Име / фирма Булстат / Ид.№ Представляващ Съобщение / Рег. индекс
Данчо К. Христов 94-00-6255/04.11.2019г.
Тони К. Тонев 94-00-2880/05.07.2019г.
ЕТ“Мишел-90-Милен Вълчев“ 127017861 Милен В. Йорданов 26-00-1871/18.06.2019
„Сайлър“ ООД 201296013 Искрен М. Харизанов 26-00-1872/18.06.2019
„К-РБ“ ЕООД 127584662 Цвети А. Йорданов 26-00-1873/18.06.2019
„Сортови семена“ ООД 837074853 Слав К. Митев 26-00-1874/18.06.2019
„Ипер“ ЕООД 127622401 Шенай Е. Мехмедова 26-00-1875/18.06.2019
„Конструкт груп“ ЕООД 203843844 Синан Гюргюн 26-00-1876/18.06.2019
Добромир Б. Динков 94-00-2648/18.06.2019
Йорданка Д. Христова 94-00-2651/18.06.2019
Хюсеин Н. Илиязов 94-00-2652/18.06.2019
Сашо Д. Сашев 94-00-2653/18.06.2019
Стоянка Б. Кунева 94-00-2654/18.06.2019
Галин Е. Иванов 94-00-2655/18.06.2019
ЗЛАТКО Г. МЕТОДИЕВ 94-00-1880/10.04.2019
ЙОРДАН П. ИВАНОВ 94-00-1881/10.04.2019
БАХРИ Х. ИСМАИЛ 94-00-1882/10.04.2019
НАЗИФЕ А. ИСМАИЛ 94-00-1883/10.04.2019
СТЕФАН Д. ДЖАМБАЗОВ 94-00-1884/10.04.2019
ПЛАМЕН СТ. МАРИНОВ 94-00-1885/10.04.2019
СТАНИСЛАВ П. СИМЕОНОВ 94-00-1886/10.04.2019
ЙОРДАНКА С. НИКОЛОВА 94-00-1887/10.04.2019
МЕРГЮЛ З. КАХРАМАН 94-00-1889/10.04.2019
БИЛЯНА В. ИЛИЕВА 94-00-1889/10.04.2019
МАРИЯНА Я. МИХАЙЛОВА 94-00-1890/10.04.2019
„ИРИС 79” ЕООД БУРГАС 131576461 ИВАНКА Г. ЯКОВА 94-00-1891/10.04.2019
„КАМЧИЯПАРКЕТ” ЕООД БУРГАС 147024781 АЙДЪН ОЗКУЛ 26-00-1175/10.04.2019
„АЙЛАНД-ЕЛЕНА РАЧЕВА” ЕТ 127594539 ЕЛЕНА Д. РАЧЕВА 26-00-1176/10.04.2019
„Тими Транс“ ООД 127565249 Михаил В. Михаилов 26-00-1026/26.03.2019
„Ем Джи Карго“ ЕООД 203362825 Юлиян И. Кунев 26-00-1025/26.03.2019
Милен И. Гинев 94-00-1644/26.03.2019г.
Сабрия Ш. Рахим 94-00-1643/26.03.2019г.
Дора П. Н. Томова 94-00-1642/26.03.2019г.
Етем К. Етем 94-00-1641/26.03.2019г.
Тонка Т. Станева 94-00-1640/26.03.2019г.
Панайот П. Калудов 94-00-1639/26.03.2019г.
Дияна Б. Николова 94-00-1638/26.03.2019г.
Кирил Б. Кирилов 94-00-1637/26.03.2019г.
Георги Р. Рахнев 94-00-1636/26.03.2019г.
Кирил В. Кънчев 94-00-1635/26.03.2019г.
Валери М. Топалов 94-00-1588/25.03.2019г.
Мария Н. Йорданова 94-00-1587/25.03.2019г.
Емин Х. Хюсеин 94-00-1586/25.03.2019г.
Иринка Т. Димова 94-00-1585/25.03.2019г.
Сезан Х. Мехмед 94-00-1584/25.03.2019г.
Юлиян Х. Тодоров 94-00-1582/25.03.2019г.
Наджие А. Бекир 94-00-1581/25.03.2019г.
Ивелина С. Николинска 94-00-1578/25.03.2019г.
Вячеслав Бошков 94-00-1577/25.03.2019г.
Мергюл С. Ълтар 94-00-1576/25.03.2019г.
Северина С. Асенова 94-00-1575/25.03.2019г.
Фана Х. Трайкова 94-00-1574/25.03.2019г.
Мартин А. Асенов 94-00-1573/25.03.2019г.
Ибрям Ш. Мехмедов 94-00-1572/25.03.2019г.
Лена В. Кичук 94-00-1571/25.03.2019г.
Степан К. Кичук 94-00-1570/25.03.2019г.
Станислав Р. Владимиров 94-00-1569/25.03.2019г.
Ангел А. Боянов 94-00-1568/25.03.2019г.
Ирена Г. Велчева 94-00-1544/22.03.2019
Тунджай Н. Халил 94-00-1545/22.03.2019
Момчил В. Велев 94-00-1545/22.03.2019
Николай И. Колев 94-00-1547/22.03.2019
Стоян Х. Хлебаров 94-00-1548/22.03.2019
Юлияна И. Чанкова 94-00-1549/22.03.2019
Севдалина М. Кадерли 94-00-1550/22.03.2019
Атанаска Н. Лазарова 94-00-1551/22.03.2019
Яница П. Недева 94-00-1553/22.03.2019
Еленка Д. Иванова 94-00-1554/22.03.2019
Стефанка В. Василева 94-00-1555/22.03.2019
Хюсню С. Ахмедов 94-00-1556/22.03.2019
Шермин Р. Хубанова 94-00-1557/22.03.2019
Билхан А. Хамди 94-00-1558/22.03.2019
Мирослав А. Куртев 94-00-1562/22.03.2019
Ценка М. Тонева 94-00-1561/22.03.2019
Екрем К. Кабилов 94-00-1559/22.03.2019
Кънчо В. Кънчев 94-00-1560/22.03.2019
Хайредин М. Ахмедов 94-00-1267/05.03.2019
Галя А. Тодоровова 94-00-1266/05.03.2019
Ели А. Христова 94-00-1265/05.03.2019
Алиен Т. Димитров 94-00-1211/05.03.2019
Ганка К. Господинова 94-00-1245/05.03.2019
Ружка Н. Папангели 94-00-1247/05.03.2019
Мариян Я. Петров 94-00-1249/05.03.2019
Марин А. Радев 94-00-1250/05.03.2019
Евгений М. Мустяца 94-00-1252/05.03.2019
Емил Р. Крумов 94-00-1253/05.03.2019
Хилми Х. Халил 94-00-1256/05.03.2019
Димитър В. Димитров 94-00-1259/05.03.2019
Дечко И. Христов 94-00-1261/05.03.2019
Илиана А. Илиева 94-00-1205/05.03.2019
Тинка Н. Тодорова 94-00-1206/05.03.2019
Александър Р. Иванов 94-00-1207/05.03.2019
Злати Ж. Георгиев 94-00-1209/05.03.2019
Севджихан И. Ибрям 94-00-1214/05.03.2019
Нури О. Сали 94-00-1216/05.03.2019
Елиз Н. Хюсеинова 94-00-1220/05.03.2019
Селимехмед С. Шабан 94-00-1223/05.03.2019
Росен С. Атанасов 94-00-1226/05.03.2019
Ралица В. Желязкова 94-00-1238/05.03.2019
Румяна Я. Варга 94-00-1242/05.03.2019
Севда С. Ангелова 94-00-1246/05.03.2019
Лиляна С. Тръндева 94-00-1248/05.03.2019
Мюжген Р. Ахмедова 94-00-1268/05.03.2019
Соня М. Василева 94-00-1269/05.03.2019
Виолета С. Асенова 94-00-1271/05.03.2019
Митко А. Елмазов 94-00-1272/05.03.2019
Илия М. Асенов 94-00-1273/05.03.2019
Лиляна И. Куртева 94-00-1274/05.03.2019
Иван С. Иванов 94-00-1212/05.03.2019
Сашо С. Илиев 94-00-1215/05.03.2019
Марин Д. Маринов 94-00-1218/05.03.2019
Илка Й. Вълчева 94-00-1219/05.03.2019
Георги Й. Георгиев 94-00-1221/05.03.2019
Цветан П. Гаджев 94-00-1222/05.03.2019
Стефан П. Пенчев 94-00-1224/05.03.2019
Павел И. Господинов 94-00-1225/05.03.2019
Гергана Д. Йорданова 94-00-1227/05.03.2019
Пейчо Д. Ангелов 94-00-1229/05.03.2019
Асен С. Михайлов 94-00-1231/05.03.2019
Божанка М. Маринова 94-00-1237/05.03.2019
Илия Р. Димитров 94-00-1239/05.03.2019
Златко А. Къртев 94-00-1241/05.03.2019
Иво В. Енчев 94-00-1244/05.03.2019
ЕЛИЦА В. МИХАЙЛОВА 94-00-1262/05.03.2019
РОСЕН С. ГАТЕВ 94-00-1258/05.03.2019
СЕВДА С. АНГЕЛОВА 94-00-1254/05.03.2019
АЙХАН М. МУСОВ 94-00-1208/05.03.2019
НУРТЕН А. МУСОВА 94-00-1210/05.03.2019
ГАНКА Д. ВЪЛЕВА 94-00-1213/05.03.2019
РОЗАЛИНА С. ГАНЧЕВА 94-00-1217/05.03.2019
НАДЖИЕ К. КЕРИМОВА 94-00-1228/05.03.2019
ДАНАИЛ К. РАЧЕВ 94-00-1230/05.03.2019
БУЛЯНТ Б. АХМЕД 94-00-1232/05.03.2019
ДИЛБЕР С. АХМЕД 94-00-1233/05.03.2019
БЕЛЧИН Е. ДАВИДОВ 94-00-1234/05.03.2019
СВИЛЕН С. СТОЯНОВ 94-00-1235/05.03.2019
МАРИН Х. ГЕОРГИЕВ 94-00-1236/05.03.2019
ДИМИТРИНКА Т. ДИМИТРОВА 94-00-1240/05.03.2019
ВЪРБИНКА Д. РАДЕВА 94-00-1243/05.03.2019
СЕВДЖАН А. ХАКЪЕВ 94-00-1251/05.03.2019
СТАНИСЛАВ С. СТЕФАНОВ 94-00-1255/05.03.2019
ДИМИТЪР Н. ПРОДАНОВ 94-00-1257/05.03.2019
ЛЮБЕН Б. ИЛИЕВ 94-00-1260/05.03.2019
СЕМРА И. АХМЕД 94-00-1164/28.02.2019
ЛИЛИЯ И. БОЦАРИС 94-00-1163/28.02.2019
ДАНАИЛ Ж. КУНЕВ 94-00-1162/28.02.2019
НЕДЖИП Р. НЕДЖИБОВ 94-00-1161/28.02.2019
ДЕМИР С. ПЕТКОВ 94-00-961/14.02.2019
КРАСИМИРА Б. ДИМИТРОВА 94-00-1060/19.02.2019
ПОЛИНА П. ЕГОРОВА 94-00-1068/20.02.2019
ТОДОРКА М.ДОБРЕВА 94-00-1067/20.02.2019
„КОСМОС КЪМПАНИ“ ЕООД 202823746 МЕМЕТ ЙОЗЕР 26-00-676/19.02.2019
„НЮ СЕКЮРИТИ №1“ЕООД 200650199 АЛЕКСАНДЪР Х. ХРИСТОВ 26-00-663/19.02.2019
ЕТ„АПДП-ИП-Д-Р ИВО ДЖАМБАЗОВ“ 127510128 ИВО И. ДЖАМБАЗОВ 26-00-665/19.02.2019
„САГАПО-2012“ООД 202199987 ВАНЧИ ДИМОВА 26-00-666/19.02.2019
„АРОН“ ООД 127585277 КРУМ И. КРУМОВ 26-00-667/19.02.2019
ЕТ“СОНЕР-ТУНЧЕР ХАСАН” 201209250 ТУНЧЕР ХАСАН 26-00-668/19.02.2019
„ДЖОРЕ КОМЕРС“  ЕООД 127583539 ДЖОРЕ НИХАТ 26-00-671/19.02.2019
ЕТ“АЗИЗ САДУЛА-ЦИТРОН“ 837080500 АЗИЗ И. САДУЛА 26-00-670/19.02.2019
МАРТИН А. К. ПОСТОВОЙ 94-00-1066/20.02.2019
РУМЕН Й. АЛЕКСАНДРОВ 94-00-1065/20.02.2019
РОЗАЛИЯ С. ГЮДЖЕНОВА 94-00-1064/20.02.2019
„ТОЛИНИ“ ООД 837064026 ЛЮБЕН Б. ИЛИЕВ 26-00-686/19.02.2019
„ВИГИД – ГАЛИНА ДИМИТРОВА“ 127015593 ГАЛИНА Д. ДИМИТРОВА 26-00-685/19.02.2019
„ЕЛБА СЕРВИЗИ“ 837103648 ДИМИТЪР Д. ДИМИТРОВ 26-00-684/19.02.2019
„Б.Б.С. КЪМПАНИ“ ЕООД 203778446 ГЮЛДЖАН Ф. САБРИЕВА 26-00-683/19.02.2019
„Р. ЦАКОВА“ ЕООД 127555600 РУМЯНА Ф. ЦАКОВА 26-00-682/19.02.2019
„СИЛЯХТАРОГЛУ БГ“ ЕООД 201740169 АЙДЖАН А. МУСТАФА 26-00-681/19.02.2019
ЕТ“ГАЛИНА ПЕНЕВА-ДЕВА“ 127049122 ГАЛИНА Г. ПЕНЕВА 26-00-680/19.02.2019
„ГАДЖЕВА –ШУМЕН“ ЕООД 200201083 ВЕСКА Н. ГАДЖЕВА 26-00-679/19.02.2019
„АКСЕПТ МЕДИКА“ ЕООД 201537852 МЕХМЕД М. МЕХМЕДОВ 26-00-678/19.02.2019
„ЕМА-ГК“ ЕООД 127619775 ЕРДАЛ ЙЪЛМАЗ 26-00-677/19.02.2019
„ГЕОРГИ ХРИСТОВ“ ЕТ 837020204 ГЕОРГИ Н. ХРИСТОВ 26-00-659/19.02.2019
„МВ ТРАНС“ ООД 127580863 ЖИВКО И. ГЕОРГИЕВ 26-00-658/19.02.2019
„ГБУ АУТО“ ЕООД 204360414 ГЕОРГИ ИВАНОВ 26-00-657/19.02.2019
„ИНКРЕДИБИЛЕ“ 837010345 ПАПА ДЖОВАНИ 26-00-656/19.02.2019
„ФЕНИКС 06-СЪБКА СТОЯНОВА“ ЕТ 127621840 СЪБКА Х. СТОЯНОВА 26-00-655/19.02.2019
„ХАНЗЕАТИШЕ“ ЕООД 202172876 РАЙМО ЩАЙНФУРТ 26-00-654/19.02.2019
ЕТ „АПДП-ИП-Д-Р ХЮНЕР ТЕПИК“ 127566625 ХЮНЕР ТЕПИК 26-00-653/19.02.2019
„СИТИ ОЙЛ“ ООД 200627841 БЕЛЧО И. КУЛЕВ 26-00-652/19.02.2019
„ЛАЙВ СТОК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД 202026782 АХМЕД ЧУИХНА 26-00-651/19.02.2019
„СИНКА 1“ ЕООД 200696022 АХМЕД Х. ХЮСЕИНОВ 26-00-650/19.02.2019
ЕТ“ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ-73“ 127533760 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 26-00-648/19.02.2019
„ХИЕНА“ ООД 200833994 АНТОН Н. АЛЕКСАНДРОВ 26-00-647/19.02.2019
„ХЕРСОН- 2009“ ООД 200833994 ГЕНАДИ Д. ГЕНЧЕВ 26-00-643/19.02.2019
„БАШМАР -2000“ООД 127521046 ОРЧУН СЕЛЧУК 26-00-641/19.02.2019
„ДЖАН-БЕЙ“ ЕООД 201605075 БЕХЧЕТ Ш. МЕХМЕД 26-00-640/19.02.2019
МАРИОФАННА Г.МИЛАНОВА 94-00-993/14.02.2019
ИЛИЯН П. ИЛИЕВ 94-00-992/14.02.2019
РАДОСЛАВ Р. РАДОСЛАВОВ 94-00-991/14.02.2019
ПЛАМЕН Ц. СТОЯНОВ 94-00-990/14.02.2019
ИВЕЛИН П. МАРИНОВ 94-00-989/14.02.2019
АНЕЛИЯ Г. ТОДОРОВА 94-00-988/14.02.2019
НИКОЛАЙ Д. ТОДОРОВ 94-00-987/14.02.2019
ТОМА Х. ЕМИЛОВ 94-00-986/14.02.2019
КИРИЛ А. КИРИЛОВ 94-00-985/14.02.2019
РУМЯНКА Т. КИРИЛОВА 94-00-984/14.02.2019
ЗЛАТКА И. РАНГЕЛОВА 94-00-983/14.02.2019
АХМЕД Х. ХЮСЕИН 94-00-972/14.02.2019
АСЯ А. ЙОРДАНОВА 94-00-971/14.02.2019
ЗЮМБЮЛ А. ХЮСЕИН 94-00-970/14.02.2019
ЧАВДАР М. ТАБАКОВ 94-00-969/14.02.2019
ПЕТЪР В. БАЙЧЕВ 94-00-968/14.02.2019
ВАНЯ Р. ГОЧЕВА 94-00-967/14.02.2019
ДЕМИР С. ПЕТКОВ 94-00-961/14.02.2019
АСИБЕ О. САИД 94-00-858/11.02.2019
ВИКТОРИЯ Ю.ЧОБАЕВА 94-00-857/11.02.2019
ДОБРИН Л. ВАСИЛЕВ 94-00-856/11.02.2019
ИСКРЕН Н. КОЛЕВ 94-00-855/11.02.2019
ЙОРДАН Н. НЕДЕВ 94-00-854/11.02.2019
ГАЛИНА Х. ПЕТРОВА 94-00-853/11.02.2019
ЖИВКО Т. ЖЕЛЕВ 94-00-852/11.02.2019
КОСТАДИН Д. РАДЕВ 94-00-851/11.02.2019
АХМЕД М. ХАСАНОВ 94-00-850/11.02.2019
ВАЛЕНТИНА И. ВЛАДИМИРОВА 94-00-849/11.02.2019
НИКОЛИНА А. ВАСИЛЕВА 94-00-848/11.02.2019
ДЕЧКА Н. ЕНЧЕВА 94-00-847/11.02.2019
ХРИСТО Т. ДИМОВ 94-00-846/11.02.2019
ЛЪЧЕЗАР С. АЛЕКСАНДРОВ 94-00-845/11.02.2019
РОСЕН А. ИВАНОВ 94-00-844/11.02.2019
СВЕТОСЛАВ Р. НИКОЛОВ 94-00-843/11.02.2019
МАРГАРИТА А. ДОНЕВА 94-00-842/11.02.2019
ХРИСТО Д. ХРИСТОВ 94-00-841/11.02.2019
СТОЯНКА К. МОЛЛОВА 94-00-840/11.02.2019
РУМЕН К. СПАСОВ 94-00-839/11.02.2019
ЦАНКО С. НИКОЛОВА 94-00-862/11.02.2019
РОСЕН Г. ПЕТРОВ 94-00-863/11.02.2019
ЕМИЛ П.МИНКОВСКИ 94-00-864/11.02.2019
РОСЕН Й. ХРИСТОВ 94-00-865/11.02.2019
АННА Т. ДИМОВА 94-00-866/11.02.2019
ИВАН Г. ВЕЛИКОВ 94-00-867/11.02.2019
ИВАНКА В. ВЛАЙКОВА 94-00-868/11.02.2019
ТИХОМИР М. ДЕЛЕВ 94-00-869/11.02.2019
АНГЕЛ Р. ЧОБАЕВ 94-00-870/11.02.2019
НУРТЕН Е. ЮСУФ 94-00-871/11.02.2019
ИЛИАН М. МАРЧЕВ 94-00-875/11.02.2019
РУМЕН Д. МИТЕВ 94-00-876/11.02.2019
ИВАЙЛО Х. КУЛЕВ 94-00-877/11.02.2019
РУМЕН В. МАРИНОВ 94-00-878/11.02.2019
ДОБРИН С. ВАСИЛЕВ 94-00-879/11.02.2019
ВАСИЛ К. ВАСИЛЕВ 94-00-880/11.02.2019
БЕРТА И. ВИЧЕВА 94-00-881/11.02.2019
РИЗВАН И. АЛИОСМАН 94-00-882/11.02.2019
СНЕЖАНКА Ц. АЛЕКСАНДРОВА 94-00-883/11.02.2019
СИМЕОНА С. СИМЕОНОВА 94-00-884/11.02.2019
КЕРАНКА Г. ПЕТРОВА 94-00-885/11.02.2019
АЛЕКСАНДЪР Д. РАДЕВ 94-00-886/11.02.2019
„ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 175426176 ПАВЕЛ БУРЗИНСКИ 26-00-523/07.02.2019
ПЕТЪР П. БОЖКОВ 94-00-747/07.02.2019
ПЕТКА Н. ЖЕКОВА 94-00-745/07.02.2019
МИЛАНКА М. ДИМИТРОВА 94-00-744/07.02.2019
КРАСИМИР К. СТОЙЧЕВ 94-00-743/07.02.2019
ИЛИЯ И. ГЕОРГИЕВ 94-00-742/07.02.2019
ДЕСИСЛАВ Х. ДАМЯНОВ 94-00-741/07.02.2019
ГЕРГАНА А. ДАМЯНОВА 94-00-740/07.02.2019
СВЕТЛА Д. ЙОРДАНОВА 94-00-739/07.02.2019
ЙОРДАН А. ЧОЛАКОВ 94-00-738/07.02.2019
ВАСИЛ К. ВАСИЛЕВ 94-00-737/07.02.2019
ТОШКО П. ХРИСТОВ 94-00-736/07.02.2019
НИНА М. ХРИСТОВА 94-00-735/07.02.2019
ЙОРДАНКА Н. ДИМОВА 94-00-734/07.02.2019
СИЛВИЯ И. К. ЙОРДАНОВА 94-00-733/07.02.2019
РОСЕН Й. РАЕВ 94-00-731/07.02.2019
КРАСИМИР П. КОЛЕВ 94-00-730/07.02.2019
НИКОЛАЙ И. КОЛЕВ 94-00-729/07.02.2019
РОСИЦА К. ДУЛЕВА 94-00-728/07.02.2019
АЛЕКСАНДЪР В. ЕНЕВ 94-00-727/07.02.2019
КЕНАН Н. МЕХМЕД 94-00-726/07.02.2019
ШЕФКЪ Н. МУСТАФА 94-00-751/07.02.2019
РАДОСЛАВ Р. РАДЕВ 94-00-750/07.02.2019
НЕДКО К. МАРИНОВ 94-00-749/07.02.2019
ГЕОРГИ МС. МЕТОДИЕВ 94-00-748/07.02.2019
ЦАНА П. ЦАНЕВА 94-00-762/07.02.2019
МИЛЕНА К. МАРИНОВА 94-00-765/07.02.2019
ГАНКА И. НЕДЕЛЧЕВА 94-00-769/07.02.2019
ИВАЙЛО Ц. НЕДЕЛЧЕВ 94-00-771/07.02.2019
ЛИЛИ Ф. ГЕОРГИЕВА 94-00-774/07.02.2019
ИВАН В. ИВАНОВ 94-00-776/07.02.2019
МАРИЕЛА И. Г. АНДРЕЕВА 94-00-777/07.02.2019
ДОБРИН Н. ДОБРЕВ 94-00-778/07.02.2019
ДЕСИСЛАВА С. ТОДОРОВА 94-00-779/07.02.2019
САШКО Т. ИВАНОВ 94-00-780/07.02.2019
ВЛАДИМИР Б. ВЛАДИМИРОВ 94-00-781/07.02.2019
РАЛИЦА Б. СТАНКОВА 94-00-782/07.02.2019
ЯНКА К. ГЕОРГИЕВА 94-00-783/07.02.2019
ГЕОРГИ К. ГЕОРГИЕВ 94-00-784/07.02.2019
РОСЕН И. ЙОНКОВ 94-00-785/07.02.2019
ВЕРА А. ЯКОВА 94-00-786/07.02.2019
АЛЕКСАНДРИНА К. КОЛЕВА 94-00-564/29.01.2019
ГЕОРГИ Д.ДРАГИЕВ 94-00-565/29.01.2019
ВАЛЕНТИН М. ВЕЛЕВ 94-00-566/29.01.2019
МАРТИНА О. СТЕФАНОВА 94-00-567/29.01.2019
ХАДЖИОГЛУ АЛИ 94-00-568/29.01.2019
ЖЕНИ Д. КОЛЕВА 94-00-569/29.01.2019
ЕВГЕНИ В. ЕНЧЕВ 94-00-570/29.01.2019
ЦВЕТАНКА Г. СТЕФАНОВА 94-00-571/29.01.2019
ИВАН Г. ИВАНОВ 94-00-572/29.01.2019
АЛЕКСАНДЪР С. ГЕОРГИЕВ 94-00-573/29.01.2019
СТИЛИЯН А. СТОЯНОВ 94-00-574/29.01.2019
ЛАЗАР З. МИХОВ 94-00-575/29.01.2019
ЛОРА И. ИВАНОВА 94-00-577/29.01.2019
ИВАНКА М. ИВАНОВА 94-00-578/29.01.2019
ВИОЛЕТА А. ЗАХАРИЕВА 94-00-579/29.01.2019
БЕНЕЛИН Й. БЕНЕВ 94-00-580/29.01.2019
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ 94-00-581/29.01.2019
СВЕТЛА Х. БОЯНОВА 94-00-582/29.01.2019
АЙША Ю. МУСТАФА 94-00-583/29.01.2019
ЙОРДАН С. КЮЧЮКОВ 94-00-584/29.01.2019
ГОСПОДИН Й. ДОБРЕВ 94-00-585/29.01.2019
ФИКРИЯ С. МЕХМЕД 94-00-586/29.01.2019
КАМЕЛИЯ С. ХРИСТОВА 94-00-587/29.01.2019
БОГОМИЛ Г. ПЪРВАНОВА 94-00-588/29.01.2019
ИВАН М. ИВАНОВ 94-00-543/28.01.2019
ТОМА К. СОФРОНИЕВ 94-00-538/28.01.2019
АНГЕЛ Ч. АНГЕЛОВ 94-00-539/28.01.2019
АНКА Д. АНГЕЛОВА 94-00-540/28.01.2019
АЗИС К. АЗИСОВ 94-00-541/28.01.2019
ВЕЙНУР Ш. ШЕРАФЕДИН 94-00-542/28.01.2019
ХАШИМ А. ЮМЕРОВ 94-00-529/28.01.2019
ШЕРИФЕ И. АХМЕД 94-00-531/28.01.2019
ПЛАМЕН Ж. ВАСИЛЕВ 94-00-532/28.01.2019
СИЯНА И. ИВАНОВА 94-00-534/28.01.2019
ХАСАН Х. АЛИ 94-00-536/28.01.2019
ПЕПО З. СТЕФАНОВ 94-00-537/28.01.2019
ДЕНИЦА А. С. ХРИСТОВА 94-00-535/28.01.2019
ХРИСТИЯН Г. ХРИСТОВ 94-00-533/28.01.2019
ПИЕРЕТА Т. ВЕЛИЧКОВА 94-00-530/28.01.2019
ШИРИН Н. ИСМАИЛОВА 94-00-528/28.01.2019
ДИЯН Н. ЙОРДАНОВ 94-00-524/28.01.2019
ХИКМЕТ С. ХАЛИМ 94-00-526/28.01.2019
ГАЛИНА А. ПЕТРОВА 94-00-527/28.01.2019
ГЕОРГИ С. МИРЧЕВ 94-00-410/24.01.2019
НАДЕЖДА Б.ГОСПОДИНОВА 94-00-409/24.01.2019
ВЕСЕЛИН Й. ПАВЛОВ 94-00-408/24.01.2019
НЕЛИ П. ПЕНЧЕВА 94-00-407/24.01.2019
ДЕЯН К. ДИМИТРОВ 94-00-406/23.01.2019
МИЛЮ К. МИЛЕВ 94-00-405/23.01.2019
ПЛАМЕН И. ПЕТРОВ 94-00-404/23.01.2019
ФАТМЯ Р. ОСМАНОВА 94-00-403/23.01.2019
ЕРТУГРУЛ С. ШЕРБЕТЧИ 94-00-400/23.01.2019
РУСЛАН Р. АСЕНОВ 94-00-394/23.01.2019
ТОДОР Б. ТОДОРОВ 94-00-393/23.01.2019
ХЮСНЮ А. ХЮСНИЕВ 94-00-391/23.01.2019
ИВАН С. ГОЧЕВ 94-00-389/23.01.2019
ЕМЕЛ Б. ИСМАИЛОВА 94-00-386/23.01.2019
ГИНКА М. МАРИНОВА 94-00-384/23.01.2019
ДЕСИСЛАВА М. ЕМИЛОВА 94-00-382/23.01.2019
МИХАИЛ А. МЛАДЕНОВ 94-00-378/23.01.2019
ЦВЕТАН И. КАРОВ 94-00-377/23.01.2019
ДОНКА К. НИЧЕВА 94-00-376/23.01.2019
СТЕФАН Ю. ЕВТИМОВ 94-00-375/23.01.2019
ГАЛЯ М. ХРИСТОВА 94-00-392/23.01.2019
ШЕНОЛ Д. АХМЕДОВ 94-00-390/23.01.2019
ЯНИСЛАВ Л. ЯНАКИЕВ 94-00-388/23.01.2019
РАДИ А. ИВАЙЛОВ 94-00-387/23.01.2019
ВАЛЕНТИН С. ТОДОРОВ 94-00-385/23.01.2019
АНТОН М. ЧАКЪРОВ 94-00-383/23.01.2019
ФАНКА С. АСЕНОВА 94-00-381/23.01.2019
ВЕНКО Т. МАРИНОВ 94-00-380/23.01.2019
СИЛВИЯ С. АТАНАСОВА 94-00-379/23.01.2019
„ПОДПРАВКА 2011“ ЕООД 201434628 ЦВЕТАНКА Т. ОВАНЕЗОВА 26-00-217/22.01.2019
„АЛКОР 90 – НИКОЛОВА,СТОЙЧЕВА и СИЕ“ 127042576 ВЕСЕЛИНА Й. СТОЙЧЕВА-НИКОЛОВА 26-00-218/22.01.2019
„КАВАС-М“ ЕООД 200978324 ГОНЦА МИТЕВА 26-00-219/22.01.2019
„ЮЛКЕМ“ ЕООД 127614059 БАХАДЪР КАЛЪЧ 26-00-220/22.01.2019
„ЕКОМЕС-2010“ ЕООД 201330152 ОЛЕГ Й. НИКОЛОВ 26-00-221/22.01.2019
ЛЮДМИЛА Н. ФИЛЕВА 94-00-286/22.01.2019
ИВАН Л. ПЕТРОВ 94-00-287/22.01.2019
ВАСИЛ М. АСЕНОВ 94-00-289/22.01.2019
АЛЕКСАНДЪР Р. БОШКОВ 94-00-285/22.01.2019
АЛПЕР Е. ХЮСЕИН 94-00-295/22.01.2019
МАРИЯ О.ИЛИЕВА 94-00-293/22.01.2019
РУМЕН В. ДИМИТРОВ 94-00-292/22.01.2019
МЕХМЕД Х. МУСТАФА 94-00-291/22.01.2019
ДОБРИНКА Г. ЙОРДАНОВА 94-00-290/22.01.2019
ЗДРАВКО П. БОРИСОВ 94-00-147/16.01.2019
МЕХМЕД А. АХМЕД 94-00-148/16.01.2019
АНГЕЛИНКА И. СТОЯНОВА 94-00-150/16.01.2019
ШУКРИ Х. ШЮКРЮ 94-00-151/16.01.2019
СТОЯНКА Г. ДИМИТРОВА 94-00-152/16.01.2019
ВАСИЛИУС С. ПАПАНГЕЛИС 94-00-153/16.01.2019
АЛДОМИР М. ПРЕСЛАВСКИ 94-00-154/16.01.2019
МОНИКА Ж. ВЪЛЧЕВА 94-00-155/16.01.2019
ВАСИЛКА П. КУЗЕВА 94-00-156/16.01.2019
ТИХОМИР  Г. УЗУНОВ 94-00-157/16.01.2019
АЛИНА Н. АНТОНОВА 94-00-164/16.01.2019
БЕЛИН Н. АТАНАСОВ 94-00-165/16.01.2019
САБИН Х. ДАВИДОВ 94-00-166/16.01.2019
ВЕЛИЧКА В. ТОДОРОВА 94-00-167/16.01.2019
МАРИО И. АТАНАСОВ 94-00-168/16.01.2019
ЕЛИСА И. АТАНАСОВА 94-00-169/16.01.2019
АЙШЕ Ю. МЕХМЕД 94-00-121/14.01.2019
НЕДКО Н. АВРАМОВ 94-00-122/14.01.2019
СТАНИМИР И. ЦВЕТАНОВ 94-00-123/14.01.2019
АЛЕКСЕЙ  М . ХРИСТОВ 94-00-124/14.01.2019
АНГЕЛИНКА Й. ПЕТРОВА 94-00-125/14.01.2019
БЕЛГИН А. АХМЕДОВ 94-00-126/14.01.2019
ВАЛЕНТИН Н. АСПАРУХОВ 94-00-127/14.01.2019
ДОНКА С.ИЛИЕВА 94-00-128/14.01.2019
ЗЮЛБИЕ А. АЛИШЕВА 94-00-129/14.01.2019
ЛЮБЕН В. СПАСОВ 94-00-130/14.01.2019
ЛЮБОМИР В. ИЛИЕВ 94-00-131/14.01.2019
МАРИО И. АТАНАСОВ 94-00-132/14.01.2019
НАДЕЖДА А. ДИМИТРОВА 94-00-133/14.01.2019
НЕЛИ Р. КЕХАЙОВА 94-00-134/14.01.2019
СВИЛЕН  С. ХРИСТОВ 94-00-135/14.01.2019
ИВАН А. ИВАНОВ 94-00-097/10.01.2019
„МАКСИМА ЮНГ“ ЕООД 127035400 Теодора В.Бонева 26-00-125/10.01.2019
„ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД 201586988 Галина М.Кирилова – Гривова 26-00-124/10.01.2019
„РЕМА 103“ ЕООД 127578136 Марияна Д. Йорданова 26-00-123/10.01.2019
ЕТ „ИИД-ЙОРДАН ДИМИТРОВ“ 127023679 Йордан И. Димитров 26-00-122/10.01.2019
„АЛЪН  ЕНД  МАДЛИН“ ООД 124632582 Майкъл Хенс 26-00-121/10.01.2019
„БЕТЪР ИН БЪЛГЕРИА“ ЕООД 127593024 Джералд Форд 26-00-120/10.01.2019
„САМШУМ КОМПАНИЯ“ ЕООД 837054690 Юрий А. Алексеев 26-00-119/10.01.2019
„ЙОВЧЕВ – Й и В“ ООД 127529518 Ивелин Й. Иванов 26-00-118/10.01.2019
„ЕКОЛЕС“ ООД 127044431 Илка Т. Илиева 26-00-117/10.01.2019
ЕООД „ИЛАН“ 127628801 Илия Ж. Илиев 26-00-116/10.01.2019
„КОЛОМБО И КОМПАНИ“ ЕООД 127578111 Лариса Постика 26-00-115/10.01.2019
„АГРОСЕМЕНА“ ЕООД 127539592 Красимир Й. Вангелов 26-00-114/10.01.2019
„ПЕТРОВ И СИЕ“ ООД 127529790 Илиян Й. Илиев 26-00-113/10.01.2019
„БУЛГАРО АНКУТА 2014“ ЕООД 203169274 Анкуца Д. Черня 26-00-112/10.01.2019
„АРДЖЕЙДАБЪЛЮ“ ЕООД 201655441 Иванета В. Игнатова 26-00-111/10.01.2019
„ЧОМПИ“ ЕООД 127515919 Пламен Р. Иванов 26-00-110/10.01.2019
„БИЛДИНГ СТРОЙ ЕКПРЕС“ ЕООД 127566422 Валентин И. Иванов 26-00-109/10.01.2019
„ВОРК ТИМЕ“ ЕООД 200505061 Катя Д. Колева 26-00-108/10.01.2019
„КИС 06“ ООД 127625696 Красимир С. Стефанов 26-00-107/10.01.2019
„ШАРПИ ШАРП“ ООД 201824699 Корин Шарп 26-00-106/10.01.2019
„ДЪЧ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ООД 201467182 Виолета И. Георгиева 26-00-078/07.01.2019г.
„ВАЛИ -77“ ЕООД 127589360 Валентина г. Вълева 26-00-077/07.01.2019г.
Реджеб А. Ахмед 94-00-043/07.01.2019г.
Красен П. Тенев 94-00-042/07.01.2019г.
Ахмед Х. Али 94-00-041/07.01.2019г.
Атанас С. Христосков 94-00-040/07.01.2019г.
Мартин В. Колев 94-00-039/07.01.2019г.
Нурай И. Халим 94-00-038/07.01.2019г.
Теодор И. Тасев 94-00-037/07.01.2019г.
Милчо Г. Михов 94-00-036/07.01.2019г.
Светослав К. Стефанов 94-00-035/07.01.2019г.
Ферди Х. Хасанов 94-00-034/07.01.2019г.
Жеврия С. Мехмедова 94-00-033/07.01.2019г.
Мелиха Я. Идиризова 94-00-032/07.01.2019г.
Ивета И. Илиева 94-00-031/07.01.2019г.
Едоардо Д. Папа 94-00-030/07.01.2019г.
Николай М. Алеков 94-00-029/07.01.2019г.
Валентина Г. Христова 94-00-028/07.01.2019г.
Хасан В. Хюсменов 94-00-027/07.01.2019г.
Тодор Р. Тодоров 94-00-026/07.01.2019г.
Метин М. Ахмедов 94-00-076/08.01.2019г.
Кемал Р. Неджиб 94-00-075/08.01.2019г.
Татьоз Т. Татьозов 94-00-074/08.01.2019г.
Метин Х. Мехмедемин 94-00-073/08.01.2019г.
Стоян М. Помаков 94-00-072/08.01.2019г.
Тотка Ц. Карастоянова 94-00-071/08.01.2019г.
Светослав Л. Благоев 94-00-070/08.01.2019г.
Павел Г. Драганов 94-00-069/08.01.2019г.
Димитър Й. Методиев 94-00-068/08.01.2019г.
Айрие Н. Ахмедова 94-00-067/08.01.2019г.
Росен Р. Рашков 94-00-066/08.01.2019г.
Бюрхан Е. Бюрхан 94-00-065/08.01.2019г.
Еджевит А. Рахим 94-00-064/08.01.2019г.
Стефан А. Димов 94-00-063/08.01.2019г.
Нора О. Карамфилова 94-00-062/08.01.2019г.
Фанче М. Кирчева 94-00-061/08.01.2019г.
Галя А. Атанасова 94-00-060/08.01.2019г.
Радослав З. Бончев 94-00-059/08.01.2019г.
Денис О. Сашев 94-00-058/08.01.2019г.
Галя А. Тодорова 94-00-057/08.01.2019г
„АГРОПЛАМ“ ООД 201815796 КРЕМЕНА Г. БОРАЧЕВА 26-00-025/03.01.2019
„СТИЛ М“ЕООД 127562655 МАРИАНА Й. ДОБРЕВА 26-00-024/03.01.2019
ЕТ“ДИДА-6-ДИМИТЪРГЕОРГИЕВ“ 041064024 ДИМИТЪР Г. ГЕОРГИЕВ 26-00-023/03.01.2019
ЕТ „ТОШКО НИКОЛОВ“ 837070958 ТОШКО А. НИКОЛОВ 26-00-029/03.01.2019
„ОВ-ОРЛИН“ ЕООД 200243933 ОРЛИН В. ЧАКЪРОВ 26-00-027/03.01.2019
„ЛОЙД ЕВРОПИЕН ДИВЕЛЪПМЪНТС“ ООД 175166738 ДЖОН ЛОЙД 26-00-031/03.01.2019
„ИНКОМА НИКОЛАЙ НИКОЛОВ“ ЕООД 837107068 НИКОЛАЙ Й. НИКОЛОВ 26-00-030/03.01.2019
„МИЛК И СИ-Е“ ЕООД 127618698 МАРТИН П. МЕРМЕРСКИ 26-00-034/03.01.2019
„РАЛИЦА ИГНАТОВА“ ЕТ 201300725 БОЯН Н. НАЧЕВ 26-00-028/03.01.2019
„ФРА ТЕА“ ЕООД 203505531 ТОДОРКА Г. ГЕОРГИЕВА 26-00-036/03.01.2019
„ЕНЕРГОВИК- ИНЖЕНЕРИНГ-06“ ООД 200218937 ВАЛЕНТИН М. АСЕНОВ 26-00-035/03.01.2019
„СЕЛЧУК АЛТУНТАШ“ ЕООД 203826827 СЕЛЧУК АЛТУНТАШ 26-00-033/03.01.2019
„НИКСАН ТРАНС 11“ ЕООД 204692772 ЮРИ Б. БРАТОЕВ 26-00-032/03.01.2019
„АРСЛАН БГ“ ООД 203848599 НЕВИН РИЗА 26-00-038/03.01.2019
„АГРОСПЕКТЪР – ШУМЕН“ ООД 127074780 ПЕНЧО П. ЧОЛАКОВ 26-00-037/03.01.2019
„ЕМ И АЙ СТРОЙ“ ЕООД 127620368 ЕРДАЛ Е. КАДИР 26-00-039/03.01.2019
„ТОСКАНА -2“ ЕООД 201593769 ЯШАР А. ЙЪДЪРЪМ 26-00-040/03.01.2019
„ЕН ДЖИ ЕЛ РИСАЙКЛИНГ“ 103170867 ЙОРДАН Д. ФИЧЕВ 26-00-001/02.01.2019
„СТОЯН КОЛЕВ -66“ 127039199 СТОЯН С. КОЛЕВ 26-00-002/02.01.2019
„ПРОЕКТ – СТРОЙ“ ЕООД 127574554 САШО И. СТАНКОВ 26-00-003/02.01.2019
„АПОЛОНА -2008“ ЕООД 200171462 НЕКТАРИОС ГИПАКИС 26-00-004/02.01.2019
ЕТ“ГЕОРГИ СТОЯНОВ“ 837012474 ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ 26-00-005/02.01.2019
„СИСИ АДОНАЙ“ ЕООД 203507306 ДАНАИЛ А. САВОВ 26-00-006/02.01.2019
„БЖА“ ЕООД 121312488 ДИМЧО С. ГЕОРГИЕВ 26-00-007/02.01.2019
„ЕВРО –ЛИФТ“ ООД 127588810 ПОЛИНА А. КАЗАКОВА 26-00-008/02.01.2019
„НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“ ЕООД 127034113 РУМЕН Д. КОВАЧЕВ 26-00-009/02.01.2019
„МАКОШ“ ЕООД 127585700 МАРИЯ В. КАЙКОВА 26-00-010/02.01.2019
„ГЮМЮШДОГБА“ ЕООД 201662578 ИСМАИЛ ТЮРЕЛИК 26-00-012/02.01.2019
„СЕРДАР ТРАНС“ ЕООД 203017697 МАРИАНА Х. ИВАНОВА 26-00-013/02.01.2019
„АГРО ИНВЕСТ 2005“ ЕООД 127593227 ДИМИТРА Г. ДИМИТРОВА 26-00-014/02.01.2019
„КОМПАКТ“ ЕООД 127060122 НЕЛИ Г. ХРИСТОВА 26-00-015/02.01.2019

Архив:

Дейности

Skip to content