.
Завършване – 27.05.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 26/ 23.04.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Детекс“ ООД с ЕИК 127578360, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Васил Левски” № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 34 м2 тротоарна площ на ул. ”Климент Охридски“, гр. Шумен за разполагане на времнна предпазна ограда.
ТАКСА: 34 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 102,00 лв. / Сто и два лева /
СРОК: Започване – 28.04.2020 г.
Завършване – 28.05.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 25/ 23.04.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД, ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. „Алабин“ № 36.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 100 м2 на ул. „Бели лом“ /бивше военно поделение/, гр. Шумен за временно съхранение и претоварване на строителни отпадъци и материали.
ТАКСА: 100 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 300,00 лв. / Триста лв. /
СРОК: Започване – 27.04.2020 г.
Завършване – 27.05.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 24/ 21.04.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 17.04.2020 г.
Завършване – 17.05.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 23/ 06.04.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „ПОПОВ СТРОЍ“ ЕООД ЕИК 127590042 с адрес: гр. Шумен, ул. ”Цар Иван Александър” № 89.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 36 м2 на ул. „Васил Априлов“ № 26, гр. Шумен за разполагане на строителна предпазна ограда.
ТАКСА: 36 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 216,00 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 05.04.2020 г.
Завършване – 05.06.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 22/ 06.04.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Агро – найл“ ООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 26 м2 тротоарна площ на ул. ”Македония“ № 19 – 21, гр. Шумен за разполагане на времнна предпазна ограда.
ТАКСА: 26 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 78,00 лв. / Седемдесет и осем лева /
СРОК: Започване – 02.04.2020 г.
Завършване – 02.05.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 21/ 19.03.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Спортен клуб по шахмат“Шумен“, адрес гр.Шумен, ул. „П.Волов“ № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 към ул. „П.Волов “ № 6, гр. Шумен за монтаж на скеле за саниране на сграда.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Двадесет и един лв. /
СРОК: Започване – 23.03.2020 г.
Завършване – 23.04.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 20/ 16.03.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 16.03.2020 г.
Завършване – 16.04.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 19/ 09.03.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Стройколукс Джабаров“ ЕООД, ЕИК 127635360 с адрес гр. Шумен, ул. “Хан Кормисош“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 40 м2 пред строителния обект на бул. “Велики Преслав“, м-ст „Сакарка“, гр. Шумен.
ТАКСА: 30 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 180 лв. / Сто и осемдесет лв. /
СРОК: Започване – 09.03.2020 г.
Завършване – 09.05.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 18/ 09.03.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламенка Г… С… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Христо Смирненски” № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 13 м2 на ул. „Ален мак“ № 35, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 13 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 78,00 лв. / Седемдесет и осем лева /
СРОК: Започване – 09.03.2020 г.
Завършване – 09.05.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 17/ 09.03.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР: „Агро – найл“ ООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 26 м2 тротоарна площ на ул. ”Македония“ № 19 – 21, гр. Шумен за разполагане на времнна предпазна ограда.
ТАКСА: 26 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 78,00 лв. / Седемдесет и осем лева /
СРОК: Започване – 01.03.2020 г.
Завършване – 01.04.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 16/ 09.03.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Емил Ж… Л… с адрес гр.Шумен, ул. „Вл.Вичев“ № 11.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7 м2 към ул. „Вл.Вичев“ № 11, гр. Шумен.
ТАКСА: 7 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 21 лв. / Двадесет и един лв. /
СРОК: Започване – 09.03.2020 г.
Завършване – 09.04.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 15/ 19.02.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „БИЛД ИНВЕСТ ВВ“ ЕООД, ЕИК 205465197, адрес: гр. Шумен, ул. ”Царевец” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11,50 м2 тротоарна площ на ул. ”Георги Кирков” № 19, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 11,50 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 69,00 лв. / Шестдесет и девет лева /
СРОК: Започване – 23.02.2020 г.
Завършване – 23.04.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 14/ 19.02.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. /Двеста тридесет и един лева/
СРОК: Започване – 16.02.2020 г.
Завършване – 16.03.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 13/ 13.02.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Богданофф“ ООД с ЕИК 205780937, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Д-р Петър Кърджиев” № 8.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 на ул. „Гиньо Писков“ № 1, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 18 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 108,00 лв. / Сто и осем лева /
СРОК: Започване – 20.02.2020 г.
Завършване – 20.04.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 12/ 11.02.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Ешрефоглу” ООД, адрес с. Вълнари, общ. Никола Козлево, област Шумен, ул. „Гроздан Узунов“ № 27.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 към ул. „Преспа“, гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 13.02.2020 г.
Завършване – 13.03.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 11/ 07.02.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Василка В… Д… с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 1.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на ул. “Панайот Волов“ № 1, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 60,00 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 07.02.2020 г
Завършване – 07.03.2020 г

РАЗРЕШИТЕЛНО № 10/ 03.02.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „ПОПОВ СТРОЍ“ ЕООД ЕИК 127590042 с адрес: гр. Шумен, ул. ”Цар Иван Александър” №89.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 36 м2 на ул. „Васил Априлов“ № 26, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда на строителен обект.
ТАКСА: 36 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 216,00 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 03.02.2020 г..
Завършване – 04.04.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 9/ 30.01.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР: Пламенка Г… С… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Христо Смирненски” № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 на ул. „Ален мак“ № 35, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 8 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 24,00 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 03.02.2020 г.
Завършване – 04.03.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 8/ 30.01.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги Р… Р…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 169 A.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 2 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 169 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 2 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 18,00 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 16.01.2020 г.
Завършване – 16.04.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 7/ 15.01.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Еко Традекс Груп“ АД с адрес: гр. Хасково, ул. “Добруджа“ № 10Б ЕИК 126729838.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 65 м2 на бул. „Славянски“ № 19 и подхода за гаражи на Община Шумен, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 60 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 45 дни = 270,00 лв. / Двеста и седемдесет лв. /
СРОК: Започване – 15.12.2019 г.
Завършване – 31.01.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 6/ 15.01.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Карджиев“ гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 05.01.2020 г.
Завършване – 05.02.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 5/ 07.01.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Агро – найл“ ООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 26 м2 тротоарна площ на ул. ”Македония“ № 19 – 21, гр. Шумен за разполагане на времнна предпазна ограда.
ТАКСА: 26 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 156,00 лв. / Сто петдесет и шест лева /
СРОК: Започване – 27.12.2019 г.
Завършване – 27.02.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 4/ 07.01.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 100,00 м2 на ул. „Бели лом“ /бивше военно поделение/, гр. Шумен за временно съхранение и претоварване на строителни отпадъци и материали.
ТАКСА: 100 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 300,00 лв. / Триста лв. /
СРОК: Започване – 17.10.2019 г.
Завършване – 17.01.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 3/ 07.01.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Василка В… Д… с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 1.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 м2 на ул. “Панайот Волов“ № 1, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 12,00 лв. / Дванадесет лв. /
СРОК: Започване – 07.01.2020 г.
Завършване – 07.02.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 2/ 07.01.2020 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР: Тошо И… Т… с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. “ Панайот Волов“ № 54 гр. Шумен за разполагане на строителни материали..
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 90 лв./ Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 18.12.2019 г.
Завършване – 18.03.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 1/ 07.01.2020 г. – гр. Шумен
ИНВЕСТИТОР: Радослав П… Р… с адрес: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание“ № 187.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2, на ул. “Владайско въстание“ № 187, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 15 дни = 15 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 07.01.2020 г..
Завършване – 21.01.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 187/ 20.12.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Гранд Билдстрой“ ЕООД , ЕИК 203569788 с адрес: гр. Шумен, „Съединение” № 68.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 45 м2 тротоарна площ на ул. ”Август Попов” № 17 и № 19, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 135,00 лв. / Сто тридесет и пет лева /
СРОК: Започване – 21.12.2019 г.
Завършване – 21.03.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 186/ 20.12.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : А… Д… с адрес: с. Мадара, ул. “Пирин“ № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7,5 м2 при входа на строителния обект на ул. “Петко Българанов“ № 12, гр. Шумен
ТАКСА: 7,5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 67,50 лв. / Шестдесет и седем лв. петдесет ст. /
СРОК: Започване – 10.01.2020 г.
Завършване – 10.04.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 185/ 20.12.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „БИЛД ИНВЕСТ ВВ“ ЕООД, адрес: гр. Шумен, ул. ”Царевец” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11,50 м2 тротоарна площ на ул. ”Георги Кирков” № 19, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 11,50 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 69,00 лв. / Шестдесет и девет лева /
СРОК: Започване – 22.12.2019 г.
Завършване – 22.02.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 184/ 17.12.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Никола М… Т… с адрес: гр. Шумен, ул. “Струга“ № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Струга“ № 21, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 17.12.2019 г.
Завършване – 17.01.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 183/ 17.12.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Богданофф“ ООД с ЕИК 205780937, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Д-р Петър Кърджиев” № 8.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 на ул. „Гиньо Писков“ № 1, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 18 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 108,00 лв. / Сто и осем лева /
СРОК: Започване – 19.12.2019 г.
Завършване – 19.02.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 182/ 17.12.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Жеко В… Д… с адрес: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър“ № 666.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Цар Иван Александър“ № 66, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 17.12.2019 г.
Завършване – 28.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 181/ 11.12.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Иван Е… И… с адрес: гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 151.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Съединение“ № 151, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 11.12.2019 г.
Завършване – 11.01.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 180/ 05.12.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 05.12.2019 г.
Завършване – 05.01.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 179/ 05.12.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Еко Традекс Груп“ АД с адрес: гр. Хасково, ул. “Добруджа“ № 10Б.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 95 м2 на бул. „Славянски“ № 19 и подхода за гаражи на Община Шумен, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 95 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 15 дни = 95,00 лв. / Деветдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 30.11.2019 г.
Завършване – 15.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 178/ 05.12.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Агро – найл“ ООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 26 м2 тротоарна площ на ул. ”Македония“ № 19 – 21, гр. Шумен за разполагане на времнна предпазна ограда.
ТАКСА: 26 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 78,00 лв. / Седемдесет и осем лева /
СРОК: Започване – 26.11.2019 г.
Завършване – 26.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 177/ 03.12.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Красимир Г… С… с адрес гр. Шумен, ул. “Царевец“ № 18.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 при входа на строителния обект на ул. „Съединение“ № 181, гр. Шумен.
ТАКСА: 5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 15 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 12.12.2019 г.
Завършване – 12.01.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 176/ 29.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Йордан С… М… с адрес: гр. Шумен, ул. “Искър“ № 24.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 1 м2 на ул. „Искър“ № 24, гр. Шумен за разполагане на материали.
ТАКСА: 1 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 3,00 лв. / Три лв. /
СРОК: Започване – 29.11.2019 г.
Завършване – 29.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 175/ 29.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Реджеб И… Р… с адрес: обл. Шумен, с. Хитрино, ул. “Христо Ботев“ № 10.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 3 м2 в м-ст „Под Манастира“, гр. Шумен за разполагане на материали.
ТАКСА: 3 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 9,00 лв. / Девет лв. /
СРОК: Започване – 29.11.2019 г.
Завършване – 29.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 174/ 27.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Стройколукс Джабаров“ ЕООД, ЕИК 127635360 с адрес гр. Шумен, ул. “Хан Кормисош“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 при входа на строителния обект на бул. “Велики Преслав“, м-ст „Сакарка“ гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 6 мес. = 180 лв. / Сто и осемдесет лв. /
СРОК: Започване – 09.12.2019 г
Завършване – 09.05.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 173/ 19.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Емилиян И… К… с адрес: гр. Шумен, ул. “Охрид“ № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 1 м2 на ул.“Охрид“ № 14, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 1 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 3,00 лв. / Три лв. /
СРОК: Започване – 19.11.2019 г.
Завършване – 19.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 172/ 19.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Идриз И.. Б… с адрес: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе“ № 12.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 14 м2 на ул.“Сан Стефано“ № 1, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 14 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 42,00 лв. / Четиридесет и два лв. /
СРОК: Започване – 19.11.2019 г.
Завършване – 19.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 171/ 19.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Радослав П.. Р.. с адрес: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание“ № 187.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Владайско въстание“ № 187, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 20.11.2019 г.
Завършване – 20.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 170/ 18.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Контеса 2000“ ООД с ЕИК 127523232 с адрес: гр. Шумен, ул. ”Шуменска комуна” № 47.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 26 м2 на бул. „Велики Преслав“ № 6, гр. Шумен за ограждане на пасарелка за ремонт на рампа.
ТАКСА: 26 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 78,00 лв. / Седемдесет и осем лева /
СРОК: Започване – 18.11.2019 г.
Завършване – 18.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 169/ 18.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Богданофф“ ООД с ЕИК 205780937, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Д-р Петър Кърджиев” № 8.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 на ул. „Гиньо Писков“ № 1, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 18 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 54,00 лв. / Петдесет и четири лева /
СРОК: Започване – 18.11.2019 г.
Завършване – 18.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 168/ 18.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Еко Традекс Груп“ АД с адрес: гр. Хасково, ул. “Добруджа“ № 10Б.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 95 м2 на бул. „Славянски“ № 19 и подхода за гаражи на Община Шумен, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 95 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 15 дни = 95,00 лв. / Деветдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 15.11.2019 г.
Завършване – 29.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 167/ 11.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги Н… Й… с адрес: гр. Шумен, ул. “Еделвайс“ № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 на ул. “Еделвайс“ № 6, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 15 дни = 15 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 11.11.2019 г.
Завършване – 25.11.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 166/ 11.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Красимир Г… Ж…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Струга” № 17.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 тротоарна площ на ул. ”Струга” № 17 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА5 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лева /
СРОК: Започване – 11.11.2019 г.
Завършване – 11.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 165/ 11.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Миглена К… К… с адрес: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов“ № 46.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 на ул. “Андрей и Веселин Стоянови“ № 22, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45 лв. / Четиридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 11.11.2019 г.
Завършване – 11.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 164/ 20.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Кемал Е… В…, адрес с. Вълнари, общ. Никола Козлево, област Шумен, ул. „Гроздан Узунов“ № 27.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 110,00 м2 към ул. „Преспа“, гр. Шумен.
ТАКСА: 110 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 660 лв. / Шестстотин и шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 10.10.2019 г.
Завършване – 10.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 163/ 08.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Стройколукс Джабаров“ ЕООД, ЕИК 127635360 с адрес гр. Шумен, ул. “Хан Кормисош“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 при входа на строителния обект на бул. “Велики Преслав“, м-ст „Сакарка“ гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 08.11.2019 г.
Завършване – 08.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 162/ 06.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Даниел Р…Т… с адрес: гр. Шумен, бул. “Мадара“ № 26.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Драгоман“ № 43, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 206.11.2019 г.
Завършване – 06.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 161/ 04.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 04.11.2019 г.
Завършване – 04.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 160/ 04.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Янко К… В… с адрес: гр. Шумен, ул. “Кирил Пейчинович“ № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Кирил Пейчинович“ № 14, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 04.11.2019 г.
Завършване – 04.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 159/ 04.11.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Светлана П… Т… с адрес: гр. Шумен, ул. “Козлодуй“ № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7 м2 на ул. “Козлодуй“ № 6, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 7 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 10 дни = 7,00 лв. / Седем лв. /
СРОК: Започване – 05.11.2019 г.
Завършване – 15.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 158/ 31.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Кадрие Х… Ш… с адрес: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров“ № 40.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 на ул. “Ген. Драгомиров“ № 40, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 8 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 10 дни = 6,00 лв. / Шест лв. /
СРОК: Започване – 28.10.2019 г.
Завършване – 03.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 157/ 31.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стефан Н… Т…, адрес: гр. Нови пазар, ул. ”Плиска” № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 24 м2 тротоарна площ на ул. ”Вардар” № 16 гр. Шумен за разполагане на строителни материали
ТАКСА: 24 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 72,00 лв. / Седемдесет и два лева /
СРОК: Започване – 26.10.2019 г.
Завършване – 26.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 156/ 29.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Светлана С… М… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Априлско въстание” № 21.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Априлско въстание” № 21 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 01.11.2019 г.
Завършване – 01.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 155/ 25.10.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Катя Г… Н…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Ален мак” № 29.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 тротоарна площ на ул. ”Драгоман“ № 7, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 18 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 108,00 лв. / Сто и осем лева /
СРОК: Започване – 26.10.2019 г.
Завършване – 26.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 154/ 24.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Милена З… П… с адрес: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание“ № 76.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 на ул. “Климент Охридски“ № 14 А, гр. Шумен при товаро-разтоварни дейности.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45 лв. / Четиридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 24.10.2019 г.
Завършване – 24.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 153/ 24.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Гранд Билдстрой“ ЕООД с ЕИК 203569788, с адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 68.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 45 м2 тротоарна площ на ул. ”Август Попов” № 17 и № 19, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 135,00 лв. / Сто тридесет и пет лева /
СРОК: Започване – 21.09.2019 г.
Завършване – 21.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 152/ 23.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Ивайло П… А… с адрес: гр. Шумен, ул. “Северна“ № 21.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 на ул. “Северна“ № 21, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 12 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 10 дни = 12 лв. / Дванадесет лв. /
СРОК: Започване – 23.10.2019 г.
Завършване – 03.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 151/ 23.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Станислав П… С… с адрес: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Софийско шосе“ № 9, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 23.10.2019 г.
Завършване – 23.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 150/ 21.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Илиян Р.. Д…, с адрес гр. Шумен, ул. ”Вичо Папазов” № 7.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2, на ул. ”Пенчо Славейков” № 5, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45 лв. / Четирдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 22.10.2019 г.
Завършване – 22.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 149/ 17.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Николай С… Б… с адрес: гр. Шумен, ул. “Червена роза“ № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7 м2 на ул. “Съединение“ № 95, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 7 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 21 лв. / Двадесет и един лв. /
СРОК: Започване – 17.10.2019 г.
Завършване – 17.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 148/ 17.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Тошо И… Т… с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 ул. “ Панайот Волов“ № 54 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 60 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 17.10.2019 г.
Завършване – 17.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 147/ 17.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Тоневи – Т“ ООД с ЕИК 201943340, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Одрин” № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 13 м2 на ул. „Арменска“ № 4, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 13 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 39,00 лв. / Тридесет и девет лева /
СРОК: Започване – 17.10.2019 г.
Завършване – 17.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 146/ 15.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Иван Александров-93” ЕООД, ЕИК 127625187, с адрес на управление гр. Шумен, ул. ”Лом” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 тротоарна площ на ул. ”Васил Левски” № 57, гр. Шумен за вдигане и сваляне на строителни материали с автокран.
ТАКСА: 9 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 10 дни = 9,00 лв. / Девет лева /
СРОК: Започване – 17.10.2019 г.
Завършване – 26.01.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 145/ 15.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги Р… Р…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 169 A.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 2 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 169 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 2 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 18,00 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 15.10.2019 г.
Завършване – 15.01.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 144/ 15.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стефан Н… Т…, адрес: гр. Нови пазар, ул. ”Плиска” № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 24 м2 тротоарна площ на ул. ”Вардар” № 16 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 24 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 5 мес. = 360,00 лв. / Триста и шестдесет лева /
СРОК: Започване – 25.05.2019 г.
Завършване – 25.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 143/ 10.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Иван С… И… с адрес: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев“ № 41.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Чайка“ № 8, кв. Макак, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 1,50 лв./кв.м. х 1 мес. = 15 лв. / Патнадесет лв. /
СРОК: Започване – 10.10.2019 г.
Завършване – 10.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 142/ 10.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Еко Традекс Груп“ АД с адрес: гр. Хасково, ул. “Добруджа“ № 10Б.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 95 м2 на бул. „Славянски“ № 19 и подхода за гаражи на Община Шумен, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 95 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 285 лв. / Двеста осемдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 14.10.2019 г.
Завършване – 14.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 141/ 10.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 01.10.2019 г.
Завършване – 01.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 140/ 09.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Мария Р… Д… с адрес: гр. Шумен, ул. “Хан Омуртаг“ № 1.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7 м2 на ул. “Димчо Дебелянов“ № 11, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45 лв. / Четиридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 09.10.2019 г.
Завършване – 09.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 139/ 09.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „БИЛД ИНВЕСТ ВВ“ ЕООД, адрес: гр. Шумен, ул. ”Царевец” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11,50 м2 тротоарна площ на ул. ”Георги Кирков” № 19, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 11,50 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 69,00 лв. / Шестдесет и девет лева /
СРОК: Започване – 22.10.2019 г.
Завършване – 22.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 138/ 09.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Галин С… Г… с адрес: гр. Шумен, ул. “Димчо Дебелянов“ № 11.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7 м2 на ул. “Димчо Дебелянов“ № 11, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 7 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 21 лв. / Двадесет и един лв. /
СРОК: Започване – 09.10.2019 г.
Завършване – 09.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 137/ 07.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Радослав П…Р… с адрес: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание“ № 187.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Владайско въстание“ № 187, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 08.10.2019 г.
Завършване – 08.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 136/ 01.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Свилен Н… Н… с адрес: гр. Шумен, пл. “Бунтовник“ № 4.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 на пл. “Бунтовник“ № 4, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 15 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 01.10.2019 г.
Завършване – 01.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 135/ 01.10.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги М… М… с адрес: гр. Шумен, ул. “Света гора“ № 3.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 2 м2 на ул. “Света гора“ № 3, гр. Шумен за разполагане на контейнер за отпадъци.
ТАКСА: 2 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 3 лв. / Три лв. /
СРОК: Започване – 01.10.2019 г.
Завършване – 15.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 134/ 30.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Политерм“ ООД, ЕИК 040114595, с адрес: гр. Шумен, Индустриална зона, бул. ”Мадара” № 38.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 69 м2 тротоарна площ на ул. ”Цветан Зангов” № 15, гр. Шумен за разполагане на временна ограда.
ТАКСА: 69 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 207,00 лв. / Двеста и седем лева /
СРОК: Започване – 04.10.2019 г.
Завършване – 04.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 133/ 30.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „АПАРЕЛ-ШУМЕН“ ООД с адрес: гр. Шумен, ул. “Ал.Константинов“ № 8а.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 50 м2 на кръстовището на ул.“В.Априлов“ и ул.“П.Парчевич“ гр. Шумен за премахване на сграда.
ТАКСА: БЕЗ ДЕПОЗИТ
СРОК: Започване – 30.09.2019 г.
Завършване – 30.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 132/ 25.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Богомил П… С… с адрес: гр. Шумен, ул. “Христо Генчев“ № 36.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 на ул. “Христо Генчев“ № 36, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 9 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 27 лв. / Двадесет и седем лв. /
СРОК: Започване – 25.09.2019 г.
Завършване – 25.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 131/ 20.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Агро – найл“ ООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 26 м2 тротоарна площ на ул. ”Македония“ № 19 – 21, гр. Шумен за разполагане на времнна предпазна ограда.
ТАКСА: 26 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 156,00 лв. / Сто петдесет и шест лева /
СРОК: Започване – 25.09.2019 г.
Завършване – 25.11.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 130/ 18.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пепа С… Т… с адрес: гр. Шумен, ул. “Еделвайс“ № 8.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 на ул. “Еделвайс“ № 8, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45 лв. / Четиридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 18.09.2019 г.
Завършване – 18.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 129/ 13.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Идриз И.. Б… с адрес: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе“ № 12.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 14 м2 на ул.“Сан Стефано“ № 1, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 14 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 84,00 лв. / Осемдесет и четири лв. /
СРОК: Започване – 16.09.2019 г.
Завършване – 16.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 128/ 13.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Шевки А… Х… с адрес: с.Ловец, общ. Шумен, ул. “Хан Крум“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11 м2 на ул.“Владайско въстание“ № 39а, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 11 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 33 лв. / Тридесет и три лв. /
СРОК: Започване – 16.09.2019 г.
Завършване – 16.10.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 127/ 13.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : : „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 100 м2 на ул. „Бели лом“ /бивше военно поделение/, гр. Шумен за временно съхранение и претоварване на строителни отпадъци и материали.
ТАКСА: 100 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 300,00 лв. / Триста лв. /
СРОК: Започване – 16.09.2019 г.
Завършване – 16.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 126/ 11.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Еко Традекс Груп“ АД с адрес: гр. Хасково, ул. “Добруджа“ № 10Б.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 95 м2 на бул. „Славянски“ № 19 и подхода за гаражи на Община Шумен, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 95 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 285 лв. / Двеста осемдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 13.09.2019 г.
Завършване – 13.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 125/ 10.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Милен В… И… с адрес: гр. Шумен, ул. “Княз Борис I“ № 2а.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 на “Княз Борис I“ № 2а, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45 лв. / Четиридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 10.09.2019 г.
Завършване – 10.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 124/ 10.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Калин Й… К… с адрес: гр. Шумен, ул. “Ген.Тошев“ № 1.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 на ул. „Преслав“ № 12, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 9 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 27 лв. / Двадесет и седем лв. /
СРОК: Започване – 16.09.2019 г.
Завършване – 16.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 123/ 05.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Станислав Л… В… с адрес: гр. Шумен, ул. “Цар освободител“ № 89.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 на ул. „Цар Освободител“ № 89, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 12 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 18 лв. / Осемнадесет лв. /
СРОК: Започване – 06.09.2019 г.
Завършване – 20.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 122/ 05.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „МИМ 7“ ООД, ЕИК 204010759 с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 32,00 м2 на ул. ”Владайско въстание” № 49, гр. Шумен за поставяне на строителна техника.
ТАКСА: 32,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/4 мес. = 24 лв. / Двадесет и четири лв. /
СРОК: Започване – 06.09.2019 г.
Завършване – 13.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 121/ 05.09.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „МИМ 7“ ООД, ЕИК 204010759 с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 34,00 м2 на ул. ”Владайско въстание” № 49, гр. Шумен за организация на СМР.
ТАКСА: 34,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 204 лв. / Двеста и четири лв. /
СРОК: Започване – 05.09.2019 г.
Завършване – 05.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 120/ 03.09.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Политерм“ ООД, ЕИК 040114595, с адрес: гр. Шумен, Индустриална зона, бул. ”Мадара” № 386.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 69 м2 тротоарна площ на ул. ”Цветан Зангов” № 15, гр. Шумен за разполагане на временна ограда.
ТАКСА: 69 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 207,00 лв. / Двеста и седем лева /
СРОК: Започване – 03.09.2019 г.
Завършване – 03.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 119/ 03.09.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Нордик Пропъртис“ ЕООД, ЕИК 203217662, с адрес: гр. Русе, бул. ”Славянски” № 20 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 23 м2 тротоарна площ на ул. ”Панайот Волов” № 15, гр. Шумен за разполагане на временна ограда
ТАКСА: 23 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 69,00 лв. / Шестдесет и девет лева /
СРОК: Започване – 09.09.2019 г.
Завършване – 09.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 118/ 29.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева //
СРОК: Започване – 30.08.2019 г.
Завършване – 30.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 117/ 29.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Антон Т… А… с адрес: гр. Шумен, ул. “Жечко Спиридонов“ № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 2 м2 на ул. „Жечко Спиридонов“ № 5, гр. Шумен за разполагане на материали /дърва/.
ТАКСА: 2 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 6 лв. / Шест лв. /
СРОК: Започване – 30.08.2019 г.
Завършване – 30.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 116/ 28.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Ставропуло” ЕООД, ЕИК 127631215, адрес: гр. Шумен, ул. ”Панайот Волов” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 50 м2 тротоарна площ на ул. ”Лайош Кошут” № 2 и 50 м2 на бул. „Славянски“, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 100 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 10 дни = 100,00 лв. / Сто лева /
СРОК: Започване – 01.09.2019 г.
Завършване – 10.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 115/ 26.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Еркан Н… Х… с адрес: гр. Шумен, ул. “Македония“ № 32.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. „Македония“ № 32, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 27.08.2019 г.
Завършване – 27.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 114/ 19.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Ванче Т… П… чрез пълномощник Ивайло Л… П…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Македония” № 29.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 тротоарна площ на ул. ”Васил Левски” № 18 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 9 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 27,00 лв. / Двадесет и седем лева /
СРОК: Започване – 26.08.2019 г.
Завършване – 26.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 113/ 20.08.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Гранд Билдстрой“ ЕООД с ЕИК 203569788, с адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 68.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 45 м2 тротоарна площ на ул. ”Август Попов” № 17 и № 19, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 45 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 135,00 лв. / Сто тридесет и пет лева /
СРОК: Започване – 20.08.2019 г.
Завършване – 20.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 112/ 14.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги Р… Р…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 169 A.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 3 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 169 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 3 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 18,00 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 14.08.2019 г.
Завършване – 14.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/ 14.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Пламен Т… А…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Петко Българанов” № 18.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 тротоарна площ на ул. ”Петко Българанов” № 18 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 8 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 24,00 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 14.08.2019 г.
Завършване – 14.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 110/ 14.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Никола Д…. Н…, адрес: гр. Шумен, ул. ”Тетово” № 18.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 19 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 161 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 19 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 57,00 лв. / Петдесет и седем лева /
СРОК: Започване – 14.08.2019 г.
Завършване – 14.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 109/ 14.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „БИЛД ИНВЕСТ ВВ“ ЕООД, адрес: гр. Шумен, ул. ”Царевец” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11,50 м2 тротоарна площ на ул. ”Георги Кирков” № 19, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 11,50 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 69,00 лв. / Шестдесет и девет лева /
СРОК: Започване – 21.08.2019 г.
Завършване – 21.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 108/ 08.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “БИЛДСТРОЙ-КО” ООД, ЕИК 202600768 с адрес: гр. Нови Пазар, ул. “Цар Освободител“ № 38.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 при входа на строителния обект на ул. “Невен“ № 6, гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 5 мес. = 150 лв. / Сто и петдесет лв. /
СРОК: Започване – 16.08.2019 г.
Завършване – 16.01.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 107/ 07.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Муса М… С…, адрес: гр. Шумен, ул. „Андрей и Веселин Стоянови“ № 16.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2, на ул.”Софийско шосе” № 17, гр. Шумен за разполагане на строителни материали..
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 18 лв. / Осемнадесет лв. /
СРОК: Започване – 07.08.2019 г.
Завършване – 07.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 106/ 05.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Върбинка С… И… с адрес: гр. Шумен, ул. “Петко Българанов“ № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 на ул. “Петко Българанов“ № 20, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 8 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 12 лв. / Дванадесет лв. /
СРОК: Започване – 05.08.2019 г.
Завършване – 19.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 105/ 05.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Иван К… М…, адрес: гр. Шумен, ул. „Охрид“ № 44.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 на ул. ”Охрид“ № 44, гр. Шумен за разполагане на скеле и строителни материали при саниране.
ТАКСА: 12 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 36 лв. / Тридесет и шест лв. /
СРОК: Започване – 08.08.2019 г.
Завършване – 08.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 104/ 02.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Тошо И… Т… с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 ул. “ Панайот Волов“ № 54 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 90 лв. / Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 02.07.2019 г.
Завършване – 02.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 103/ 02.08.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги Р…Р…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 169.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 3 м2 тротоарна площ на ул. ”Войвода” № 10 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 3 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 18,00 лв. / Осемнадесет лева /
СРОК: Започване – 05.08.2019 г.
Завършване – 05.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 102/ 01.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Селим С… Н… с адрес: гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 149.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 м2 на ул. „Съединение“ № 149, гр. Шумен за разполагане на материали.
ТАКСА: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 6 лв. / Шест лв. /
СРОК: Започване – 02.08.2019 г.
Завършване – 16.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 101/ 01.08.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Автостъкла“ ООД ЕИК 130399595, адрес: гр. София, ж.к. ”Света Троица”.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 70 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 66 гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 70 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 210 лв. / Двеста и десет лева /
СРОК: Започване – 01.08.2019 г.
Завършване – 01.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 100/ 31.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “ГЛОБ СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200006539, адрес: гр. Шумен, ул. ”Македония” № 30 А.
ОБЕКТ: Да се заеме тротоарна площ на ул. ”Бели лом” № 82,50 м2 , гр. Шумен за разполагане на временна предпазна ограда – Етап I-ви.
ТАКСА: 82,50 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 4 мес. = 990,00 лв. / Деветстотин и деветдесет лева/
СРОК: Започване – 01.08.2019 г.
Завършване – 01.12.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 99/ 29.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Катя Г… Н…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Ален мак” № 29.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 тротоарна площ на ул. ”Драгоман“ № 7, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 18 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 162,00 лв. / Сто и шестдесет и два лева /
СРОК: Започване – 25.07.2019 г.
Завършване – 25.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 98/ 26.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Еркан Н… Х… с адрес: гр. Шумен, ул. “Македония“ № 32.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. „Македония“ № 32, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 26.07.2019 г.
Завършване – 26.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 97/ 23.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Ставропуло” ЕООД, ЕИК 127631215, адрес: гр. Шумен, ул. ”Панайот Волов” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 50 м2 тротоарна площ на ул. ”Лайош Кошут” № 2 и 50 м2 на бул. „Славянски“, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 100 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 300,00 лв. / Триста лева /
СРОК: Започване – 01.08.2019 г.
Завършване – 31.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 96/ 23.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Агро – найл“ ООД с ЕИК 127588511, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 29 „Б“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 26 м2 тротоарна площ на ул. ”Македония“ № 19 – 21, гр. Шумен за разполагане на времнна предпазна ограда.
ТАКСА: 26 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 156,00 лв. / Сто петдесет и шест лева /
СРОК: Започване – 24.07.2019 г.
Завършване – 24.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 95/ 22.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Върбинка С… И… с адрес: гр. Шумен, ул. “Петко Българанов“ № 20 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 на ул. “Петко Българанов“ № 20, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 8 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 12 лв. / Дванадесет лв. /
СРОК: Започване – 15.07.2019 г.
Завършване – 30.07.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 94/ 22.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Преспа Инвест“ ЕООД с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. “Хемус“ № 2 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 ул. ”Владайско въстание” с ПИ 83510.670.314 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 4 мес. = 120 лв. / Сто и двадесет лв. /
СРОК: Започване – 22.07.2019 г.
Завършване – 22.11.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 93/ 18.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ ЕООД с ЕИК 127626718 бул. ”Славянски” № 7.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20м2 на ул. ”Хр. Смирненски” № 2 за разполагане на фургон и строителни материали и площ от 10 м2 на ул. ”Хан Кормисош” № 5 за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 30,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м.х 3 мес.= 270 лв. / Двеста и седемдесет лв./
СРОК: Започване – 18.07.2019 г.
Завършване – 18.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 92/ 12.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Никола Д… Н…, адрес: гр. Шумен, ул. ”Тетово” № 18.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 19 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 161 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 19 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 57,00 лв. / Петдесет и седем лева /
СРОК: Започване – 12.07.2019 г.
Завършване – 12.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 91/ 11.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 12.07.2019 г.
Завършване – 12.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 90/ 10.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Асминис“ ООД с ЕИК 127039982, с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 18 м2 тротоарна площ на ул. ”Искра” № 14, гр. Шумен за поставяне на временна предпазна ограда.
ТАКСА: 18 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 54,00 лв. / Петдесет и четири лева /
СРОК: Започване – 10.07.2019 г.
Завършване – 10.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 89/ 09.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Гранд Билдстрой“ ЕООД с ЕИК 203569788, с адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 68.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30 м2 тротоарна площ на ул. ”Август Попов” № 7, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четиридесет и пет лева /
СРОК: Започване – 09.07.2019 г.
Завършване – 09.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 88/ 09.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „МИМ 7“ ООД, ЕИК 204010759 с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 34,00 м2 на ул. ”Владайско въстание” № 49, гр. Шумен за организация на СМР.
ТАКСА: 34,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 102 лв. / Сто и два лв. /
СРОК: Започване – 09.07.2019 г.
Завършване – 09.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 87/ 09.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги Д… Д… с адрес: гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 126.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7 м2 на ул. “Съединение“ № 126, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 7 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 21 лв. / Двадесет и един лв. /
СРОК: Започване – 10.07.2019 г.
Завършване – 10.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 86/ 08.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Живка М… Д… с адрес: гр. Шумен, ул. “Добруджа“ № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 на ул. “Стилиян Чилингиров“ № 10, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 8 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 24 лв. / Двадесет и четири лв. /
СРОК: Започване – 08.07.2019 г.
Завършване – 08.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 85/ 05.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Нордик Пропъртис“ ЕООД, ЕИК 203217662, с адрес: гр. Русе, бул. ”Славянски” № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 23 м2 тротоарна площ на ул. ”Панайот Волов” № 15, гр. Шумен за разполагане на временна ограда.
ТАКСА: 23 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 138,00 лв. / Сто тридесет и осем лева /
СРОК: Започване – 08.07.2019 г.
Завършване – 08.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 84/ 05.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Колев – К“ ЕООД, ЕИК 127634528, адрес: гр. Шумен, ул. ”Филип Тотю” № 10.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2, на ул. ”Филип Тотю” № 10, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 90,00 лв. / деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 14.07.2019 г.
Завършване – 14.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 83/ 05.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Неждет И… Х… с адрес гр. Шумен, ул. ”Неофит Рилски” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 27 м2, на ул. ”Отец Паисий” № 13, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 27 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 81 лв. / осемдесет и един лв. /
СРОК: Започване – 08.07.2019 г.
Завършване – 08.08.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 82/ 02.07.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Иван К… М…, адрес: гр. Шумен, ул. „Охрид“ № 44.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 12 м2 на ул.”Охрид“ № 44, гр. Шумен за разполагане на скеле и строителни материали при саниране.
ТАКСА: 12кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 36 лв. / Тридесет и шест лв. /
СРОК: Започване – 02.07.2019 г.
Завършване – 02.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 81/ 02.07.20198 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Муса М… С…, адрес: гр. Шумен, ул. „Андрей и Веселин Стоянови“ № 16.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2, на ул.”Софийско шосе” № 17, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 18 лв. / Осемнадесет лв. /
СРОК: Започване – 02.07.2019 г.
Завършване – 02.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 80/ 03.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стефка А… К… с адрес: гр. Шумен, ул. “Васил Петлешков“ № 23.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 на ул. “Васил Петлешков“ № 10, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 9 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 27 лв. / Двадесет и седем лв. /
СРОК: Започване – 10.07.2019 г.
Завършване – 10.08.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 78/ 02.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Иван Д… Р…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Димчо Попов” № 8.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7 м2 тротоарна площ на ул. ” Димчо Попов” № 8 гр. Шумен за монтаж на строително скеле.
ТАКСА: 7 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 42,00 лв. / Четиридесет и два лева /
СРОК: Започване – 02.07.2019 г.
Завършване – 02.09.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 77/ 26.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Мехмед А.. А…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 44.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 тротоарна площ на ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 44 гр. Шумен за събиране и извозване на строителни отпадъци.
ТАКСА: 5 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лева /
СРОК: Започване – 26.06.2019 г.
Завършване – 26.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 76/ 26.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Милен Б… И…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”6-ти Септември” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”6-ти Септември” № 9 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 26.06.2019 г.
Завършване – 26.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 75/ 26.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Шенай Ш… М…, адрес: гр. Шумен, ул. ”Ген. Драгомиров” № 4 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 тротоарна площ на ул. ”Ген. Драгомиров” № 4 А гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 24,00 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 26.06.2019 г.
Завършване – 26.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 74/ 17.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Атрактив Хаус“ ООД, ЕИК 202904276 с адрес гр. Шумен, ул. “Георги Кирков“ № 25.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 28,00 м2, на бул. ”Симеон Велики” № 46, гр. Шумен за поставяне на временна предпазна ограда.
ТАКСА: 28,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 8 мес. = 672 лв. / Шестстотин седемдесет и два лв. /
СРОК: Започване – 01.01.2019 г.
Завършване – 31.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 73/ 13.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „БИЛД ИНВЕСТ ВВ“ ЕООД, адрес: гр. Шумен, ул. ”Царевец” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 11,50 м2 тротоарна площ на ул. ”Георги Кирков” № 19, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 11,50 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 69,00 лв. / Шестдесет и девет лева /
СРОК: Започване – 20.06.2019 г.
Завършване – 20.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 72/ 13.06.2018 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Преспа Инвест“ ЕООД с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. “Хемус“ № 2 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 ул. ”Дунав” № 2 в двора на бившето поделение – Общински имот с ПИ 83510.658.474 гр. Шумен за разполагане на строителни материали
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 13.06.2019 г.
Завършване – 13.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 71/ 11.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 11.06.2019 г.
Завършване – 11.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 70/ 11.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Никола Д… Н…, адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 161.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 19 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 161 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 9 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 57,00 лв. / Петдесет и седем лева /
СРОК: Започване – 11.06.2019 г.
Завършване – 11.07.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 69/ 10.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стефка А… К… с адрес: гр. Шумен, ул. “Васил Петлешков“ № 23.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 на ул. “Васил Петлешков“ № 10, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 9 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 27 лв. / Двадесет и седем лв. /
СРОК: Започване – 10.06.2019 г.
Завършване – 10.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 68/ 05.06.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Красимир И… К… с адрес: гр. Шумен, ул. “Милин камък“ № 23.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. “Милин камък“ № 23, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 05.06.2019 г.
Завършване – 05.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 67/ 05.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стоянка С… З… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Владайско Въстание” № 139А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на ул. ”Антим Първи” № 13, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 120 лв./ Сто и двадесет лева /
СРОК: Започване – 07.06.2019 г.
Завършване – 07.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 66/ 04.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Румен Ф… А… с адрес: гр. Велики Преслав, ул. “Златен век“ № 21.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 4 м2 на ул. “Възрожденец“ № 25, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 4 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 12 лв. / Дванадесет лв. /
СРОК: Започване – 04.06.2019 г.
Завършване – 04.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 65/ 04.06.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Митра Транслейшънс“, ЕИК 103913291, с адрес гр. Варна, ул. “Цар Асен 11а“ офис № 4.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 + 19 м2 по ПБЗ на проекта за монтаж на конструктивно скеле, на ул. “Добри Войников“ № 19, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 44 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 264 лв. / Двеста шестдесет и четири лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 04.06.2019 г.
Завършване – 04.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 64/ 30.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Нордик Пропъртис“ ЕООД, ЕИК 203217662, с адрес: гр. Русе, бул. ”Славянски” № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 23 м2 тротоарна площ на ул. ”Панайот Волов” № 15, гр. Шумен за разполагане на временна ограда.
ТАКСА: 23 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 69,00 лв. / Шестдесет и девет лева /
СРОК: Започване – 01.06.2019 г.
Завършване – 01.07.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 63/ 30.05.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги Р… Р…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 169.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2 тротоарна площ на ул. ”Войвода” № 10 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 6 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 36,00 лв. / Тридесет и шест лева /
СРОК: Започване – 04.06.2019 г.
Завършване – 04.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 62/ 30.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Муса М… С…, адрес: гр. Шумен, ул. „Андрей и Веселин Стоянови“ № 16.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30 м2, на ул.”Софийско шосе” № 17, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 18 лв. / Осемнадесет лв. /
СРОК: Започване – 01.06.2019 г.
Завършване – 01.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 61/ 30.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „МИМ 7“ ООД, ЕИК 204010759 с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 34,00 м2, на ул. ”Владайско въстание” № 49, гр. Шумен за организация на СМР.
ТАКСА: 34,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 102 лв./ Сто и два лв. /
СРОК: Започване – 01.06.2019 г.
Завършване – 01.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 60/ 30.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Антон Д… с адрес с. Мадара, ул. “Пирин“ № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7,5 м2 при входа на строителния обект на ул. “Петко Българанов“ № 12, гр. Шумен.
ТАКСА: 7,5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 6 мес. = 135 лв. / Сто тридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 10.07.2019 г.
Завършване – 10.01.2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 59/ 21.05.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Корани Стандарт“ ООД, ЕИК 127624669, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Охрид” № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Битоля” № 12, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 60,00 лв. / Шестдесет лева /
СРОК: Започване – 21.05.2019 г.
Завършване – 21.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 58/ 13.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “БИЛДСТРОЙ-КО” ООД, ЕИК 202600768 с адрес: гр. Нови Пазар, ул. “Цар Освободител“ № 38.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 при входа на строителния обект на ул. “Невен“ № 6, гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 90 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 15.05.2019 г.
Завършване – 15.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 57/ 09.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Кънстракшън груп“ ЕООД с ЕИК 127627462, с адрес: гр. Шумен, бул. ”Ришки проход” № 30.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 тротоарна площ на ул. ”Драгоман” № 7, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четиридесет и пет лева /
СРОК: Започване – 09.05.2019 г.
Завършване – 09.06.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 56/ 09.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Колев – К“ ЕООД, ЕИК 127634528, адрес: гр. Шумен, ул. ”Филип Тотю” № 10.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2, на ул. ”Филип Тотю” № 10, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четиридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 13.05.2019 г.
Завършване – 13.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 55/ 08.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Кърджиев“, гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 08.05.2019 г.
Завършване – 08.06.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 54/ 08.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Никола Д… Н…, адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 161.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 19 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 161 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 19 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 57,00 лв. / Петдесет и седем лева /
СРОК: Започване – 11.05.2019 г.
Завършване –11.06.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 53/ 03.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Кемал Е… В…, адрес с. Вълнари, общ. Никола Козлево, област Шумен, ул. „Гроздан Узунов“ № 27.
ОБЕКТ: Да се заеме тротоарна площ от 110,00 м2 към ул. „Преспа“, гр. Шумен.
ТАКСА: 110 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 990 лв. / Деветстотин и деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 03.05.2019 г.
Завършване – 03.08.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 52/ 03.05.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Йорданка Г… С…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Панайот Волов” № 52 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 тротоарна площ на ул. ”Панайот Волов” № 52 и № 52 А гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 9 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 7 дни = 12,00 лв. / Дванадесет лева /
СРОК: Започване – 03.05.2019 г.
Завършване – 10.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 51/ 25.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Кребс“ ЕООД, ЕИК 837065893, адрес гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“ № 30.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на бул. „Славянски“ № 16, гр. Шумен.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 60 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 05.05.2019 г.
Завършване – 05.06.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 50/ 25.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Неждет И…Х… с адрес гр. Шумен, ул. ”Неофит Рилски” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 27 м2, на ул. ”Отец Паисий” № 13, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 27 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 162 лв. / Сто шестдесет и два лв. /
СРОК: Започване – 25.04.2019 г.
Завършване – 25.06.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 49/ 24.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Мобилгруп 2014” ЕООД, ЕИК 202907016, адрес: гр. Шумен, ул. ”Софийско шосе” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 тротоарно право на ул. „Софийско шосе“ № 4, гр. Шумен върху описаните в проекта паркоместа „Р1 и Р2“ за товаро-разтоварни дейности по време на строителството.
ТАКСА: 25 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 75,00 лв. / Седемдесет и пет лева /
СРОК: Започване – 25.04.2019 г.
Завършване – 25.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 48/ 24.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стефан Н… Т…, адрес: гр. Нови пазар, ул. ”Плиска” № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 24 м2 тротоарна площ на ул. ”Вардар” № 16 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 24 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 72,00 лв. / Седемдесет и два лева /
СРОК: Започване – 24.04.2019 г.
Завършване – 24.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 47/ 23.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Атанас И… А…, адрес: гр. Шумен, ул. ”Червени ескадрони” № 21.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 тротоарна площ на ул. ”Червени ескадрони” № 21 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 15 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четиридесет и пет лева /
СРОК: Започване – 23.04.2019 г.
Завършване – 23.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 46/ 23.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Йордан С… М… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Бели Лом” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2, на ул. ”Бели Лом” № 6, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 24.04.2019 г.
Завършване – 24.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 45/ 17.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Шенай Ш… М…, адрес: гр. Шумен, ул. ”Ген. Драгомиров” № 4 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 8 м2 тротоарна площ на ул. ”Ген. Драгомиров” № 4 А гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 8 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 24,00 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 17.04.2019 г.
Завършване – 17.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 44/ 15.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Николай Л… К…, адрес: гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 26.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 тротоарна площ на ул. ”Софийско шосе” № 19 гр. Шумен за разполагане на контейнер за строителни отпадъци.
ТАКСА: 5 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лева /
СРОК: Започване – 15.04.2019 г.
Завършване – 15.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 43/ 10.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Колев – К“ ЕООД, ЕИК 127634528, адрес: гр. Шумен, ул. ”Филип Тотю” № 10.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2, на ул. ”Филип Тотю” № 10, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четиридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 12.04.2019 г.
Завършване – 12.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 42/ 09.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Герасим Г… И…, адрес: гр. Шумен, ул. ”Селиолу” № 11.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2 тротоарна площ на ул. ”Селиолу” № 11 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 5 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лева /
СРОК: Започване – 09.04.2019 г.
Завършване – 09.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 41/ 09.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Никола Д… Н…, адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 161.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 19 м2 тротоарна площ на ул. ”Съединение” № 161 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 19 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 57,00 лв. / Петдесет и седем лева /
СРОК: Започване – 10.04.2019 г.
Завършване – 10.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 40/ 09.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Ставропуло” ЕООД, ЕИК 127631215, адрес: гр. Шумен, ул. ”Панайот Волов” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Лайош Кошут” № 2 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 10.04.2019 г.
Завършване – 10.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 39/ 04.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Кребс“ ЕООД, ЕИК 837065893, адрес гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“ № 30.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2 на бул. „Славянски“ № 16, гр. Шумен.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 18 лв. / Осемнадесет лв. /
СРОК: Започване – 04.04.2019 г.
Завършване – 04.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 38/ 04.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Валери С… В… с адрес гр. Шумен, ж.к. Херсон, бл. № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2 при входа на строителния обект на бул. “Симеон Велики“ № 74 Б, гр. Шумен.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 18 лв. / Осемнадесет лв. /
СРОК: Започване – 05.04.2019 г.
Завършване – 05.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 37/ 04.04.20198 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Мая Е… С…, с адрес: гр. Шумен, бул. ”Велики Преслав” № 146.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 16 м2 тротоарна площ на бул. ”Велики Преслав” № 146 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 16 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 24,00 лв. / Двадесет и четири лева /
СРОК: Започване – 08.04.2019 г.
Завършване – 22.04.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 36/ 04.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Милен Б… И…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”6-ти Септември” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”6-ти Септември” № 9 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 04.04.2019 г.
Завършване – 04.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 35/ 04.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Карджиев“ гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 04.04.2019 г.
Завършване – 04.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 34/ 02.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Калоян В… Д… с адрес гр. Шумен, ул. “Христо Ботев“ № 1.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 17 м2 на ул. „Христо Ботев“ № 1, гр. Шумен за разполагане на фасадно скеле за монтаж на ръкав за сваляне на отпадните материали.
ТАКСА: 14 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 51 лв. / Петдесет и един лв. /
СРОК: Започване – 08.04.2019 г.
Завършване – 08.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 33/ 02.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Георги Р… Р…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Съединение” № 169.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2 тротоарна площ на ул. ”Войвода” № 10 гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 6 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 36,00 лв. / Тридесет и шест лева /
СРОК: Започване – 03.04.2019 г.
Завършване – 03.06.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 32/ 01.04.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Йорданка Г… С…, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Панайот Волов” № 52 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 9 м2 тротоарна площ на ул. ”Панайот Волов” № 52 и № 52 А гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 9 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 27,00 лв. / Двадесет и седем лева /
СРОК: Започване – 02.04.2019 г.
Завършване – 02.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 31/ 29.03.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стойка М… В… с адрес: гр. Шумен, ул. “Ильо войвода“ № 1.
ОБЕКТ: Да се заеме тротоарна площ от 12 м2 и 30 м2 зелени площи до ТП на ул. “Шуменска крепост“ № 16 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 42 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 126 лв. / Сто двадесет и шест лв. /
СРОК: Започване – 01.04.2019 г.
Завършване – 01.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 30/ 27.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Тошо И… Т… с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 ул. “ Панайот Волов“ № 54 гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 90 лв. / Деветдесет лв. /
СРОК: Започване – 01.04.2019 г.
Завършване – 01.07.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 29/ 25.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Сотир С… К… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Антим I” № 29.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 14 м2, на ул. ”Антим I” № 29, гр. Шумен за разполагане на строително слеке.
ТАКСА: 14 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 21,00 лв. / Двадесет и един лв. /
СРОК: Започване – 10.04.2019 г.
Завършване – 25.04.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 28/ 25.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Етажна собственост с адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 8 „А“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 54 м2 тротоарна площ на бул. ”Славянски” № 8 „А“ гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 54 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1/2 мес. = 81,00 лв. / Осемдесет и един лева /
СРОК: Започване – 25.03.2019 г.
Завършване – 09.04.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 27/ 22.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Даниела В… Ц… с адрес гр. Шумен, ул. “Владайско въстание“ № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 на ул. “Д-р Петър Кърджиев“ № 2 и 45 м2 на бул. „Славянски“ № 50, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 70 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 105 лв. / Сто и пет лв. /
СРОК: Започване – 23.03.2019 г.
Завършване – 09.04.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 26/ 14.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Митра Транслейшънс“, ЕИК 103913291, с адрес гр. Варна, ул. “Цар Асен 11а“ офис № 4.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 + 19 м2 по ПБЗ на проекта за монтаж на конструктивно скеле, на ул. “Добри Войников“ № 19, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 44 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 264 лв. / Двеста шестдесет и четири лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 14.03.2019 г.
Завършване – 14.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 25/ 13.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ ЕООД с ЕИК 127626718 бул. ”Славянски” № 7.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20м2 на ул. ”Хр. Смирненски” № 2 за разполагане на фургон и строителни материали и площ от 10 м2 на ул. ”Хан Кормисош” № 5 за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 30,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м.х 3 мес.= 270 лв. / Двеста и седемдесет лв./
СРОК: Започване – 15.03.2019 г.
Завършване – 15.06.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 24/ 12.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „МИМ 7“ ООД, ЕИК 204010759 с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 34,00 м2, на ул. ”Владайско въстание” № 49, гр. Шумен за организация на СМР.
ТАКСА: 34,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 204 лв. / Двеста и четири лв. /
СРОК: Започване – 12.03.2019 г.
Завършване – 12.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 23/ 12.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : : „Корани Стандарт“ ООД с ЕИК 127624669, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Охрид” № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Битоля” № 12, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 60,00 лв. / Шестдесет лева /
СРОК: Започване – 12.03.2019 г.
Завършване – 12.05.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 22/ 11.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Колев – К“ ЕООД, ЕИК 127634528, адрес: гр. Шумен, ул. ”Филип Тотю” № 10.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2 на ул. ”Филип Тотю” № 10, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четиридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 11.03.2019 г.
Завършване – 11.04.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 21/ 07.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Михаил И… М… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Милин камък” № 9.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 6 м2, на ул. ”Милин камък” № 9, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 6 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 18,00 лв. / Осемнадесет лв. /
СРОК: Започване – 08.03.2019 г.
Завършване – 08.04.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 20/ 06.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стоянка С… З… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Владайско Въстание” № 139А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20 м2 на ул. ”Антим Първи” № 13, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 3 мес. = 180 лв. / Сто и осемдесет лева /
СРОК: Започване – 06.03.2019 г.
Завършване – 06.06.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 19/ 07.03.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Даниела В… Ц… с адрес гр. Шумен, ул. “Владайско въстание“ № 20.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 на ул. “Д-р Петър Кърджиев“ № 2 и 45 м2 на бул. „Славянски“ № 50, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 70 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1/2 мес. = 105 лв. / Сто и пет лв. /
СРОК: Започване – 09.03.2019 г.
Завършване – 23.03.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 18/ 05.03.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Стройколукс Джабаров” ЕООД с ЕИК: 127635360, адрес гр. Шумен бул. ”Мадара” № 7 „А“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30 м2 на ул. ”Вичо Папазов“ № 23, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 30 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 270 лв. / Двеста и седемдесет лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 14.03.2019 г.
Завършване – 14.06.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 17/ 05.03.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Стефка С… С… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Софийско шосе” № 5А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 на ул. ”Софийско шосе” № 5, гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 30 лв. / Тридесет лева /
СРОК: Започване – 06.03.2019 г.
Завършване – 06.04.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 16/ 28.02.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Карджиев“ гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 01.03.2019 г.
Завършване – 01.04.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 15/ 28.02.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Гранд Билдстрой“ЕООД с ЕИК: 203569788, със адрес гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 68.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 20м2 тротоар на ул. ”Д-р Петър Берон” № 19, гр. Шумен за разполагане на строителни материали, скеле и/ или техника.
ТАКСА: 20 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 60 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 28.02.2019 г.
Завършване – 29.03.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 14/ 27.02.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Добрин Х… П… с адрес гр. Шумен, ул. “Август Попов“ № 12 А.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 при входа на строителния обект на ул. “Априлско въстание“ № 52, гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 60 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 28.02.2019 г.
Завършване – 29.04.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 13/ 27.02.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Йордан С… М… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Бели лом” № 6.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2, на ул. ”Искър” № 24, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 30,00 лв. / Тридесет лв. /
СРОК: Започване – 27.02.2019 г.
Завършване – 28.03.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 12/ 22.02.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Радослав И… Р… с адрес: гр. Шумен, ул. ”Ген. Столетов” № 27.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 16 м2 на ул. ”Цар Освободител” № 119, гр. Шумен за разполагане на строително скеле .
ТАКСА: 12 кв.м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 36 лв. / Тридесет и шест лева /
СРОК: Започване – 01.03.2019 г.
Завършване – 01.04.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 11/ 20.02.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Етажна собственост с адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 8 „А“.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 54 м2 тротоарна площ на бул. ”Славянски” № 8 „А“ гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 54 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 162,00 лв. / Сто шестдесет и два лева /
СРОК: Започване – 20.02.2019 г.
Завършване – 22.03.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 10/ 19.02.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “БИЛДСТРОЙ-КО” ООД, ЕИК 202600768 с адрес: гр. Нови Пазар, ул. “Цар Освободител“ № 38.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 при входа на строителния обект на ул. “Невен“ № 6, гр. Шумен.
ТАКСА: 10 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 60 лв. / Шестдесет лв. /
СРОК: Започване – 19.02.2019 г.
Завършване – 21.04.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 9/ 06.02.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Емилиян Илийчев Колев с адрес: гр. Шумен, ул. ”Охрид” № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 5 м2, на ул. ”Охрид” № 14, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 15,00 лв. / Петнадесет лв. /
СРОК: Започване – 05.02.2019 г.
Завършване – 06.03.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 8/ 05.02.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Колев – К“ ЕООД, ЕИК 127634528, адрес: гр. Шумен, ул. ”Филип Тотю” № 10.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 15 м2, на ул. ”Филип Тотю” № 10, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 15 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1 мес. = 45,00 лв. / Четирдесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 05.02.2019 г.
Завършване – 06.03.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 7/ 23.01.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Митра Транслейшънс“, с ЕИК: 103913291, с адрес гр. Варна, ул. “Цар Асен 11а“ офис № 4.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 25 м2 + 19 м2 по ПБЗ на проекта за монтаж на конструктивно скеле, на ул. “Добри Войников“ № 19, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 44 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 3 мес. = 396 лв. / Триста деветдесет и шест лв. и нула ст. /
СРОК: Започване – 13.12.2018 г.
Завършване – 13.03.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 6/ 28.01.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 202919997, с адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 13.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 55 м2 тротоарна площ на ул. ”Цар Иван Александър” и 22 м2 на ул. „Петър Карджиев“ гр. Шумен за разполагане на предпазна ограда.
ТАКСА: 77 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 1 мес. = 231,00 лв. / Двеста тридесет и един лева /
СРОК: Започване – 28.01.2019 г.
Завършване – 28.02.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 5/ 23.07.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Корани Стандарт“ ООД, ЕИК 127624669, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Охрид” № 5.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 10 м2 тротоарна площ на ул. ”Битоля” № 12, гр. Шумен за разполагане на строителни материали.
ТАКСА: 10 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х мес. = 90,00 лв. / Деветдесет лева /
СРОК: Започване – 22.07.2019 г.
Завършване – 22.10.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 4/ 10.01.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : : „МИМ 7“ ООД, ЕИК 204010759 с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 60.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 34,00 м2, на ул. ”Владайско въстание” № 49, гр. Шумен за организация на СМР.
ТАКСА: 34,00 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 2 мес. = 204 лв. / Двеста и четири лв. /
СРОК: Започване – 10.01.2019 г.
Завършване – 10.03.2019 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО № 3/ 08.01.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : Антон Джабаров с адрес с. Мадара, ул. “Пирин“ № 14.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 7,5 м2 при входа на строителния обект на ул. “Петко Българанов“ № 12, гр. Шумен.
ТАКСА: 7,5 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 6 мес. = 135 лв. / Сто тридесет и пет лв. /
СРОК: Започване – 09.01.2019 г.
Завършване – 09.06.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 2/ 08.01.2019 г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : „Валбор и Синове“ ООД с ЕИК 127504506, с адрес: гр. Шумен, ул. ”Цар Освободител” № 64.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 30 м2 тротоарна площ на ул. ”Петко Българанов” и 20 м2 на ул. „Цвята Кънчева“ гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 50 кв. м. х 3,00 лв./ кв.м. х 2 мес. = 300,00 лв. / Триста лева /
СРОК: Започване – 09.01.2019 г.
Завършване – 09.03.2019 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 1/ 07.01.2019г. – гр.Шумен
ИНВЕСТИТОР : “Тичаинвест” ООД с ЕИК 204064479, с адрес гр. Шумен, ул. “Ришки проход“ № 30.
ОБЕКТ: Да се заеме площ от 27 м2, на ул. “Жечко Попов“ № 5, гр. Шумен за разполагане на строително скеле.
ТАКСА: 27 кв.м. х 3,00 лв./кв.м. х 1мес. = 81 лв. / Осемдесет и един лв. /
СРОК: Започване – 07.01.2019 г.
Завършване – 26.07.2018 г.

Дейности

Skip to content