Име / фирма Булстат / Ид.№ Представляващ Съобщение / Рег. индекс
ЙОРДАН Д. ЙОРДАНОВ 94-00-7249/09.12.2021
НИКОЛАЙ И. МИХОВ 94-00-7231/09.12.2021
РУМЕН С. ИВАНОВ 94-00-7232/09.12.2021
ЕМИЛИЯ С. ГЮЗЕЛЕВА 94-00-7234/09.12.2021
АНДРЕЙ В. АСПАРУХОВ 94-00-7235/09.12.2021
СТЕФАН А. АНГЕЛОВ 94-00-7236/09.12.2021
АЛЕКСАНДЪР А. ПАШОВ 94-00-7237/09.12.2021
СИЛВИЯ Е. ПАШОВА 94-00-7238/09.12.2021
МИЛКА Р. ИВАНОВА 94-00-7239/09.12.2021
СЕНКО С. ХЮСЕИНОВ 94-00-7240/09.12.2021
РАДОСЛАВ Т. МИТКОВ 94-00-7241/09.12.2021
МИНКА С. МАРИНОВА 94-00-7242/09.12.2021
РУМЕН К. ХРИСТОВ 94-00-7243/09.12.2021
НЕВИМ Ю. ХАСАН 94-00-7244/09.12.2021
ДИМИТЪР П. АНГЕЛОВ 94-00-7245/09.12.2021
ЗОЯ С. МИЛКОВА 94-00-7246/09.12.2021
МАХМУД Ф. МЕХМЕДОВ 94-00-7247/09.12.2021
СТАНКА И. МАРИНОВА 94-00-7248/09.12.2021
КРИСТИЯН К. БАЙЧЕВ 94-00-7252/09.12.2021
АТАНАСКА Н. ЛАЗАРОВА 94-00-7074/01.12.2021
ИЛИЯ К. МУСТАФОВ 94-00-7073/01.12.2021
МИРОСЛАВ И. МАРИНОВ 94-00-7072/01.12.2021
ЖИВКО М. АЛЕКОВ 94-00-7071/01.12.2021
МУСТАФА СЕРТЕЛ 94-00-7070/01.12.2021
ГАБРИЕЛА В. ЯКИМОВА 94-00-7069/01.12.2021
НИКОЛИНКА Н. КОСТАДИНОВА 94-00-7068/01.12.2021
РАЛИЦА К. СТЕФАНОВА 94-00-7067/01.12.2021
ВАЛЕНТИН Я. ДИМИТРОВ 94-00-7066/01.12.2021
ДАНИЕЛ Н. МИТЕВ 94-00-7065/01.12.2021
ЛАТЕМ 18 ЕООД 203424636 РАДОСТИН Д. СТОЯНОВ 26-00-2008/01.12.2021
СЕФИ ТРАНС ЕООД 204626555 ШЕФИКА Й. ДУРУКАН 26-00-3007/01.12.2021
СВЕТЛОЗАР В. ЖЕКОВ 94-00-6974/25.11.2021
ТУНАЙ К. АХМЕД 94-00-6973/25.11.2021
РУСЛАН Р. АСЕНОВ 94-00-6972/25.11.2021
РАДОСЛАВ З. БОНЧЕВ 94-00-6971/25.11.2021
ЦВЕТАН Х. ПЕНЕВ 94-00-6970/25.11.2021
ИВАН В. ИВАНОВ 94-00-6969/25.11.2021
СЕНАИФ И. САЛИМОВ 94-00-6968/25.11.2021
СНЕЖА Д. ХРИСТОВА 94-00-6967/25.11.2021
СЕВДАЛИН А. АСЕНОВ 94-00-6966/25.11.2021
СТЕФАН А. ДИМОВ 94-00-6965/25.11.2021
ВАЛЕНТИН Б. ИВАНОВ 94-00-6964/25.11.2021
ДИМИТЪР Г. ГЕОРГИЕВ 94-00-6963/25.11.2021
КРАСЕН Д. КРЪСТЕВ 94-00-6962/25.11.2021
ЙОРДАН С. ИВАНОВ 94-00-6961/25.11.2021
АНЕТА Б. АРАБОВА 94-00-6960/25.11.2021
МАРТИН С. ТЕРЗИЙСКИ 94-00-6959/25.11.2021
СВИЛЕН Д.ДОНЧЕВ 94-00-6828/17.11.2021
ДАНИЕЛА Г.НИКОЛОВА 94-00-6829/17.11.2021
ВЕНЦИСЛАВ И.ЯКИМОВ 94-00-6830/17.11.2021
ИВАН М.ИВАНОВ 94-00-6831/17.11.2021
ФИЛИП Д.АНГЕЛОВ 94-00-6832/17.11.2021
ГАЛИНА И.РУНКОВА 94-00-6833/17.11.2021
РАДКА М.РАДЕВА 94-00-6834/17.11.2021
ДОБРОМИР Н.КУЗМАНОВ 94-00-6835/17.11.2021
ДИЯН С.СТОЯНОВ 94-00-6836/17.11.2021
АРМЕН А.МГДЕСЯН 94-00-6837/17.11.2021
СВЕТЛАНА Т.ЕВТИМОВА 94-00-6838/17.11.2021
ЕРСИН Ф.НИХАТ 94-00-6839/17.11.2021
ГЮНАЙ Е.ХЪЛМИЕВ 94-00-6840/17.11.2021
СТЕПАН Н.ЖЕПАН 94-00-6841/17.11.2021
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД 124612213 СВЕТОСЛАВ Д. ИВАНОВ 26-00-2853/12.11.2021
КАР 2016 ЕООД 204148906 ВЕЛИЗАР Х. ИБРЯМОВ 26-00-2845/12.11.2021
АУТОСТРАДА  ЕООД 203457732 ГЕОРГИ А. АТАНАСОВ 26-00-2846/12.11.2021
МОНДЕС ЕООД 127614486 РУМЕН М. ДИМИТРОВ 26-00-2847/12.11.2021
АЛБУРНИ КОМЕРЧ 2 ЕООД 204118838 ЛУИДЖИ ДАМАНДА 26-00-2848/12.11.2021
МАРИЦА-ТР ЕООД 127532320 ЕРГЮН Р. ГЮВЕН 26-00-2849/12.11.2021
ГБИ АУТО ЕООД 204360414 ГЕОРГИ Б. ИВАНОВ 26-00-2850/12.11.2021
СЕРДАР ТРАНС ЕООД 203017697 26-00-2851/12.11.2021
КОКО КРЪСТЕВ ЕООД 127582597 НИКОЛАЙ К. НИКОЛОВ 26-00-2852/12.11.2021
НОРЛАЙТ ЕООД 127617774 26-00-2844/12.11.2021
ГЮСЮМ М. ХАСАН 94-00-6746/11.11.2021
СВИЛЕН А. ПЕТРОВ 94-00-6745/11.11.2021
МИРОСЛАВ Р. ПЕШЕВ 94-00-6744/11.11.2021
ПЛАМЕН Р. ТОДОРОВ 94-00-6743/11.11.2021
ГЮНЕР Р. АЛИЕВ 94-00-6742/11.11.2021
ИВАЙЛО М. ЙОРДАНОВ 94-00-6741/11.11.2021
ЕЛИЦА Й. ПЕНЕВА 94-00-6740/11.11.2021
ЙОРДАНКА М. ПЕТКОВА 94-00-6739/11.11.2021
МАРИН Й. ПЕТКОВ 94-00-6738/11.11.2021
РОДИНА Г. ГОЧЕВА 94-00-6737/11.11.2021
БЕРТА И. ВИЧЕВА 94-00-6736/11.11.2021
МАЯ П. ЙОРДАНОВА 94-00-6735/11.11.2021
АЛИ САЛИХ 94-00-6734/11.11.2021
ВЕСЕЛИН З. ЗЛАТЕВ 94-00-6733/11.11.2021
СТЕЛА К. МАНОВА 94-00-6732/11.11.2021
АНГЕЛИНА Р. АНГЕЛОВА 94-00-6708/10.11.2021
ДИМИТЪР С. ИЛИЕВ 94-00-6707/10.11.2021
ГЕНЧО С. НИКОЛОВ 94-00-6706/10.11.2021
ХЮСЕИН КАРТ 94-00-6705/10.11.2021
СЕРГЕЙ А. МАРИНОВ 94-00-6704/10.11.2021
СВЕТОСЛАВ А. АНГЕЛОВ 94-00-6703/10.11.2021
ЮЛИЯН И. ЙОРДАНОВ 94-00-6702/10.11.2021
ИСКРЕН Е. ЗАХАРИЕВ 94-00-6701/10.11.2021
АХМЕД А. АХМЕДОВ 94-00-6700/10.11.2021
ДАНКА Е. ХРИСТОВА 94-00-6699/10.11.2021
ХЮСЕИН ДЬОНМЕЗ 94-00-6698/10.11.2021
ВИКТОР П. ПЕТРОВ 94-00-6697/10.11.2021
ТЮРКАЙ М. КЯЗИМ 94-00-6696/10.11.2021
БОРИМИР И. ПЕНЧЕВ 94-00-6695/10.11.2021
ГАЛЯ М. ХРИСТОВА 94-00-6694/10.11.2021
ПОЛИНА Р. МАТЕЕВА 94-00-6693/10.11.2021
РУМЕН Д. СТАНИСЛАВОВ 94-00-6575/04.11.2021
НЕДКО Н. АВРАМОВ 94-00-6574/04.11.2021
ВИОЛИНА С. АЛЕКСАНДРОВА 94-00-6573/04.11.2021
ЕЛЕНА Т. ДИМИТРОВА 94-00-6572/04.11.2021
ДАНИЕЛ Д. ПЕНЧЕВ 94-00-6571/04.11.2021
ГАЛИНА Х. ЧОЛАКОВА 94-00-6570/04.11.2021
АРИФ Ш. РАМИСОВ 94-00-6569/04.11.2021
ДАНЧО К. ХРИСТОВ 94-00-6568/04.11.2021
ЮЗКАН Ш. СЮЛЕЙМАНОВ 94-00-6567/04.11.2021
РЕЙХАН О. АЛИ 94-00-6566/04.11.2021
ВЕНЕЛИН К. ДОНЧЕВ 94-00-6565/04.11.2021
СЕРМИНАС И. МЕХМЕДОВА 94-00-6564/04.11.2021
СВЕТОСЛАВ З. ГОЦЕВ 94-00-6563/04.11.2021
ЕМЕЛ Б. ИСМАИЛОВА 94-00-6562/04.11.2021
МАРТИН Г. ОВАНЕЗОВ 94-00-6561/04.11.2021
СВЕТЛАНА Ф. ВИЧЕВА 94-00-6560/04.11.2021
ИВАЙЛО С. КОЛЕВ 94-00-6559/04.11.2021
ДИМИТЪР К. ДИМИТРОВ 94-00-6558/04.11.2021
КРАСИМИР А. ТОДОРОВ 94-00-6557/04.11.2021
ДОРИАН И. ХРИСТОВ 94-00-6556/04.11.2021
КАЛИНА М. ПЕТКОВА 94-00-6555/04.11.2021
МАРИЕЛА С. ПАНАЙОТОВА 94-00-6554/04.11.2021
КРАСЕН Н. КОСТОВ 94-00-6553/04.11.2021
ГРИГОРИЙ Ю. РАДУЛОВ 94-00-6552/04.11.2021
СВЕТЛОЗАР Ц. СЪБЕВ 94-00-6551/04.11.2021
ИВАЛИН Т. ИВАНОВ 94-00-6521/03.11.2021
ИВАЙЛО И. КРЪСТЕВ 94-00-6520/03.11.2021
ДАНИСЛАВ В. СЛАВЕВ 94-00-6519/03.11.2021
ВАЛЕНТИНА К. ХРИСТОВА 94-00-6518/03.11.2021
ХРИСТОМИР Р. ХРИСТОВ 94-00-6517/03.11.2021
ЛЮДМИЛА Ю. КОСТАДИНОВА 94-00-6516/03.11.2021
БРИСИНДЕНТ Х. МАРК 94-00-6515/03.11.2021
РОСЕН Р. ХРИСТОВ 94-00-6514/03.11.2021
ЦВЕТАН Р. НИКОЛОВ 94-00-6513/03.11.2021
ДАРЯ Ж. НИКОЛОВА 94-00-6512/03.11.2021
МИЛКО Г. МИНЧЕВ 94-00-6511/03.11.2021
АСЕН Н. АСЕНОВ 94-00-6492/02.11.2021
ПЛАМЕН Д. ДИМИТРОВ 94-00-6482/02.11.2021
ХЪКМЕТ А. АХМЕД 94-00-6483/02.11.2021
МИЛЕН Г. ИВАНОВ 94-00-6484/02.11.2021
СТЕФАН С. ТАШУНОВ 94-00-6485/02.11.2021
ИВАН Г. ИВАНОВ 94-00-6486/02.11.2021
ЖИВКО Й. ТОДОРОВ 94-00-6487/02.11.2021
РОСЕН И. РАЙКОВ 94-00-6488/02.11.2021
ИЛИЯ В. ИЛИЕВ 94-00-6489/02.11.2021
ГЕОРГИОС ПАНАЙОТОПУЛОС 94-00-6490/02.11.2021
ЯНКО М. ГОРЧЕВ 94-00-6491/02.11.2021
ДОРИАН Б. ВАСИЛЕВ 94-00-6478/02.11.2021
ЙОРДАНКА М. ХРИСТОВА 94-00-6481/02.11.2021
ВЕЖДИ М. АШКЪН 94-00-6239/15.10.2021
РУМЯНА А. ЕМИЛОВА 94-00-6238/15.10.2021
АНЕТА Ю. СТЕФАНОВА 94-00-6237/15.10.2021
АНАТОЛИЙ М. ТОДОРОВ 94-00-6236/15.10.2021
СЕВЕРИНА М. АРАБОВА 94-00-6235/15.10.2021
АНГЕЛ Р. ХРИСТОВ 94-00-6234/15.10.2021
ПЕТКО Н. ЕВТИМОВ 94-00-6233/15.10.2021
ИЛИЯНА А. ДОНЕВА 94-00-6232/15.10.2021
РОСЕН М. ТОДОРОВ 94-00-6231/15.10.2021
ИЛИЯ Г. ФАНЕВ 94-00-6074/06.10.2021
ФАНА Х. ТРАЙКОВА 94-00-6072/06.10.2021
РОСЕН Ж. РОСЕНОВ 94-00-6069/06.10.2021
ВЛАДИМИР Ю. ВЛАДИМИРОВ 94-00-6067/06.10.2021
СЕВДА М. ИСМАИЛ 94-00-6065/06.10.2021
ЕМИЛ П. АРАБАДЖИЕВ 94-00-6063/06.10.2021
ГАЛЯ А. АТАНАСОВА 94-00-6061/06.10.2021
СИНЬОРА Е. ЛЕВИ 94-00-6059/06.10.2021
ШАРЛОТА Е. ЛЕВИ 94-00-6057/06.10.2021
МИРОСЛАВА Ф. СОНЕВА 94-00-6051/06.10.2021
ДЕЧКО И. ХРИСТОВ 94-00-6049/06.10.2021
РОСЕН В. МЕТОДИЕВ 94-00-6046/06.10.2021
ВАЛЕРИ Б. КАМЕНОВ 94-00-6044/06.10.2021
ГЕОРГИ Н. ГЕОРГИЕВ 94-00-6043/06.10.2021
СЕМА Н. МЕХМЕД 94-00-6042/06.10.2021
ЮРИ А. БАЕВ 94-00-6041/06.10.2021
БОНА В. БАЕВА 94-00-6040/06.10.2021
МИЛКА Х. ХРИСТОВА 94-00-6038/06.10.2021
ЖЕКО Д. ИВАНОВ 94-00-6034/06.10.2021
АСЕН С. МИХАЙЛОВ 94-00-6032/06.10.2021
МАРИЙКА Г. ХРИСТОВА 94-00-6030/06.10.2021
ИВА П. ВИЧЕВА 94-00-6076/06.10.2021
КАПИТАЛ  ГРУП ЕООД 127556136 ЛИЛИЯ ГРАБ 26-00-2533/06.10.2021
РЕКОР- Л2 ЕООД 204072255 МИЛЕН П. НИКОЛОВ 26-00-2519/06.10.2021
АУТОДРИЙМ  К8 203614849 МОМЧИЛ Б. АТАНАСОВ 26-00-2520/06.10.2021
СТАНЕВ ТЕКС 127618577 26-00-2521/06.10.2021
СИНХРОНМАРКЕТ ЕООД 127533002 26-00-2522/06.10.2021
ВАЛЕНТИН АНТОНОВ- СИЯ ЕООД 200361262 ВАЛЕНТИН А. СТОЯНОВ 26-00-2523/06.10.2021
ЛИДА АД 127043564 ИВАНЧО Й. ЖЕЛЕЗЧЕВ 26-00-2524/06.10.2021
ПМ 96 ООД 127532847 ВЕЛИЧКА К. РАДЕВА 26-00-2525/06.10.2021
ББЕЙ 2017 ЕООД 204233783 26-00-2526/06.10.2021
ИНВЕСТ- ШУМЕН ЕООД 837067951 ДАНИЕЛ К. ДОБРЕВ 26-00-2527/06.10.2021
ТОНИ ТРАНС ЕООД 127620514 АНТОН И. ДИМОВ 26-00-2529/06.10.2021
МАВИСТА ЕООД 200055059 26-00-2528/06.10.2021
КОМПАКТ ЕООД 127060122 ГЕОРГИ Н. ХРИСТОВ 26-00-2530/06.10.2021
ИНТЕРСТРОЙ МАРИНСКИ ЕООД 127622554 СВИЛЕН Б. МАРИНСКИ 26-00-2531/06.10.2021
ВЕДЪР-М1 ЕООД 127058406 ПЕТЪР Е. НЕДЕЛЧЕВ 26-00-2532/06.10.2021
ГАЛИН Х. ИВАНОВ 94-00-5956/04.10.2021
СВЕТЛАНА П.АЛЕКСИЕВА 94-00-5837/30.09.2021
ДИЯН М.НАЧЕВ 94-00-5838/30.09.2021
САМЕД А.ИСОВ 94-00-5839/30.09.2021
ГАЛИНА М.РАДЕВА 94-00-5840/30.09.2021
КРАСИМИРА Д.ВАСИЛЕВА 94-00-5841/30.09.2021
АЛЕКСАНДЪР Н.ПЕТКОВ 94-00-5842/30.09.2021
СТОЯН  В. ВИЧЕВ 94-00-5843/30.09.2021
МАКСИМ К. РУСЕВ 94-00-5844/30.09.2021
ВАЛЕНТИНА А. ЧАКЪРОВА 94-00-5845/30.09.2021
КАЛОЯН А. ЧОЛАКОВ 94-00-5846/30.09.2021
ДИМИТЪР В. РОБЧЕВ 94-00-5847/30.09.2021
АНГЕЛ М. РАДЕВ 94-00-5848/30.09.2021
ДИЯН Р. НИКОЛОВ 94-00-5849/30.09.2021
ЛЮБОМИР З. ПАШОВ 94-00-5850/30.09.2021
СТОЯН И. ДАЦЕВ 94-00-5851/30.09.2021
БЛАГОВЕСТ С. АСЕНОВ 94-00-5852/30.09.2021
КРАСЕН Д. ДИМИТРОВ 94-00-5853/30.09.2021
ВАЛЕРИ А. ТОДОРОВ 94-00-5854/30.09.2021
КОНСТАНТИН Х. ХРИСТОВ 94-00-5855/30.09.2021
НИКОЛАЙ В. ПЕТКОВ 94-00-5856/30.09.2021
ПАВЕЛ В. ПЕТКОВ 94-00-5857/30.09.2021
МАРИН Д. МАРИНОВ 94-00-5858/30.09.2021
АНТОН Д. СТОЯНОВ 94-00-5859/30.09.2021
ВЕНЦИСЛАВ К. ПЕНЕВ 94-00-5860/30.09.2021
ВАЛЕНТИН Г. МИЛЕВ 94-00-5861/30.09.2021
РОСЕН Т. ДОНЧЕВ 94-00-5862/30.09.2021
ВАЛЕРИЙ С. ВАСИЛЕВ 94-00-5863/30.09.2021
СТЕФАН В. СТЕФАНОВ 94-00-5864/30.09.2021
ЕМИЛ М. КОСТОВ 94-00-5865/30.09.2021
КРАСИМИР М. МИНЕВ 94-00-5866/30.09.2021
ЮРИ В. АЛЕКСАНДРОВ 94-00-5867/30.09.2021
РИЧАРД  Б. УАЙЛД 94-00-5868/30.09.2021
ДИМИТРИЧКА А. ТОДОРОВА 94-00-5869/30.09.2021
ПЕТЪР В. ВЕЛИЧКОВ 94-00-5870/30.09.2021
ИЛИЯ С. ИЛИЕВ 94-00-5871/30.09.2021
ГАЛЯ Ф. ФИЛИПОВА 94-00-5872/30.09.2021
ВИОЛИНА Т. НЕДЕЛЧЕВА 94-00-5873/30.09.2021
ДАНЧО К.ЙОРДАНОВ 94-00-5777/28.09.2021
НИКОЛАЙ Х.НИКОЛОВ 94-00-5778/28.09.2021
НИКОЛАЙ И.КОЛЕВ 94-00-5779/28.09.2021
СВЕТОСЛАВ Н.ГЕОРГИЕВ 94-00-5780/28.09.2021
ГЕОРГИ А.МОЙСЕЕВ 94-00-5781/28.09.2021
ЮЛИЯНА З.СТОЯНОВА 94-00-5782/28.09.2021
ДАНИЕЛА И.ИЛИЕВА 94-00-5783/28.09.2021
АЗИЗ И.САДУЛА 94-00-5784/28.09.2021
СТЕФАН Г.ДИМИТРОВ 94-00-5785/28.09.2021
ВЛАДИМИР Б.ВЛАДИМИРОВ 94-00-5786/28.09.2021
НИКОЛАЙ И.КОЛЕВ 94-00-5787/28.09.2021
ДЕЯН М. КАСАБОВ 94-00-5729/27.09.2021
ХРИСТО З. БРАНКОВАНОВ 94-00-5731/27.09.2021
БИСЕР Д. БАЛИНОВ 94-00-5732/27.09.2021
РАЧО Д. РАЧЕВ 94-00-5733/27.09.2021
АНГЕЛ Д. АНГЕЛОВ 94-00-5734/27.09.2021
ИВАЙЛО Й. ДАНЕВ 94-00-5735/27.09.2021
ХРИСТО И. ДИМИТРОВ 94-00-5736/27.09.2021
СТЕФАН Д. ДИМИЕВ 94-00-5737/27.09.2021
ИЛИЯН К. ПЕНЧЕВ 94-00-5739/27.09.2021
РОСЕНА Р. МАРЧЕВА 94-00-5741/27.09.2021
СВЕТОСЛАВА З. БОРАЧЕВА 94-00-5743/27.09.2021
КАЛОЯН И. КАСАПДАНЧЕВ 94-00-5745/27.09.2021
МЛАДЕН В. ВАСИЛЕВ 94-00-5747/27.09.2021
СТЕФАН М. СТЕФАНОВ 94-00-5749/27.09.2021
ГЕРЧО А. ГЕРОВ 94-00-5750/27.09.2021
СТАНИСЛАВ П. СТАНЕВ 94-00-5751/27.09.2021
НИГЕР А. МАХМУД 94-00-5753/27.09.2021
ЙОРДАНКА И. КОЛЕВА 94-00-5755/27.09.2021
ЦВЕТАНКА П. ИВАНОВА 94-00-5756/27.09.2021
ДЖИНИ М ЕООД 121736088 26-00-2406/15.09.2021
ЛОКАЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД РИСОРИС АД 201204125 26-00-2407/15.09.2021
БОРИСЛАВА А.ПАРУШЕВА 94-00-5540/14.09.2021
АЛБУРНИ КОМЕРЧ ЕООД 202951386 26-00-2393/14.09.2021
ТИТАН ЕООД 127581520 26-00-2394/14.09.2021
ГАЛИН В.ВЕЛЬОВ 94-00-5521/13.09.2021
УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД 103765841 26-00-2389/13.09.2021
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ АД 121379355 26-00-2390/13.09.2021
ВАЛЕНТИНА СТ.МАРИНОВА 94-00-5350/03.09.2021
МАГДАЛЕНА Р.МЕТОДИЕВА 94-00-5351/03.09.2021
ДИМИТЪР П.ДИМИТРОВ 94-00-5352/03.09.2021
КРАСИМИР СТ.НЕДЕЛЧЕВ 94-00-5353/03.09.2021
АЛДИН М.АСЕНОВ 94-00-5354/03.09.2021
ИВАН П.САВОВ 94-00-5355/03.09.2021
ЕРДУАН Р.АЛИ 94-00-5357/03.09.2021
МИХАИЛ Х.ОГНЯНОВ 94-00-5358/03.09.2021
ДОБРОМИР Р.СТОЯНОВ 94-00-5359/03.09.2021
ДОНЧО В.СТОЯНОВ 94-00-5360/03.09.2021
НИКОЛАЙ Ж.КОЛЕВ 94-00-5305/02.09.2021
ПЛАМЕН С.ПЕТРОВ 94-00-5307/02.09.2021
ВАЛЕНТИН И.ИЛИЕВ 94-00-5308/02.09.2021
НИКОЛИНКА В.ПАВЛОВА 94-00-5309/02.09.2021
ГАЛЯ Х.ИВАНОВА 94-00-5310/02.09.2021
КАТЯ Д.ПЕТКОВА 94-00-5311/02.09.2021
ПЕТИНА Н.ЙОЗОВА 94-00-5312/02.09.2021
БОРЯНА Х.МАРИНОВА 94-00-5313/02.09.2021
КЪНЧО В.КЪНЕВ 94-00-5314/02.09.2021
ГЕОРГИ Т.РАНКОВ 94-00-5315/02.09.2021
ПЕТЪР ПЕТРОВ 94-00-5272/30.08.2021
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ 94-00-5273/30.08.2021
ЛАТИНА Д.АСЕНОВА 94-00-5237/26.08.2021
СВЕТОСЛАВ А. АЛЕКСАНДРОВ 94-00-5208/25.08.2021
ИВАЙЛО Ю. КАРАКУЛЕВ 94-00-5209/25.08.2021
ВОЛОДЯ И. ХУБАНОВ 94-00-5210/25.08.2021
АНТОН Р. АТАНАСОВ 94-00-5211/25.08.2021
ИВАЙЛО И. КРЪСТЕВ 94-00-5212/25.08.2021
ДИМИТЪР К. ЙОРДАНОВ 94-00-5213/25.08.2021
КРАСИМИР Й. АТАНАСОВ 94-00-5206/25.08.2021
НАТАЛИ К. НИКОЛОВА 94-00-5207/25.08.2021
„КАСА МЕЛОН“ ЕООД 127632153 ДАРИУШ Р. ТВАРУГ 26-00-2271/25.08.2021
ЯРОСЛАВ КР. ЙОРДАНОВ 94-00-5222/25.08.2021
НЕЗАЕТ И. ГЬОЧГЕЛДИ 94-00-5221/25.08.2021
НАДЕЖДА А. АНГЕЛОВА 94-00-5220/25.08.2021
НИКОЛАЙ С. НЕДЕЛЧЕВ 94-00-5218/25.08.2021
АРМЕН А. МГДЕСЯН 94-00-5219/25.08.2021
МИТКО А. КОСТОВ 94-00-5101/20.08.2021
ДЖАНЕР М. СЕЙДАЛИ 94-00-5102/20.08.2021
РОСЕН И. АРСОВ 94-00-5103/20.08.2021
АХИЛ Ф. ХАЛИЛ 94-00-5104/20.08.2021
РУМЯНА В. БАНОВА 94-00-4963/12.08.2021
СТЕФКА И. СТИЙКОВА 94-00-4962/12.08.2021
ИВАНЕТА И. НЕНОВА 94-00-4961/12.08.2021
ТАНЕР Е. ШЕРИФОВ 94-00-4960/12.08.2021
ГЕНОВЕВА М. ТОДОРОВА 94-00-4959/12.08.2021
НУТФИ М. МЕХМЕД 94-00-4958/12.08.2021
ОГНЯН Й. МАРИНОВ 94-00-4957/12.08.2021
ПЛАМЕНА Н. ПЕНЕВА 94-00-4956/12.08.2021
ЕМИЛИЯ Н. РАНГЕЛОВА 94-00-4955/12.08.2021
МИЛЛА ООД 127602936 ПЕТЯ БОРИСОВА 26-00-2166/12.08.2021
ХАРТЦВЕТ ООД 127585981 НИКОЛАЙ МАРИНОВ 26-00-2167/12.08.2021
ЕКО СТАНДАРТ ООД 127581328 НЕВИН ИСМАИЛ 26-00-2168/12.08.2021
ЕТ ЕКСИТ 97- ПЕТЪР ПЕТРОВ 127034017 ПЕТЪР ПЕТРОВ 26-00-2169/12.08.2021
КОМПАКТ 21 127532217 ЕМИЛИЯ ФИЛЕВА 26-00-2170/12.08.2021
ЕКОЛ- КГ ЕООД 201391803 ХАСАН  ПЕХЛИВАН 26-00-2171/12.08.2021
МЕБЕЛ-ДЖЕН АД 127035891 РУМЯНА ПОПОВА 26-00-2172/12.08.2021
БЕАР- 1 ЕООД 103779967 ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ 26-00-2173/12.08.2021
ЛОРЕКС ЕООД 127554690 НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ 26-00-2174/12.08.2021
КООПЕРАЦИЯ ШУМЕНСКА ЗАРЯ 127001483 ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ 26-00-2175/12.08.2021
НВ ТРАНС ГРУП ООД 200423753 ВАНКО ВАНГЕЛОВ 26-00-2176/12.08.2021
КАВАС М ЕООД 200978324 ГОНЦА МИТЕВА 26-00-2177/12.08.2021
ЦВЕТА З.АЛЕКСИЕВА 94-00-4915/11.08.2021
ГИНКА Д.КОСТАДИНОВА 94-00-4916/11.08.2021
ЕЛЕНА К.СТОЯНОВА 94-00-4917/11.08.2021
СИЛВИЯ М.МАРИНОВА 94-00-4918/11.08.2021
ГАЛЯ Р.МАРИНОВА 94-00-4919/11.08.2021
МИТКО А.МАРИНОВ 94-00-4920/11.08.2021
СИЛВИЯ Р.ХРИСТОВА 94-00-4921/11.08.2021
ЕЛМАЗ Р.ХАЛИЛ 94-00-4922/11.08.2021
ИЛМИЯ Х.АХМЕД 94-00-4923/11.08.2021
ЖУЛИЕН И.ЦВЕТАНОВ 94-00-4924/11.08.2021
АНЕТА М.КАРАМАНОВА 94-00-4925/11.08.2021
ИВАН Р.ЖЕЧЕВ 94-00-4926/11.08.2021
БЕРТА И.ВИЧЕВА 94-00-4927/11.08.2021
СТОЯН В.ВЛАДИМИРОВ 94-00-4928/11.08.2021
ПЕТРАНКА С.НЕДЯЛКОВА 94-00-4929/11.08.2021
ФЕХИМ КАХРАМАН 94-00-4930/11.08.2021
МОМЧИЛ С.ТОПАЛОВ 94-00-4931/11.08.2021
АКИМЕ И.АХМЕД 94-00-4932/11.08.2021
ВЕЛИСЛАВА Ж.ВЪЛЧЕВА 94-00-4933/11.08.2021
ГЕОРГИ ХРИСТОВ 94-00-4874/10.08.2021
ДИЛЯН В. ХРИСТОВ 94-00-4878/10.08.2021
РУМЕН АЛ. ЗАБУНОВ 94-00-4879/10.08.2021
АСЕН М. МАРИНОВ 94-00-4880/10.08.2021
НЕЛИ МЛ. МАРИНОВА 94-00-4881/10.08.2021
РОСИЦА ИВ. ИЛИЕВА 94-00-4882/10.08.2021
АНИТА АЛ. МАНОЛОВА 94-00-4883/10.08.2021
СИЛВИЯ Т. ТОДОРОВА 94-00-4884/10.08.2021
ШАХВЕР М. САЛИ 94-00-4885/10.08.2021
МАРИН АТ. МАРИНОВ 94-00-4886/10.08.2021
БИЛЯНА М. ЙОРДАНОВА 94-00-4887/10.08.2021
СТОЯН И. СТОЯНОВ 94-00-4888/10.08.2021
ЕЛЕНА ИВ. ГЮРОВА 94-00-4889/10.08.2021
ЗИЙНЕБ М. ОСМАН 94-00-4890/10.08.2021
ЙОРДАН В. ЙОРДАНОВ 94-00-4891/10.08.2021
НИКОЛИНА Т. НИКОЛОВА 94-00-4892/10.08.2021
ЯНКА В. ЩУРМ 94-00-4893/10.08.2021
НАЙДЕН О. НАЙДЕНОВ 94-00-4894/10.08.2021
ВАЛЕРИЙ Ж. ИВАНОВ 94-00-4895/10.08.2021
ХРИСТО Г. ХРИСТОВ 94-00-4896/10.08.2021
ВЛАДИМИР Ю. ВЛАДИМИРОВ 94-00-4897/10.08.2021
ЕЛИЦА Ж. СТОЯНОВА 94-00-4898/10.08.2021
МАЯ П. ЙОРДАНОВА 94-00-4899/10.08.2021
ПАНАЙОТ Т. ПАНАЙОТОВ 94-00-4900/10.08.2021
ВИОЛИНА СТ. АЛЕКСАНДРОВА 94-00-4901/10.08.2021
МИЛКА Р. ИВАНОВА 94-00-4902/10.08.2021
РАДКА М. РАДЕВА 94-00-4903/10.08.2021
КАЛИНА М. ПЕТКОВА 94-00-4904/10.08.2021
ПЛАМЕНА Н. ПЕНЕВА 94-00-4905/10.08.2021
ВАЛЕРИЙ СТ. ВАСИЛЕВ 94-00-4906/10.08.2021
АЛЕКСАНДЪР ЕООД 127574747 АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ 26-00-2127/05.08.2021
СТОЯН З. ЙОРДАНОВ 94-00-4813/05.08.2021
ДИМИТЪР С. ДИМИТРОВ 94-00-4812/05.08.2021
ВАЛЕНТИН М. ДИМИТРОВ 94-00-4811/05.08.2021
ЕЛИЗ Ф. ХЮСЕИН 94-00-4810/05.08.2021
РУМЕН А. РУСЕВ 94-00-4809/05.08.2021
ДЕНИЦА Й. ВЛАДИМИРОВА 94-00-4808/05.08.2021
НИКОЛАЙ В. КОЛЕВ 94-00-4807/05.08.2021
НИКОЛАЙ Л. КОЛЕВ 94-00-4806/05.08.2021
ГИНКА К. ДИМОВА-НЕДЯЛКОВА 94-00-4805/05.08.2021
АЛЕКСАНДЪР Д. РАДЕВ 94-00-4804/05.08.2021
НЕЛИ М. АТАНАСОВА 94-00-4803/05.08.2021
ДРАГОМИР ДРУМЕВ 94-00-4801/05.08.2021
ГЮНАЙ ХЪЛМИЕВ 94-00-4799/05.08.2021
ПАВЕЛ В. ПЕТКОВ 94-00-4796/05.08.2021
ВАЛЕНТИН С. МАРИНОВ 94-00-4795/05.08.2021
ИВЕЛИН А. ХРИСТОВ 94-00-4794/05.08.2021
ДИЛЕК И. МУСТАФА 94-00-4793/05.08.2021
ЕНЕРГОВИК-ИНЖЕНЕРИНГ-06 ООД 200218937 26-00-2113/03.08.2021
ЕДУАРД Л.САНДАЛДЖИЯН 94-00-4754/03.08.2021
БЛАГА Г.ЛЮЦКАНОВА 94-00-4753/03.08.2021
МИЛКО П.МИЛКОВ 94-00-4752/03.08.2021
СЕМИХ Б. 94-00-4751/03.08.2021
НИКОЛАЙ В.НИКОЛОВ 94-00-4750/03.08.2021
ХРИСТОМИР Р.ХРИСТОВ 94-00-4749/03.08.2021
СТОЯН А.СТОЯНОВ 94-00-4748/03.08.2021
ВАЛЕНТИНА К.ХРИСТОВА 94-00-4747/03.08.2021
ХРИСТО С.СТОЯНОВ 94-00-4746/03.08.2021
ЕВГЕНИЙ СТОЯНОВ 94-00-4704/29.07.2021
ИГНАТ Х. СИМОВ 94-00-4692/29.07.2021
РУМЯНА Л. ЦВЕТАНОВА 94-00-4691/29.07.2021
КЕВСЕР Н. ОСМАН 94-00-4690/29.07.2021
ЕМИНЕ А. САЛИМ 94-00-4689/29.07.2021
ИВЕЛИНА Б. ДИМИТРОВА 94-00-4688/29.07.2021
СТАНКА ИВ. ДОНЕВА 94-00-4687/29.07.2021
КАМЕН С. ГЕОРГИЕВ 94-00-4686/29.07.2021
ВАЛЕНТИН Г.АРКОВ 94-00-4675/29.07.2021
СНЕЖАНА М.ОГНЕНСКА 94-00-4676/29.07.2021
ЛЮБОМИР И.ДИМИТРОВ 94-00-4677/29.07.2021
МЕТИН А.БЕЙТУЛОВ 94-00-4678/29.07.2021
БЕЙЕ И.БЕЙТУЛОВА 94-00-4679/29.07.2021
АНГЕЛ И.ПЕТРОВ 94-00-4680/29.07.2021
ЖУЛИЕТА С.НИКОЛОВА 94-00-4681/29.07.2021
ВАСИЛ С.АСЕНОВ 94-00-4682/29.07.2021
МИЛЕН С.МАРИНОВ 94-00-4683/29.07.2021
МИЛЕН К.ДИМОВ 94-00-4685/29.07.2021
НЕРМИН ЮСРЕФОВА 94-00-4627/28.07.2021
НАДЕЖДА МАРИНОВА 94-00-4626/28.07.2021
ИВЕЛИН ИВАНОВ 94-00-4625/28.07.2021
НИКОЛАЙ ДЖАМБАЗОВ 94-00-4624/28.07.2021
РЕНИ ХРИСТОВА 94-00-4623/28.07.2021
ИЛИЯ ДИМИТРОВ 94-00-4622/28.07.2021
ПЕТКО МАНОЛОВ 94-00-4621/28.07.2021
АНАТОЛИЙ М. ТОДОРОВ 94-00-4628/28.07.2021
ВАНИЧКА Т. ВАСИЛЕВА 94-00-4629/28.07.2021
РУМЯНА Г. СТЕФАНОВА 94-00-4630/28.07.2021
ХАЛИЛ И. ИДРИЗ 94-00-4631/28.07.2021
ВЕСЕЛИНА А. ЕНЧЕВА 94-00-4632/28.07.2021
БОРИСЛАВ И. БОРИСОВ 94-00-4633/28.07.2021
СТАНИСЛАВ З. БРАНКОВАНОВ 94-00-4634/28.07.2021
ЕМИЛ Т. КУНЧЕВ 94-00-4639/28.07.2021
ИВАНЕТА П. ПАУНОВА 94-00-4641/28.07.2021
ЦВЕТАН С. КИРОВ 94-00-4643/28.07.2021
РУМЯНА А. ЕМИЛОВА 94-00-4644/28.07.2021
ПЕТКО Н. ЕФТИМОВ 94-00-4646/28.07.2021
ЛАУРА Д. ХОТЗИДУ 94-00-4648/28.07.2021
КИРИЛ В.КЪНЧЕВ 94-00-4594/27.07.21
МАРИЯ В.ПАНОВА 94-00-4595/27.07.21
ЦВЕТЕЛИНА Ю.ВЕЛЧЕВА 94-00-4596/27.07.21
ДИАНА П.ЗЛАТАНОВА 94-00-4597/27.07.21
МАРИЯН И.ЯНАКИЕВ 94-00-4598/27.07.21
НАЧКО Н.НИЧЕВ 94-00-4599/27.07.21
ХРИСТО И.ПАВЛОВ 94-00-4600/27.07.21
НИКОЛАЙ М.НИКОЛОВ 94-00-4601/27.07.21
КОЛЬО З.РАДОСЛАВОВ 94-00-4602/27.07.21
МОМЧИЛ В.ВЕЛЕВ 94-00-4603/27.07.21
ПЛАМЕН С.СТЕФАНОВ 94-00-4604/27.07.21
АХМЕТ АТИК 94-00-4605/27.07.21
ЪШЪК МЕХМЕТ 94-00-4606/27.07.21
СНЕЖА А.ЙОРДАНОВА 94-00-4607/27.07.21
СТЕФАН М.РАДОСЛАВОВ 94-00-4608/27.07.21
АЛЕКО А.ХАДЖИЕВ 94-00-4609/27.07.21
ДЕСИСЛАВА М.ЕМИЛОВА 94-00-4610/27.07.21
ЮЗЕИР Х.СЮЛЕЙМАНОВ 94-00-4612/27.07.21
БЕЛГИН Х. ХАМИДОВ 94-00-4403/20.07.21
ДАНЧО Ц. ДАНЧЕВ 94-00-4402/20.07.21
МАРИЯНА Д. ЙОТОВА 94-00-4401/20.07.21
СТОЯН Д. КОЛЕВ 94-00-4400/20.07.21
МАГДАЛЕНА Д. ХРИСТОВА 94-00-4399/20.07.21
ДАНАИЛ Д. СТОЯНОВ 94-00-4398/20.07.21
КРЪСТИНКА Р. НАЧЕВА 94-00-4397/20.07.21
ТОНИ Й. ТОНЕВ 94-00-4396/20.07.21
КРАСИМИР П. КРЪСТЕВ 94-00-4395/20.07.21
МАРТИНА Р. КРЪСТЕВА 94-00-4394/20.07.21
ДАНИЕЛ М. ВЕЛКОВ 94-00-4392/20.07.21
РОЗАЛИНА И. Х. СТОЯНОВА 94-00-4391/20.07.21
АЙСЕЛ Х. МЕХМЕД 94-00-4390/20.07.21
НИКОЛИНКА М. ВАСИЛЕВА 94-00-4389/20.07.21
ЮЛИЯ Х. ГИНЧЕВА 94-00-4388/20.07.21
ДЕСИСЛАВА К. ГЕОРГИЕВА 94-00-4387/20.07.21
СВЕТОСЛАВ Х. СТЕФАНОВ 94-00-4386/20.07.21
ДАНИЕЛА К. МАРИНОВА 94-00-4385/20.07.21
ДОНИКА  Й. ЖЕЧЕВА 94-00-4384/20.07.21
СТАНИСЛАВА КОСТАДИНОВА 94-00-4314/16.07.21
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 94-00-4313/16.07.21
АНАТОЛИ МАРИНОВ 94-00-4312/16.07.21
ДОРОТЕЯ ГЕОРГИЕВА 94-00-4311/16.07.21
КАЛИН ИВАНОВ 94-00-4310/16.07.21
НЕДЯЛКА МИЛАНОВА 94-00-4309/16.07.21
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ 94-00-4308/16.07.21
ПЛАМЕН ПЕТРОВ 94-00-4307/16.07.21
АНЕЛИН АНАНИЕВ 94-00-4306/16.07.21
РАДОСТИН СТОЯНОВ 94-00-4305/16.07.21
ГАЛИН СТ.СТЕФАНОВ 94-00-4304/16.07.21
НИКОЛАЙ И. КОЛЕВ 94-00-4258/14.07.21
ВАЛЕНТИН И. ВЕЛИКОВ 94-00-4259/14.07.21
ПАВЕЛ С. ЖЕЛЯЗКОВ 94-00-4260/14.07.21
РАДОСЛАВ К. КОСТАДИНОВ 94-00-4261/14.07.21
СЕМА Н. МЕХМЕД 94-00-4262/14.07.21
МЕХРИБАН Ф. АЛИ 94-00-4263/14.07.21
НИКОЛАЙ И. ЖЕКОВ 94-00-4264/14.07.21
РАДОСЛАВ Р. РАДЕВ 94-00-4265/14.07.21
АЛЕКСЕЙ М. ХРИСТОВ 94-00-4266/14.07.21
МИЛЕНА С. ХРИСТОВА 94-00-4267/14.07.21
ВАЛЕРИ К.РАЙЧЕВ 94-00-4165/12.07.21
ЦВЯТА И.ИВАНОВА 94-00-4166/12.07.21
КРАСИМИР Р.МИЛКОВ 94-00-4167/12.07.21
ИЛКО Д.АНЧЕВ 94-00-4168/12.07.21
ДЕСИСЛАВА Г.ДИМИТРОВА 94-00-4169/12.07.21
КОЛЬО Г.КОЛЕВ 94-00-4170/12.07.21
ПАВЕЛ И.ГОСПОДИНОВ 94-00-4171/12.07.21
НИКОЛАЙ Н.НИКОЛОВ 94-00-4172/12.07.21
ДАРИНА С.СТОЯНОВА 94-00-4174/12.07.21
АНЕТА Б.АРАБОВА 94-00-4175/12.07.21
РУСЛАН Р.АСЕНОВ 94-00-4176/12.07.21
МУСТАФА Х.АБТОЛА 94-00-4177/12.07.21
ТЕОДОРА Х.ГАВРИЛОВА 94-00-4178/12.07.21
ГЕОРГИ М. ГЕОРГИЕВ 94-00-4180/12.07.21
РАДОСТИНА Т. ГЕОРГИЕВА 94-00-4179/12.07.21
МЕЛИКА Р. РЕДЖЕБ 94-00-4199/12.07.21
МАРТИН А. КАРАДЖОВ 94-00-4198/12.07.21
МЛАДЕН Х. ХАРИЗАНОВ 94-00-4197/12.07.21
ВЕСЕЛИНА С. ГЕРАСИМОВА 94-00-4196/12.07.21
ИВАНКА К. АНГЕЛИНОВА 94-00-4195/12.07.21
ЕМИЛИЯН И. ИЛИЕВ 94-00-4194/12.07.21
СИМЕОН П. СТЕФАНОВ 94-00-4193/12.07.21
РОСИЦА М. КИРЧЕВА 94-00-4192/12.07.21
БАХТИЯР Х. АШИМОВ 94-00-4191/12.07.21
ЦОНКА Х. КОЛЕВА 94-00-4190/12.07.21
МАРГАРИТА И. ФРАНЦОВА 94-00-4189/12.07.21
ИВАЙЛО Г. МАВРОДИЕВ 94-00-4188/12.07.21
ВИОЛЕТКА П. СТЕФАНОВА 94-00-4187/12.07.21
ВЛАДИМИР С. ВАСИЛЕВ 94-00-4186/12.07.21
СВЕТЛОЗАР Г. АРКОВ 94-00-4185/12.07.21
ИВАЙЛО С. НАНОВ 94-00-4184/12.07.21
МАРИЯНА С. КОСТОВА 94-00-4183/12.07.21
ФАТМЕ М. МОЛЛОВА 94-00-4182/12.07.21
ВИКТОР М. ЙОСИФОВ 94-00-4181/12.07.21
МИЛЕНКА А.ХРИСТОВА 94-00-4138/09.07.21
МИХАИЛ К.ПЕТРОВ 94-00-4139/09.07.21
ИВАЙЛО В.ШОПОВ 94-00-4140/09.07.21
КАДЕР Б.АЛЯЙДИНОВ 94-00-4141/09.07.21
ГЕОРГИ С.ЖЕЛЯЗКОВ 94-00-4142/09.07.21
ТИХОМИР Х.ТОШЕВ 94-00-4143/09.07.21
ЕЛЕНА Т.ДИМИТРОВА 94-00-4144/09.07.21
АНДРИАН А.ИСАЕВ 94-00-4145/09.07.21
ЕМЕЛ Б.ИСМАИЛОВА 94-00-4146/09.07.21
ДОБРОМИР Н.КУЗМАНОВ 94-00-4147/09.07.21
ГЬОНЮЛ М.САЛИ 94-00-4148/09.07.21
РУМЕН В.ВЕЛИКОВ 94-00-4149/09.07.21
ЖЕЧО С.СЛАВЕВ 94-00-4150/09.07.21
ЗДРАВКО В.ЗДРАВКОВ 94-00-4151/09.07.21
РОСИЦА А.НИКОЛОВА 94-00-4152/09.07.21
РАД Е.ЕЛЕНОВ 94-00-4153/09.07.21
МИЛКА ТОПАЛОВА 94-00-4095/08.07.21
ИРЕНА ЩЕРЕВА 94-00-4096/08.07.21
СИЛВИЯ САШЕВА 94-00-4097/08.07.21
МАКСИМ ТЕРЗИЙСКИ 94-00-4098/08.07.21
СЛАВЧО КАПРАЛОВ 94-00-4099/08.07.21
СНЕЖАНА БОЖИНОВА 94-00-4100/08.07.21
МАРИАНА ДОБРЕВА 94-00-4101/08.07.21
КРАСЕН КРЪСТЕВ 94-00-4102/08.07.21
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ 94-00-4103/08.07.21
НИКОЛАЙ НИКОВ 94-00-4104/08.07.21
СИЙ КЛИЪР КОМПЮТЪР СЪРВИСИС ООД 124634658 26-00-1901/08.07.21
ГЕРГИОС П. 94-00-4046/06.07.21
ЕЛИ Р. МИНКОВА 94-00-4045/06.07.21
ОСМАН Е. ОСМАНОВ 94-00-4044/06.07.21
ИВАН В. ИВАНОВ 94-00-4043/06.07.21
КРАСЕН Д. КРЪСТЕВ 94-00-4042/06.07.21
РУМЕН Н. ГЕОРГИЕВ 94-00-4041/06.07.21
КРАСИМИР С. СТЕФАНОВ 94-00-4040/06.07.21
ГЕРГАНА Д. ЙОРДАНОВА 94-00-4039/06.07.21
САМЕТ А. ИСОВ 94-00-4038/06.07.21
ЕЛИН Н. МАРИНОВ 94-00-4037/06.07.21
МАРГАРИТА А. ИГНАТОВА 94-00-4036/06.07.21
ВЕНЦИСЛАВ Р. ВАСИЛЕВ 94-00-4035/06.07.21
ДИМИТРИЧКА П. АТАНАСОВА 94-00-4034/06.07.21
СТЕФАНОС Д. АЛИМАНТИРИС 94-00-4033/06.07.21
ТИХОМИР И. ТОДОРОВ 94-00-4032/06.07.21
НИХЕР Б. АРИФ 94-00-4031/06.07.21
СТЕФАН В. СТЕФАНОВ 94-00-4030/06.07.21
НЕВЗАТ З. ЕХЛИМАНОВ 94-00-4029/06.07.21
МАЛИН И. МИХАЙЛОВ 94-00-4028/06.07.21
НИКОЛАЙ П. НИКОЛОВ 94-00-4027/06.07.21
ХРИСТО Г. ХРИСТОВ 94-00-4026/06.07.21
ДАНИЕЛА И. ВАСИЛЕВА 94-00-4025/06.07.21
ШЕНОЛ К. ШЕВКЕД 94-00-4024/06.07.21
ВАСИЛ М. МИНЧЕВ 94-00-4023/06.07.21
ФАНА С. ДОНЧЕВА 94-00-4022/06.07.21
МАТЕЙ К.ПЕТКОВ 94-00-3926/01.07.2021
ШЕФКИЯ Х.САДЪК 94-00-3927/01.07.2021
МИРОСЛАВ Д. ГРИГОРОВ 94-00-3929/01.07.2021
ПЛАМЕН Р. ПЕТРОВ 94-00-3930/01.07.2021
ТОДОРКА П. АТАНАСОВА 94-00-3931/01.07.2021
ДРАЖИЛ. М. КОСЕВ 94-00-3932/01.07.2021
ЙОРДАНКА М. ШОПОВА 94-00-3933/01.07.2021
ВАЛЕНТИН Х. ШОПОВ 94-00-3934/01.07.2021
ЗЮЛБИЕ КУШОГЛУ 94-00-3935/01.07.2021
МАЛИНА П. МИНЕВА 94-00-3936/01.07.2021
НИКОЛАЙ Р. ТАНУШЕВ 94-00-3937/01.07.2021
АСЕН Р. ГЕОРГИЕВ 94-00-3938/01.07.2021
ИВАН Л. ДЕМИРЕВСКИ 94-00-3939/01.07.2021
ПЕТЪР Ж ПЕТРОВ 94-00-3940/01.07.2021
ХУБЕН В. НЕНКОВ 94-00-3941/01.07.2021
НЕЛИ Г. ИЛИЕВА 94-00-3942/01.07.2021
ИСКРЕН Е. ЗАХАРИЕВ 94-00-3943/01.07.2021
МАРТИН И. ИСАЙЕВ 94-00-3944/01.07.2021
ГАЛЯ Ф. ФИЛИПОВА 94-00-3945/01.07.2021
ИВЕЛИН В. САШЕВ 94-00-3946/01.07.2021
ПОЛИНА В. РИБАРСКА 94-00-3947/01.07.2021
ТЕФИК А. ХЮСЕИН 94-00-3908/01.07.2021
РОСЕН Х. ЙОРДАНОВ 94-00-3909/01.07.2021
НАДЕЖДА И. КАРАМФИЛОВА 94-00-3910/01.07.2021
ВИНЧЕНЦО В. КАРЕВСКИ 94-00-3911/01.07.2021
ЛЮБОМИР С. ДОНЧЕВ 94-00-3912/01.07.2021
АСЕН Н. АСЕНОВ 94-00-3913/01.07.2021
НИКОЛАЙ Г. ЙОРДАНОВ 94-00-3914/01.07.2021
ЕМИН Б. ТАЛИБОВ 94-00-3915/01.07.2021
СТОЯН А. СТОЯНОВ 94-00-3916/01.07.2021
КРАСЕН С. ГЮЗЕЛЕВ 94-00-3917/01.07.2021
РУМЕН И. КАНДИЛАРОВ 94-00-3918/01.07.2021
ЕСМА Х. ХЮСЕИНОВА 94-00-3919/01.07.2021
МЕХМЕД Е. МЕХМЕД 94-00-3920/01.07.2021
КРЕМЕНА М.ЧАКЪРОВА 94-00-3802/29.06.2021
ВАЛЕНТИНА А.КАРАКАШЕВА 94-00-3803/29.06.2021
СУЛТАНКА А.РАДОСЛАВОВА 94-00-3804/29.06.2021
ИЛИЯ Т.ЗИДАРОВ 94-00-3805/29.06.2021
АЛИ Н.АРИФОВ 94-00-3806/29.06.2021
ВАСИЛ ХР.ВАСИЛЕВ 94-00-3807/29.06.2021
СТЕЛА Л.ДИМИТРАВА 94-00-3808/29.06.2021
ХРИСТИНА Д.ЗЛАТЕВА 94-00-3809/29.06.2021
ДИМИТЪР М.ДИМОВ 94-00-3810/29.06.2021
ГЮЛАЙШЕ М.АДИЛ 94-00-3811/29.06.2021
НЕЛИ Л.ХЮСЕИН 94-00-3812/29.06.2021
ЕМИЛ А.ЧАКЪРОВ 94-00-3813/29.06.2021
ФАНА А.ХРИСТОВА 94-00-3814/29.06.2021
НАДЕЖДА Й.КАРАМФИЛОВА 94-00-3872/30.06.2021
РОСЕН Х.ЙОРДАНОВ 94-00-3873/30.06.2021
КРАСЕН С.ГЮЗЕЛЕВ 94-00-3874/30.06.2021
ЛЮБОМИР С.ДОНЧЕН 94-00-3875/30.06.2021
АСЕН Н.АСЕНОВ 94-00-3876/30.06.2021
НЕКОЛАЙ Г.ЙОРДАНОВ 94-00-3877/30.06.2021
СТАНЮ ПАНЧЕВ 94-00-3878/30.06.2021
РУМЕН ВИТАНОВ 94-00-3879/30.06.2021
СВЕТЛА ИВАНОВА 94-00-3880/30.06.2021
КАЛОЯН КОЛЕВ 94-00-3881/30.06.2021
МИЛКА ШОПОВА 94-00-3882/30.06.2021
МИТКО МИТЕВ 94-00-3883/30.06.2021
ВЕСЕЛИН ГАНЧЕВ 94-00-3884/30.06.2021
КЪНА АНТИМОВА 94-00-3854/30.06.2021
МАРИЯ СТАНЧЕВА 94-00-3855/30.06.2021
ДАМЯН АТАНАСОВ 94-00-3856/30.06.2021
ТОДОРКА ГАНЧЕВА 94-00-3857/30.06.2021
ФИКРЕТ ЙОРДАНОВ 94-00-3859/30.06.2021
СПИРДОН БОЯДЖИЕВ 94-00-3860/30.06.2021
ЗЛАТИНА НИКОЛОВА 94-00-3861/30.06.2021
СТОЯН ТОДОРОВ 94-00-3862/30.06.2021
КЪЙМЕТ КАСИМ 94-00-3863/30.06.2021
ПЕТЪР ЕЛМАЗОВ 94-00-3864/30.06.2021
ЕМИЛ МЕХМЕДОВ 94-00-3865/30.06.2021
МИТКО ЕЛМАЗОВ 94-00-3866/30.06.2021
НЕЛИ ЙОРДАНОВА 94-00-3867/30.06.2021
РИЧАРД УАЙЛД 94-00-3868/30.06.2021
ЛЮБИША КРЪСТИЧ 94-00-3869/30.06.2021
ИЛХАН АЛИЕВ 94-00-3870/30.06.2021
ГРИГОРИЙ ИВАНЧОГЛО 94-00-3871/30.06.2021
ЮЛИЯН М. КОСТОВ 94-00-3786/29.06.2021
СИЛВИЯ И.КАЛИНОВА-ЙОРДАНОВА 94-00-3788/29.06.2021
ПИЕРЕТА Т.ВЕЛИЧКОВА 94-00-3789/29.06.2021
КРИСТИЯН М.КОСТОВ 94-00-3790/29.06.2021
СОНЯ А.БАЛЧЕВА 94-00-3792/29.06.2021
ХРИСТО А.ДЯКОВ 94-00-3794/29.06.2021
КРАСЕН С.КОСТОВ 94-00-3797/29.06.2021
МОМЧИЛ И.МАРИНОВ 94-00-3798/29.06.2021
ГАЛЯ М.ХРИСТОВА 94-00-3799/29.06.2021
МАРИН Д.МАРИНОВ 94-00-3800/29.06.2021
МАРТИН А.ХРИСТОВ 94-00-3801/29.06.2021
ЕТ „ВЕСЕЛИН  МИТЕВ-ЕВРОТЕКС“ 837051349 ВЕСЕЛИН Д.МИТЕВ 26-00-1824/29.06.2021
ДЕЯН КАСАБОВ 94-00-3781/29.06.2021
МАНАСИ МАНАСИЕВ 94-00-3782/29.06.2021
ЕМИЛ ХАРАЛАНОВ 94-00-3785/29.06.2021
РЕЙХАН АХМЕД 94-00-3787/29.06.2021
КАМЕН МУТАФОВ 94-00-3779/29.06.2021
НИКОЛАЙ КАЛЕВ 94-00-3780/29.06.2021
РАДОСТИН П. ДИМИТРОВ 94-00-3795/29.06.2021
ВАЛЕНТИН А ТРИФОНОВ 94-00-3791/29.06.2021
ГЮЛЕР М. КАБАКОВА 94-00-3793/29.06.2021
КАМЕЛИЯ Е. МЕРМЕРСКА 94-00-3783/29.06.2021
МАРТИН Е. МЕРМЕРСКИ 94-00-3784/29.06.2021
БЕКТАШЛАР ГЮБРЕДЖИЛИК ЗАХИРЕ МАХРУКАТ НИКЛИЙЕДЖИЛИК САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ МУСТАФА БЕКТАШ 26-00-1825/29.06.2021
СИЛВИЯ Н. МАДЖАРОВА 94-00-3741/28.06.2021
ВЯЧЕСЛАВ Х. ТАНАС 94-00-3742/28.06.2021
ЮРИ В. АЛЕКСАНДРОВ 94-00-3743/28.06.2021
КИРИЛ Б. ХРИСТОВ 94-00-3744/28.06.2021
ИЛХАН Х. РЕДЖЕБ 94-00-3745/28.06.2021
ЕЛМАЗ Х. РЕДЖЕБ 94-00-3746/28.06.2021
РАДОСЛАВ Ф. АЛЕКСАНДРОВ 94-00-3747/28.06.2021
ГЕОРГИ А. МОЙСЕЕВ 94-00-3727/28.06.2021
РОБЕРТ А. ХЕРОЛД 94-00-3726/28.06.2021
ВИЛДАН М. САЛИЕВА 94-00-3725/28.06.2021
ОГНЯН Г. ЛУЛАДЖИЕВ 94-00-3724/28.06.2021
АЙСЕЛ И. ХЮСЕИН 94-00-3723/28.06.2021
БИСЕР Д. БАЛИНОВ 94-00-3722/28.06.2021
СТАЛИН П. СМОКОВ 94-00-3721/28.06.2021
СВЕТЛА Й. НИКОЛОВА 94-00-3720/28.06.2021
РУСАНКА Т. ВАНГЕЛОВА 94-00-3719/28.06.2021
СТЕФАНКА ТР. АТАНАСОВА 94-00-3718/28.06.2021
ТОНИ К. ТОНЕВ 94-00-3740/28.06.2021
ЗДРАВКО С. ГЕОРГИЕВ 94-00-3739/28.06.2021
ЙОРДАН В. ЙОРДАНОВ 94-00-3738/28.06.2021
АЛЕКСАНДЪР П. ДОБРЕВ 94-00-3737/28.06.2021
ХЮСЕИН С. ХЮСЕИН 94-00-3736/28.06.2021
АСЕН С. ГЕОРГИЕВ 94-00-3735/28.06.2021
ТАНЯ С. МАРИНОВА 94-00-3734/28.06.2021
РАДОСЛАВ Т. РАДОСЛАВОВ 94-00-3733/28.06.2021
ЖУЛИЕТА И. ДИМИТРОВА 94-00-3732/28.06.2021
АНАТОЛИ Е. УЗУНОВ 94-00-3731/28.06.2021
ДИМЧО И. ЛАЗАРОВ 94-00-3730/28.06.2021
ХРИСТИНА Ж. АТАНАСОВА 94-00-3729/28.06.2021
ВИОЛЕТА С. РАЙЧЕВА 94-00-3728/28.06.2021
ТАНЯ ХРИСТЕВА 94-00-3447/11.06.2021
МЕДИХА МЮСЛЮМОВА 94-00-3449/11.06.2021
МУСТАФА ТЕФИКОВ 94-00-3446/11.06.2021
РАЙМОНДА БОЯДЖИЕВА 94-00-3445/11.06.2021
ЕКАТЕРИНА БЛ. НИКОЛОВА 94-00-3322/08.06.2021
ЕЛМАС Н. АЛИ 94-00-3323/08.06.2021
СВЕТЛАНА ПЛ. ТОМОВА 94-00-3324/08.06.2021
РАЯ Л. МАНЕВА 94-00-3325/08.06.2021
ГЮНЕР Р. АЛИЕВ 94-00-3326/08.06.2021
ХРИСТО Г. ТОДОРОВ 94-00-3327/08.06.2021
ПЕНКА Т. ИВАНОВА 94-00-3328/08.06.2021
АЙХАН Р. МЕХМЕД 94-00-3329/08.06.2021
НИКОЛАЙ БЛ. НИКОЛОВ 94-00-3330/08.06.2021
ДАНИЕЛ В. ЙОРДАНОВ 94-00-3331/08.06.2021
ИРЕНА И. МИХАЙЛОВА 94-00-3332/08.06.2021
БЮЛЕНТ Е. ЮМЕР 94-00-3333/08.06.2021
СОНЯ С. КАРАКАШЕВА 94-00-3334/08.06.2021
СЕНКО М. РУСЕВ 94-00-3335/08.06.2021
ГРИГОР Г. ТОПАЛОВ 94-00-3238/04.06.2021
ЖИВКО М. АЛЕКОВ 94-00-3241/04.06.2021
ЕЛИН А. ГЕРГИНОВ 94-00-3243/04.06.2021
ДЕНИЗ Б. ГАВАЗОВ 94-00-3244/04.06.2021
ВИОЛЕТА М. АЛЕКСАНДРОВА 94-00-3245/04.06.2021
ЙОРДАН А. БУРУКОВ 94-00-3246/04.06.2021
ТЕМЕНУЖКА Г. ТЕНЕВА 94-00-3248/04.06.2021
ХАЛИМЕ Х. ЙОСИФОВА 94-00-3251/04.06.2021
РОСЕН Т. ДОНЧЕВ 94-00-3253/04.06.2021
КРАСИМИРА Д. ВАСИЛЕВА 94-00-3256/04.06.2021
СЕВДА А. ХРИСТОВА 94-00-3257/04.06.2021
ВИОЛИН Ж. МИРЧЕВ 94-00-3260/04.06.2021
ВАЛЕНТИН Г. МИЛЕВ 94-00-3262/04.06.2021
ИВАН Д. КОСЕВ 94-00-3265/04.06.2021
СВИЛЕН А. ИЛИЕВ 94-00-3267/04.06.2021
СТОЯНКА Ж. КАЙРЯКОВА 94-00-3269/04.06.2021
ВЕЛИЧКА М. АТАНАСОВА 94-00-3271/04.06.2021
БОРИС С. КАРАКАШЕВ 94-00-3273/04.06.2021
СЕБАХАТ Е. БЕЙТУЛА 94-00-3275/04.06.2021
МЕХМЕД А. БЕЙТУЛА 94-00-3276/04.06.2021
МИКА З. АРНАУТОВИЧ 94-00-3277/04.06.2021
ХИКМЕТ О. МУСТАФА 94-00-3278/04.06.2021
РУМЕН АСЛАНОВ 94-00-3233/04.06.2021
МУСТАФА АТЕШ 94-00-3234/04.06.2021
ЗЕЛИХА АТЕШ 94-00-3235/04.06.2021
АНКА КИРЧЕВА 94-00-3236/04.06.2021
АСЕН КИРЧЕВ 94-00-3237/04.06.2021
ВЕЛИЗАР ЕМИЛОВ 94-00-3239/04.06.2021
РЕДЖЕБ Б. РЕДЖЕБ 94-00-3240/04.06.2021
ПЛАМЕН БЕЛИНОВ 94-00-3242/04.06.2021
БЕТЪР ИН БЪЛГЕРИА ЕООД 127593024 Джералд Форд 26-00-1529/04.06.2021
ШИРАЗ ЕООД 127630113 Сиамак Етамад 26-00-1530/04.06.2021
РОБИНС АКЪР ЕООД 14685019 Кевин Монк 26-00-1531/04.06.2021
ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ 94-00-3247/04.06.2021
ВАСИЛ МАРИНОВ 94-00-3249/04.06.2021
КРУМ ДИМИТРОВ 94-00-3250/04.06.2021
НЕКТАРИОС ГИПАКИС 94-00-3252/04.06.2021
САБИНА БОЯДЖИЕВА 94-00-3255/04.06.2021
ХРИСТО СТОЯНОВ 94-00-3258/04.06.2021
ГЮСЮМ ХАСАН 94-00-3259/04.06.2021
ДИМИТЪР МАНОВ 94-00-3261/04.06.2021
ЖИВКО ТОДОРОВ 94-00-3263/04.06.2021
МИЛЕН МУТАФОВ 94-00-3264/04.06.2021
ЮЗКАН СЮЛЕЙМАНОВ 94-00-3266/04.06.2021
МИРОСЛАВ ЦОНЕВ 94-00-3268/04.06.2021
ЗЮЛЕЙХА ГАВАЗОВА 94-00-3270/04.06.2021
ВЕСЕЛИН КАСАБОВ 94-00-3272/04.06.2021
СТЕФАН ДИМИЕВ 94-00-3274/04.06.2021
ДИМИТЪР П. АНГЕЛОВ 94-00-3218/03.06.21г.
АЛИ И. АЛ-САЛЕХ 94-00-3217/03.06.21г.
ХАТИДЖЕ И. ХАЛИЛ 94-00-3215/03.06.21г.
КИЧКА Д. ПАНАЙОТОВА 94-00-3210/03.06.21г.
РОЗА Н. МИХАЙЛОВА 94-00-3208/03.06.21г.
МИХАИЛ В. МИХАЙЛОВ 94-00-3206/03.06.21г.
НИКОЛАЙ Д. ДИМИТРОВ 94-00-3205/03.06.21г.
ЕНДЕР ВАРСАЗАН 94-00-3204/03.06.21г.
ДАНАИЛ А. ЙОСИФОВ 94-00-3203/03.06.21г.
РОСЕН Р. РУСЕВ 94-00-3202/03.06.21г.
ПАВЛИН А. ВАСИЛЕВ 94-00-3201/03.06.21г.
ПЛАМЕН А. МИЛАНОВ 94-00-3200/03.06.21г.
АЛЕКСАНДР В. РОМАНОВСКИ 94-00-3199/03.06.21г.
АЙШЕ Е. МЕХМЕДОВА 94-00-3198/03.06.21г.
РУМЯНКА Д. МАРИНОВА 94-00-3197/03.06.21г.
МОНК К. ДЖОН 94-00-3196/03.06.21г.
СТЕФАН Л. ИЛИЕВ 94-00-3195/03.06.21г.
ВАСВИ Н. САЛИ 94-00-3194/03.06.21г.
ДИМИТЪР НИКОЛОВ 94-00-3176/02.06.21г.
ЕЛЕНА КАЛОЯНОВА 94-00-3177/02.06.21г.
БИЛЯНА БЕЛЧЕВА 94-00-3178/02.06.21г.
БАСРИ МЕХМЕД 94-00-3179/02.06.21г.
СЕВДА СТЕФАНОВА 94-00-3180/02.06.21г.
АНЕЛИЯ АСЕНОВА 94-00-3181/02.06.21г.
СТЕПАН О.НИШАНОВ 94-00-3183/02.06.21г.
АНЕТА М.ВАСИЛЕВА 94-00-3184/02.06.21г.
ИЛИЯ М.ДЖАМБАЗОВ 94-00-3185/02.06.21г.
РУМЯНА И. ПЕТРОВА 94-00-3099/31.05.21г.
ДОНЧО ИВ. КЕРЕКОВСКИ 94-00-3098/31.05.21г.
РОРИ Д. УЕБСТЪР 94-00-3097/31.05.21г.
ВАЛЕНТИН М. ЖЕЛЕВ 94-00-3096/31.05.21г.
ФАНА М. КОСЕВА 94-00-3095/31.05.21г.
МИХАИЛ Е. КАПУДЖИЕВ 94-00-3094/31.05.21г.
ГОШО П. ГЕОРГИЕВ 94-00-3093/31.05.21г.
НЕЖДЕТ А. ХАЛИЛ 94-00-3092/31.05.21г.
РАЛИЦА СТЕФАНОВА 94-00-3112/31.05.21г.
НЕЛИ ЦЬОБИШ 94-00-3111/31.05.21г.
ЗОЯ МИЛКОВА 94-00-3109/31.05.21г.
ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ 94-00-3108/31.05.21г.
ВАЛЕРИ ИВАНОВ 94-00-3107/31.05.21г.
РАДКА ИВАНОВА 94-00-3106/31.05.21г.
ИВАН ИВАНОВ 94-00-3105/31.05.21г.
СТЕФКА ВАСИЛЕВА 94-00-3104/31.05.21г.
ЙОРДАН ДИМИТРОВ 94-00-3103/31.05.21г.
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 94-00-3102/31.05.21г.
ИВАЛИНА ХАРАЛАНОВА 94-00-3101/31.05.21г.
ДЕЛЧО МЕРСИМКОВ 94-00-3100/31.05.21г.
ПЛАМЕН Д.БОРИСОВ 94-00-2949/20.05.2021
НИКОЛАЙ М.КАРА 94-00-2948/20.05.2021
МАРИЯН А.МАНОЛОВ 94-00-2947/20.05.2021
АРСЕН Р.БЕРБЕРЯН 94-00-2946/20.05.2021
ДИЯН К.КИРОВ 94-00-2944/20.05.2021
ЕМИЛ М.СТОИЛОВ 94-00-2942/20.05.2021
АТИДЖА И.СЮЛЕЙМАН 94-00-2939/20.05.2021
МИЛЕН АЛ.ВАСИЛЕВ 94-00-2937/20.05.2021
КРАСЕН С.САВОВ 94-00-2936/20.05.2021
АНДРЕЙ А.ГЕОРГИЕВ 94-00-2935/20.05.2021
КРАСЕН П.ТЕНЕВ 94-00-2862/19.05.2021
ТОШКО С.ТОДОРОВ 94-00-2863/19.05.2021
МАРИЯ М.НИКОЛАЕВА 94-00-2864/19.05.2021
ПЕТИНА П.ГАТЕВА 94-00-2865/19.05.2021
ГЕОРГИ А.ГЕОРГИЕВ 94-00-2866/19.05.2021
ПЕПО З.СТЕФАНОВ 94-00-2867/19.05.2021
ПЕТЪР П.БОЖКОВ 94-00-2868/19.05.2021
АНЕТА А.КОЛЕВА 94-00-2869/19.05.2021
НАДЕЖДА Б.ГОСПОДИНОВА 94-00-2870/19.05.2021
ТРИ ЕС ИНВЕСТ АД 127058370 26-00-1399/19.05.2021
МАУНТИН ТРЕЙЛ ЛТД ООД 131402126 26-00-1400/19.05.2021
ПАЛМИГРУП АД 130785771 26-00-1401/19.05.2021
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ АД 121379355 26-00-1402/19.05.2021
РОСЕН Й. ХРИСТОВ 94-00-2826/18.05.2021
КРИСТИНА СТ. КУЗМАНОВА 94-00-2827/18.05.2021
ЕВГЕНИЯ О. КУХАРЕВА 94-00-2829/18.05.2021
СИНЬОРА Е. ЛЕВИ 94-00-2830/18.05.2021
РОСЕН В. МЕТОДИЕВ 94-00-2831/18.05.2021
ВЕЖДИ М. АШКЪН 94-00-2834/18.05.2021
КОНСТАНТИН ХР. ХРИСТОВ 94-00-2835/18.05.2021
СЛАВЧО И. ЧОБАЕВ 94-00-2836/18.05.2021
АНГЕЛ А. КУРТЕВ 94-00-2837/18.05.2021
САБРИ Х. МЕХМЕДАЛИЕВ 94-00-2838/18.05.2021
АМИРА А. МЕТОДИЕВА 94-00-2839/18.05.2021
ВАЛЕРИ Б. КАМЕНОВ 94-00-2841/18.05.2021
ЙОРДАНКА К. ДИМИТРОВА 94-00-2842/18.05.2021
СВИЛЕН Д. ДОНЧЕВ 94-00-2843/18.05.2021
МАРИЯН М. КОЛЕВ 94-00-2844/18.05.2021
ГЕОРГИ В. ИЛИЕВ 94-00-2845/18.05.2021
МИЛЕН Д. ИЛИЕВ 94-00-2846/18.05.2021
АХМЕД И. АХМЕД 94-00-2847/18.05.2021
РАБИЕ М.ИСМАИЛОВА 94-00-2848/18.05.2021
МАРИН Р. ДЕМИРОВ 94-00-2849/18.05.2021
ДИЯНА Ж. ПЕТРОВА 94-00-2850/18.05.2021
ВИА МОНЕДА ООД 121347592 ВЛАДИМИР Л. ВЛАДОВ 26-00-1392/18.05.2021
СТАРО ООД 103943199 СТАВРОС СТАВРИНИДИС 26-00-1393/18.05.2021
НЕЛИ К.АЛЕКСАНДРОВА 94-00-2794/17.05.21г.
КАЛОЯН Е.ГЕНЕВ 94-00-2795/17.05.21г.
КРИСТИНА Е.ДЕМИРОВА 94-00-2796/17.05.21г.
ИННА Й.ЯНУШЕВА 94-00-2797/17.05.21г.
ДАНАИЛ Н.ТОНЕВ 94-00-2798/17.05.21г.
ГРЕТА М.МИТЕВА 94-00-2799/17.05.21г.
ДИЯН Р.НИКОЛОВ 94-00-2800/17.05.21г.
ЮРИЙ В. ЙОРДАНОВ 94-00-2801/17.05.21г.
АНТОН Д. СТОЯНОВ 94-00-2802/17.05.21г.
ПАВЛИНА Е. ПАВЛОВА 94-00-2803/17.05.21г.
РАДИ Л. АТАНАСОВ 94-00-2804/17.05.21г.
МАНЧО Д.МАНЕВ 94-00-2519/27.04.21г.
СТЕФАН Д.СТЕФАНОВ 94-00-2520/27.04.21г.
АТАНАСКА П.ТОДОРОВА 94-00-2521/27.04.21г.
НИКОЛАЙ И.ЕНЕВ 94-00-2522/27.04.21г.
САМЕД Х.АХМЕД 94-00-2523/27.04.21г.
ЗЛАТКО А.ХРИСТОВ 94-00-2524/27.04.21г.
ТИХОМИРА Г.МИРКОВА 94-00-2525/27.04.21г.
СТОЯНКА Ж.МИТЕВА 94-00-2526/27.04.21г.
ХЮСНЮ Ю.ХАЛИМ 94-00-2527/27.04.21г.
ВИОЛЕТА Д.ВИЧЕВА 94-00-2528/27.04.21г.
ТЕМЕНУЖКА И.ГЕНОВА 94-00-2529/27.04.21г.
ВЕСКО М.ДИМИТРОВ 94-00-2530/27.04.21г.
СТЕЛА И.ДИМИТРОВА 94-00-2531/27.04.21г.
ЕЛКА А.ДИМИТРОВА 94-00-2532/27.04.21г.
РУМЕН Г.ПЕЙЧЕВ 94-00-2439/23.04.21г.
АЙНУР М.АБИЛОВА 94-00-2440/23.04.21г.
ТИХОМИР Т.ВАСИЛЕВ 94-00-2441/23.04.21г.
БЕКИР Х.ФЕЛЯК 94-00-2442/23.04.21г.
ГАЛИН С.ДИМИТРОВ 94-00-2443/23.04.21г.
ПЛАМЕН С.ГЕОРГИЕВ 94-00-2444/23.04.21г.
МАРИЯНА Д.ЛАЛОВСКА 94-00-2445/23.04.21г.
ИРИНА М.БРАНКОВАНОВА 94-00-2446/23.04.21г.
ВАЛЕНТИН С.ЙОВДАНОВ 94-00-2447/23.04.21г.
СТАНКА С.ХАРИЗАНОВА 94-00-2448/23.04.21г.
ЕВГЕНИЙ Л.МУТАФОВ 94-00-2449/23.04.21г.
НАДЕЖДА М.ГЕНЧЕВА 94-00-2450/23.04.21г.
ВАЛЕНТИН Н.АСПАРУХОВ 94-00-2451/23.04.21г.
ЛЮДМИЛ К.ГЕОРГИЕВ 94-00-2452/23.04.21г.
ХРИСТО Д.ХРИСТОВ 94-00-2453/23.04.21г.
ХРИСТИЯН С.ХРИСТОВ 94-00-2454/23.04.21г.
ИВАН Г.ИВАНОВ 94-00-2455/23.04.21г.
ИВАЙЛО В.КОЕВ 94-00-2456/23.04.21г.
БОГОСЛАВ Б.СТОЯНОВ 94-00-2457/23.04.21г.
„Б.Б.С КЪМПАНИ“ ЕООД 203778446 Х. Йълдъз 26-00-1235/26.04.21 г.
„СИНАНЕЙМ „ЕООД 127620749 П. Бевърли 26-00-1236/26.04.21 г.
„ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД 201586988 Л. Коломбо 26-00-1237/26.04.21 Г.
„ПОРТИТЕ“ ЕООД 127620208 Симеон В. Славов 26-00-1238/26.04.21 г.
„БУЛГАРИНВЕСТ“ ЕАД 127573356 Милен С. Вълчев 26-00-1239/26.04.21 г.
„МЕГАПОЛ“ ЕООД 837104321 Младен П. Младенов 26-00-1240/26.04.21 г.
„ЗЕФИР“ ЕООД 127016357 Николай Л. Колев 26-00-1241/26.04.21 г.
„МОБИЛГРУП“ ЕООД 127554683 Младин И. Лилов 26-00-1242/26.04.21 г.
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД „Панайот Волов“ АД 837105284 Злати Г. Далчев 26-00-1243/26.04.21 г.
„СДРУЖЕНИЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВА В ШУМЕН“ 837098822 Иван М. Хинев 63-00-119/26.04.21 г.
„БАМЗЕ“ ЕООД 127630273 Радослав А. Христов 26-00-1244/26.04.21 г.
„ДЕНИ-СТОЙ-ДАМЯН ИЛИЕВ ЕООД 127582704 Дамян В. Илиев 26-00-1245/26.04.21 г.
„НИКОЛОВ“ ЕООД 127626620 Никола П. Николов 26-00-1246/26.04.21 г.
ЕТ „НИКО-НИКОЛАЙ КОЛЕВ“ 127581417 Николай И. Колев 26-00-1247/26.04.21 г.
„ЕСЖИ ГРУП“ ЕООД 201955392 Емин Б. Талибов 26-00-1248/26.04.21 г.
„ТЕКСАС ФУУД – 2 ШУМЕН“ ЕООД 200517277 Светлозар П. Иванов 26-00-1249/26.04.21 г.
„БАИТ ШЕНИ“ ЕООД 127596065 Б. Пенсон 26-00-1250/26.04.21 г.
ЕТ „МИЛЕН МИТЕВ – ТОИС ТРЕЙДИНГ“ 103002107 Милен Ж. Митев 26-00-1251/26.04.21 г.
ЕТ „ДОЧКО ДОЧЕВ-ДОКО“ 127504673 Дочко Х. Дочев 26-00-1252/26.04.21 г.
„АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО РУСЕВ И СТОЙЧЕВА“ 127625874 26-00-1253/26.04.21 г.
„ДЖЕВО“ ЕООД 200937929 Иван Б. Богданов 26-00-1254/26.04.21 г.
„МАКСИМА ЮНГ“ ООД 127035400 Теодора В. Бонева 26-00-1255/26.04.21 г.
„СЕКТРОНИК“ ЕООД 127565861 Наталия П. Стефанова 26-00-1257/26.04.21 г.
„РА ГРУП“ ЕООД 200058660 Рамис А. Рамисов 26-00-1258/26.04.21 г.
„КОМФОРТСТРОЙ ГРУП-7“ ООД 200653455 Иво Ц. Никифоров 26-00-1259/26.04.21 г.
ЕТ „КРАСИМИР СТЕФАНОВ-КОМПЛЕКТ-4“ 127050772 Красимир С. Стефанов 26-00-1260/26.04.21 г.
„ДЕЛИВАРИ КОНСУЛТ“ ЕООД 127635683 Емин Б. Талибов 26-00-1261/26.04.21 г.
ЕТ „ШОК – ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ“ 127012792 Димитър В. Василев 26-00-1262/26.04.21 г.
„БАШАК“ ЕООД 127552955 И. Ердем 26-00-1263/26.04.21 г.
МИТКО А.КОСТОВ 94-00-2365/20.04.21г.
СТАНИСЛАВ П.СТОЯНОВ 94-00-2366/20.04.21г.
ЮЛИЯН И.ЙОРДАНОВ 94-00-2367/20.04.21г.
ЙОРДАН С.ЙОРДАНОВ 94-00-2368/20.04.21г.
АХМЕД А.АХМЕДОВ 94-00-2369/20.04.21г.
НАДКА Г.АНГЕЛОВА 94-00-2370/20.04.21г.
РУМЯНА З.ГЕОРГИЕВА 94-00-2371/20.04.21г.
ВЕСКА Д.ЕФТИМОВА 94-00-2372/20.04.21г.
ЖИВКО С.ДОБРЕВ 94-00-2373/20.04.21г.
ВЕНЕТА М.ИГНАТОВА 94-00-2374/20.04.21г.
АЛЕКСАНДЪР А.ПАШОВ 94-00-2332/19.04.21г.
СИЛВИЯ Е.ПАШОВА 94-00-2333/19.04.21г.
МИЛЕН Н.СИМЕОНОВ 94-00-2334/19.04.21г.
АСЕН Р.АСЕНОВ 94-00-2335/19.04.21г.
ЮКСЕЛ Ю.АХМЕДОВ 94-00-2336/19.04.21г.
АНЕТА Ю.СТЕФАНОВА 94-00-2337/19.04.21г.
ИХСАН С.АРАФАТ 94-00-2338/19.04.21г.
ВИОЛЕТКА Р.ВЪЛЧЕВА 94-00-2339/19.04.21г.
ГЮНАЙ Е.АХМЕДОВ 94-00-2340/19.04.21г.
МАРТИН М.ВОДЕНИЧАРСКИ 94-00-2341/19.04.21г.
ЕРСИН М.СЮЛЕИМАН 94-00-2244/14.04.21г.
ВЕЛИЗАРА В.ЗАФИРОВА 94-00-2226/14.04.21г.
ДОБРИ Д.ДОБРЕВ 94-00-2227/14.04.21г.
ОГНЯН В.АНГЕЛОВ 94-00-2228/14.04.21г.
ДИМИТЪР Г.ГЕОРГИЕВ 94-00-2230/14.04.21г.
ДАМИТЪР С.ИЛИЕВ 94-00-2231/14.04.21г.
КРИСТИЯН К.ИВАНОВ 94-00-2232/14.04.21г.
СТОЯН Х.СТОЯНОВ 94-00-2233/14.04.21г.
РЕНГИНАР Ю.ЯШАР 94-00-2234/14.04.21г.
БЕЙТИ Ф.РАИМОВ 94-00-2235/14.04.21г.
АТЧЕ М.АХМАД 94-00-2236/14.04.21г.
АНДРЕАНА Ц.БОРИСОВА 94-00-2237/14.04.21г.
ВАСИЛ С.АНГЕЛОВ 94-00-2238/14.04.21г.
МИЛКО Й.МИЛАНОВ 94-00-2239/14.04.21г.
ХРИСТИНА И.АНГЕЛОВА 94-00-2240/14.04.21г.
ВЯРА В.КОЛЕВА 94-00-2167/12.04.21г.
СТЕФАН П.НЕШЕВ 94-00-2168/12.04.21г.
МАРИН Й.ПЕТКОВ 94-00-2169/12.04.21г.
АНГЕЛ П.ЯНКОВ 94-00-2172/12.04.21г.
ДЕНИЦА Ж.ЖЕЧЕВА 94-00-2184/12.04.21г.
АЛФА 31 ЕООД 203938477 КАЛИНКА И.СТЕФАНОВА 26-00-1088/12.04.21г.
ИНТЕРСТРОЙ  МАРИНСКИ ЕООД 127622554 СВИЛЕН Б.МАРИНСКИ 26-00-1089/12.04.21г.
МИЛЛА ООД 127602936 ПЕТЯ К.БОРИСОВА 26-00-1090/12.04.21г.
АУТОДРИЙМ К8 ЕООД 203614849 МОМЧИЛ Б.АТАНАСОВ 26-00-1091/12.04.21г.
БЕЙСИН Х. АХМЕД 94-00-2170/12.04.21г.
ДИМИТЪР М. ИСАЙЕВ 94-00-2171/12.04.21г.
СЕВИЯ А. СЕЛИМ 94-00-2173/12.04.21г.
ЦЕНОРИЯ П. МЛАДЕНОВА 94-00-2174/12.04.21г.
ЕМАНУЕЛА И. СИМЕОНОВА 94-00-2175/12.04.21г.
МИРОСЛАВ Т. НИКОЛАЕВ 94-00-2176/12.04.21г.
СЕВДЖАН М. АХМЕД 94-00-2177/12.04.21г.
ЦАНКО Х. ЦАНКОВ 94-00-2178/12.04.21г.
ВАЛЕНТИН Б. ДЕЯНОВ 94-00-2180/12.04.21г.
ДЕСИСЛАВА М. ПЕТКОВА 94-00-2181/12.04.21г.
ВОЛОДЯ Й. ДИМИТРОВ 94-00-2182/12.04.21г.
МИЛКО М. МИХАЙЛОВ 94-00-2183/12.04.21г.
СТАНИСЛАВ Б. КАРАКАШЕВ 94-00-2185/12.04.21г.
СЕВДАЛИН Х. ЕНЕВ 94-00-2186/12.04.21г.
ЕЛВАН М. ИБРАХИМОВА-СЮЛЕЙМАН 94-00-2187/12.04.21г.
МАРИЯНА П. ВЪЛЕВА 94-00-2188/12.04.21г.
БЛАГОЙ М. БЛАГОЕВ 94-00-2189/12.04.21г.
МИНКА М. АНГЕЛОВА 94-00-2190/12.04.21г.
ГАЛИНА Т. АДЕМИ 94-00-2191/12.04.21г.
ПЕТЪР С. СИМЕОНОВ 94-00-2192/12.04.21г.
ДИМИТРИЧКА Г. ЯНКОВА 94-00-2193/12.04.21г.
ГАБРИЕЛА В. ЯКИМОВА 94-00-2194/12.04.21г.
ГРИША Г. ОВАНЕЗОВ 94-00-2195/12.04.21г.
АЙДЖЪЛ ЛЮИС ПРОПЪРТИС ЕООД 26-00-1092/12.04.21г.
ТОСКАНА-2 ЕООД 26-00-1093/12.04.21г.
ЕКСЕПТ МЕДИКА ЕООД 26-00-1094/12.04.21 г.
МОНТИ ГРУП ООД 26-00-1095/12.04.21 г.
ТОТО ТРАНС-07 ЕООД 26-00-1096/12.04.21 г.
ЕТ АЛЕКС – АДРИАН ХРИСТОВ 26-00-1097/12.04.21 г.
РОБ ЛЮИС ДЕВЕЛЪПМЪНТС ЕООД 26-00-1098/12.04.21 г.
ЛИЛЯНА Ц.ЙОРДАНОВА 94-00-2128/09.04.21г.
ХРИСТО К.КАТЕВ 94-00-2129/09.04.21г.
ИВАН Д.ХРИСТОВ 94-00-2130/09.04.21г.
СИЛВИЯ Н.НИКОЛОВА 94-00-2131/09.04.21г.
ГЕОРГИ Т.АНГЕЛОВ 94-00-2132/09.04.21г.
МИТКО А.ДРАГАНОВ 94-00-2133/09.04.21г.
ХАСАН Б.СЮЛЕЙМАН 94-00-2134/09.04.21г.
МЕХМЕД Г.ХАБИБЕ 94-00-2135/09.04.21г.
ОСМАН Х.ХАМИДОВ 94-00-2136/09.04.21г.
СЕВДАЛИН А.АСЕНОВ 94-00-2137/09.04.21г.
АСПАРУХ А.ХАРИЗАНОВ 94-00-2138/09.04.21г.
СЕВДАЛИНА М.ПЕТРОВА 94-00-2141/09.04.21г.
ЕВГЕНИ А.ЕВГЕНИЕВ 94-00-2142/09.04.21г.
ИСМАИЛ И.ИСМАИЛОВ 94-00-2143/09.04.21г.
ТОДОР А.КИРОВ 94-00-2144/09.04.21г.
ДИМКА М.АСЕНОВА 94-00-2145/09.04.21г.
ПИДЖЕЙАКУАЙЪРИОУС ЕООД 127633586 26-00-1079/09.04.21г.
БИГ РОК ЕООД 127618940 26-00-1080/09.04.21г.
САМШУМ КОМПАНИЯ ООД 837054690 26-00-1081/09.04.21г.
ИТАЛАГРОТЕК ЕООД 127014349 26-00-1082/09.04.21г.
СЕЧКИН ДЮМЕРТ ЕООД 204278821 26-00-1083/09.04.21г.
БЮЮККЬОКЕН ООД 127631208 26-00-1084/09.04.21г.
МАЯ Е.ПЕТРОВА 94-00-2102/07.04.21г.
МЕРГЮЛ С.ХЮСЕИНОВА 94-00-2101/07.04.21г.
МЕХМЕД Т.ХАЛИДОВ 94-00-2100/07.04.21г.
ОРХАН Р.НИЯЗИЕВ 94-00-2099/07.04.21г.
АТАНАС Б.БОРИСОВ 94-00-2097/07.04.21г.
ПАНЧО Д.ТОДОРОВ 94-00-2095/07.04.21г.
АЙДЪН А.РИЗА 94-00-2094/07.04.21г.
ПАВЕЛ В.АЛЕКСАНДРОВ 94-00-2092/07.04.21г.
ИВЕЛИН Н.ГЕОРГИЕВ 94-00-2091/07.04.21г.
АНГЕЛИНА Р.АНГЕЛОВА 94-00-2088/07.04.21г.
ВЛАДКО Д.ГОЧЕВ 94-00-2087/07.04.21г.
ЖИВКО И.ЖЕЛЕВ 94-00-2086/07.04.21г.
ЮРКИЯ А.ЮСМЕНОВА 94-00-2085/07.04.21г.
САФЕТ А.ИБРАХИМОВА 94-00-2084/07.04.21г.
СЕРГЕЙ И.МАРИНОВ 94-00-2089/07.04.21г.
МИЛКА К.АСЕНОВА 94-00-2083/07.04.21г.
ГЮЛТЕН С.АХМЕД 94-00-2082/07.04.21г.
ВЕНЕЛИН А.КРУМОВ 94-00-2081/07.04.21г.
НЕДКА Й.БАТАНОВА 94-00-2080/07.04.21г.
СИЙКА А.АСЕНОВА 94-00-2079/07.04.21г.
АНА А.АТАНАСОВА 94-00-2029/02.04.21г.
АХМЕД Д.МЕХМЕД 94-00-2030/02.04.21г.
МИРОСЛАВ В.МЛАДЕНОВ 94-00-2031/02.04.21г.
ВАСИЛ Б.АСЕНОВ 94-00-2032/02.04.21г.
СТОЯН В.ВИЧЕВ 94-00-2033/02.04.21г.
ВЕНЕЛИН К.ДОНЧЕВ 94-00-2034/02.04.21г.
РОСЕН М.ДИМИТРОВ 94-00-2035/02.04.21г.
ДОМИ БИЛДИНГ 2007 ООД 127553994 ДОБРОМИР Р.СТОЯНОВ 26-00-1031/02.04.21г.
БИЛГИН ДАВУЛДЖУ ЕООД 204344506 ГЮЛСЕС И.ХЮСЕИНОВ 26-00-1032/02.04.21г.
ЕВАЛ ТРАНС ЕООД 202529666 ЕРСЕЛ Е.ВАСВИ 26-00-1033/02.04.21г.
ТАТЯНА Х.ЦВЕТАНОВА 94-00-1960/29.03.21г.
ЕЛГИН Н.ЯКУБ 94-00-1945/29.03.21г.
АТАНАС Н.ТОДОРОВ 94-00-1946/29.03.21г.
ЗАФИР А.Е.КУСА 94-00-1947/29.03.21г.
ЙОРДАН С.ИВАНОВ 94-00-1948/29.03.21г.
АНДРЕЙ В.АСПАРУХОВ 94-00-1949/29.03.21г.
ЙОРДАН С.КЮЧУКОВ 94-00-1950/29.03.21г.
АСЕН С.МИХАЙЛОВ 94-00-1952/29.03.21г.
МАРИН Т.НИКОЛОВ 94-00-1953/29.03.21г.
НАТАЛИ К.НИКОЛОВА 94-00-1954/29.03.21г.
ГАЛЯ С.ТОДОРОВА 94-00-1955/29.03.21г.
ШЕНГЮЛ З.РАМАДАН 94-00-1956/29.03.21г.
САШО А.БОЯНОВ 94-00-1957/29.03.21г.
БОРИСЛАВА И.ДИМИТРОВА 94-00-1958/29.03.21г.
СЕРДАР ТРАНС ЕООД 203017697 26-00-986/29.03.21г.
РУЖДИ Р.РАФИЕВ 94-00-1944/29.03.21г.
ГЕРГАНА В.РАНГЕЛОВА 94-00-1943/29.03.21г.
АДРИАНА Б.ПЕТРОВА 94-00-1942/29.03.21г.
КОСТАДИН Д.РАДЕВ 94-00-1941/29.03.21г.
НЕДКА Г.ЖЕЧЕВА 94-00-1940/29.03.21г.
ЯНИСЛАВ Л.ЯНАКИЕВ 94-00-1939/29.03.21г.
ТОДОР Б.ТОДОРОВ 94-00-1938/29.03.21г.
РУМЕН И.БОЯДЖИЕВ 94-00-1937/29.03.21г.
ИВАН М.ИВАНОВ 94-00-1936/29.03.21г.
ВИЖДАН Н.ШЕРИФ 94-00-1935/29.03.21г.
ИВАН С.ИВАНОВ 94-00-1934/29.03.21г.
ГАЛИНА АТ.ИВАНОВА 94-00-1853/23.03.21г.
АНЕЛИЯ С.ИВАНЧЕВА 94-00-1852/23.03.21г.
ВАЛЕНТИН М.ВЕЛЕВ 94-00-1850/23.03.21г.
КРАСИМИР АТ.АТАНАСОВ 94-00-1849/23.03.21г.
ТЮРКЯН М.ОСМАНОВА 94-00-1848/23.03.21г.
ЧАВДАР СТ.ХРИСТОВ 94-00-1800/22.03.21г.
БЛАЖЕН ХР.БОЧЕВ 94-00-1799/22.03.21г.
ПАНЧО ИВ.ПАНЧЕВ 94-00-1797/22.03.21г.
НЕДКО Г.ГЕМЕДЖИЕВ 94-00-1796/22.03.21г.
МАРИН С.ИВАНОВ 94-00-1795/22.03.21г.
ИВАНЧО В.СТОЙКОВ 94-00-1794/22.03.21г.
ЮНУЗ А.ЮНУЗ 94-00-1793/22.03.21г.
ЮКСЕЛ М. ЮМЕРОВ 94-00-1744/18.03.21г.
НЕДКО Н.ПЕТКОВ 94-00-1746/18.03.21г.
СВЕТОСЛАВ А.АНГЕЛОВ 94-00-1748/18.03.21г.
СТОЙКА П.ВЪЛЧЕВА 94-00-1750/18.03.21г.
САШО М.АНТОНОВ 94-00-1752/18.03.21г.
УМУТ АЛТУНКЪЛЪЧ 94-00-1753/18.03.21г.
МИРОСЛАВ  ИВ.МАРИНОВ 94-00-1754/18.03.21г.
ПЛАМЕН СТ.ДИМИТРОВ 94-00-1756/18.03.21г.
СТАНКА ИВ.МАРИНОВА 94-00-1758/18.03.21г.
ДОНЧО Н.ИЛИЕВ 94-00-1742/18.03.21г.
ГЮЛФИЯ М.ХЮСЕИН 94-00-1739/18.03.21г.
БАРИМЕКС ООД 127034355 СТИЛИЯН А.СТОЯНОВ 26-00-913/18.03.21г.
ДАНЧО Г.ДАНЧЕВ 94-00-1640/15.03.21г.
ЮМЮГЮЛ З.САЛИЕВА 94-00-1641/15.03.21г.
ДИН А.ОНБАШИ 94-00-16421/5.03.21г.
ДИЯНА С. ДИМОВА 94-00-1643/15.03.21г.
СЕНАИФ И.САЛИМОВ 94-00-1644/15.03.21г.
ЧУДОМИР И. ЧАКЪРОВ 94-00-1645/15.03.21г.
РУМЕН А. МЕТОДИЕВ 94-00-1646/15.03.21г.
ПЛАМЕН Д. ДОЧЕВ 94-00-1647/15.03.21г.
НАЗМИЕ С. АЛИЕВА 94-00-1648/15.03.21г.
СЕВДАЛИН А. ГИЧЕВ 94-00-1649/15.03.21г.
ЯВОР М.НЕДЕВ 94-00-1650/15.03.21г.
НИКОЛА И. ГЕОРГИЕВ 94-00-1651/15.03.21г.
МАРТКАН С. ОСМАНОВ 94-00-1652/15.03.21г.
БОЖИДАР Н. ТОДОРОВ 94-00-1653/15.03.21г.
АСЕН С. АСЕНОВ 94-00-1655/15.03.21г.
МАРИН М. АЛЕКОВ 94-00-1656/15.03.21г.
БИРОЛ Ш. АХМЕД 94-00-1658/15.03.21г.
БОГДАН Ф. БОГДАНОВ 94-00-1659/15.03.21г.
СЕВДАЛИН К. АНТОНОВ 94-00-1660/15.03.21г.
ЛЮДМИЛА Г. ДИМИТРОВА 94-00-1661/15.03.21г.
НАДЯ Х. ДАНЧЕВА 94-00-1662/15.03.21г.
ПЛАМЕН Д. ДИМИТРОВ 94-00-1704/16.03.21г.
ВЕНЦИСЛАВ К. ПЕНЕВ 94-00-1705/16.03.21г.
ВАСИЛ М. МИХАЙЛОВ 94-00-1706/16.03.21г.
СТАНКА Ж. НЕНОВА 94-00-1707/16.03.21г.
НИКОЛАЙ Я. ЖУРНАЛОВ 94-00-1708/16.03.21г.
ИЛИЯ В. ИЛИЕВ 94-00-1709/16.03.21г.
ЙОРДАН Ж. КОЛЕВ 94-00-1710/16.03.21г.
ТЕОДОР Р. ТОДОДРОВ 94-00-1711/16.03.21г.
ОРЛИН ИВ. ИВАНОВ 94-00-1712/16.03.21г.
ИВАН ИВ. ХРИСТОВ 94-00-1713/16.03.21г.
КАТЕРИНА В. ИВАНОВА 94-00-1714/16.03.21г.
ЖИВКО Д. КЪРШОВСКИ 94-00-1715/16.03.21г.
ИЛИЯН П. ИЛИЕВ 94-00-1716/16.03.21г.
ЖУЛИЯН Д. ЖЕЧЕВ 94-00-1717/16.03.21г.
ВАРИАНТ-6 АД 837065369 НИКОЛАЙ КР. НИКОЛОВ 26-00-900/16.03.21г.
ЕКОПИРОЛ БЪЛГАРИЯ ООД 202168995 ГЕОРГИ М. МИНЧЕВ 26-00-901/16.03.21г.
КОМЕРЧО ТАРТУФИ Е ФУНГИ ЕООД 204054086 ЛУКА МАССАРИ 26-00-902/16.03.21г.
ДИНЧЕР М. ЯКУБ 94-00-1555/12.03.2021
ХАФИЗЕ У. АХМЕДОВА 94-00-1556/12.03.2021
РОСЕН А. ПЕТРОВ 94-00-1557/12.03.2021
АХИЛ Ф. ХАЛИЛ 94-00-1558/12.03.2021
ЦВЕТОСЛАВ К. КОСТОВ 94-00-1559/12.03.2021
ДИМИТРИНА В. ЧАЛЪКОВА 94-00-1560/12.03.2021
РОДИНА Г. ГОЧЕВА 94-00-1561/12.03.2021
БОНА В. БАЕВА 94-00-1562/12.03.2021
ЮРИ А. БАЕВ 94-00-1563/12.03.2021
АЛЕКСИ Ю. АСЕНОВ 94-00-1564/12.03.2021
ДОБРИЛ Д. МИТЕВ 94-00-1565/12.03.2021
АХМЕД Х. АХМЕД 94-00-1566/12.03.2021
АТАНАС Х. АТАНАСОВ 94-00-1567/12.03.2021
ВИХЪР Й. ДАСКАЛОВ 94-00-1568/12.03.2021
АНЕЛИЯ Р. ДИМИТРОВА 94-00-1569/12.03.2021
СЕВДАЛИН Ю. ДРАГАНОВ 94-00-1570/12.03.2021
ГЮЛЕР С. МУСТАФА 94-00-1571/12.03.2021
ДЖАНЕР М. СЕЙДАЛИ 94-00-1572/12.03.2021
МАРОНИНА ЕООД 201588601 НИКОЛИНКА В. ДЕМИРОВА 26-00-873/12.03.2021
СЕДОН ЕООД 103008099 МЛАДЕН Х. САДИНОВ 26-00-874/12.03.2021
ХОЛМС ХОУМС ЕООД 127620231 ИНГА Т. ХОЛМС 26-00-857/12.03.2021
РАДОСТИН И.МИХАЙЛОВ 94-00-1512/10.03.21
ВАЛЕРИ М.МАРИНОВ 94-00-1534/11.03.21
АТЧЕ Р.БАЙРЯМОВА 94-00-1536/11.03.21
ИВАН З.КАЙРЯКОВ 94-00-1535/11.03.21
ПАГИДА-СНЕЖКА ХРИСТОВА ЕТ 26-00-858/11.03.21
МУСТАФА И.БАЙРЯМОВ 94-00-1537/11.03.21
ЗЕЛИХА М. АЛИОСМАНОВА 94-00-1389/01.03.2021
ДЕНИЦА И. ЙОРДАНОВА 94-00-1390/01.03.2021
МИЛКА Х. ХРИСТОВА 94-00-1391/01.03.2021
МИГЛЕНА И. АТАНАСОВА 94-00-1334/26.02.2021
ВИГОР ЕООД 127569728 Свилен Б. Марински 26-00-760/26.02.2021
ВИРЖИНИЯ  Т. МИТКОВА 94-00-1335/26.02.2021
ШЕХГЮЛ  А. АХМЕДОВА 94-00-1336/26.02.2021
АЙШЕ  О. ШАБАНОВА 94-00-1337/26.02.2021
НИКОЛИНКА  Г. ТЕРЗИЙСКА 94-00-1338/26.02.2021
СТОЯН  М. СТОЯНОВ 94-00-1339/26.02.2021
ГЮНАН  И. ШАБАН 94-00-1340/26.02.2021
ЮЛИЯН  И. АНДРЕЕВ 94-00-1341/26.02.2021
АНГЕЛИНА  А. МАРИНОВА 94-00-1342/26.02.2021
ГЕРГАНА  И. ТЕМЕЛКОВА 94-00-1343/26.02.2021
НИКОЛИНКА  С. ВАСИЛЕВА 94-00-1344/26.02.2021
АЛЕКСАНДЪР  М. ЧАКЪРОВ 94-00-1345/26.02.2021
МЛАДЕН  А. ТЕОФИЛОВ 94-00-1346/26.02.2021
ВЕЧИЯ  Ю. МУСТАФА 94-00-1347/26.02.2021
ВЕНЦИСЛАВ  М. НИКОЛОВ 94-00-1348/26.02.2021
ДАНИЕЛА Р. МИЛЕВА 94-00-1358/26.02.2021
ГЕНЧО А. СТАНЧЕВ 94-00-1359/26.02.2021
ЕМИЛ С. РУСЕВ 94-00-1360/26.02.2021
АЙСУН М. МЮСТЕДЖЕБ 94-00-1361/26.02.2021
СЕЗЕН М. МЮСТЕДЖЕБ 94-00-1362/26.02.2021
ШЕНАЙ Л. ЧУФАДАР-ХЮСЕИН 94-00-1363/26.02.2021
АТИЕ Ю. ИЗЕТ 94-00-1364/26.02.2021
РОСИЦА Х. ХРИСТОВА 94-00-1365/26.02.2021
ЕЛИСАВЕТА Й. ВЪЛКОВА 94-00-1366/26.02.2021
ЮЛИЯН С. ДАНЧЕВ 94-00-1081/18.02.2021
ТЕОДОРА Ч. БОРИСОВА-МЕТОДИЕВА 94-00-1102/18.02.2021
СИНАН Х. ХАСАНОВ 94-00-1072/18.02.2021
САНИЯ Х. ХРИСТОВА 94-00-1103/18.02.2021
РОСИЦА А. ДИМИТРОВА 94-00-1070/18.02.2021
РАЧКО И. АСЕНОВ 94-00-1074/18.02.2021
МИТКО В. АСЕНОВ 94-00-1101/18.02.2021
КРАСИМИРА С. ИВАНОВА 94-00-1079/18.02.2021
ЕМИЛИЯ А. МИРЧЕВА 94-00-1077/18.02.2021
ЕЛЕНА С. ИЛИЕВА 94-00-1104/18.02.2021
АЛПЕР Е. ХЮСЕИН 94-00-1100/18.02.2021
АЛЕКСАНДЪР С. МАРТИНОВ 94-00-1105/18.02.2021
ХЮСЕИН М. ХЮСЕИН 94-00-1085/18.02.2021
НАТАЛИЯ М. АНТОНОВА 94-00-1084/18.02.2021
МИМА ЕЛ. САШЕВА 94-00-1083/18.02.2021
ЛИЛЯНА ИЛ. КУРТЕВА 94-00-1082/18.02.2021
МИРОСЛАВ АС. КУРТЕВ 94-00-1080/18.02.2021
ДАНИЕЛА Д. РАДОМИРОВА 94-00-1078/18.02.2021
СОНЯ М. ВАСИЛЕВА 94-00-1076/18.02.2021
БОГДАНА Б. ЖЕЛЕЗОВА 94-00-1075/18.02.2021
ГЮЛХАН С. ИСМАИЛ 94-00-1073/18.02.2021
ХРИСТО Д. АСЕНОВ 94-00-1071/18.02.2021
ДИЯН В. ДИМОВ 94-00-1069/18.02.2021
НЕЛИ СТ. ЧЕРНЕВА 94-00-1068/18.02.2021
КЯШИФ АХ. МЕХМЕД 94-00-1067/18.02.2021
НАСКО КР. ИВАНОВ 94-00-1066/18.02.2021
АХТЕР Д.АХМЕД 94-00-1086/18.02.2021
БОГДАН В.ИВАНОВ 94-00-1087/18.02.2021
СЕВДАЛИН А .НИКОЛОВ 94-00-1088/18.02.2021
ГАЛЯ  ИВ.ВАСИЛЕВА 94-00-1089/18.02.2021
СЕРГИ К.КАРАКАШЕВ 94-00-1090/18.02.2021
СТАНИМИРА И.ПАНЧЕВА 94-00-1091/18.02.2021
РУМЯНА М.РАДЕВА 94-00-1092/18.02.2021
ХРИСТИНА З.ИЛИЕВА 94-00-1093/18.02.2021
СВИЛЕН М.СИМЕОНОВ 94-00-1094/18.02.2021
КРАСИМИР Й.ХРИСТОВ 94-00-1095/18.02.2021
АЙВАЗ Х.АХМЕД 94-00-1096/18.02.2021
АСАН А.ХАСАН 94-00-1097/18.02.2021
ЕРТУГРУЛ С.ШЕРБЕТЧИ 94-00-1098/18.02.2021
ВЕСКА СТ.КОЛЕВА 94-00-1099/18.02.2021
ДАНИЕЛА Й. ВЪЛЧЕВА 94-00-1046/17.02.2021
ГНТ БАУ ЕООД 204977903 Фатма Тюркай 26-00-671/ 17.02.2021
КОКОЛА ЕООД 203640349 Станислав И.Енчев 26-00-670/ 17.02.2021
САНФОР ЕООД 203603023 Георги А.Атанасов 26-00-669/ 17.02.2021
АУТОСТРАДА 1 ЕООД 203535768 Румен Г.Тодоров 26-00-668/ 17.02.2021
ОРИГА ЕООД 203670214 Стоян А.Стоянов 26-00-667/ 17.02.2021
КОЙРА ЕООД 203450467 Стоян А.Стоянов 26-00-666/ 17.02.2021
АУТОПИСТА 1 ЕООД 203338961 Андрей К.Йорданов 26-00-665/ 17.02.2021
КАР КОНСУЛТ 2016 ЕООД 203877031 Славка Н.Петрова 26-00-664/ 17.02.2021
МАРИЙКА Г.ХРИСТОВА 94-00-1052/ 17.02.2021
ПЕТИНКА Б.Д. -СТОЯНОВА 94-00-1051/ 17.02.2021
АЙШЕ А.ЮСНЮ 94-00-1048/ 17.02.2021
ВАНЯ Г.СЛАВЧЕВА 94-00-1047/ 17.02.2021
РАДОСТИН Г. ГЕОРГИЕВ 94-00-1017/ 16.02.2021
ЮЛИЯН Х. ГЕОРГИЕВ 94-00-1016/ 16.02.2021
МУСТАФА А. АХМЕД 94-00-1015/ 16.02.2021
БЛАГОВЕСТ С.АСЕНОВ 94-00-1014/ 16.02.2021
АТАНАС ИВ.АТАНАСОВ 94-00-1013/ 16.02.2021
ЕВГЕНИЯ К.АСЕНОВА 94-00-1012/ 16.02.2021
ВЕРГИЛ ИВ.СЛАВОВ 94-00-1011/ 16.02.2021
ЕФРОСИНА Н. ЗЛАТЕВА 94-00-1029/16.02.2021
ПЕТЪР Д. МЕТОДИЕВ 94-00-1028/16.02.2021
КРАСИМИР П. ХРИСТОВ 94-00-1027/16.02.2021
АСЕН А. ХРИСТОВ 94-00-1026/16.02.2021
МАЙЯ Д. ПЕТРОВА 94-00-1025/16.02.2021
АНЕЛИЯ Х. ИЛИЕВА 94-00-1024/16.02.2021
ЕЛИЦА Й. ПЕНЕВА 94-00-1023/16.02.2021
МЕХМЕД А. МЕХМЕДОВ 94-00-1022/16.02.2021
ДАНИЕЛ Н. МИТЕВ 94-00-1021/16.02.2021
ГЕНКО С. СТАНЧЕВ 94-00-1020/16.02.2021
ДОБРИН Х. НИКОЛОВ 94-00-1019/16.02.2021
РОСЕН Р. ХРИСТОВ 94-00-1018/16.02.2021
РС МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ ООД 200877972 Любен Д.Димитров 26-00-601/ 11.02.2021
СТРОЙ -55 ЕООД 204979950 ********** 26-00-626/12.02.2021
ЛЮБОМИР Т. РАЕВ 94-00-924/12.02.2021
ВЕЛИЧКО Е. ВЕЛИЧКОВ 94-00-925/12.02.2021
КИРИЛ Т. ТОДАРОВ 94-00-927/12.02.2021
ДАНИЕЛА Д. АНДРЕЕВА 94-00-929/12.02.2021
ВАЛЕНТИН Ю. КИРИЛОВ 94-00-932/12.02.2021
АЖДА А. АХМЕД 94-00-933/12.02.2021
КРИСТИЯН К. БАЙЧЕВ 94-00-905/ 12.02.2021
ВИОЛЕТА  А. МАНОЛОВА 94-00-906/ 12.02.2021
ЦЕЦА ИВ.Л. -ЦВЕТКОВА 94-00-907/ 12.02.2021
АХМЕД Х. ХЮСЕИН 94-00-909/ 12.02.2021
РАДОСЛАВ З. БОНЧЕВ 94-00-911/ 12.02.2021
КОЛЮ К. ЛАЗАРОВ 94-00-913/ 12.02.2021
НЕДЖМИДИН  Х.  АЛИ АУЗД004517/12.11.2020 94-00-868
ЮРИ А.ПЕТРОВ АУЗД004487/10.11.2020 94-00-867
ЙОРДАНКА  Д.ПАНАЙОТОВА АУЗД004415/10.11.2020 94-00-866
НЕБАЕТ И.АЛИ АУЗД004626/16.11.2020 94-00-865
ПАВЛИН ХР.ПЕЙЧЕВ АУЗД004624/16.11.2020 94-00-864
ЖЕЧКО А.ЖЕКОВ АУЗД004513/12.11.2020 94-00-863
ФЕДЯ ИЛ. КИРКОВ АУЗД002035/03.08.2020 94-00-862
МОМЧИЛ АН. РАДЕВ АУЗД000609/09.06.2020 94-00-861
ХАРАЛАН В. ИЛИЕВ АУЗД004575/13.11.2020 94-00-860
РЕФИЯ АБ. САЛИ АУЗД004559/13.11.2020 94-00-859
ВАЛЕНТИНА ИВ. ГЕОРГИЕВА АУЗД001132/16.06.2020 94-00-858
МИТКО М. МАРИНОВ АУЗД004497/11.11.2020 94-00-857
ВЛАДИМИР С. ДЕЛЕВ АУЗД00856/10.02.2021 94-00-856
ЕН-ИМПЕКС ООД 000917561 Ергюн Р. Гювен 26-00-604/ 11.02.2021
КАВАС-М ЕООД 200978324 Гонца Митева 26-00-603/ 11.02.2021
ДИФА ОБЛИЦОВЪЧНИ КАМЪНИ ЕООД 203470651 Алсат Фикрет 26-00-602/ 11.02.2021
РЕТЕС ЕООД 205121876 Мерт Д. Ючем 26-00-600/ 11.02.2021
ЕКО СТАНДАРТ ООД 127581328 Невин Ш.Исмаил 26-00-599/ 11.02.2021
АВТОИЗОТЕН ООД 127015814 Ивелин Б.Тихолов 26-00-598/ 11.02.2021
БАЛКАН ИМПЕКС ЕООД 837036475 Али Ф.Ибрям 26-00-597/ 11.02.2021
АРЗУ ШЕН ООД 204344449 Гюлсес И. Хюсеинов 26-00-596/ 11.02.2021
СД АМКО-ДИМИТРОВИ С-ИЕ 127077239 Димитър К.Димитров 26-00-595/ 11.02.2021
ЕКОЛ – КГ ЕООД 201391803 Хасан Б.Пехливан 26-00-594/ 11.02.2021
ЕС ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 127523668 Янка В.Стефанова 26-00-593/ 11.02.2021
БЕАР- 1  ООД 103779967 Цветомир Ив. Цанков 26-00-591/ 11.02.2021
ВАП  ЕООД 127571679 Благоя Милич 26-00-590/ 11.02.2021
АЙ ПИ СИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 202354672 Йълмаз Гьозджю 26-00-589/ 11.02.2021
ГАБРИЕЛ Р. ДИМИТРОВ 94-00-896/11.02.2021
НАДКА Т. КИРОВА 94-00-895/11.02.2021
ИСМАИЛ Р. ЗАКИРОВ 94-00-894/11.02.2021
АНДРИЯН Л. АНГЕЛОВ 94-00-893/11.02.2021
ЦАНКА П. БРАТВАНОВА 94-00-892/11.02.2021
МИРОСЛАВ Р. ПЕШЕВ 94-00-891/11.02.2021
АСЯ А. ЙОРДАНОВА 94-00-890/11.02.2021
НИКО ИЛИЕВ-92 ЕТ 127001298 Нико И. Колев 26-00-621/11.02.2021
ТОНИ-2003 ООД 127569831 Иванка Д. Тонева 26-00-620/11.02.2021
РОСАТ – КАБЕЛ ЕООД 127005976 ************ 26-00-619/11.02.2021
БГ ЧЕРЕКА ИНДУСТРИЯ ООД 203720343 ************ 26-00-618/11.02.2021
ЕЛИ СТОР ЕООД 200898547 Елеонора Р. Иванова 26-00-617/11.02.2021
ЛИДА АД 127043564 ************ 26-00-616/11.02.2021
ЗАР СТРОЙ ООД 205550391 ************ 26-00-615/11.02.2021
АГРОСПЕКТЪР-ШУМЕН ЕООД 127074780 ************ 26-00-614/11.02.2021
ЙОВЧЕВ Й И В ЕООД 127529518 ************ 26-00-613/11.02.2021
ПМ 96 ООД 127532847 ************ 26-00-612/11.02.2021
ИСМЕТ Б. МЕХМЕДОВ 94-00-817/09.02.2021
ВАЛЕНТИН М. ЛЕШКОВ 94-00-818/09.02.2021
НЕЛИ Й.К. – РАШКОВА 94-00-819/09.02.2021
НЕВИМ Ю. ХАСАН 94-00-820/09.02.2021
ДЖЕМИЛЕ М.АХМЕД 94-00-821/09.02.2021
СИЛВЕНА М. ГЕРГИНОВА 94-00-822/09.02.2021
МИЛЕНА С. МИХАИЛОВА 94-00-823/09.02.2021
ГЕОРГИ И. ПЕТКОВ 94-00-824/09.02.2021
РОЗАЛИНА Д. НИКОЛОВА 94-00-825/09.02.2021
БИО ДИЕНСТ ООД 127623617 26-00-481/09.02.2021
МОБИЛ КЛИМА ЕООД 203168208 26-00-482/09.02.2021
КОРЕКТ 2004 ЕООД 127623617 26-00-483/09.02.2021
ПЛАМЕН Р.ТОДОРОВ 94-00-826/09.02.2021
ИВА Г.АРНАУДОВА 94-00-827/09.02.2021
КРАСИМИР М. МИНЕВ 94-00-828/09.02.2021
ФИЛКА Х. НИКОЛАЕВА 94-00-829/09.02.2021
КОРНЕЛИЯ Ю. ИВАНОВА 94-00-830/09.02.2021
ХЮСЕИН Х. АЛИШЕВ 94-00-831/09.02.2021
ВАСКЕН Х. ЧАКОЯН 94-00-832/09.02.2021
АСЕН С. МИХАЙЛОВ 94-00-833/09.02.2021
РЕМЗИ Х. МУСТАФА 94-00-834/09.02.2021
ЙОРДАНКА Д. СТАНЧЕВА 94-00-835/09.02.2021
РАДОСЛАВ Т. МИТКОВ 94-00-836/09.02.2021
СЕВДА М. ИСМАИЛ 94-00-837/09.02.2021
ОРХАН И. САДУЛА 94-00-838/09.02.2021
ЕТ АЗИЗ САДУЛА – ЦИТРОН 837080500 26-00-485/09.02.2021
ЕТ АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ 127059839 26-00-486/09.02.2021
ЕТ АЙЛАНД – ЕЛЕНА РАЧЕВА 127594539 26-00-487/09.02.2021
ЕТ ИИД – ЙОРДАН ДИМИТРОВ 127023679 26-00-488/09.02.2021
ЕТ БОЯН БОЙЧЕВ 127036477 26-00-489/09.02.2021
СЛАВКА Р. РАШКОВА 94-00-839/09.02.2021
СТЕФЧО А. ХРИСТОВ 94-00-840/09.02.2021
КЬОРОГЛУ РЕДЖЕП 94-00-842/09.02.2021
ГЬОКХАН Е. АХМЕДОВ 94-00-843/09.02.2021
ГЮЛБАХАР С. МЕХМЕДОВА 94-00-844/09.02.2021
ЕРДЖАН С. АХМЕДОВ 94-00-845/09.02.2021
СТАНИСЛАВ К. СТОЕВ 94-00-846/09.02.2021
Мими И. Митева 94-00-778/08.02.2021
Мариян Ю. Малинов 94-00-779/08.02.2021
Радка В. Гочева 94-00-780/08.02.2021
Васил М. Асенов 94-00-781/08.02.2021
Росен Л. Мирчев 94-00-782/08.02.2021
Даринка З. Илбай 94-00-783/08.02.2021
Ангел А. Ангелов 94-00-784/08.02.2021
Ахмед Х. Хюсеин 94-00-785/08.02.2021
Албена Б. Чакърова 94-00-786/08.02.2021
Добромир Г. Павлов 94-00-787/08.02.2021
Светлана А. Марковска 94-00-788/08.02.2021
Емилия Р. Ангелова 94-00-804/08.02.2021
Валентина Х. Калмаоглу 94-00-805/08.02.2021
Иван Н. Илиев 94-00-806/08.02.2021
ББЕЙ 2017 ЕООД 204233783 26-00-458/05.02.2021
СТАНЕВ ТЕКС ООД 127618577 26-00-457/05.02.2021
ПРОМИШЛЕНО-МОНТАЖНА ГРУПА ШУМЕН ЕООД 127040785 26-00-456/05.02.2021
КОМПАКТ ЕООД 127060122 26-00-455/05.02.2021
СОВИС ООД 127532879 26-00-454/05.02.2021
МЕТРО ЕООД 127038460 26-00-453/05.02.2021
ХИОСИ ЕООД 202334520 26-00-452/05.02.2021
АНГЕЛ С. АНГЕЛОВ 94-00-747/05.02.2021
ИВАНА Т. ПОПГАНЧЕВА 94-00-746/05.02.2021
МЕХРИБАН Р. АХМЕД 94-00-745/05.02.2021
ВЕСЕЛИН П. РАЧЕВ 94-00-744/05.02.2021
ЕЛСИМА УЕДИНГ ООД 205229147 Симеон М. Папаличев 26-00-356/02.02.2021
СНОУ ПЪРЛ КОТИДЖ ООД 160042396 Мариан Л. Улиъмс 26-00-355/02.02.2021
ФАНЕЛИ ООД 127592328 Антъни А. Фанели 26-00-354/02.02.2021
ГРИЙН СКАЙ ООД 128579091 Дела Дж. Томас 26-00-352/02.02.2021
ДАНИЕЛА М. ЧОЛАКОВА 94-00-653/02.02.2021
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ 94-00-652/02.02.2021
ЦВЕТЕЛИНА И. АЛЕКСАНДРОВА 94-00-334/21.01.2021
ГАЛЯ Ж. ВЛАДИМИРОВА 94-00-333/21.01.2021
РОБЕРТА П. ГАНЕВА 94-00-332/21.01.2021
ВЕСЕЛИН Д. ВЕСЕЛИНОВ 94-00-330/21.01.2021
КИРИЛ К. ХРИСТОВ 94-00-326/21.01.2021
ДАНЯ Д. КРУМОВА 94-00-325/21.01.2021
ГЕНО Й. АТАНАСОВ 94-00-324/21.01.2021
БОРИСЛАВА К. НЕДЕЛЧЕВА 94-00-219/14.01.2021
ВИОЛИНА Д. КОСТАДИНОВА 94-00-220/14.01.2021
МАВИСТА ЕООД 200055059 СТАНЧО В. БАЕВ 26-00-202/14.01.2021
НЮ ХОУМЛЕНД ООД 205343147 ДУЧКО Й. ДУЧЕВ, ОГНЯН Т. ДЕЧКОВ 26-00-203/14.01.2021
АНЕТА Д. СТОЯНОВА 94-00-221/14.01.2021
ЮРИЙ Д. ЯНАКИЕВ 94-00-222/14.01.2021
ДЕШКА Й. ТОДОРОВА 94-00-131/13.01.2021
КАЛОЯН К.РУСЕВ 94-00-132/13.01.2021
ИВАЙЛО М. АТАНАСОВ 94-00-133/13.01.2021
БОРИС Д. БОРИСОВ 94-00-134/13.01.2021
ВЪЛКО Н. ГЕНОВ 94-00-135/13.01.2021
ЯНКА И. РУСКОВА 94-00-136/13.01.2021
КРАСИМИР С. КОЛЕВ 94-00-137/13.01.2021
ДАНИСЛАВ В. СЛАВЕВ 94-00-138/13.01.2021
ЛИЛИ М. БАЛКАНДЖИЕВ 94-00-139/13.01.2021
НИКОЛАЙ Г. ГЕОРГИЕВ 94-00-186
ЯРОСЛАВ Г. ЯНКОВ 94-00-185
НИКОЛАЙ И. ПЕТКОВ 94-00-184
КАМЕЛИЯ С. ХРИСТОВА 94-00-096/11.01.2021
ГОШО Х. НЕДЕЛЧЕВ 94-00-097/11.01.2021
ДИМИТЪР П. КАЗАКОВ 94-00-098/11.01.2021
МЕРТАН Е. МЕХМЕД 94-00-099/11.01.2021
СИЛВЕНА Б. ЙОРДАНОВА 94-00-100/11.01.2021
ДИМИТЪР Г. СТОЯНОВ 94-00-101/11.01.2021
ХАВА С. ХАККЪЕВА 94-00-102/11.01.2021
ТМТ БИЗНЕСЛИНК 1 ООД 2000082063 26-00-132/11.01.2021
СЕЛИНА М ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД 200779105 26-00-133/11.01.2021
КОЛОР ФАКТОРИ ЕООД 204900910 26-00-135/11.01.2021
МИХАИЛ З.ЮРУКОВ 94-00-103/11.01.2021
КОРАДО ЕООД 127049357 26-00-136/11.01.2021
ИНВАМЕД ЕООД 200356183 26-00-137/11.01.2021
ЕМ И АЙ-СТРОЙ ЕООД 127620368 26-00-138/11.01.2021
КОСМОС КЪМПАНИ ЕООД 202823746 26-00-139/11.01.2021
МЛАДЕЖКА ПОМОЩ ШУМЕН ЕООД 201038408 26-00-141/11.01.2021
ГЕО – КОНСУЛТ ЕООД 127621883 26-00-142/11.01.2021
ВЕСКА ИВАНОВА ЕТ 837075318 26-00-143/11.01.2021
РАЛИЦА ИГНАТОВА ЕООД 201300725 26-00-145/11.01.2021
РАДОКСА ЕООД 127592844 26-00-147/11.01.2021
ДИМИЛ ООД 837080404 26-00-149/11.01.2021
ТИМИ – ТРАНС ООД 127565249 26-00-151/11.01.2021
ЛУЛАДЖИЕВ ЕООД 127631020 26-00-153/11.01.2021
ИРИС 79 ЕООД 131576461 26-00-152/11.01.2021
ЕОС ООД 127034387 26-00-150/11.01.2021
ШЕРИ И ШЕРИ ЕООД 202528258 26-00-148/11.01.2021
СИТИ ОЙЛ ООД 200627841 26-00-146/11.01.2021
ШУМЕН ВЕСТ ООД 127025598 26-00-144/11.01.2021
ДАНАУТО ЕООД 127619444 26-00-140/11.01.2021
СЕЛЧУК АЛТУНТАШ ЕООД 203826827 26-00-154/11.01.2021
ТАНГРА ООД 837096433 26-00-155/11.01.2021
АРСЛАН – БГ ЕООД 203848599 26-00-156/11.01.2021
ГАЛАНТ БИЛД ЕООД 26-00-129/ 11.01.2021
ИВЕЛИНА Ж. ИВАНОВА 94-00-093/ 11.01.2021
ИВЕЛИНА И.И. -ПЕТРОВА 94-00-094/ 11.01.2021
МИЛКО Г. МИНЧЕВ 94-00-095/ 11.01.2021
ВАСИЛ И. ВАСИЛЕВ 94-00-066/07.01.2021 г.
ДИМИТЪР А. РАНГЕЛОВ 94-00-065/07.01.2021 г.
НЕРИ 09 ООД 203369392 26-00-053/07.01.2021 г.
В.С. ЛОБИ КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД 203455028 26-00-051/07.01.2021 г.
КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД 203843844 26-00-050/07.01.2021 г.
ШУМЕНЛЕС АД 127069751 26-00-049/07.01.2021 г.
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-ШУМЕН ООД 127519376 26-00-048/07.01.2021 г.
ФЕШЪН МОДА 2015 ЕООД 203829517 26-00-062/07.01.2021 г.
ЛИДИЯ Д. ЕНЧЕВА 94-00-071/07.01.2021 г.
НИКОЛАЙ К. ХРИСТОВ 94-00-070/07.01.2021 г.
ГЕРГАНА К. ОДИНЬОВА 94-00-069/07.01.2021 г.
БОРИСЛАВ М. БОРИСОВ 94-00-068/07.01.2021 г.
МИГЛЕНА Ж. МИЛКОВА 94-00-067/07.01.2021 г.
БУЛГАРО АНКУТА 2014 ЕООД 203169274 26-00-068/07.01.2021 г.
СИСИ АДОНАЙ ЕООД 203507306 26-00-067/07.01.2021 г.
САГАПО-2012 ЕООД 202199987 26-00-065/07.01.2021 г.
ЮНИК ЕООД 127624256 26-00-063/07.01.2021 г.
АГРОКОМПЛЕКС ЛУДОГОРИЕ ЕООД 127053081 26-00-075/07.01.2021 г.
К-РБ ЕООД 127584662 26-00-074/07.01.2021 г.
АЛКОР 90-НИКОЛОВА, ПЕНЕВ И СИЕ 127042576 26-00-073/07.01.2021 г.
РОСИМО ЕООД 127054322 26-00-072/07.01.2021 г.
ХИЕНА ООД 127790028 26-00-071/07.01.2021 г.
ИНВЕСТ-ШУМЕН ЕООД 837067951 26-00-070/07.01.2021 г.
УНИКОМ ООД 837067385 26-00-069/07.01.2021 г.
ЛАЙВ СТОК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД 202026782 26-00-066/07.01.2021 г.
СИМА – 98 ЕООД 127066207 26-00-064/07.01.2021 г.
ЕНЧЕВ-ТРАНС ЕООД 127621395 26-00-061/07.01.2021 г.
МИЛСТОР 04 ЕООД 127575802 26-00-060/07.01.2021 г.
ДЖИ ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД 127620998 26-00-059/07.01.2021 г.
МИМОЗА ЛМ ЕООД 205090530 26-00-058/07.01.2021 г.
ПОЛЕКС ООД 127066933 26-00-057/07.01.2021 г.
РОРО-РИДВАН ФАРИДИН ЕТ 837101554 26-00-056/07.01.2021 г.
ЕНД ЕООД 203693095 26-00-055/07.01.2021 г.
ЛУМАРО ЕООД 127629611 26-00-054/07.01.2021 г.
САМПИ ПРОЕКТ ИНВЕСТ ЕООД 205159827 26-00-052/07.01.2021 г.
ПЕНЮ П. ЯНКОВ 94-00-064/07.01.2021 г.
ДАНАИЛ Б. СТОЯНОВ 94-00-063/07.01.2021 г.
ИНКРЕДИБИЛЕ ЕООД 837010345 26-00-080/07.01.2021 г.
СОРТОВИ СЕМЕНА ООД 837074853 26-00-079/07.01.2021 г.
МВ ТРАНС ЕООД 127580863 26-00-078/07.01.2021 г.
ДЕЙВИД И ПАТРИША СКОТ ЕСТЕЙТС ООД 103948367 Дейвид Саптед, Патриша Скот 26-00-043/07.01.2021 г.
ГЕРЧО А. ГЕРОВ 94-00-055/ 07.01.2021 г.
НЕДЯЛКО Д. НЕДЯЛКОВ 94-00-054/ 07.01.2021 г.
НИКОЛАЙ К. ПОПОВ 94-00-053/ 07.01.2021 г.
СУНА М. ГЕОРГИЕВА 94-00-052/ 07.01.2021 г.
ВАНЧА Й. МИХАЙЛОВА 94-00-051/ 07.01.2021 г.
МЛАДЕН В. ВАСИЛЕВ 94-00-050/ 07.01.2021 г.
ИВАН К. ЗИДАРОВ 94-00-049/ 07.01.2021 г.
ДЕЙВИД И ПАТРИША СКОТ ЕСТЕЙТС ООД 103948367 Патриша Скот 26-00-039/ 06.01.2021 г.
КИС-06 ООД 127625696 Красимир С. Стефанов 26-00-038/06.01.2021 г.
ГЮМЮШДОГА БГ ЕООД 201662578 26-00-037/06.01.2021 г.
АПОЛОНА-2008 ЕООД 200171462 26-00-035/06.01.2021 г.
ЕКОЛЕС ООД 127044431 Илка Т. Илиева 26-00-034/06.01.2021 г.
ПОДПРАВКА 2011 ЕООД 201434628 26-00-033/06.01.2021 г.
СТИЛ М ЕООД 127562655 Мариана Й. Добрева 26-00-032/06.01.2021 г.
МИЛК И С-ИЕ ЕООД 127618698 Мартин П. Мермерски 26-00-031/06.01.2021 г.
ХАС ЕООД 127034704 Мустафа А. Чакъроглу 26-00-030/06.01.2021 г.
ФЕНИКС 06 – СЪБКА СТОЯНОВА 127621840 Събка Хр. Стоянова 26-00-029/06.01.2021 г.
ПРЕСТИЖЛЕС ООД 127548506 Младен П. Младенов 26-00-028/06.01.2021 г.

Архив:

Дейности

Skip to content