1. “Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен”
 2. “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен”
 3. „Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен”
 4. „Изготвяне на Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен”
 5. „Интервенция върху критична инфраструктура”
 6. „Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен”
 7. „Корените на България”
 8. „Нов дом за нашите деца”
 9. „Създаване на готовност за следващият програмен период”
 10. „Оттука започва България”
 11. „Шумен по-доброто място за живеене”
 12. „Подобряване на градската среда в Шумен -рехабилитация на ул. „Христо Ботев”, централната пешеходна зона и градската градина”
 13. „Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс “Създатели на Българската държава от км 0+060 до 0+430”
 14. „Шумен – живият град”
 15. „Община Шумен – модерна администрация с мисъл за хората”
 16. „Община Шумен – модерно и ефективно управление на човешките ресурси в администрацията с акцент върху структурите с компетенции в здравеопазване и образование“
 17. „Шумен 2020″
 18. „Европейски информационен център Шумен”
 19. „Слънчево детство”
 20. „Разработване/актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни  към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен“

Дейности

Skip to content