01 юли 2021 г.

О Б Я В Я В А

сесия за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки проекти. Формулярът следва да бъдe изготвен съгласно изискванията на Правилника за финансиране на младежки проекти.
Необходими документи за кандидатстване и отчитане:
Формуляр
Отчет
Проектите се подават на гише №3 в Центъра за информация и услуги в общинската администрация или в електронен вариант на e-mail: e.dimcheva@shumen.bg до 02.08.2021 г. /16.00 ч./.


15 март 2021 г.

О Б Я В Я В А

сесия за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки проекти. Формулярът следва да бъдe изготвен съгласно изискванията на Правилника за финансиране на младежки проекти.
Необходими документи за кандидатстване и отчитане:
Формуляр
Отчет
Проектите се подават на гише №3 в Центъра за информация и услуги в общинската администрация или в електронен вариант на e-mail: e.dimcheva@shumen.bg до 16.04.2021 г. /16.00 ч./.


29 юли 2020 г.

О Б Я В Я В А

сесия за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки дейности. Формулярът следва да бъде изготвен съгласно изискванията на Правилника за финансиране на младежки проекти.
Необходими документи за кандидатстване и отчитане:
Формуляр
Отчет
Проектите се подават в деловодството на Община Шумен /стая 204/ или в електронен вариант на e-mail: g.ilieva@shumen.bg до 27.08.2020 г. /16.00 ч./.


16 март 2020 г.

О Б Я В Я В А

сесия за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки дейности. Формулярът следва да бъде изготвен съгласно изискванията на Правилника за финансиране на младежки проекти.
Необходими документи за кандидатстване и отчитане:
Формуляр
Отчет
Проектите се подават в деловодството на Община Шумен /стая 204/ или в електронен вариант на e-mail: g.ilieva@shumen.bg до 15.04.2020 г. /16.00 ч./.


15 юли 2019 г.

О Б Я В Я В А

сесия за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки дейности. Формулярът следва да бъде изготвен съгласно изискванията на Правилника за финансиране на младежки проекти.
Необходими документи за кандидатстване и отчитане:
Формуляр
Отчет
Проектите се подават в деловодството на Община Шумен /стая 204/ или в електронен вариант на e-mail: g.ilieva@shumen.bg до 15.08.2019 г. /16.00 ч./.


13 март 2019 г.

О Б Я В Я В А

сесия за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки дейности. Формулярът следва да бъде изготвен съгласно изискванията на Правилника за финансиране на младежки проекти.
Необходими документи за кандидатстване и отчитане:
Формуляр
Отчет
Проектите се подават в деловодството на Община Шумен /стая 204/ или в електронен вариант на e-mail: g.ilieva@shumen.bg до 15.04.2019 г. /16.00 ч./.


16 юли 2018 г.

О Б Я В Я В А

сесия за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на младите хора в Община Шумен. Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в община Шумен.
Необходими документи за кандидатстване и отчитане:
Формуляр
Отчет
Проектите се подават в деловодството на Община Шумен /стая 204/ или в електронен вариант на e-mail: g.ilieva@shumen.bg до 15.08.2018 г. /16.00 ч./.


15 март 2018 г.

О Б Я В Я В А

сесия за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на младите хора в Община Шумен.
Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилник за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на младите хора в община Шумен.
Необходими документи за кандидатстване и отчитане:
· Формуляр
· Отчет
Проектите се подават в деловодството на Община Шумен /стая 204/ или в електронен
вариант на e-mail: g.ilieva@shumen.bg до 15.04.2018 г. /16.00 ч./.

Дейности

Skip to content